Nicodemus en de JezusLeer

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Nicodemus was een Farizeeër en lid van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Hij begreep de leer van Jezus niet.

In het hier en nu opnieuw de uitleg van de JezusLeer en haar onderbouwing:

Op zoek naar de basis van ons natuurlijk leven heb ik Erik Visser (onderzoeker) de wetmatig astronomische bewegingen van ons zonnestelsel naar hun karakters in kleuren geduid.

Evolutie

Door deze wereldprimeur aan geboortedata te koppelen, moment van de menswording, ontstaat een praktische hulp om genderneutraal personen te identificeren, te herkennen en te vergelijken naar onze aanleg.

Welkom dus bij ons onzichtbare ik, de archetypen*, de zuivere identiteit van de mens, het EGO-DNA geduid als KleurID in percentages van de drie primaire kleuren. (archetypen*;  het centrale archetype is de persoonlijkheid. Het omvat het bewuste en de onbewuste psyche, met de wil als basis naar Hebreeën 11:3.)

Lees verder “Nicodemus en de JezusLeer”

Reizigers

Reizigers.

Volgens Erasmus zijn wij in deze wereld reizigers. Tijdreizigers wel te verstaan.

En dat klopt, ook wanneer wij de JezusLeer erbij halen…

Jezus houdt ons voor dat wij een tijdloos karakter zijn in een tijdelijk lichaam, een verloren ziel, geboren in duisternis op weg naar de dood.

Het lichaam is vanaf de geboorte slechts ons tijdelijk verblijf, een jas voor de ingedaalde ziel die gevormd is door de tijd-/wereldgeest*. (*de kleermaker.)

Lees verder “Reizigers”

GODs beloften

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Om dwang en druk weg te nemen zijn hier de Bijbelse 10 geboden geduid naar GODs beloften:

De 1e belofte; Als Ik (GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) de eerste plaats in je leven inneem, zal je geen andere goden meer willen dienen, want Ik zal de ereplaats in je leven hebben!

De 2e belofte; Als Ik in jouw hart woon, hoef je geen beelden van Mij te maken want jij zult Mijn beeld zijn!

De 3e belofte; Als je van Mij houdt, zal Mijn naam nooit een vloekwoord op je lippen kunnen zijn! In alle omstandigheden zal Mijn naam vereerd en verhoogd worden!

Lees verder “GODs beloften”