Formulier, word vriend.

GOEDENDAG VRIEND.

Wij van Stichting Inderdaad, ‘de Vriendenkring van Vrede en Welzijn’, heten jou van harte welkom.

Vrede en Welzijn (lees geestelijke-/en lichamelijke gezondheid) is ons van Jezus, GOD (De Bron van Licht, Liefde en Leven) als erfenis gegund en gegeven*.

GODs doel: Over heel de wereld bij ieder mens in elke plaats, dorp, stad of land; gezondheid en hartsvrede ‘als het ultieme geluk’ te doen ontvangen. Dit zonder discriminatie naar huidskleur, volk of geslacht.

‘In Christus herboren’ is een zielstatus. En daarmee een ander begrip dan vergeving van zonden!

En dit is de Blijde Boodschap van de Heer, onze GOD: “Hij, Jezus, liet ons niet als wezen achter, maar gaf ons die Hem (GODs Vrederijk) toebehoren Zijn Zegen, in de vorm van een rijke erfenis: de GODDELIJKE Macht van Zijn Naam, waarmee wij persoonlijke ongemakken als aandoeningen, pijn, kwalen en kwaden kunnen verjagen!”

NB. Niet het bedrijven van een religie (een kerkelijk geloof), noch onze daden van goed of slecht, maar alléén de verwisselde zielstatus ‘in Christus herboren’ (de Gnosis) geeft ons de rust én het recht om exclusief ‘in Jezus Naam’ aandoeningen te kunnen verjagen, zodat wij geestelijk en lichamelijk in gezondheid kunnen leven.

Door met een donatie in te schrijven kunnen wij het fenomeen; het kunnen inzetten van ‘de Naam van de Heer’, wereldwijd bekendmaken en ook ondersteunende noodhulp bieden aan organisaties die Jezus (GOD) willen kennen.

(*Naar de opvatting van de Heer Jezus hebben wij die ook het karakter, de ziel, als wezenlijk zien; de Jezus-fans, de dominante invloed van de kerk achter ons gelaten. Samen vormen wij nu ‘het Licht’ in de wereld.)

Doneer vanuit het hart. Lucas 6:38 “Geef en u zal ook worden gegeven. Want, met dezelfde maat waarmee u meet, zal u ook gegeven worden.”

De fans van Jezus rekenen op je!


Voor donaties aan Stichting Inderdaad hebben wij drie bestemmingen:

  1. Evangelisatie. Het loslaten van religieuze stromingen, door openbaring van de Blijde Boodschap; het Gnostisch Gedachtegoed van de Heer Jezus, dat ons leert dat wij een tijdloze ziel (karakter) zijn.
  2. Humanitaire Noodhulp. (Voor het verkrijgen van hulp zie pagina ‘te doen’.)
  3. De derde optie is het Crowdfonds. Dat staat voor het kunnen laten opmaken van de website EGO-DNA.ID dat ons Archetype bij geboortedatum met de unieke individuele aanleg in de kleurnuances traceert.
Bij recht op de bonus van het KleurID ontvangt men, naast de bevestiging van ontvangst van de donatiedit bericht.

Jezus is de grote Overwinnaar op de geest van duisternis, het kwaad, onze ‘kleermaker’!

Overigens; GOD de Vader is Autonoom! Dat wil zeggen, dat wanneer Jezus het zinvol acht Zijn Naam in te zetten om een aandoening te verjagen, zal Hij daaraan gehoor geven.

NB. Die kerkelijke organisaties, die als Jezus-fan de Bijbelse leer met haar Triniteit achter zich hebben gelaten, en alleen nog dopen in de Naam van de Heer Jezus, kunnen als eersten onze hulp verwachten.

Namens de Jezus-fans en de nog onwetenden, bedankt!