Karakters

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Karakters

Personen, met het aangegeven percentage van een primaire
kleur, hebben met die kleur een sterkere link/affiniteit dan
met de trefwoorden van andere kleuren!

Tabel van trefwoorden

violet verleden, vasthouden, binden, verzameld,
beschermd, gemeenschapszin, politiek, huid, nagels, veel haar,
oudheden, het buitenaardse, ruimtevaart, het spirituele, sterk
geheugen, behoudend, introvert, tradities, smeden, inkt, gebruikt
graag technische hulpstukken als sieraden, glas en metaal,
nauwkeurig, nostalgisch, instinctief, pittig, grillig, hot,
nachtmens, knutselen, puzzelen.

blauw helder, ogen, blinken, slank, zorg, recht, cognitief,
wetmatig, lucht, oppervlakkig, water, beheren, avondmens,
overzien, formeel, objectief, diplomatie, luchtig, helder zien,
helen, stilte, goud, nuchter, verstandelijk, afstandelijk,
relativerend, disciplines, ordenend, gezag, watersport,
luchtmacht, zuren, ijs.

groen gehoor, longen, educatie, natuur,
verscheidenheid, leren, vegetatie, coachen, welzijn, milieu,
beschouwend, behoudend, dienend, verzorgen, zingen,
verwoorden, voedzaam, flexibel, verdelen, geluid, helder horend,
muziek,

geel belichten, solistisch, bezoeken, mensgericht, showen,
extrovert, open, interactief, bloemen, voortplanten, spel, humor,
genotzucht, expressief, avontuurlijk, enthousiast, vruchten,
elektriciteit, manifestatie, geld, reizen, transport, uitdragen, hout,
gassen, overvloedig, vrijheidslievend, dagmens, vis, zoet,
rondingen, kalend, helder ruikend, dessert,

oranjerood smaak, vuur, vloeiend, gevoelig, emotioneel,
fijnproever, verlichten, losmaken, talen, veranderlijk, impulsief,
inventief, bewegend, onderzoekend, analytisch, ontwikkelen,
ontbindend, actief, ambitieus, ontmoeten, vetten, soepen,
sauzen, mixer, veranderen, ochtendmens, drank, zoekend,
creatief, warrig, down to earth, experimenteel, sociaal, betrokken,
dieren, verjongen. rebelleren,

rosy doener, organiseren, lijfelijk, sociaal, zout, vlees, rond,
voeten, handen, sport, grondig, massa, weetgierig, logica, vorm-
/vasthoudend, daadkracht, doelgericht, ondernemend,
strijdlustig, energiek, stenen, hard, warm, betrokken, affectief,
helder voelend, landmacht.

Wikipedia:Karakter of inborst is de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen of karaktertrekken van een persoon.  Deze combinatie bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Dit zijn relatief stabiele eigenschappen die moeilijk te veranderen zijn, dikwijls pas na intensieve en volgehouden training.”

Stelling: De mens is in duisternis geboren met de inborst van de geest van de afvallige engel, de geest van duisternis, de tijd-/wereldgeest.

De strijd van het mijn en het dijn, gepaard met agressie en geweld, is er de oorzaak van dat de wereld behept is met oorlog en geweld.

De oplossing kan worden gevonden in meer kennis, dus begrip, aan onze verschillende karakters, dat vanaf de geboorte, door de directe omgeving en haar omstandigheden, worden gevormd.

Deze website introduceert een nieuwe kijk op ons wezen door niet van het lichaam als gegeven uit te gaan, maar de betekenis van de tijdloosheid en ons tijdelijk aardse bestaan in een tijdskalender te duiden in percentages van de drie primaire lichtkleuren.

Stelling: GOD, Jezus en wij mensen, zijn tijdloze entiteiten (zielen). Wij mensen zijn nìet het lichaam, maar wonen er tijdelijk in!

Je mag en kan best van Moeder natuur houden, met al haar grilligheden, maar je kan haar nìet vertrouwen!

Stelling: Van invloed op het vormen van karakter zijn opgedane ervaringen, die samen met de inborst het karakter bepalen.

Dankzij de ontdekking van onze auteur dhr. EOV; die de cyclussen van de astronomische tijden naar hun beweging in de karakters van de drie primaire kleuren heeft vertaald, blijken de datums overeen te komen met percentages van de karakters van de primaire kleuren en is nu bekend wat onze basis is, van waaruit wij het karakter in aanleg naar sterkte en zwaktes opbouwen.

Gesteld in de psychologie; de combinatie van iemands inborst en zijn gewoontes – de combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen vormen de persoonlijkheid-.

Het is een gegeven dat men de eerste 8 levensjaren veel gedrag van de omgeving overneemt, het zo genaamd kopieergedrag.

NB. Voorwerpen kunnen wel een karakter uitbeelden, maar hebben geen persoonlijkheid!

