Formulier, word vriend.

GOEDENDAG VRIEND.

Nu ook jij beseft dat wij niet ons lichaam zijn, dus erkend dit tijdelijke lichaam met een tijdloze ziel (het karakter) te bewonen, heten wij jou van harte welkom om het Hemelse Vredesleger te komen uitbreiden.

Vrede en Welzijn (lees mentale en fysieke gezondheid) is ons vanuit GODs Hemelrijk gegund en in/met Zijn Naam gegeven, wanneer je Jezus tot jouw Heer erkend!

Door je hier in te schrijven kunnen wij samen als Zijn Getuigen het Goede Nieuws van de Heer Jezus wereldwijd bekendmaken en met het inzetten van Zijn Naam, Zijn Stok, getuigen dat Hij, met GODs Geest ‘de Trooster’ is komen inwonen.

Wij van Stichting Inderdaad heten jou van harte welkom bij ‘de Vriendenkring van Vrede en Welzijn’.

Naar Jezus Woorden vormen wij als Zijn vrienden (de Geestverwanten) ‘het Licht’ in de wereld.

Voor donaties aan Stichting Inderdaad hebben wij drie bestemmingen:

  1. Evangelisatie. Het bekendmaken van de Blijde Boodschap; het Gnostisch Gedachtegoed van de Heer Jezus dat gericht is op persoonlijk Heil, Gezondheid en Zegen.
  2. Humanitaire Noodhulp. (Voor het verkrijgen van hulp zie pagina ‘te doen’.)
  3. De derde optie is het Crowdfonds. Dat staat voor het kunnen laten opmaken van de website EGO-DNA.ID dat ons Archetype bij geboortedatum met de unieke individuele aanleg in de kleurnuances traceert.

NB. Donateurs die ons hebben gemachtigd om eenmalig vóór 30 september a.s. € 50,- af te boeken, of hebben aangegeven een bijdrage maandelijks te willen doen, ontvangen als bonus omgaand het unieke persoonlijke KleurID*. (*hun Archetype, in percentages van de drie primaire kleuren geduid.

Help ons helpen en doneer als ‘blijk van dank aan de Heer Jezus’, Die ons (die Hem erkend hebben) bewapende met Zijn Almachtige Naam waardoor jij en ik in gezondheid kunnen leven.

Namens de nog onwetende medemens van dit fenomeen, alvast bedankt voor de ondersteuning.


Dit is de Blijde Boodschap van de Heer Jezus, onze GOD: Hij liet ons niet als wezen achter!

Zijn ‘Stok en Zijn Staf’ vertroosten ons en geven ons wijsheid, macht en kracht.

Niet het bedrijven van een religie (een kerkelijk geloof), noch onze daden van goed of slecht, maar alléén de verwisselde zielstatus ‘in Christus herboren’ (de Gnosis) geeft ons de Rust én het recht om exclusief ‘in Jezus Naam’ aandoeningen te kunnen verjagen, zodat wij mentaal en fysiek in gezondheid kunnen leven.

Wanneer jij, als Geestverwant van de Heer*, een aandoening benoemd en jij die met gezag (geloof) aanspreekt met: “kwade geest van pijn, griep, corona of welke naam je ook draagt, ‘verdwijn, in Jezus Naam!” zal zij moeten wijken!

NB* Je bent Geestverwant van de Heer door; Jezus, GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) tot jouw Heer te verhogen. Dit feit staat, als nieuwe relatie bekrachtigt met de doop en uitdrukkelijk/alleen uitgevoerd in/met de Naam van de Heer Jezus! Deze actie, het verkrijgen van Jezus Naam (Geestverwant) is te vergelijken met voltrekken van een huwelijk.

Vrede in huis, in elke plaats, dorp, stad of land. Please, help ons helpen!

Vanaf nu trekken wij ‘met GODs vertrouwen’ samen op als vrienden van ware Vrede en Welzijn. Blijf betrokken en lees regelmatig de artikelen in de weblog!