Nood breekt wetten.

Nood breekt wetten.

Luister vriend. Dankzij het vastlopen in onze beperkingen, onze incapabelheid, zoeken wij oplossingen.

Dit noodzaakt ons de kijk op het leven te veranderen.

Eerst zoeken wij oplossingen in wat wij weten of zelf kunnen doen, om vervolgens ‘het Hogerop‘ te vinden…

Allen worden wij geleid door de geest die wij adoreren.

Dat kan de aardse tijd-/wereldgeest zijn, waarmee wij worden geboren, herkenbaar in de zelfingenomenheid, het ego.

Het kan ook de positieve houding van een geliefde voorouder zijn, die wij als voorbeeld volgen en ons naar succes leidt.

Geslaagde sporters hoor ik op het podium vaak zeggen, dat zij zich optrokken aan het karakter, het doorzettingsvermogen, van hun geliefde vader, oma of opa, en hem of haar als voorbeeld voor ogen hielden om vol te houden.

“Nood breekt wetten.” verder lezen

Vrede op aarde.

Het artikel ‘Vrede op aarde’ is de samenvatting van het veertig jarige onderzoek naar de waarheid.

 1. Dat het bewerkstelligen van Vrede geen zaak is van een collectieve aardse strijd (in het gelijkhebben van een overtuiging of bezit), maar betrekking heeft op onze individuele strijd tot welke macht wij (willen) behoren is een feitelijk gegeven. Het is de eeuwige strijd tussen de Geestelijke Machten die het gezag over de eeuwigheid voeren; ‘de duisternis of Die van het Licht’.
 2. De creationisten alsook de evolutionisten blijken beiden ‘het gelijk’ aan hun kant te hebben. Zij het, dat aan deze strijders om het gelijk een derde en belangrijkste factor ‘de incarnatie van de tijdloze ziel’, ontbreekt! 
 • Volgens de Geest van GOD (Jezus) is de ziel wezenlijk een tijdloos karakter, verbonden aan een levensgeest, dat een genadetijd op aarde beleeft…
“Vrede op aarde.” verder lezen

Word gelijk aan Jezus.

Word in handelen aan de Heer gelijk!

Lieve mensen, beste tijdgenoten,

Word veranderd in je denken!

Mogen wij, vanuit de visuele (wetenschappelijke) waarneming naar uiterlijkheden en gedrag sterke overeenkomsten vertonen met het dierenrijk, voor GOD de Vader (de Bron van het Karakter van Licht, Liefde en Leven) zijn wij een tijdloos onzichtbare ziel (karakter) in een tijdelijk lichaam van stof; een tijdloos karakter.

Het aardse leven is een onderbreking in de tijd. Jij bepaalt met een vrije wil of je ‘bewapend’ en verheugd ‘met de Geest van de Heer Jezus inwonend’ wilt leven. Of dat, blijvend onwetend van Zijn zegeningen dat niet wilt.

“Word gelijk aan Jezus.” verder lezen

Narcisme.

Narcisme.

Is GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, een narcist?

Nee! Wanneer men Zijn omzien naar de ons (de verbannen engelen) speciaal de tijdloosheid heeft doen onderbreken voor een genadetijd als mens op aarde (met de optie tot verzoening), blijkt toch wel duidelijk de aanwezige empathie, dat volgens Freud bij een narcist ontbreekt.

Freud doelde met narcisme vooral op mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden.

Ook het doen incarneren van Jezus (Zijn vertegenwoordiger en Zoon van Het Licht) als mens in deze gewelddadige wereld vol haat en zwaktes om Hem en onze zielstatus bekend te maken, geeft aan; dat GOD met veel empathie omzag. Hij, Jezus het kwaad kennend, was zelfs bereidt daarvoor de prijs van martelaarschap te betalen…

Wij weten hoe het met Jezus en de Profeten is afgelopen…

Desondanks span ik mij als Jezus-fan met vertrouwen op Zijn aanwezigheid (inwoning) in, om de Blijde Boodschap die Jezus had, middels Internet (Facebook en Stichting Inderdaad), te verwoorden.

