KARAKTERS

Op deze pagina kan men zien naar welke karakteristieken de percentages (van de getraceerde kleuren) van het basiskarakter verwijzen.

Met herkenning van het Archetype kan er meer begrip komen voor elkanders verschillend karakter en verscheidene eigenschappen! Met kennis aan het KleurID kan je dus makkelijker ‘in andermans schoenen’ gaan staan…

Vanaf het kennen kunnen wij met meer begrip benaderd worden en die ander ons ook begrijpender tegemoetkomen.

Waardering, begrip, rust en vrede in saamhorigheid, daar gaan wij voor! Jij toch ook?!

EXCLUSIEVE ACTIE tot 1 oktober 2019 voor de Vrienden van Vrede en Welzijn.

Word Vriend van Vrede en Welzijn.

ACTIE: Vermeld op een overmaking ons registratienummer, beginnend met DON… en van drie personen de geboortegegevens (dd.mm.jjjj).  In de door ons beantwoorde mail komt men zo in bezit van hun KleurID in procenten (%) van de drie primaire kleuren.

Kosten: € 40, – per beantwoorde mail, met maximaal drie meldingen. Voor elke melding méér dan de drie vernoemd is de prijs per datum € 10,- extra.

Bankrekening van Stichting Inderdaad = NL45 TRIO 0390 974 315

Met de unieke Tool van het EGO-DNA.ID ontdekken wij, in twee* kleurnuances per geboortedatum, de verwijzingen naar de karakteristieken waarop het karakter wordt opgebouwd.

Pas op! Gaat men aan deze wezenlijke aanleg/basis voorbij, dan ontstaat makkelijk op enig moment een burn-out of identiteitscrisis, omdat wij bij kopieergedrag iemand anders trachten te zijn.

De getraceerde percentages (%) geven de karakter(s) aan die in dat kleurveld het sterkst als drive aanwezig zijn!

In het unieke getraceerde EGO-DNA.ID vindt je, naast de kleurnuance, ook het KleurID opgedeeld in percentage(s) van één of meer van de aanwezige primaire kleuren.

twee* = corresponderend aan onze tijds-tellingen.

De basis:

kleurenvormingnatuurKarakter
WIT

 

BLAUW

Ontwerper

 

hemelruimte

Geest

 

kroon

dag

 

nuchter

GROEN loofverdeeld
GEELzonlichtstamprofileren
ORANJEROOD wortelslosmaken
ROSYstof/materieaardehard
VIOLET

 

ZWART

uitvoerdergeest

 

materie

donker

 

nacht

Personen, met het aangegeven percentage van een primaire kleur, hebben daarmee een sterkere affiniteit dan met de andere kleuren.

violetverleden, vasthouden, binden, verzameld, beschermd, gemeenschapszin, politiek, huid, veel haar, nagels, oudheden, het buitenaardse, ruimtevaart, het spirituele, sterk geheugen, behoudend, introvert, tradities, smeden, gebruikt graag technische hulpstukken als sieraden, glas en metaal, nauwkeurig, nostalgisch, instinctief, pittig, grillig, hot, nachtmens, knutselen, puzzelen
blauwhelder, ogen, blinken,  slank,  zorg, recht, cognitief, wetmatig, lucht, oppervlakkig, water, beheren, avondmens, overzien, formeel, objectief, diplomatie, luchtig, helder zien, helen, stilte, goud, nuchter, verstandelijk, afstandelijk, relativerend, disciplines, ordenend, gezag, watersport, luchtmacht, zuren, ijs
groengehoor, longen, educatie, natuur, verscheidenheid, leren, vegetatie, coachen, welzijn, milieu, beschouwend, dienend, verzorgen, verwoorden, voedzaam, flexibel, verdelen, geluid, helder horend, muziek,
geelbelichten, solistisch, bezoeken, mensgericht, showen, extrovert, open, interactief, bloemen, voortplanten, spel, humor, genotzucht, expressief, avontuurlijk, enthousiast, vruchten, elektriciteit, manifestatie, geld, reizen, transport, uitdragen, hout, gassen, overvloedig, vrijheidslievend, dagmens,  vis, zoet, rondingen, kalend, helder ruikend, dessert,
oranjeroodsmaak, vuur, vloeiend, gevoelig, emotioneel, fijnproever, verlichten, losmaken, talen, veranderlijk, impulsief, inventief, bewegend, onderzoekend, analytisch, ontwikkelen, ontbindend, actief, ambitieus, ontmoeten, vetten, soepen, sauzen, mixer, veranderen, ochtendmens, drank, zoekend, creatief, warrig, down to earth, experimenteel, sociaal, betrokken, dieren, verjongen. rebelleren
rosydoener, organiseren, lijfelijk, sociaal, zout, vlees, rond, voeten, handen, sport, grondig, massa, weetgierig, logica, vorm-/vasthoudend, daadkracht, doelgericht, ondernemend, strijdlustig, energiek, stenen, hard, warm, betrokken, affectief, helder voelend, landmacht

Met uw voorinschrijving op het Crowdfonds komt de realisering van de mondiaal in te zetten website EGO-DNA.ID met de kleuren dichterbij.

      NB. Gedurende 30 jaar van waarnemen blijkt dat hoe dichter de 100 % van een kleur aanwezig is, hoe meer het onderstaande t.o.v. een ander KleurID is waar te nemen:

BLAUW             bredere mond

GROEN             zgn. flaporen

      GEEL                hoger voorhoofd

ORANJEROOD   vollere lippen

ROSY      zwaardere bouw

 VIOLET       lagere haargrens