Polarisatie

Ieder mens is uniek naar het uiterlijk, en naar zijn/haar aanleg.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘tegenpolen’ elkaar intrigeren.

Geaccepteerd dat wij individueel niet perfect zijn, in een wereld die in conflicten, oorlogen, ziekten en een klimaatcrisis in haar laatste stuiptrekkingen haar einde nadert, is er voor de zielstatus van het individu wel hoop!

Er is hoop voor de individu die accepteert dat wij niet het lichaam zijn!

Lees verder “Polarisatie”

De reset

De reset.

Het ‘aardse leven’ begon heel lang geleden, vanuit de inktzwarte kille duisternis met de explosie van de samengetrokken materie, bekend als de oerknal.

Door het om haar as draaien van Moeder aarde, en de onderbrekingen van de verwarming van de planeet door onze zon kwam de evolutie van plant, dier naar mens, na het koraal en de wandelende takken, het zaad, gevolgd door maden en insecten in ecosystemen op gang.

GOD, de Almachtige, keek vanuit het Domein van het Licht om en zag de onderdanen van Lucifer (de overste over miljoenen engelen) die Hij na de hemels opstand uit het hemellicht naar de buitenste duisternis had verstoten, wanhopig zoeken naar verlichting.

Lees verder “De reset”

In Jezus Naam

Dankbaar voor de bewapening van Jezus naam, om Die te kunnen inzetten tegen elke aanval van ‘het kwaad’ op ons lichaam, worden wij bekend met de erfenis van Jezus, het begrip ‘het Levende water’.

Als persoon zijn wij met ons ‘lichaam en de geest’ de ‘handen en voeten’ van de GOD aan wie wij het gezag over ons zijn erkennen!

Ken, of herken je de stemming van een hartgrondig vloeken, ingegeven door de geest van het kwaad?

Wel, met eenzelfde kracht en intentie, maar dan gesteund door de Geest van GOD (de Trooster) zal jij je mogen uitspreken om een kwaad (pijn of ongemak) te bezweren weg te gaan!

Lees verder “In Jezus Naam”

Een groot verschil

Een groot verschil

Er bestaat een groot verschil tussen het aannemen van informatie, het begrip ‘geloven’ en het begrip ‘vertrouwen’.

Het is lastig uit te leggen, maar ik ga toch een poging wagen.

De simpelste benadering is: geloven doe je met het verstand en vertrouwen doe je met het hart.

Het Vertrouwen is het verstandig kunnen zijn; wie en wat jij wilt geloven! Jij bent het toch ook die persoonlijk bepaalt wat jij prettig (goed) vindt en wat vies (slecht) is?

Lees verder “Een groot verschil”

Bestemming

Bestemming.

Toen wij ‘ten doodde gedoemd’ aan de buitenste duisternis wilde ontsnappen, om bij het Licht te komen, vonden wij een boreling die op het punt stond haar of zijn eerste buitenmoederlijke adem te halen.

Dankbaar nestelde onze ziel zich op deze levensgeest en lifte mee op de adem.

Bijgaand intuïtief gemaakt schilderij ‘ontsnapping uit de kelder van duisternis’.

Het maakte niet uit of de boreling gehandicapt of anderszins gebreken zou vertonen, als wij maar uit die verschrikkelijke duisternis weg waren.

Lees verder “Bestemming”

Weten en accepteren

Weten en accepteren.

Dat de simpelste ziel weet dat wij een lichaam hebben, dat is één.

Dat wij niet het lichaam zijn, maar hebben geleerd dat de geest die er in woont (gemanaged door de wil) bepaalt hoe, is twee!

Met dat de tijd/-wereldgeest onze zielstatus bij de geboorte de zelfbeschikking gaf, begon ons willetje zich te manifesteren.

Ons aards bestaan begon met afwisselend huilen en lachen, slapen en spartelen, zwijgen en sporten alles gedoceerd ‘voor enige tijd’.

Geboren in conflict met ons wezen, zoals bij sommigen het geslacht waarin zij zijn geboren, de kwaliteit van de niet perfectie van het lichaam en de vele beperkingen maken het leven op zoek naar wijsheid en vrede (geluk in welzijn), tot een strijd.

Lees verder “Weten en accepteren”

TRIEST

Triest, dat veel mensen zijn gevangen in de hectiek van de dag.

Triest, omdat hierin berustend de kennis aan de Heer Jezus, onze Bevrijder van ongemakken en de zwarte dood, wordt ontnomen.

Is het niet de TV, die zorgt dat wij met de politieke chaos op het wereldtoneel bekend worden, dan zijn het wel de kinderen, de buren, de familie en persoonlijke relatie- en/of zakelijke problemen, of onze ambities die ons denken in druk en onrust vasthouden.

Lees verder “TRIEST”

— Kennisgeving —

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Kennisgeving: kennis is macht. Laten wij blijven openstaan voor nieuwe inzichten!

Omdat wij niet ons lichaam zijn, maar er feitelijk voor een bepaalde tijd gebruik van mogen maken, heb ik hier een bemoediging voor allen die zichzelf ziek, verslaafd of als halfbloed (bastaard) hebben gediskwalificeerd.

Ook al tref je herkenningspunten in de eerste twee menstypen aan. Richt je op Jezus en houd vol!

Ook jij zal van je destructieve inborst en van haar imperfecte verpakking bevrijding vinden, door Jezus als Koning en Heer aan te nemen.

Uitgaande van ons uiterlijk zijn er drie huidtypen; donker, geel en blank. Waarbij wij ook nog eens naar ons ‘watermerk’, het geslacht, kunnen worden gediscrimineerd.

Uitgaande van het individuele karakter zijn er (in geestelijk opzicht) drie typen mensen:

Lees verder “— Kennisgeving —”

Nicodemus en de JezusLeer

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Nicodemus was een Farizeeër en lid van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Hij begreep de leer van Jezus niet.

In het hier en nu opnieuw de uitleg van de JezusLeer en haar onderbouwing:

Op zoek naar de basis van ons natuurlijk leven heb ik Erik Visser (onderzoeker) de wetmatig astronomische bewegingen van ons zonnestelsel naar hun karakters in kleuren geduid.

Evolutie

Door deze wereldprimeur aan geboortedata te koppelen, moment van de menswording, ontstaat een praktische hulp om genderneutraal personen te identificeren, te herkennen en te vergelijken naar onze aanleg.

Welkom dus bij ons onzichtbare ik, de archetypen*, de zuivere identiteit van de mens, het EGO-DNA geduid als KleurID in percentages van de drie primaire kleuren. (archetypen*;  het centrale archetype is de persoonlijkheid. Het omvat het bewuste en de onbewuste psyche, met de wil als basis naar Hebreeën 11:3.)

Lees verder “Nicodemus en de JezusLeer”