Formulier voor het doen van donaties.

Nu ook jij beseft en moet erkennen dat wij niet ons lichaam zijn, maar ongeacht huidskleur, achtergrond of geslacht wezenlijk met het karakter een gelijkwaardig onderdeel zijn van een tijdloos (duister of licht) hemelrijk, kunnen wij, bewust van ons wezen onze wil gaan inzetten (in overleg met de ‘inwonende Trooster’) om vrede in en om ons heen te bewerkstelligen.

Wij heten jou van harte welkom bij ‘de Vriendenkring van Vrede en Welzijn’.

Naar Jezus Woorden vormen wij als Zijn vrienden (Geestverwanten) het Licht in ‘de wereld’.

Voor donaties hebben wij drie bestemmingen: Evangelisatie van het Gnostisch Gedachtegoed van de Heer Jezus, Humanitaire Noodhulp en een derde optie; om het Crowdfonds te voeden, dat staat voor het kunnen doen opmaken van de website EGO-DNA.ID dat ons Archetype bij geboortedatum in een kleurnuance traceert.

NB. Donateurs die ons hebben gemachtigd om maandelijks een bijdrage af te boeken, ontvangen als bonus het unieke persoonlijke KleurID*, hun Archetype in percentages van de drie primaire kleuren geduid.

Bij voorbaat dank voor de ondersteuning!


Dit is de Blijde Boodschap van de Heer Jezus, onze GOD: Hij liet ons niet als wezen achter!

Niet het bedrijven van een religie (een kerkelijk geloof), noch onze daden van goed of slecht, maar alléén de zielstatus ‘in Christus herboren’ (de Gnosis) geeft ons de rust én het recht om exclusief ‘in Jezus Naam’ kwalen en kwaden te kunnen verjagen, zodat wij moreel en fysiek in gezondheid kunnen leven.

Wanneer jij (dan), als Geestverwant van de Heer*, een aandoening benoemd en jij die met gezag (geloof) aanspreekt met: “kwade geest van pijn, griep, corona of welke naam je ook draagt, ‘verdwijn, in Jezus Naam!” zal zij moeten wijken!

(*Je bent Geestverwant van de Heer door de erkenning van Jezus, GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) als jouw Heer, dat als nieuwe relatie is bekrachtigt met de doop en is uitgevoerd (uitdrukkelijk/alleen) in de Naam van de Heer Jezus. Deze actie, het verkrijgen van Jezus Naam (Geestverwant) is te vergelijken met een geestelijk huwelijk.)

Jezus wijst/begeleidt ons in de zielstatus van Gnosis met Zijn beloofde Geest de Trooster (Zijn ‘Staf’) de weg naar gezond Leven.

Het is niet een rationeel (kerkelijk) geloven dat genezing en verlossing biedt, maar de statuswissel van de ziel dat ware Vrede brengt. – EOV

NB. Op de introductie van de Godenleer van- en door de Heer Jezus volgde de Gnostiek, die ook aan de Schriften zijn onthouden!

Vrede in huis, in elke plaats, dorp, stad of land. Het kan!

Vanaf nu, met deze donatie, gaan wij als vrienden van Welzijn en échte Vrede samen verder. Blijf dus betrokken en op de hoogte; lees de artikelen in de weblog!