Karaktersinkleur.nl de site waar het begrip ‘geloven’ is vervangen voor de twee opties van ‘zijn’.

STICHTING INDERDAAD introduceert ‘het nieuwe weten’.

‘Het nieuwe weten’ gaat uit van ons innerlijk (het karakter), als het tijdloos en onzichtbaar wezenlijk wezen, dat zich voor een levenstijd aan de adem van een mensenkind heeft gekleefd.

Zodra dit inzicht is aanvaard ben jij, en zijn alle volken, opgeroepen om ieder mens als gelijk(w)aardig te respecteren. (Ongeacht uiterlijk, afkomst, huidskleur of geslacht.)

 

Stelling: Wereldvrede begint bij rust en vrede te kennen in en met jezelf!

 

Deze opstelling van denken staat lijnrecht tegenover de visuele waarneming, zoals oude geschriften ons leerden te hanteren, waaronder de Bijbelse. Het is dan ook dé reden waarom Jezus door het kerkelijk gezag van destijds als ongehoorzaam aan de zgn. ‘heilige schriften’ werd veroordeeld en gedood.

Het erkennen van het karakter als wezenlijk komt overeen met de leer en concrete uitspraken van de Heer Jezus, die opgetekend zijn in het recent gevonden Evangelie van Thomas.

 

Erik Visser heeft de afgelopen twintig jaar de voorhanden zijnde kennis over levensbeschouwingen bestudeerd. Hij heeft stil gestaan bij de verschillend ontwikkelde denkbeelden en die naast de aanvaarde wetenschap gelegd.

Door de overtuigingen van Oost (w.o. Confucius en het Hindoeïsme), West (Plato) en de Bijbel naast de wetenschap en de weergave van het Thomas evangelie te leggen, heeft Erik Visser zijn onderzoek naar De Waarheid tot een sluitende conclusie, een praktische levensovertuiging, kunnen samenvatten in de stelling:

“Naast God, is het ons weten/geweten dat onszelf beoordeeld in: goed of slecht. De mens, wezenlijk een tijdloos karakter, is in haar bewustzijn van onvolmaaktheid zoekend naar verlichting, rust en vrede.” 

Onze Auteur ontdekte dat de bekende levensbeschouwingen  naar hun beginselen delen zijn van de waarheid en gezamenlijk een eenheid vormen in één ‘zijn’; goed of slecht. Ongeacht onze cultuur waarin wij geboren zijn, blijken de intenties over heel de wereld m.b.t. onze geestelijke en natuurlijke behoeften identiek. Dit vanuit de simpele waarneming dat wij geboren worden met beperkingen, die ons in afhankelijkheid plaatste van onze omgeving.

De onzekerheid over de toekomst en de grilligheid van Moeder natuur noodzaakte ons wel (m.b.t. tot ons welzijn) om ons destijds aan onze verzorgers letterlijk en figuurlijk vast te houden. Volwassen, tot een eigen mening gevormd, blijft het zonder hulp moeilijk om wat tot een eigen standpunt is gekomen of eigendom was, weer te kunnen loslaten…

Stichting Inderdaad wil iedereen graag het inzicht geven in wie je bent en wat jouw mogelijkheden zijn.

1 door:       Fundamentele kennis te verschaffen wie en wat wij zijn; verwoord in het boek Engel of bengel. Op weg naar wijsheid en verlichting,  met antwoorden op levensvragen, ga je dit boek natuurlijk zo snel mogelijk kopen.
2       Kennis aan ons individuele basiskarakter met het: ‘EGO-DNA.ID’.

NB. De tracering van ons basiskarakter met het EGO-DNA.ID, een kleurID, is niet aan cultuur, volk, huidskleur, ras of geslacht gelieerd.

Om zowel in het heden verlichting en vrede te vinden, alsook om aan de eeuwige dood te ontkomen, hebben wij geen tijd te verliezen om met de statuswisseling (van het karakter) opgewassen te zijn tegen de destructie van de wereld die ons, dus jou, treffen.

Voor de weg tot ‘een eigen’ leven gelden twee uitersten.

1       Je kiest voor een richting: zelfgericht of in dienstbaarheid. (Zwart of wit)

2       Reputatie: Goed of slecht. (Zwart of wit)

3       Voldoening: Je leeft je eigen leven, gebaseerd in de status van je natuurlijk zijn en verworven kennis. (Zie het EGO-DNA.ID). Of, en dat is vruchteloos, je probeert je in de huid van een ander (bv. een idool) te manifesteren. (Zwart of wit)

4       Uiteindelijk: Je eindigt het leven zoals wij deze in de status van verbannen van licht (de bengel) begonnen zijn. Of, je hebt tussentijds (tijdig) de mentaliteit van Moeder natuur met haar natuurwet (het recht van de sterkste naar macht en hebzucht) verwisseld voor die van liefde (Jezus). Lees; de mentaliteit naar gunnen, geven en vergeven. (Zwart of wit)

 

NB. In de nieuwe status van ons karakter, waarbij ‘de Geest van God’ op het hart is komen inwonen, zullen wij duurzaam vrede, lees vreugde en voldoening op het hart kennen! Een zaak van het individu!

En bovendien, dankzij Zijn inwonende Geest, door God en de mensen uiteindelijk als Engel gewaardeerd dit leven eindigen.

 

Aanvaarding van het nieuwe weten geeft aan alle volken de boodschap af om elkander niet en nooit meer op het uiterlijk af te rekenen.