Doelen van de stichting

Het doel van Stichting Inderdaad is horizonbreed.

Stichting Inderdaad staat voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

Lees bewerkstelligen van innerlijke vrede en welzijn, en het praktisch benutten van onze talenten, in de breedste zin van het woord.

Stichting Inderdaad geeft inzicht in ons individueel verschillend karakter.

In wezen pretendeert Stichting Inderdaad inzicht in de zin van ons aardse bestaan te hebben, en dit uit te dragen:

  1. Het aan het licht brengen van de leugen van de religie, en het  geloofwaardig onderbouwen dat wij niet ons lichaam, maar het onzichtbare karakter zijn.
  2. Wij ons karakter naar haar wezen kunnen zuiveren door 1; Jezus als Heer aan te nemen, en 2; door onze eigenschappen, gekend als talenten in een deel van het kleurenspectrum, een uniek KleurID, bekend te maken. (NB Het KleurID is een onderdeel van het volledige beeld dat het EGO-DNA.ID wil tonen.)
  3. Kennis aan Jezus uit te dragen en humanitaire hulp te verlenen.
  4. Kortom, wereldwijd Vrede en voldoening op de harten te bewerkstelligen. 

De filosofie:

Door onderling begrip en kennis van de diverse individuele aanleg te hebben, zal het (zelf)vertrouwen toenemen. Lees, wordt Vrede bewerkstelligd.

Dankzij acceptatie van het tijdloze bestaan en het aangaan van Jezus als Heer, zijn wij beter opgewassen in het avontuur van het grillig aardse bestaan.

Alsjeblieft. Steun, uit liefde voor de medemens het Jezus Evangelisatie tot verlichting van het leven met een donatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20190406-bij-de-Heer.jpg

Onze overtuiging is dat ‘gelukkig zijn’ in de kern de gesteldheid van het hart betreft.

Inderdaad! Het ware geluk is gevonden bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaar zijn. De zielstatus van vrede in gelijkwaardigheid.

Met de mentaliteitswissel leef en bouw je niet meer op een beschadigd verleden, maar ga je mét Jezus de tweede kans van leven gezuiverd, dankbaar en Goedwillend, aan.

Met de Goede Herder, de Heer Jezus op het hart, is angst verdreven en is het onbekende met liefde en vertrouwen naar tegemoetkomen omgezet.

De tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) waarmee wij allemaal worden geboren heeft voor de Geest van GOD, Jezus de Heer van Liefde, plaats moeten maken. Een betere wereld waarin de mentaliteit van dienstbaarheid ‘in gunnen, geven en vergeven’ meer ‘vrede, begrip en verdraagzaamheid’ zal bewerkstelligen én doen ervaren, dan bij handhaving van de egostrijd om ‘bezit, macht en het (eigen) gelijk’.

Voor meer inzicht lees je het boek Engel of bengel.

ISBN 9789082754308 en word Vriend van Vrede en Welzijn.

STELLING: Vrede is een hartaangelegenheid die gevonden wordt in gevoelens van dankbaarheid en vreugde. Vrede is dus trouw aan het Goede in jezelf!

STELLING: Geluk in rust en vrede is geen doel buiten jezelf, maar is een status van zijn!

Ter voorkoming dat het ‘Gedachtegoed van de Heer, de Geest van GOD’ weer onbeschreven blijft, heeft de Auteur besloten om het van duurzaamheid te verzekeren door zijn openbaringen van het Gedachtegoed van de Heer in een boek te beschrijven en deze bij een Stichting onder te brengen.

Met de uitgave van het boek ‘Engel of bengel’ en deze website wordt uitleg gegeven wat de Kennis en Boodschap van Jezus inhield en wat en waartoe de mens is geboren.

Het maatschappelijk welzijn: Praktische informatie en toepassingsmogelijkheden van onze individuele aanleg zijn bij onze identiteit, het Archetype, bij geboorte bepaald. De unieke ontdekking van het EGO-DNA.ID duidt het individuele karakter naar aanleg en persoonlijke voorkeuren in kleurnuances (samengesteld door percentages van de primaire kleuren).

De kennis van het individuele karakter in aanleg is uniek en op vele terreinen in te zetten. Meer op de pagina EGO-DNA.ID en de FAQ.

Als mens (wezen/karakter) geboren vanuit de duisternis, verbannen van het hemellicht (een geestelijk verloren status), willen wij met de wijsheid van Jezus rust en vrede bewerkstelligen. Uitzicht gevend op herstel van rust en vrede op het hart.

Met het aannemen van Jezus als geestelijke Herder wordt men verlost van de geestelijk kwade overheersing (waarmee wij allen geboren zijn) en wordt de kwaliteit van leven met rust en vrede op het hart verbetert.

Wanneer je Hem niét toestaat te komen inwonen, besef dan; dat je onder het regiem van de grillige tijd-/wereldgeest blijft, met haar hebzucht, haat, afgunst, machtswellust en de niet te beheersen voortwoekerende ellende, met de eeuwige dood tot gevolg.

In het boek Engel of bengel (Engel of ondeugd) leest men van voorkomende tegenstellingen. Het is óf de gekozen levensweg met Jezus gaan; die leidt naar verlichting, het eeuwige licht in harmonie en vrede op het hart, om daarmee o.a. voorkomende weerstanden rustig met waardigheid en wijsheid tegemoet te gaan. Of, en dit is een serieuze waarschuwing; dat wij de controle op onze destructieve inborst definitief verliezen en onrust, geweld en respectloos gedrag, zal toenemen.

Met de exploitatie van ‘het EGO-DNA.ID’ en de daaruit te verkrijgen baten willen wij wereldwijd ruimhartig Goede Doelen gaan steunen.

NB Wij zijn geen politieke beweging. Dit omdat het doel van het economisch belang geen voorrang heeft boven de eeuwigheidswaarde van Heil in persoonlijke vrede.

Stichting Inderdaad is ook geen kerkelijk instituut, noch politiek gekleurd, maar een kenniscentrum van ons wezen, het karakter.

In navolging van de Heer Jezus, heeft onze organisatie geen band met Religieuze instellingen en het plot van ‘hun Bijbels’. Op deze website wordt de opstand van Jezus tegen het kerkelijk gezag, de religie, nader belicht.  

Geen mens of kerk, maar de Geest van GODs liefde, Jezus, redt ons uit de greep van het kwaad.

Wanneer je gezond in harmonie met jezelf en de omgeving leven wilt, strek je dan uit naar de Vredevorst Jezus!