Bestellen

FONDSENWERVING

Fondsenwerving voor de Stichting Inderdaad.

Daar wij als onzichtbaar en tijdloze Entiteit (anima of ziel) voor een genadetijd tijdelijk in dit lichaam wonen, is Stichting Inderdaad door Erik Visser opgericht, die ons met het EGO-DNA bewust maakt van onze ware identiteit en aanleg van zwakheden en sterktes.

Naar het Gedachtegoed van de Heer bestaat onze identiteit wezenlijk uit drie elementen: de tijdloze ziel, de tijdelijke levensgeest en het lichaam.

Wij zijn dus niet ons lichaam zoals de Schriften ons voorhouden, maar hebben het lichaam als tijdelijke woning!

Mag de bron van ons bestaan liggen in het zichtbare element, de natuur met onze conceptie, zij is slechts onze verpakking, onze reiswagon in dit tijdelijke bestaan! Met de eerste buitenmoederlijke ademhaling daalt de ziel van een engel in en wordt het product van de natuur een mens!

Wezenlijk is het de wil van ons karakter (gekend als de ziel) die met haar tijdloosheid ons bestaan, en het hiernamaals, inhoud geeft!

Wordt met een donatie aan de Stichting ook Jezus-fan op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend Onder de reacties in de weblog vindt je de meldingen van organisaties die de Jezusleer omarmen, Jezus Naam hebben ingezet, en geld hebben gekregen.

Bestellen van bundels van het KleurID (het ColorID of Anima)

Het ColorID, ook wel geduid als het EGO-DNA. Zij is de praktische hulp bij het genderneutraal identificeren, herkennen en vergelijken van personen naar hun sterkste karaktertrekken, de aanleg.

Het is Stichting Inderdaad die deze wereldprimeur lanceert.

Het KleurID of ColorID is te vergelijken met het geslepen vakje van een diamant, dat wanneer het licht er op valt, jouw/zijn of haar identiteit in een kleurnuance zichtbaar wordt.

Het kopen/betalen van één of meer van de bundels, van het ColorID, kan alleen via de betaalprovider*. (*Die mogelijkheid wacht nog op haar implementatie.)

Er wordt nog aan het implanteren van de webwinkel gewerkt. Nog even geduld!

Klik hier om te zien of de webwinkel al open is!

Hier vindt je van de Bundels, het EGO-DNA, de handleiding .

Kleuren hebben karakters!

De betekenis, aanleg of waarden, van de genoemde percentages ‘Rosy, Yellow of Blue’ vindt je op de pagina karakters. De toepassingsmogelijkheden van het KleurID of ColorID vindt je in de FAQ www.karaktersinkleur.nl/faq

Spiritueel en praktisch komen wij ‘het beste uit de verf’, wanneer wij de kwaliteiten van de aan ons toegeschreven karaktereigenschappen optimaal benutten!

Twee aspecten; waarvan de meest belangrijke is dat je bekend wordt met GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven (Jezus) Die Geest is en zuiver van karakter!

Bij erkenning van Hem als jouw Meester, Koning of Heer, beschik je over de macht ‘het kunnen inzetten van Jezus Naam’ om fysieke klachten te verwensen weg te gaan. Dat mag je geloven en met vertrouwen in de praktijk brengen!

2. Het tweede aspect is kennis van de individuele aanleg, het basiskarakter, dat wordt weergegeven in een kleurnuance, opgebouwd uit de drie primaire lichtkleuren Roze, Geel en Blauw; het KleurID (ColorID) dat haar begin kent vanaf de eerste buitenmoederlijke ademhaling, de geboorte.

Om bekendheid te geven aan deze zienswijze is deze website ontwikkeld.

Om inhoud te geven aan het kunnen verstrekken van noodhulp, is fondsenwerving voor de Stichting Inderdaad noodzakelijk om de middelen te hebben daarin en in onze bestaanskosten te voorzien.

Vanuit de verkregen gelden (donaties, royalty’s, verkopen van KleurID–bundels) wordt wereldwijd bij voorrang financiële hulp verleent aan de oprechte GOD-zoekers, de Jezus-fans, Onder de reacties in de weblog vindt je meldingen van organisaties die de Jezusleer omarmen en geld krijgen.

Naar onze opvatting, lees overtuiging, is religie bedrijven, zónder erkenning van Jezus als Koning en Heer een club van lotgenoten, zoekend naar GOD. Zo een samenkomst is dus nog géén Godsdienst!

Wij prediken geen aards volk, noch een aards paradijs, maar de individuele onvolmaakte mens met beperkingen, die haar volmaaktheid vindt in zuivering van de ziel van haar agressie, geweld, macht-/hebzucht. De acceptatie van onze onvolmaaktheid in zijn, met respect van onze en andermans “woning”, het lichaam.

Onze opvatting staat ook tegenover de zelfingenomen leer van Rudolf Steiner, de antroposofie, die het ontwikkelen van ons kunnen naar perfectie zonder GOD voorstaat.

Het ’te weten’ betekend het te kunnen zijn!

Wordt met een donatie aan de Stichting ook Jezus-fan op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend Onder de reacties in de weblog vindt je de meldingen van organisaties die de Jezusleer omarmen, Jezus Naam hebben ingezet, en geld hebben gekregen.

Ook namens de nog onwetenden, bedankt voor uw bezoek aan de website en de support!