NB. Mogen er ook waarheden in de Bijbel zijn opgenomen; in beginsel is het een sprookjesboek dat door de geest van duisternis is geïnspireerd! Het plot van de Bijbel is namelijk verwarrend. Zij is gericht op het fysieke, op het niet willen veranderen van denken, maar het vasthouden, en wachten op Jezus op de wolken…

Samen tracht zij (de geest van duisternis, onze kleermaker) ons vast te houden in de verloren en verbannen status, waarbij idolatrie (beeld verheerlijking) niet wordt geschuwd…

Jezus, met de Geest van GOD, daarentegen kwam ons met GOD en met Zijn Erfenis (de macht van Zijn Naam Jezus) bekendmaken; lees Verlichting brengen!

www.karaktersinkleur.nl/faq

Kikjournaal

Dit is het kikjournaal van 30 mei 2021.

De Geest van GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven) sprak: “Onthoud van Mij: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde (Jezus) is het Mijn wil; jou te verlossen van de ‘geest van duisternis’, die over de wereld heerst.

Ik zal jou, bij erkenning van Jezus tot GOD (de Almachtige Heer) met de inwoning van Mijn Geest ‘de Trooster’ voorzien van een zuivere zielstatus.

Met Mijn Geest ‘de Trooster’ inwonend, is jou de macht van ‘Jezus Naam’ gegeven om pijnen, kwalen en kwaden, te verjagen!”

NB. Het Bijbelse verhaal van het geweten, zonden en schuld is niet van GOD, maar van de geest van duisternis. Die met angsten, zorgen en zinloos bidden onze aandacht wil vasthouden, waardoor GODs oproep tot verlichting, om ‘Jezus Naam in te zetten’ niet gehoord wordt, maar verloren dreigt te gaan.

De Erfenis van Jezus

 • De Erfenis van Jezus, onze lieve Heer, ligt klaar.
 • Gekomen op aarde als ondeugende bengel,
 • kunnen wij, dankzij Jezus, onze Heer,
 • gezuiverd en waardig terug naar Het hemelse Licht; als Engel!
 • Onvolmaakt (verbannen van het hemellicht) kwamen wij voor een genadetijd aan de levensadem verkleeft, bij geboorte indalen.
 • Zo kwam onze tijdloze onzichtbare Ziel, in een kwetsbaar lichaam, vol met beperkingen op aarde, in een klein menselijk lichaam, om te kiezen welke GOD wij willen dienen; die van het ego, de duisternis, of die van GOeD.
 • Voordat de laatste ademtocht het leven gaat keren,
 • kunnen wij kiezen; uit twee leidinggevende ‘Heren’!
 • Doen wij dat niet, dan zitten wij vast aan het ego, waarmee wij eigen zijn;
 • natuurlijk gedreven met grillen, rebellie en zelfingenomenheid.
 • Intussen ouder, weten wij van schoolbanken en zalen,
 • loopt handhaving van deze Heer niet uit op verblijd zingen.
 • Gewoon, omdat Moeder natuur in haar grilligheid onze aandacht wil, ten koste van aandacht voor Jezus, onze lieve Heer!
 • Bij het niet berusten in je zijn (je lot),
 • je onmacht tot idealisering en verbetering erkennend,
 • vinden wij gelukkig Hogerop hulp.
 • Te biecht bij een ouder veranderen dingen wel, maar baten niet.
 • De natuur is ons tot voorbeeld gegeven, om lessen uit te trekken.
 • Wij moeten, serieus onderzoekend, verder dan onze directe waarneming terug; naar GOD, de Architect van ons wezen, het Hogere Zijn, Hij Die alles doorziet.
 • Bij oprecht zoeken naar zielenrust en verlichting,
 • kunnen wij Hem vinden, Jezus, de Goede Heer!
 • Door Hem, GODs Geest, toe te laten,
 • komt onze Ziel (o GOD) tot rust,
 • Ja, vinden wij vrede op het hart, de zielenrust!
 • Eenmaal de Trooster inwonend
 • (ik spreek Hem aan met Vader)
 • Zijn wij gesterkt met Goddelijke macht
 • Ja, kunnen wij de grillige tijdgeest bevelen ‘in Jezus Naam’ weg te gaan,
 • wanneer zij ons belast met pijnen, ziektes en ongemakken.
 • Aldus “onrust en rumoer” achterlatend,
 • stil geworden en gezuiverd van ondeugd ‘en het beter te weten’,
 • vervolgen wij (met GOD inwonend) bevrijdt van ‘ongemakken’ onze levensweg!
 • Onverwacht en ongevraagd gaan wij blij, met ‘Glorie aan GOD’ zingend verder.
 • Dankbaar en gelukkig zijn.
 • Vrij van ziektes en ongemakken.
 • Leven naar GODs wil, welk een openbaring!
Jezus kwam de mens verlichten.
‘In Jezus Naam’ is ons, die GOD toebehoren, de macht gegeven om van Jezus Erfenis te profiteren.
Laat je geweten* (*de geest van de Bijbel, met haar bezwaren) je niet afhouden je te beroepen op de Erfenis van de Heer, naar de belofte van Psalm 23, om pijnen, kwalen en aandoeningen, in ‘Jezus Naam’ te verjagen!