In het door EOV geschreven artikel ‘identiteit’ wordt duidelijk, dat wij (ziel, geest en lichaam) een product van Moedernatuur (de tijd-/wereldgeest) zijn. Wanneer het op vertrouwen aankomt kunnen wij niet op de grillige natuur, maar alleen op GOD de Vader (Jezus) vertrouwen!

Natuurlijk stap je naar de dokter (een wetenschappelijk specialist) wanneer je lichaam door een ongelukje is beschadigd. Maar voor een virus/psychosomatische-/geestelijke beschadiging, of een waanidee dat tussen de oren zit kunnen wij, overigens zonder kosten te maken, direct naar Jezus!

EOV heeft Jezus als Koning en Heer aangenomen, nadat hij Jezus Zijn bestaan, macht en kracht, had ervaren en Jezus de macht over hel en hemel heeft. Zie ook de andere artikelen in de weblog waaronder twee-goden.

Als Jezus-fan wordt ieder mens, dus óók ik, soms tot meerdere malen per dag met pijn en ongemakken door de tijdloze* wereldgeest geplaagd. Gelukkig regeert de Heer mijn leven en kan ik met de bezwering; “in Jezus Naam kwaad ga weg’ direct ingrijpen wanneer een bedreiging zich voordoet. (de tijdloze* wereldgeest is met haar product de aarde en al haar onderdanen, de Goddelozen, op haar retour.)

Naar Galaten 2:20 verweer ik mij bij elke aanval van een kwaad met de woorden: “In Jezus Naam ‘kwaad, of hoe je ook heet’, ga weg! Ga weg! Nú, in Jezus Naam! Hij regeert en jij niet meer! De Heer regeert, en jij niet meer!”

Dit herhalen totdat die kwade, niet van GOeD willen wetende, geest heeft losgelaten.

De geest van duisternis, de wereldgeest, is koppig maar kan de Naam Jezus niet weerstaan en vlucht!

En ik en jij als Jezus-fan, kan na de bezwering zonder dat ongemak, weer overgaan tot de orde van de dag en zeg dankbaar; “Dank U Vader!”

De Schriften, de kerk met de Bijbel, zouden ons op dit fenomeen hebben moeten wijzen, maar gezien zij niet door GOD de Vader geïnspireerd zijn, maar door de tijd-/wereldgeest (het kwaad), ontbreekt het daaraan…

Wij zijn nooit te oud om nog iets te leren. Het hangt van onze wil af of we oude aangenomen standpunten willen heroverwegen… Soms kan een ongeluk of nood behulpzaam zijn tot bezinning te komen…

Voor mij was de bijna doodervaring in de hel en de redding daaruit door Jezus te roepen het keerpunt om op mijn geloofsanker, de Bijbel, terug te komen.  En bij nadere bestudering van de Bijbel (een geschiedenisboek) te concluderen, dat er wat de Boodschap van de Heer Jezus betreft de Bijbel onvolledig is, en er naast aankondigingen en sprookjes, er ook tegenstrijdigheden in staan.

In het recent gevonden Thomas Evangelie staat een citaat van de Heer. Hij zei: “de Schriften zijn ondeugdelijk.”

Mijn ontdekking dat wij niet ons lichaam zijn, maar er, naar de leer van de Heer; wij er met het karakter (de ziel) met een vrije wil tijdelijk in wonen, heeft mij sterker gemaakt dat wij de Jezus Leer boven de Schriften kunnen plaatsen, omdat Hij het vertrouwen verdiend.

2000 jaar indoctrinatie en misleiding van Bijbelse ‘waarheden’ kunnen wij tegen de achtergrond van de destructieve kerkgeschiedenis reduceren tot geschiedenisboek, en de genoemde aspecten Genade en Liefde aan GOD, de Heer laten!

Dat de bekendmaking van de Jezusleer op de website van Stichting Inderdaad plaatsvindt is niet toevallig. Het is een bewuste keus om als klokkenluider van de misstanden van de Schriften deze hier onder deze naam bekend te maken.

In de genade van GOD de Vader heeft GOD het in Zijn plan voorzien om het leven van EOV van Hem, de levende Jezus, te getuigen en inzicht te geven over ons wezen.

Laat de Boodschap van Heil niet onbenut voorbijgaan! Check het weblog ( blog ) op nieuwe artikelen!

Als jouw Leven je lief is, doe het Goede en pak GODs genade met beide handen aan! Ook, of juist, negatieve ervaringen van jou, of van anderen, kunnen een boost zijn om op andere gedachten te komen.

Het leven is een proces van vallen en leren opstaan. Hou je aan de Heer vast, bewapen je met Zijn Naam tegen de kwaden en haar verleidingen, dan zal GOD je in blijvende gezondheid verder leiden.

Om duidelijk te maken met welke inborst de mens is geboren en vanaf dan het karakter verder vormgeeft, zijn de bewegingen van Moeder aarde t.o.v. haar kern vergeleken met de karakters van de drie primaire kleuren van licht.

