Privacyverklaring

Stichting Inderdaad is een SBBI* (*een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling) dat kennis aanreikt over onze ware identiteit. Of zo u wilt; een Niet Gouvernementele Organisatie* (*NGO) ten dienste van het algemeen nut.

Stichting Inderdaad is een non-profitorganisatie. Zij is 28 juli 2015 gesticht en wordt bestuurd door onderzoeker/karakteroloog Erik Oscar Visser, geboren 26 oktober 1947 te Wassenaar (NL)

Contactgegevens

Hoe wij de gegevens beschermen

Cookies.

Wij gebruiken cookies om de websites goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van de websites te analyseren. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons cookie beleid.

NB Door Google Analytics wordt de exacte locatie niet bekend gemaakt. Wij plaatsen geen cookies van derden, waarvoor uw toestemming nodig zou zijn.

De persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt voor de door Stichting Inderdaad gestelde doelen. Deze informatie wordt zonder uw toestemming niet aan derden, anders dan, via de betaalprovider aan de Bank vrijgegeven, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De geboortedatum, de postcode en het toegekende klantnummer, worden ter herkenning van de identiteit in de administratie opgenomen. Dit specifieke gegeven is, naast de duiding in een kleurnuance en de percentages van de drie primaire kleuren, het KleurID (ColorID), ook bij eventuele correspondentie ter verificatie van de identiteit van nut.

Door via de betaalprovider aan de Stichting Inderdaad te doneren ontvangt men naast een bedankje ook de link naar jouw secret inloglink.

Gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. Dit met inachtneming van de wet op de privacy, de AVG.

Stichting Inderdaad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Het zijn alleen die gegevens die wettelijk vereist zijn en niet langer worden bewaard dan wettelijk is bepaald.

Het administratief verwerken van de verkregen persoonsgegevens gebeurt op onze computer. Onze computers zijn met wachtwoorden beveiligd.

Met de netwerkverbinding van de website (beveiligd met SSL) zijn alle data beveiligd tegen ‘afluisteren’ door derden en dit laat de gebruiker dan ook veilig bankieren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Inderdaad verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Stichting Inderdaad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mochten onze maatregelen ontoereikend zijn en reden geven tot klachten over de interpretatie, lees dan de strekking van de AVG. (De Algemene Verordening Gegevensbescherming.) Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice, onder vermelding van uw referentiegegevens door het formulier ‘contact’ in te vullen.

NB. Bij het invullen van de geboortedatums is het mogelijk om, in de kolom ernaast, de naam van de referentie in te vullen of de code van de doelgroep die intern bekend is.

Aan de invulling van het vrij invulbare veld kent de stichting geen betekenis toe. De ingevulde gegevens worden alleen aan de gebruiker getoond en dan ook alleen als omschrijving van de betreffende ColorID.

Mocht men een Bundel (willen) delen of publiceren, dan mogen de gegevens niet kunnen worden gerelateerd aan een publiekelijk bekend persoon.

Intellectueel eigendomsrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur Stichting Inderdaad!

De via de betaalprovider verkregen KleurID’s (ColorID’s en Anima’s) zijn door de aankoop uw niet exclusieve eigendom. Anderen kunnen namelijk ook een datum detecteren die overeenkomt met die u heeft ingevuld.

© 2017-2023 Stichting Inderdaad. Laatste aanpassing 12 december 2023 om 09.00 uur