Auteur Erik Visser (Jezus-fan)

Jezus, Naam boven alle namen.

Ben jij ook gefocust op het vinden van Christus?

Nou, kijk maar in de spiegel want Hij, Jezus, heeft jou gevonden! Aldus Paulus in Galaten 2:20, Mattheus 5:12-14, Johannes 3:3.

Erken Jezus als Heer en je zal leven!

‘Worden als Jezus’ houdt in: dat men, naast het verkrijgen van Jezus Zijn Goede en zuivere karakter (mentaliteit), wij ook in staat zijn om met de inwoning van de Trooster (de Geest van GOD) in Zijn verkregen Naam* kwalen en kwaden, die het lichaam aanvallen of bedreigen, kunnen verjagen.

Jezus Zijn Naam* = de ‘Stok’, genoemd in Psalm 23, is de macht, Die verkregen wordt bij de erkenning van Jezus tot GOD. Lees, de statuswissel van de ziel, met de inwonende Trooster. (De Staf.)

Het kunnen verjagen van bedreigende kwalen en kwaden houd NIET in, dat wij onze GOD, de Heer Jezus bij geval van een zwak geloof, en een ingetreden ziekte of aandoening niet meer om genezing mogen te bidden.

Het kunnen verjagen van kwaden is, met het eeuwige Leven in het Licht, de bonus op de relatie die je met Jezus bent aangegaan.

“Jezus, Naam boven alle namen.” verder lezen

Onze status van zijn

GOEDENDAG VRIEND.

Voor zover wij bekend zijn met onze identiteit, ons wezen, hebben wij twee hersenhelften. De ene kant stuurt onze emoties aan, en met de andere kant, het verstand, kunnen wij nadenken.

TEST: Geef je intuïtie met het verstand voorrang, voordat je het antwoord geeft op de volgende vragen en de antwoorden:

 1. De manager van een bedrijf dicteert een factuur aan zijn secretaresse, die deze uitwerkt en aan jou verzend.
 1. Van wie kreeg je de factuur?

De manager

De secretaresse

2. De architect ontwierp een huis en liet een aannemer het huis tegen een vastgestelde prijs bouwen.

2. Van wie is het huis?

 • De architect
 • De aannemer

3. Eenmaal opgeleverd kan het huis worden bewoond.

3. Wie heeft de woonrechten, dit te bewonen?

 • De aannemer
 • De gebruiker in huur of koop

4. Wanneer het huis wordt verhuurd.

“Onze status van zijn” verder lezen