FAQ

FAQ. Veelgestelde vragen:

Stelling: De KleurID van het EGO-DNA.ID is geen psychoanalyse. Dit, omdat de verwerking van levenservaringen die het uiteindelijke karakter vormen en als bouwstenen werken niet in de geboortedatum zijn verwerkt.

 1. Wat kom ik te weten met de KleurID van het EGO-DNA, dat ik op deze website ego-dna.id vindt?

Antwoord: Er van uitgaand dat ieder mens ten opzichte van de ander in karakter verschilt, levert het KleurID in de basis een ander procentueel deel van de drie primaire kleuren op.

2. Wat kan ik allemaal doen met de KleurID van het EGO-DNA?

Antwoord: Als eerste traceer ik natuurlijk de eigen spiegel van het onderbewuste in haar unieke kleurnuance met mijn voorkeur en aanleg. Om vervolgens op de pagina Karakters van de website de betekenis van de zes kleurgroepen te bekijken.

 • Naar Nederlands gebruik zal ik een verjaardagskalender gaan opmaken, te beginnen met mijn familie, hobby, club en collegae. (Met de optie van de meldingsmogelijkheid om enige dagen ervoor de data te ontvangen van wanneer zij jarig zijn, kan ik hen tijdig feliciteren.)
  • Het opmaken van diverse Relatiescans.
  • De gevonden kleurnuance op je Mobiel aan de verkoper tonen bij aankoop van bril, kleding, auto, enz. enz. voor jezelf of om een ander (goed uit de hoek komend) een cadeau te doen…
  • Voor zover beroepsgroepen in RESULTS in kaart zijn gebracht, kan men de eigen voorkeuren, in kleur geduid, gaan vergelijken met de genoemde opties als hulp bij beroepskeuze.
  • Het in kaart brengen van afdelingen. Met het in kleur weergegeven KleurID kan men nu met één oogopslag vaststellen wie de zgn. ‘vreemde eend in de bijt’ is… én wie er baat heeft bij een specifieke behandeling of bepaald medicijn.
 • 3. Wat is de filosofie van Stichting Inderdaad?
 • Antwoord: Wij zijn als individu (bengels) geboren en sterven ook weer als individu als deel van een “hemelrijk”. Wij zijn tweeledig: een tijdloos karakter (de ziel) dat tijdens dit aardse leven verkleefd is aan de adem, het tijdelijke, en het door stof (evolutie) gevormde lichaam. NB Wij zijn niet het lichaam. Wezenlijk zijn wij het tijdloze karakter!
 • 4 Wat is de geestelijke opvatting van de Stichting?

Antwoord: Wij ‘Stichting Inderdaad’ hebben, met de uitgave ‘Engel of bengel’ afstand genomen van ‘het plot’ van kerkelijke Boeken en hun geloofsovertuigingen. Wij staan voor de wijsheid van Christus; de Heer Jezus (Zoon van GOD de Vader, Bron van Licht en Leven) en Zijn Gedachtegoed.

 • 5. Wat is de zin van ons aardse bestaan?

Antwoord: Het komen tot leven in welzijn. Als verbannen (b)engel uit het hemellicht is de statuswisseling van de ziel naar de verzoening met GOeD (Bron van Licht, Liefde en Leven) gegund en fundamenteel gegeven. Wanneer men Jezus als Heer en Herder heeft aangenomen, heeft GOD de Vader Zijn doel; het herstel en redding van de verbannen zielen naar Zijn Vrederijk, met de Schepping bereikt.

 • 6. Waar staat Stichting Inderdaad voor?

Antwoord: Informatie over onze identiteit. Het komen tot leven in welzijn. Samengevat: Een bewust ZIJN in Zelfkennis! Wij beogen het individueel welzijn, in overeenstemming met het Gedachtegoed; de Inzichten en Leerstellingen, van de Heer. De KleurID van het EGO-DNA.ID geeft het fundament aan van het basiskarakter naar aanleg en voorkeuren, van waaruit wij een karakter gaan opbouwen.

 • 7. Wat kunnen wij doen om in vrede en welzijn te leven?

Antwoord: Start met te erkennen dat je niet je lichaam bent maar een tijdloos karakter dat tijdelijk gebonden is aan de adem, de levensgeest, in een kwetsbaar biologisch lichaam dat onder invloed staat van hogere machten en krachten, die sterker zijn dan onze wil en daadkracht.

Voor verbetering van ons welzijn zijn wij door de Heer Jezus, GOD, uitgenodigd om Hem als Beschermer en Herder aan te nemen, ter vervanging van de tijd-/wereldgeest (Moeder natuur) waarin/waarmee wij geboren zijn.

 • 8. Is het mogelijk om in de status van harmonie (Welzijn en Vrede) te komen door je te omringen met één, twee of meer mensen met een ander karakter?

Antwoord: Mits leergierig, bij benadering ja. Het Humanisme, de Vrijmetselaars, Ubuntu en Boeddhisme zijn zulke levensconcepten. Maar, zonder erkenning en aanname van de Heer Jezus als bemiddelaar en verzoener met GOD de Vader, Bron van Licht en Leven (lees wisseling van de geboortestatus), komen wij niet tot het eeuwige leven! Lees vrij van onze aangeboren negatieven, zoals zelfingenomenheid, agressie, afgunst of rancune. Daar is toch echt de statuswisseling van de Ziel voor nodig!

 • 9. Waarmee wordt de wisseling van de verloren status naar geborgen in Christus een feit?

Antwoord: Met kennis en aanname aan de Heer Jezus als onze Heer en Herder, en de in de geest ervaren genade opvolgend bekrachtigd/bevestigd met de volwassenendoop in Zijn heilige Naam, is onze verbondenheid met GODs Koninkrijk (het Vrederijk) in een geestelijk huwelijk een feit. Aldus naar de wil van de Geest van GOeD.

 • 10. Herboren in de status van Christus Jezus worden wij, met hulp van Zijn Geest gezuiverd van het kwaad (de ongewenste negatieven), net als Hij; een waardig toonbeeld van karakter; getuigend van beschaving! Een kwestie dus van een goed karakter, een goede mentaliteit. Wanneer het hart (de ziel) de status van Christus Jezus heeft (lees ware Liefde en Vrede op het hart kent) wordt het belang van het eigen gelijk, de bezitsdrang en het ego met haar driften naar achteren gedrongen. Wij verblijden (dan) onze omgeving door dienstbaar te zijn in gunnen, geven en vergeven, dat aan de basis ligt van geluk, liefde en vrede!
 • 11. Wat worden de kosten om gebruik te maken van het KleurID van het EGO-DNA.ID?

Antwoord: Jaarlijkse inschrijvingskosten van € 6,– met eenmalig 200 Credits, dat vrij te besteden is binnen de geboden toepassingsmogelijkheden.

 • 12. Wat bewijst het EGO-DNA?

Antwoord: Het bewijst onze biologische binding met de natuurlijke wetmatigheid (evolutie), waarbij de karakteristieken van een willekeurige geboortedatum van een mens in verhouding overeen blijkt te stemmen met magnetische polen en de karakteristieken van die kleuren. Dit biologisch-/natuurlijk deel van ons zijn reageert met een ‘chemische reactie’ van aantrekken en afstoten in een schijnbaar tijdloos ritme op onze omgeving.

 • 13. Welke maatregelen heeft Stichting Inderdaad genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens?

Antwoord: Zie de privacyverklaring.