Word vriend

Wij, ‘de vrienden van Jezus’ verenigd in ‘de Stichting van en naar Vrede en Welzijn’, heten jou van harte welkom!

Naast een prettige gemoedstoestand is het de goede gezondheid, dat wij in ons aardse bestaan hoog waarderen.

Er zijn redenen om dankbaar en gelukkig te zijn.

Als eerste danken wij GOD de Vader voor de gegeven genadetijd in dit lichaam, waarin wij meeliftend op de levensadem wonen, zodat wij in dit aardse leven (in een onderbreking van de tijdloosheid) onderscheid leren maken tussen wat goed is en wat slecht. De keus voor de levende GOD, Die het beste met ons voor heeft, is voor de handliggend de beste keus.

Doneren kan door een gift rechtstreeks op bankrekening  NL45 TRIO 0390 9743 15  van Stichting Inderdaad over te maken.

Of, dit via elektronische weg te doen, door op bijgaande knop te klikken.

Knop naar elektronisch doneren

Het boek ‘ENGEL OF BENGEL’ is uitgegeven op 27-09-2017 en hier te bestellen: BOEKENBESTELLEN.NL 

Helaas kennen velen GOD de Vader niet, maar alleen het product van onze kleermaker* (*de tijd-/wereldgeest) het natuurlijke lichaam. Waardoor men, naar eigen waarneming en beoordeling van het leven in zinloosheid, gebukt onder imperfectie, beperkingen en gevaren, er maar ‘het beste’ van maken…

Onze dankbaarheid gaat uit naar de Heer Jezus, Die ‘het kwaad’ van onze grillige inborst overwon. Hij bewapende ons met Zijn Stok*, de kracht van Zijn Naam!

Hij gaf ons, degenen die Hem tot Heer hebben aangesteld, de Erfenis om ongemakken als zeurende pijn, kwalen en kwaden, te gebieden (te bezweren) weg te gaan. (*Naar Psalm 23 uit een oude Bijbel, waarin de belofte van de Stok en de Staf niet uitgefilterd zijn…)

Met het inzetten van Jezus Naam (het doen van zo een daad) bestrijden wij de tijd-/wereldgeest van het kwaad (waarmee wij geboren zijn) en maken die plaats vrij voor de GOD Die leeft! Wij verhogen de Heer Jezus tot Heer en Koning over ons bestaan, gezaghebbend over ons wezen! Wij geven aan; dat wij met de gezuiverde inborst* bij GODs Vrederijk willen horen.

(NB. de gezuiverde inborst* komt je niet aanwaaien! Je kunt ook niet wachten of de gebeden daaromtrent zijn gehoord. Wij zullen onszelf moeten heiligen en daarvoor actie moeten nemen!)

Nog een reden van dankbaarheid aan het adres van de Heer Jezus is de aanwezigheid en de hulp van GODs Geest, de Trooster*, Die wij kunnen vragen ons te leiden in wijsheid, liefde en daadkracht. (*bekend als ‘de Staf’, de Heilige Geest.)

Betrokkenheid met onze naasten (de minder validen, armlastigen en slachtoffers van geweld) zet ons hart* aan om te willen helpen. (hart* = de Geest van GOeD.)

Om de zoekers naar GOD en onze Geestelijke broeders en zusters in de wereld noodhulp te kunnen verlenen, supporten wij hen vanuit Stichting Inderdaad met ontvangen gelden.

Met de verkregen gelden kan Stichting Inderdaad de wetenschappelijke onderzoeken op basis van het KleurID gaan ondersteunen, en financiële hulp bieden aan de oprechte GODzoekers; met de erfenis van de Waarheid over Jezus en Zijn ‘Boodschap van Heil’ (opnieuw) bekend te maken.

NB. Om met succes ‘de Stok van Jezus Naam’ te kunnen inzetten heb jij het verkeerde pad* verlaten! De foute keuzes uit het verleden rechtstreeks aan GOD de Vader beleden en daarover spijt betuigt, waardoor je het recht hebt ‘Jezus Naam’ in te zetten en beantwoording/zegeningen tegemoet te zien. (*het verkeerde pad staat voor narcisme, gewelddadigheid, crimineel gedrag en eer-/hebzuchtige intenties.)

Onder de reacties in de weblog vindt je meldingen van organisaties die de Jezusleer omarmen en geld hebben gekregen.

GOD is GOeD. Jij toch ook!

Er zijn meerdere redenen om dankbaar en gelukkig te zijn. Bijvoorbeeld, inzicht in onze persoonlijkheid.

Uit eigen onderzoek met deze ’tijdloze kleurenkalender’ blijkt, dat de leden van twee verenigingen van reumapatiënten in Nederland eenzelfde kleurzone (van de zes) hebben.
Door deze wereldprimeur aan geboortedata te koppelen ontstaat het inzicht om, naar de geboortedatum in de wetmatige beweging van ons universum, de kleurnuance genreneutraal te visualiseren (te identificeren), te herkennen en onderling te vergelijken naar onze aanleg.

Zinvol en wetenschappelijk verantwoord dus, om deze ‘Spiegel van de ziel’ op meer groepen, al dan niet met aandoeningen, wordt ingezet, zodat letterlijk inzicht wordt verkregen.

Het goede leven begint met delen en geven.

Jezus kwam ons met onze verloren zielstatus GOD bekendmaken, én het bestaan van een levende GOD, waarmee wij ons in deze genadetijd kunnen verzoenen…

Doneer rechtstreeks op bankrekening  NL45 TRIO 0390 9743 15  van Stichting Inderdaad. Vermeld SVP donatie!

Het goede leven begint met delen en geven.

Namens de nog onwetenden en ons, de vrienden van Jezus, hartelijk welkom en bedankt voor de support!

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, bestrijder van ondeugd, geweld en onrecht, evangelist van de Heer Jezus, CEO van Stichting Inderdaad.