Ken de mens, jezelf en de ander!

De persoonlijke aanleg in karakters van de kleuren geduid.

“Om een succesvolle boer te zijn, moet je eerst de aard van de bodem kennen.” — Xenophon van Athene

Ons tijdelijk aardse bestaan, ons wezen, kent drie ‘onderdelen’ namelijk: “de ziel (een entiteit), de levensgeest en het lichaam.”

Let op! Onze afgod is de geest van duisternis!

Zij is het, die met de drie-eenheid: “de ruimte, het zonlicht en het ruimtestof” als de bouwstenen ons wezen, het lichaam, vormgaf én met haar destructief karakter (inborst) ons uiteindelijk over een lange tijd van draaien en bewegen heeft gevormd.

De entiteit van de ziel, ons karakter, is tijdloos, onzichtbaar en niet tastbaar.

Lees verder “Ken de mens, jezelf en de ander!”

Ken je tegenstander

Het kwaad overwinnen.

Beste tijdgenoot, lieve mensen.

Ik breng je een blijde boodschap!

Wanneer je de plaaggeest nog niet kent die ons mensen met pijn, ziektes en ongemakken belaagd, is het van essentieel belang dat je de volgende kennis eigen maakt.

De plaaggeest is het kwaad; de geest van duisternis (onze vormgeefster, de kleermaker, moeder gods, waarmee ieder mens is geboren).

Zij manifesteert zich op meerdere manieren: met narcisme/egoïsme, de Mammon/geldzucht, de Moloch/immoraliteit, de Wolf/valse leer en de Leeuw/geweld.

Lees verder “Ken je tegenstander”

Welgemeend

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

De tijd, onze identiteit en de geest van deze tijd, zijn mijn ding van onderzoek.

Zo komt binnenkort mijn 2e boek ‘Blik op oneindig’ uit, waarvan ik reeds onderdelen in de weblog heb gepubliceerd.

Nu ga ik je een leuk aspect voorhouden van onze geest; de verbeelding.

Stel je een kat voor!

Wat zie je in de geest? Precies een kat.

Stel je een beer voor! Nou? Precies, je ziet een beer die je ooit op een plaatje of in het echt hebt gezien.

Lees verder “Welgemeend”

De Anima

Anima = Wereldziel  

Een Anima is volgens verschillende denksystemen een intrinsieke verbinding tussen alle levende wezens op onze planeet aarde.

Vgl. Wikipedia is de traditionele animatie, soms ook wel cel-animatie genoemd, waarvan de met de hand getekende animatie de oudste en, historisch gezien, de populairste vorm van animatie is.

Anima kan betrekking hebben op: eigenlijk onszelf, luchtstroom, adem. Verder: lichamelijke levenskracht, levensbeginsel, levend wezen….

Anima kan betrekking hebben op het Latijnse woord voor ziel (filosofie).

‘Anima’, is een belangrijk werk van Aristoteles.

Anima is ook een archetype uit de psychologie van Carl Gustav Jung.

Lees verder “De Anima”

Word als Jezus!

De Geest van GOD zegt; word als Jezus!

Jezus zei: “Ik ben de weg van de waarheid naar het vredig hemellicht!

Word daarom als Hem!

Wanneer je Jezus tot jouw Koning en Heer hebt aangenomen wordt dat bevestigd in de tekst van Galaten 2:20 “niet ik, maar Hij leeft in mij voort”.

Lees verder “Word als Jezus!”

Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) zich hadden beperkt tot een verslag van de Joodse geschiedenis en de woorden van de Profeten niet verdraaid hadden weergegeven, dan had de Heer Jezus niet hoeven komen om GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en ons ‘beeld van bestaan’; ziel, levensgeest en het lichaam, bekend te maken.

Wezenlijk zijn wij een tijdloze entiteit (de ziel van een verbannen Engel) die voor een genadetijd in de mens op de levensadem meereist, om het alsnog met de Schepper GOD de Vader in orde te maken.

Jezus was een mensenzoon Die de kwade inborst, waarmee ieder mens wordt geboren, overwon! Door deze heiliging werd Hij (Zijn wezen) als eerste mens verhoogt en door GOD de Vader tot het hemelrijk aangenomen.

Inmiddels weten wij dat het de geest van duisternis GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) was, die zich in de Bijbel beschrijft (verhoogd) heeft als degene die de belichaming van de ziel ten onrechte aanbidt en zich als God laat aanbidden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen ten deel vallen.

Met de uitleg van ‘Het Licht en de duisternis’ als de Goden van ons bestaan weten wij nu óók; waar dat ‘korte lontje’ en die agressie van vandaag de dag vandaan komt…

Of, om het anders te zeggen; ‘de beest uithangen’, of de kreet; ‘het is bij de beesten af’ heeft een (oer-)natuurlijk verleden.

Lees verder “Twee Goden.”

Polarisatie

Ieder mens is uniek naar het uiterlijk, en naar zijn/haar aanleg.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘tegenpolen’ elkaar intrigeren.

Geaccepteerd dat wij individueel niet perfect zijn, in een wereld die in conflicten, oorlogen, ziekten en een klimaatcrisis in haar laatste stuiptrekkingen haar einde nadert, is er voor de zielstatus van het individu wel hoop!

Er is hoop voor de individu die accepteert dat wij niet het lichaam zijn!

Lees verder “Polarisatie”

De reset

De reset.

Het ‘aardse leven’ begon heel lang geleden, vanuit de inktzwarte kille duisternis met de explosie van de samengetrokken materie, bekend als de oerknal.

Door het om haar as draaien van Moeder aarde, en de onderbrekingen van de verwarming van de planeet door onze zon kwam de evolutie van plant, dier naar mens, na het koraal en de wandelende takken, het zaad, gevolgd door maden en insecten in ecosystemen op gang.

GOD, de Almachtige, keek vanuit het Domein van het Licht om en zag de onderdanen van Lucifer (de overste over miljoenen engelen) die Hij na de hemels opstand uit het hemellicht naar de buitenste duisternis had verstoten, wanhopig zoeken naar verlichting.

Lees verder “De reset”

In Jezus Naam

Dankbaar voor de bewapening van Jezus naam, om Die te kunnen inzetten tegen elke aanval van ‘het kwaad’ op ons lichaam, worden wij bekend met de erfenis van Jezus, het begrip ‘het Levende water’.

Als persoon zijn wij met ons ‘lichaam en de geest’ de ‘handen en voeten’ van de GOD aan wie wij het gezag over ons zijn erkennen!

Ken, of herken je de stemming van een hartgrondig vloeken, ingegeven door de geest van het kwaad?

Wel, met eenzelfde kracht en intentie, maar dan gesteund door de Geest van GOD (de Trooster) zal jij je mogen uitspreken om een kwaad (pijn of ongemak) te bezweren weg te gaan!

Lees verder “In Jezus Naam”