Word vriend

Wij, ‘de vrienden van Jezus’ verenigd in ‘de Stichting van Vrede en Welzijn’ (De SVW), heten jou van harte welkom.

Naast rust en vrede is het de goede gezondheid, dat wij hoog waarderen in ons aardse bestaan.

Wij mensen hebben de keus; of, we accepteren de aanbeveling van Jezus; om onbevangen te worden als een kind, te leven in vertrouwen op de Heer Jezus, de Almachtige Geest van GOD, en Zijn zegeningen te ontvangen.

Of, wij negeren de welgemeende adviezen en leven alsof er geen GOD is.

Jezus gaf ons Zijn erfenis (de macht van ‘Zijn Naam’) om, ongemakken als zeurende pijn, kwalen en kwaden, te bezweren weg te gaan. Door ‘de Stok’, de macht van ‘Jezus Naam’, in te zetten erkennen wij Zijn Almacht en geven aan bij GODs Vrederijk te willen horen.

NB. Om met succes ‘de Stok van Jezus Naam’ te kunnen inzetten heb jij het verkeerde pad* verlaten. Dit aan GOD beleden en Hem om vergeving gevraagd, waarmee je (weer) het recht hebt ‘Jezus Naam’ te kunnen inzetten en Zijn zegeningen tegemoet mag zien.

(*het verkeerde pad staat voor narcisme, gewelddadigheid, crimineel gedrag en eer-/hebzuchtige intenties.)

In dankbaarheid voor de kennis aan Jezus en Zijn Gedachtegoed,

in onze mogelijkheid Jezus tot Koning en Heer te verhogen, onze zielstatus van verloren om te wisselen tot eeuwig Heil naar een gezuiverde, de macht van Jezus Zijn Naam te mogen en kunnen inzetten om kwaden en kwalen te bevelen weg te gaan (te verdrijven), en de kennis aan onze individuele aanleg (vastgelegd in het KleurID), doneren wij aan Stichting Inderdaad, om naast de verkregen kennis ook het doel ‘noodhulp te kunnen verlenen’ mogelijk te maken.

GOD is GOeD. Jij toch ook?

*Ga hier naar het donatie formulier en vul het in, zodat je tevens bent geregistreerd als lid van de vriendenkring van Vrede en Welzijn.

Ingevuld en verzonden tonen wij onze dankbaarheid aan Hem Die Licht, Liefde en Leven bracht.

De kerkgeschiedenis leert ons; dat ‘de kerk’ de zoekers naar de levende GOD geen heil, maar onheil bracht, door de Jezus-fans (die bekend waren/zijn met de Waarheid) als ‘de eerste Christenen’ te vervolgen en de Waarheid te verdraaien.

Jezus kwam ons Het Licht, GODs Bescherming en Verlichting bekendmaken.

Met donaties kan Stichting Inderdaad noodhulp verlenen, en middels deze website ook GOeD doen, door de waarheid over Jezus en Zijn ‘Boodschap van Heil’ over heel de wereld (opnieuw) bekend te maken.

NB. Doneren kan óók door een gift rechtstreeks op bankrekening NL45 TRIO 0390 9743 15 van Stichting Inderdaad over te maken. Alleen ontvang je dan niet apart een bedankje per mail, en ben je ook niet geregistreerd!

Namens de nog onwetenden en ons, de vrienden van de Heer, hartelijk welkom en bedankt voor de support!

Controleer de gegevens voordat u het verzend!

Heeft u vragen/opmerkingen die niet in de FAQ belicht zijn, ga dan naar ‘contact’ en mail ons aub wat u kwijt wilt!