Jezus redt!

De remedie tegen onze zwaktes.

De Joden dachten en hoopten destijds dat de Messias, die door de Profeten was aangekondigd dat Die komen zou, hen, het volk, met geweld zou komen verlossen van hun overheerser en bezetter, de Romeinen.

De kerk met hun oude boeken, willen, dat wij op de fysieke mens Jezus (in de wolken) blijven wachten. Een dwaasheid dat ons naar de dood buiten GODs Licht, Jezus, houdt…

Lees verder “Jezus redt!”

De laatste ademsnik bepaald het.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen!

De oude boeken (de Schriften) zijn achterhaald bij het uitnodigen/toelaten/het doen inwonen van de Trooster; de Geest van de levende GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven.)

Het is Jezus, de eeuwige, Die lééft.

Met Hem, Christus de Trooster, inwonend zijn wij beter af, dan met de tijd-/wereldgeest*! (*de kleermaker die ons, door GOD opgedragen, uit de stof voor een tijdelijk leven vormgaf, die ons ego voedt met zelfgenoegzaamheid om ‘het tijdelijke’ tot God te verheffen, met tot gevolg de eeuwige dood.)

Lees verder “De laatste ademsnik bepaald het.”

Jezus, Naam boven alle namen.

Ben jij ook gefocust op het vinden van Christus?

Nou, kijk maar in de spiegel want Hij, Jezus, heeft jou gevonden! Aldus Paulus in Galaten 2:20, Mattheus 5:12-14, Johannes 3:3.

Erken Jezus als Heer en je zal leven!

‘Worden als Jezus’ houdt in: dat men, naast het verkrijgen van Jezus Zijn Goede en zuivere karakter (mentaliteit), wij ook in staat zijn om met de inwoning van de Trooster (de Geest van GOD) in Zijn verkregen Naam* kwalen en kwaden, die het lichaam aanvallen of bedreigen, kunnen verjagen.

Jezus Zijn Naam* = de ‘Stok’, genoemd in Psalm 23, is de macht, Die verkregen wordt bij de erkenning van Jezus tot GOD. Lees, de statuswissel van de ziel, met de inwonende Trooster. (De Staf.)

Het kunnen verjagen van bedreigende kwalen en kwaden houd NIET in, dat wij onze GOD, de Heer Jezus bij geval van een zwak geloof, en een ingetreden ziekte of aandoening niet meer om genezing mogen te bidden.

Het kunnen verjagen van kwaden is, met het eeuwige Leven in het Licht, de bonus op de relatie die je met Jezus bent aangegaan.

Lees verder “Jezus, Naam boven alle namen.”