Formulier voor het doen van donaties.

Nu men beseft, moet erkennen, dat wij niet ons lichaam zijn, maar ongeacht huidskleur, achtergrond en geslacht, wezenlijk gelijkwaardig met het karakter onderdeel zijn van een tijdloos (duister of licht) hemelrijk, kunnen wij actie gaan nemen om echte vrede in huis en om ons heen te bewerkstelligen.

Wij heten u/jou van harte welkom bij ‘de Vriendenkring van Vrede en Welzijn’.

Naar Jezus Woorden vormen wij als Zijn vrienden (Geestverwanten) het Licht in ‘de wereld’.

Voor donaties hebben wij drie bestemmingen: Evangelisatie van het Gedachtegoed van de Heer Jezus, Humanitaire Noodhulp en een derde optie om het Crowdfonds te voeden, dat staat voor het kunnen doen opmaken van de website EGO-DNA.ID dat ons Archetype bij geboortedatum in een kleurnuance traceert.

NB. Donateurs die ons hebben gemachtigd om maandelijks een bijdrage af te boeken, ontvangen als bonus het unieke persoonlijke KleurID*, hun Archetype in percentages van de drie primaire kleuren geduid.

Bij voorbaat dank voor de ondersteuning!


Dit is de Blijde Boodschap van de Heer Jezus, onze GOD:

Niet het bedrijven van een religie (een kerkelijk geloof), noch onze daden van goed of slecht, maar alléén de zielstatus ‘in Christus herboren’ (de Gnosis) geeft ons de rust én het recht om exclusief ‘in Jezus Naam’ kwalen en kwaden te kunnen verjagen, zodat wij moreel en fysiek in gezondheid kunnen leven!

Wanneer jij, als Geestverwant van de Heer*, een aandoening benoemd en jij die met gezag (geloof) aanspreekt met: “kwade geest van pijn, griep, corona of welke naam je ook draagt, ‘verdwijn, in Jezus Naam!” zal zij moeten wijken! (Je bent Geestverwant van de Heer* door de bekrachtiging van deze relatie met de doop; uitdrukkelijk in de Naam van de Heer Jezus.)

Jezus wijst, begeleidt, ons met Zijn beloofde Geest de Trooster (Zijn ‘Staf’), in de zielstatus van Gnosis, individueel de goede weg van ons persoonlijk Leven.

Het is niet een rationeel (kerkelijk) geloven dat genezing en verlossing biedt, maar de statuswissel van de ziel dat echte Vrede brengt. – EOV

NB. Op de introductie van de geestenleer van- en door de Heer Jezus volgde de Gnostiek met vergelijkbare benaderingen, die aan de Schriften zijn onthouden!

Vrede in huis, in elke plaats, dorp, stad of land. Het kan!

Vanaf nu, met deze donatie, gaan wij als vrienden van Welzijn en échte Vrede samen verder. Blijf dus betrokken en op de hoogte; lees de artikelen in de weblog!