Kikjournaal

Dit is het kikjournaal van 30 mei 2021.

De Geest van GOD (Bron van Licht, Liefde en Leven) sprak: “Onthoud van Mij: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde (Jezus) is het Mijn wil; jou te verlossen van de ‘geest van duisternis’, die over de wereld heerst.

Ik zal jou, bij erkenning van Jezus tot GOD (de Almachtige Heer) met de inwoning van Mijn Geest ‘de Trooster’ voorzien van een zuivere zielstatus.

Met Mijn Geest ‘de Trooster’ inwonend, is jou de macht van ‘Jezus Naam’ gegeven om pijnen, kwalen en kwaden, te verjagen!”

NB. Het Bijbelse verhaal van het geweten, zonden en schuld is niet van GOD, maar van de geest van duisternis. Die met angsten, zorgen en zinloos bidden onze aandacht wil vasthouden, waardoor GODs oproep tot verlichting, om ‘Jezus Naam in te zetten’ niet gehoord wordt, maar verloren dreigt te gaan.

De Erfenis van Jezus

 • De Erfenis van Jezus, onze lieve Heer, ligt klaar.
 • Gekomen op aarde als ondeugende bengel,
 • kunnen wij, dankzij Jezus, onze Heer,
 • gezuiverd en waardig terug naar Het hemelse Licht; als Engel!
 • Onvolmaakt (verbannen van het hemellicht) kwamen wij voor een genadetijd aan de levensadem verkleeft, bij geboorte indalen.
 • Zo kwam onze tijdloze onzichtbare Ziel, in een kwetsbaar lichaam, vol met beperkingen op aarde, in een klein menselijk lichaam, om te kiezen welke GOD wij willen dienen; die van het ego, de duisternis, of die van GOeD.
 • Voordat de laatste ademtocht het leven gaat keren,
 • kunnen wij kiezen; uit twee leidinggevende ‘Heren’!
 • Doen wij dat niet, dan zitten wij vast aan het ego, waarmee wij eigen zijn;
 • natuurlijk gedreven met grillen, rebellie en zelfingenomenheid.
 • Intussen ouder, weten wij van schoolbanken en zalen,
 • loopt handhaving van deze Heer niet uit op verblijd zingen.
 • Gewoon, omdat Moeder natuur in haar grilligheid onze aandacht wil, ten koste van aandacht voor Jezus, onze lieve Heer!
 • Bij het niet berusten in je zijn (je lot),
 • je onmacht tot idealisering en verbetering erkennend,
 • vinden wij gelukkig Hogerop hulp.
 • Te biecht bij een ouder veranderen dingen wel, maar baten niet.
 • De natuur is ons tot voorbeeld gegeven, om lessen uit te trekken.
 • Wij moeten, serieus onderzoekend, verder dan onze directe waarneming terug; naar GOD, de Architect van ons wezen, het Hogere Zijn, Hij Die alles doorziet.
 • Bij oprecht zoeken naar zielenrust en verlichting,
 • kunnen wij Hem vinden, Jezus, de Goede Heer!
 • Door Hem, GODs Geest, toe te laten,
 • komt onze Ziel (o GOD) tot rust,
 • Ja, vinden wij vrede op het hart, de zielenrust!
 • Eenmaal de Trooster inwonend
 • (ik spreek Hem aan met Vader)
 • Zijn wij gesterkt met Goddelijke macht
 • Ja, kunnen wij de grillige tijdgeest bevelen ‘in Jezus Naam’ weg te gaan,
 • wanneer zij ons belast met pijnen, ziektes en ongemakken.
 • Aldus “onrust en rumoer” achterlatend,
 • stil geworden en gezuiverd van ondeugd ‘en het beter te weten’,
 • vervolgen wij (met GOD inwonend) bevrijdt van ‘ongemakken’ onze levensweg!
 • Onverwacht en ongevraagd gaan wij blij, met ‘Glorie aan GOD’ zingend verder.
 • Dankbaar en gelukkig zijn.
 • Vrij van ziektes en ongemakken.
 • Leven naar GODs wil, welk een openbaring!
Jezus kwam de mens verlichten.
‘In Jezus Naam’ is ons, die GOD toebehoren, de macht gegeven om van Jezus Erfenis te profiteren.
Laat je geweten* (*de geest van de Bijbel, met haar bezwaren) je niet afhouden je te beroepen op de Erfenis van de Heer, naar de belofte van Psalm 23, om pijnen, kwalen en aandoeningen, in ‘Jezus Naam’ te verjagen!

Auteur Erik Visser (Jezus-fan)