Word als Jezus!

De Geest van GOD zegt; word als Jezus!

Jezus zei: “Ik ben de weg van de waarheid naar het vredig hemellicht!

Word daarom als Hem!

Wanneer je Jezus tot jouw Koning en Heer hebt aangenomen wordt dat bevestigd in de tekst van Galaten 2:20 “niet ik, maar Hij leeft in mij voort”.

“Word als Jezus!” verder lezen

Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) zich hadden beperkt tot een verslag van de Joodse geschiedenis en de woorden van de Profeten niet verdraaid hadden weergegeven, dan had de Heer Jezus niet hoeven komen om GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en ons ‘beeld van bestaan’; ziel, geest en lichaam, bekend te maken.

Wezenlijk zijn wij een tijdloze entiteit (de ziel van een verbannen Engel) die voor een genadetijd in de mens op de levensadem meereist, om het alsnog met de Schepper GOD de Vader in orde te maken.

Jezus was een mensenzoon Die de kwade inborst, waarmee ieder mens wordt geboren, overwon! Door deze heiliging werd Hij (Zijn wezen) als eerste mens verhoogt en door GOD de Vader tot het hemelrijk aangenomen.

Inmiddels weten wij dat het de geest van duisternis GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) was, die zich in de Bijbel beschrijft (verhoogd) heeft als degene die de belichaming van de ziel ten onrechte aanbidt en zich als God laat aanbidden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen ten deel vallen.

Met de uitleg van ‘Het Licht en de duisternis’ als de Goden van ons bestaan weten wij nu óók; waar dat ‘korte lontje’ en die agressie van vandaag de dag vandaan komt…

Of, om het anders te zeggen; ‘de beest uithangen’, of de kreet; ‘het is bij de beesten af’ heeft een (oer-)natuurlijk verleden.

“Twee Goden.” verder lezen

Polarisatie

Ieder mens is uniek naar het uiterlijk, en naar zijn/haar aanleg.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘tegenpolen’ elkaar intrigeren.

Geaccepteerd dat wij individueel niet perfect zijn, in een wereld die in conflicten, oorlogen, ziekten en een klimaatcrisis in haar laatste stuiptrekkingen haar einde nadert, is er voor de zielstatus van het individu wel hoop!

Er is hoop voor de individu die accepteert dat wij niet het lichaam zijn!

“Polarisatie” verder lezen

De reset

De reset.

Het ‘aardse leven’ begon heel lang geleden, vanuit de inktzwarte kille duisternis met de explosie van de samengetrokken materie, bekend als de oerknal.

Door het om haar as draaien van Moeder aarde, en de onderbrekingen van de verwarming van de planeet door onze zon kwam de evolutie van plant, dier naar mens, na het koraal en de wandelende takken, het zaad, gevolgd door maden en insecten in ecosystemen op gang.

GOD, de Almachtige, keek vanuit het Domein van het Licht om en zag de onderdanen van Lucifer (de overste over miljoenen engelen) die Hij na de hemels opstand uit het hemellicht naar de buitenste duisternis had verstoten, wanhopig zoeken naar verlichting.

“De reset” verder lezen

In Jezus Naam

Dankbaar voor de bewapening van Jezus naam, om Die te kunnen inzetten tegen elke aanval van ‘het kwaad’ op ons lichaam, worden wij bekend met de erfenis van Jezus, het begrip ‘het Levende water’.

Als persoon zijn wij met ons ‘lichaam en de geest’ de ‘handen en voeten’ van de GOD aan wie wij het gezag over ons zijn erkennen!

Ken, of herken je de stemming van een hartgrondig vloeken, ingegeven door de geest van het kwaad?

Wel, met eenzelfde kracht en intentie, maar dan gesteund door de Geest van GOD (de Trooster) zal jij je mogen uitspreken om een kwaad (pijn of ongemak) te bezweren weg te gaan!

“In Jezus Naam” verder lezen

Een groot verschil

Een groot verschil

Er bestaat een groot verschil tussen het aannemen van informatie, het begrip ‘geloven’ en het begrip ‘vertrouwen’.

Het is lastig uit te leggen, maar ik ga toch een poging wagen.

De simpelste benadering is: geloven doe je met het verstand en vertrouwen doe je met het hart.

Het Vertrouwen is het verstandig kunnen zijn; wie en wat jij wilt geloven! Jij bent het toch ook die persoonlijk bepaalt wat jij prettig (goed) vindt en wat vies (slecht) is?

“Een groot verschil” verder lezen

Bestemming

Bestemming.

Toen wij ‘ten doodde gedoemd’ aan de buitenste duisternis wilde ontsnappen, om bij het Licht te komen, vonden wij een boreling die op het punt stond haar of zijn eerste buitenmoederlijke adem te halen.

Dankbaar nestelde onze ziel zich op deze levensgeest en lifte mee op de adem.

Bijgaand intuïtief gemaakt schilderij ‘ontsnapping uit de kelder van duisternis’.

Het maakte niet uit of de boreling gehandicapt of anderszins gebreken zou vertonen, als wij maar uit die verschrikkelijke duisternis weg waren.

“Bestemming” verder lezen

Doodsnood

“Het is de mens gezet eenmaal te sterven” is een heftige aanhef.

Het overdenken van wie/wat wij zijn in het kader van ‘de tijd’ is mijn ding.

Mijn verhaal ‘doodsnood’ (gewetensnood), een waar gebeurde levenservaring past onder de noemer ‘geloofsopvattingen’.

“Gered uit de hel van vuur en zwavel. “

Opstandig en ongehoorzaam, de regels en wetten negerend die mijn goed bedoelende ouders mij oplegde, maakte ik als jeugdig delinquent (eigenwijs) mijn eigen wetten en leefregels.

Dit zal niemand onbekend in de oren klinken, denk ik.

“Doodsnood” verder lezen

Groeien (veranderen) of stilstaan

Groeien (veranderen) of stilstaan.

In het door mij geschreven artikel ‘identiteit’ maak ik duidelijk, dat wij (ziel, geest en lichaam) een product van Moedernatuur (de tijd-/wereldgeest, een entiteit) zijn. En wij ons vertrouwen op GOD de Vader (Jezus) mogen stellen, wanneer het op geloven aankomt!

Je mag en kan best van Moeder natuur, met al haar grilligheden, houden, maar je kan haar nìet vertrouwen! Jezus wél!

“Groeien (veranderen) of stilstaan” verder lezen