Identiteit

Identiteit.

De identiteit van het individu is Nìet onze conceptie, maar de ziel (het karakter), die bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling met haar vrije wil en aanleg meelift op de adem en ons hele wezen (de ziel, geest en het lichaam) zelfstandig managet.

Het ‘nieuwe weten’ heeft het volgende standpunt: “het universum, waarin zielen toeven, bestaat uit twee machtige domeinen; Het Licht en de duisternis; Goed en het kwaad.” Beiden onmetelijk en zonder tijdgrens.

Door mij is ‘de tijd/-wereldgeest, de kleermaker of Moeder natuur’, waarin mens en dier als entiteit zijn geboren, geduid als de destructieve macht van het kwaad*. In de Schriften summier geduid met ‘in duisternis geboren’.

Op www.karaktersinkleur.nl/webshop/ vindt je naast het kunnen kopen van een Bundel met het ego-dna, als Anima in een kleurnuance geduid, een samenvatting van ‘Blik op oneindig’ met de 5e versie van ‘Ken-de-mens, jezelf én de ander’.

Lees verder “Identiteit”

Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) zich hadden beperkt tot een verslag van de Joodse geschiedenis en de woorden van de Profeten niet verdraaid hadden weergegeven, dan had de Heer Jezus niet hoeven komen om GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en ons ‘beeld van bestaan’; ziel, levensgeest en het lichaam, bekend te maken.

Wezenlijk zijn wij een tijdloze entiteit (de ziel van een verbannen Engel) die voor een genadetijd in de mens op de levensadem meereist, om het alsnog met de Schepper GOD de Vader in orde te maken.

Jezus was een mensenzoon Die de kwade inborst, waarmee ieder mens wordt geboren, overwon! Door deze heiliging werd Hij (Zijn wezen) als eerste mens verhoogt en door GOD de Vader tot het hemelrijk aangenomen.

Inmiddels weten wij dat het de geest van duisternis GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) was, die zich in de Bijbel beschrijft (verhoogd) heeft als degene die de belichaming van de ziel ten onrechte aanbidt en zich als God laat aanbidden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen ten deel vallen.

Met de uitleg van ‘Het Licht en de duisternis’ als de Goden van ons bestaan weten wij nu óók; waar dat ‘korte lontje’ en die agressie van vandaag de dag vandaan komt…

Of, om het anders te zeggen; ‘de beest uithangen’, of de kreet; ‘het is bij de beesten af’ heeft een (oer-)natuurlijk verleden.

Lees verder “Twee Goden.”

Handleiding Bundels

De gratis handleiding van de Bundels is ook onder ColorID in de webshop te vinden.

De Bundels zijn een wereldprimeur!  Een Tool om mensen in een kleurnuance individueel én genderneutraal te detecteren:

… Typering van de vinding van de Anima: Het genderneutraal identificeren van de individuele mens naar de karakters van de overeenkomstige astronomische beweging van dat tijdstip (de geboortedatum), in percentages van de drie primaire kleuren.

BUNDELS; De bestelling /betaling wordt in twee e-mails bevestigd. Het downloaden van de Boeken wordt met een enkele mail bevestigd, waarin de optie van downloaden staat.

Om de Bundel ColorID’s te beheren, ontvang je in de mail een link naar de beheerpagina. Als de link niet werkt, kan je met deze informatie een venster in de browser openen, waarin je een kopie van de link plaatst.

Door op ‘show’ te klikken komt dát ColorID als icoon gekleurd in beeld. Om deze te kunnen uitprinten, sla je het resultaat in de Computer/Laptop op.

Hieronder vindt je voorbeelden van ingevulde Bundels met fictieve gegevens.

Lees verder “Handleiding Bundels”

Kinderen GODs

20240121 Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Item: Zonen en Dochters van GOD de Vader, de Bron van Licht, Liefde en Leven.

Wat de toekomst brengen zal, mij geleid des Heren hand.

Laat je leren door de Zonen en Dochters van GOD de Vader!

Een ieder zal naar GODs plan naar zijn of haar kwaliteiten opdracht hebben en ‘het beste been’ voor zetten. Ik ben er ook één van, gelooft zei de Heer!

Ook al ben ik een autodidact en niet universitair geschoold en is mijn naam onbekend, ook ík ben gezegend met iets aparts dat niemand anders wist:

Lees verder “Kinderen GODs”