De ludieke ontdekking dat een kleurnuance die op een bepaalde dag wordt gedetecteerd overeenstemt met de aanleg van de boreling zijn een geweldig middel om onze sterktes/zwaktes met elkaar te vergelijken.

Het manuscript van “Ken de mens, jezelf én de ander” is in Pdf te vinden onder Boeken in de webshop

In de handleiding vind men voorbeelden het gebruik over deze unieke vondst, de Tool van het EGO-DNA.

De stelling ‘Het licht verdrijft de duisternis’ geldt ook voor de geestelijke wereld! Destructieve ingevingen van de tijd-/wereldgeest moéten plaats maken voor constructieve en positieve ideeën, wanneer de Geest van GOD de zielstatus (het hart) heeft vervangen!

Of dacht je heus dat het idee van de besnijdenis van jongens en meisjes uit zorg is voortgekomen? Pure masochisme, dat is het!

Vanuit mijn persoonlijke ervaringen om (bijna dagelijks) in de Naam van Jezus kwaden te kunnen verdrijven zeg ik: Mét Jezus, zijn wij beter af; dit zowel voor de aardse tijd als voor zeker voor het hiernamaals, de eeuwigheid!

Bijkomstig aspect: Wanneer je ‘Gezondheidszorg’ aan de uitleg van ons bestaan koppelt, en Jezus tot Koning en Heer hebt gemaakt, dan kan het niet anders; dan dat de premiekosten van de zorg naar beneden gaan…

Ik wens je GODs zegen toe, in blijvende gezondheid!

Ik hoop en wens dat de uitleg begrepen wordt; dat wij niet, zoals de Bijbel ons voorhoudt op de Heer in persoon op de wolken moeten wachten, maar actie zullen ondernemen door Hem nu tot Koning en Heer te kronen!

Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van GOD de Vader, het karakter van Jezus.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

2024 is net begonnen. Laat het een gelukkig jaar worden, door met Jezus, hét karakter, verder door het leven te wandelen! Hij was de eerste Die door GOD de Vader tot het Licht, GODs Koninkrijk, werd verhoogt.

Dankzij de erfenis van de Heer mogen wij Zijn Naam inzetten om kwaden te verjagen…

Informeer je en laat je verrassen. Koop voor weinig geld de Bundels met de uitleg, en het manuscript ‘Ken de mens, jezelf én de ander’ in de webshop.

De opbrengsten uit de webshop komen ten gunste van Stichting Inderdaad, die ten dienste van het algemeen nut, zich ten doel heeft gesteld om, naast de kennis aan het probate middel (de Naam Jezus om gezond te blijven), noodlijdenden in de wereld ook financieel te helpen.

Vul naar wens een Bundel in en ga met deze ludieke vinding, de Tool EGO-DNA, aan de slag!

Op de website van Stichting Inderdaad geef ik inzage in mijn onderzoek der Schriften over ons bestaan van ons wezen.

Toen ik met een bijna dood ervaring door GOD de Vader overtuigt werd dat hel en hemel bestaan, heb ik in navolging van de mensenzoon Jezus (Die in de Bijbel wordt beschreven als de opstandeling van de Schriften) voor Hem en Zijn leer gekozen.

En daarmee bepaalt tot welk universum ‘het Licht of blijvend in de duisternis’ ik met mijn inborst (persoonlijkheid) wil behoren. vanZelfsprekend werd het dus het Licht!

Sindsdien stuur ik de geest van duisternis met haar ongemakken in de Naam van Jezus met succes weg. Ook al moet het bevel daartoe soms vaker worden herhaalt voordat er gehoor aan wordt gegeven.

Ieder mens wordt geboren met haar destructieve ingevingen, narcisme en verleidingen, die nu bij mij geen opvolging meer vinden. De heilige Geest (de Trooster) heeft sindsdien het alleenrecht om mij in de Geest iets toe te fluisteren!

Zelfkennis, en dat van die ander, helpt om respect en waardering te kunnen opbrengen en uit te dragen én te oogsten, zodat het narcisme de kop wordt ingedrukt en wij met onze stralende lach vrede op onze weg gaan vinden.

NB. Het lichaam, waarin onze ziel met een vrije wil voor een genadetijd op de adem meelift, kunnen wij met de inborst van GODs Geest als inborst gedurende deze korte levenstijd in gezondheid bewonen!

Als Leven je lief is, kiezen wij nu en voor straks voor het Licht, Jezus!

Voor het hiernamaals mogen wij in deze levenstijd kiezen wie wij willen toebehoren.

Hoe groot moet voor jou de nood zijn om een poging van herstel te wagen, om met de Naam van Jezus die pijn, ziekte of angsten, te verjagen?

Benoem de hemelse Vader, Bron van Licht, Liefde en Leven, bij Naam Vader of Jezus! Sta niet toe dat je gebed door de wereldgeest wordt gestolen, die zich in de Bijbel ook voor God uitgeeft!

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, evangelist van Jezus, CEO van Stichting Inderdaad.

Laatste bijgewerkt op 6 juni 2024