Word vriend

Wij ‘de vrienden van Jezus’ verenigd in ‘de Stichting van Vrede en Welzijn’ (De SVW) heten jou van harte welkom.

Dankzij het ‘in Jezus Naam’ hebben kunnen verjagen van een ongemak is er vertrouwen gekomen in de machtige Naam van Jezus.

Jezus sprak: “Wees Mijn Getuige en doe dit tot Mijn gedachtenis!”

Verenigd in de club van vrienden die enthousiast deelgenoot zijn van bovennatuurlijke ervaringen, gedaan in Jezus Naam, maken wij ons sterk om Jezus (GODs Koninkrijk van Vrede en Welzijn) groot te maken.

Dankzij donaties kunnen wij wereldwijd ondersteunende hulp bieden aan die organisaties die ook Jezus (GOD) als hun Heer hebben leren kennen.


De bestemming van de donatie(s) gaf je in het formulier al aan:

  1. Evangelisatie. Wij omarmen en proclameren de Jezusleer inhoudend: Van ons wezen (de drie-eenheid ‘ziel-geest-lichaam’) is de ziel (meeliftend op de levensgeest) in haar tijdloosheid wezenlijk; de ziel treedt in (incarneert) bij de geboorte en wordt naar de Goddelijke status verhoogd bij onze persoonlijke keuze voor de Heer Jezus als gezaghebbend Koning over ons wezen. De beloning voor het erkennen en accepteren van Jezus tot Heer en Koning is Zijn erfenis; het komen inwonen van Zijn Geest de Trooster (de Staf) om ons (in deze gewelddadige zieke ter dood veroordeelde wereld) voor altijd bij te staan met Zijn Goddelijke wapen (de Stok), het kúnnen inzetten van de ‘Naam Jezus’, om aardse ongemakken als pijn, kwaden en kwalen te bezweren weg te gaan. (NB. De kleermaker, die zichzelf in de Bijbel (met haar drie-eenheid van maaksels) tot God heeft verhoogd, is als leugenaar tegen de Lamp (Jezus) gelopen.) Jezus heeft al onze pijnen en zwaktes op zich genomen toen Hij voor ons, die Hem liefhebben, werd gekruisigd. De veranderde zielstatus in de ons gegeven genadetijd is bepalend en niét dat wat wij ooit, als zonden beschreven, verkeerd hebben gedaan… Het verdwijnen ‘in Jezus Naam’ van ongemakken op ons bevel is onze bevestiging en bewijs dat wij bewapend met de ‘Naam Jezus’ het rijk van duisternis hebben achtergelaten en nu tot GODs Koninkrijk zijn gaan behoren. (Galaten 2:20)

Een heel goede reden deze blijde Boodschap wereldwijd bekend te maken en onze lieve Heer te danken in lofprijs en eer.

2. Humanitaire Noodhulp. (Voor het verkrijgen van hulp zie pagina ‘te doen’.)

3. De derde optie is het Crowdfonds. Dat staat voor het kunnen laten opmaken van de website EGO-DNA.ID dat ons Archetype bij geboortedatum, met de unieke individuele aanleg, in kleurnuances traceert.

PS. Voor ons zijn de giften, met name de structurele giften van groot belang. Bij regelmaat van donaties kunnen wij de Broeders en Zuster elders in de wereld beter bedienen…

NB. Geven/doneren kan ook zonder ons te machtigen. Ga dan naar www.karaktersinkleur.nl/doneren

Namens de nog onwetenden, de Broeders en Zusters in de Heer, hartelijk welkom als Lichtdrager en bedankt voor de support!

PS. Mocht het verzenden van het donatieformulier door de Captcha worden verhinderd: controleer dan de gegevens. Herstart je opgeschoonde mobiel of computer, keer terug naar het ingevulde formulier en verzend het direct, of gebruik een andere computer.