Bestellen

In de webshop vindt je o.a. de gratis handleiding, met de betekenis van de kleuren in een versie van ‘Ken-de-mens, jezelf én de ander’*. (*Een samenvatting van het onderhanden boek ‘Blik op oneindig’ )

Het het EGO-DNA, ook wel geduid als ColorID of Anima.

Zij is de praktische hulp bij het genderneutraal identificeren, herkennen en vergelijken van personen naar hun zwakste en sterkste karaktertrekken, de aanleg!

Het is Stichting Inderdaad die deze wereldprimeur lanceert.

De Anima is te vergelijken met het geslepen vakje van een diamant, dat wanneer het licht er op valt, jouw/zijn of haar identiteit in een kleurnuance zichtbaar wordt.

Het kopen/betalen van één of meer van de bundels, van het ColorID, kan alleen via de betaalprovider.

Klik hier op webshop om de webwinkel te openen.

Hier vindt je de handleiding naar de kennis aan het EGO-DNA.

Kleuren hebben karakters!

De betekenis, aanleg of waarden van de genoemde groepen in de percentages ‘Rosy, Yellow of Blue’ vindt je in het manuscript ‘Ken de mens’, evenals haar toepassingsmogelijkheden.

Spiritueel en praktisch komen wij ‘het beste uit de verf’, wanneer wij de kwaliteiten van de aan ons toegeschreven karaktereigenschappen optimaal benutten!

Twee aspecten; waarvan de meest belangrijke is dat je bekend wordt met GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven (Jezus) Die Geest is en zuiver van karakter!

  1. Bij erkenning van Hem als jouw Meester, Koning of Heer, beschik je over de macht ‘het kunnen inzetten van Jezus Naam’ om fysieke klachten te verwensen weg te gaan. Dit mag je geloven en met vertrouwen in de praktijk brengen!

2. Het tweede aspect is kennis van de individuele aanleg, het basiskarakter, dat wordt weergegeven in een kleurnuance, opgebouwd uit de drie primaire lichtkleuren Roze, Geel en Blauw; het KleurID (ColorID) dat haar begin kent vanaf de eerste buitenmoederlijke ademhaling, de geboorte.

Om bekendheid te geven aan deze kennis is deze website ontwikkeld.

Fondsenwerving voor de Stichting Inderdaad.

Daar wij als onzichtbaar en tijdloze Entiteit (anima of ziel) voor een genadetijd tijdelijk in dit lichaam wonen, is Stichting Inderdaad door Erik Visser opgericht, die ons met zijn vinding, het EGO-DNA, bewust maakt van onze ware identiteit en aanleg van zwakheden en sterktes.

Naar het Gedachtegoed van de Heer bestaat onze identiteit wezenlijk uit drie elementen: de tijdloze ziel, de tijdelijke levensgeest en het lichaam.

Wij zijn dus niet ons lichaam zoals de Schriften ons voorhouden, maar hebben het lichaam als tijdelijke woning!

Mag de bron van ons bestaan liggen in het zichtbare element, de natuur met onze conceptie, zij is slechts onze reiswagon in dit tijdelijke bestaan!

Met de eerste buitenmoederlijke ademhaling daalt de ziel van een verbannen engel in en wordt het een product van de natuur, een mens.

Om inhoud te geven aan het kunnen verstrekken van noodhulp, is fondsenwerving voor de Stichting Inderdaad noodzakelijk om de middelen te hebben daarin en in onze bestaanskosten te voorzien.

Wordt met een donatie aan de Stichting ook Jezus-fan op word-vriend

Vanuit de verkregen gelden (donaties, royalty’s, verkopen van KleurID–bundels) wordt wereldwijd bij voorrang financiële hulp verleent aan de oprechte GOD-zoekers, de Jezus-fans.

Wij prediken geen aards volk, noch een aards paradijs, maar de onvolmaakte mens met beperkingen! Haar volmaaktheid wordt gevonden in zuivering van de ziel van haar ‘voorland’; agressie, geweld, macht-/hebzucht. Acceptatie van onze onvolmaaktheid en het respect van onze en andermans “woning”, het lichaam, leidt naar realiteitszin.

Wezenlijk is het de wil van ons karakter (bekend als de ziel) die met haar tijdloosheid ons bestaan, in het nu en het hiernamaals, bepaalt.

Onze opvatting staat ook tegenover de zelfingenomen leer van Rudolf Steiner (de antroposofie) die het zelf kunnen ontwikkelen van de status naar perfectie zonder GOD voorstaat.

Het ’te weten’ betekend het te kunnen zijn!

Wordt met een donatie aan Stichting Inderdaad ook Jezus-fan op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Ook namens de nog onwetenden, bedankt voor uw bezoek aan de website en de support!

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, bestrijder van ondeugd, geweld en onrecht, evangelist van de Heer Jezus, CEO van Stichting Inderdaad.

Pagina laatst bijgewerkt op 30 juni 2024