De kerkgeschiedenis laat het zien.

De kerkgeschiedenis toont een gewelddadige geest en het ontbreken van vergeving. Lees Liefde. Zij maakt duidelijk welke Goddelijke geest geen afstand neemt van geweld en welke inhoud geeft aan ware Liefde.

GOD de Vader gaf de opdracht: “Laat Ons mensen maken”, barmhartig omziend naar de engelen die met de rebellerende bengel Lucifer naar de buitenste duisternis waren verbannen. (Genesis 1:26)

“De kerkgeschiedenis laat het zien.” verder lezen

Het onderwerp ‘onze identiteit’.

Over de introductie van het bestaan van de Geest van GOD door de Heer (gnosis) is geen Goed woord in de Bijbel te vinden.

Logisch wanneer jij je bedenkt dat de inspiratie van de Joodse Bijbelschrijvers werd gevoed door eigen waarnemingen. Lees geïnspireerd door de tijd-/wereldgeest, de geest van duisternis, het kwaad stammend uit de mythologie waarmee wij allen zijn geboren.

“Het onderwerp ‘onze identiteit’.” verder lezen

De langste adem…

Het laatste woord, de langste adem, is aan GOD de Vader (de Architect en Bron van Licht en Leven, Die eeuwig leeft). Die Zijn Geest geeft aan allen die de Heer Jezus als van Hem komend hebben erkend en aangenomen.

Op de website van Stichting Inderdaad tref je, in aansluiting op het boek ‘Engel of bengel’, de introductie van het nieuwe tijdperk met de bemoedigende Leer van Jezus aan; dat wij meer waarde moeten hechten aan het tijdloze karakter (de ziel) dan het lichaam, die wij, van verloren naar verlicht, kunnen verwisselen.

“De langste adem…” verder lezen

Het schiet-gebed.

Intussen is wel duidelijk dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk de inborst de ziel/het karakter.

Een schietgebedje, bekend als een schreeuw om geestelijke steun, gaat zonder vorm of lichaam de ruimte in.

Beste vriend. Bidden kan je niet leren, maar het is wel beter dit te richten.

De richting van een gebed, of schietgebedje, is, of naar GOeD de Vader (de Bron van Licht en Leven), of tot de wrede geest van duisternis (Moedernatuur) waar vanuit wij gevormd zijn.

“Het schiet-gebed.” verder lezen

Prioriteiten stellen.

Wat zet je bovenaan; je identiteit, je gezondheid, of het klimaat?

Wanneer je onze onzichtbare identiteit (de ziel, het karakter) als zorg over ons wezen vooropstelt, komt onze status ‘bij wie en waar wij in de toekomst (de eeuwigheid)’ zijn, volgens mij als eerste ‘uit de bus’.

Als goede tweede (neem ik aan) dat je ook met mij mee gaat, dat onze tweede zorg onze gezondheid is.

Als derde zorg komen onze omstandigheden aan de beurt; waarbij naast comfort, ook het klimaat een vraagstuk is dat inmiddels in de politiek een belangrijke plaats van zorg heeft ingenomen.

“Prioriteiten stellen.” verder lezen

Vriendelijkheid kost niets.

(2 Timotheüs 3:16-19) Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

ATTENTIE: Zij het, dat de Heer Jezus in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie de stellingen van Mozes tegensprak (geduid in het oude Testament en de Tenach daar aan gelijk), en weerlegde dat met de stelling dat wij in dit tijdelijke leven (als tijdloos karakter) het lichaam uit Genade kunnen benutten, om van de slechte inborst af te komen:

“Vriendelijkheid kost niets.” verder lezen

Ga niet wachten op de dood. Leef in Vrede en Welzijn met de Geest van Jezus inwonend.

(Galaten 5:1) Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Amen, met de nuancering dat de JezusLeer ons leert; dat ons wezen geestelijk is, het onzichtbare karakter, en de Bijbel dus ten onrechte oproept om naar de Heer in persoon uit te zien, te wachten.

De leer van de Heer Jezus geeft duidelijk aan dat wij niet ons lichaam zijn, en waarschuwt tegen de geest van duisternis (de tijdwereldgeest, het kwaad) om deze niet de kans te geven om in mineur, verloren blijvend, de laatste ademsnik achter ons te laten. (Lees ‘Engel of bengel’. Het boek ‘Engel of bengel’ is te bestellen bij boekenbestellen.nl)

“Ga niet wachten op de dood. Leef in Vrede en Welzijn met de Geest van Jezus inwonend.” verder lezen