Bestaanscultuur

Bestaanscultuur.

Gezond verstand is de meester van het menselijk leven!

De overwinning op onze natuurlijk gewelddadige aard is Gnosis, de gerijpte wijsheid van Leven.

Onze eerste levensbehoefte is van natuurlijke aard; eten, drinken en onderzoeken/ontdekken van wat kan worden vastgehouden, en wat niet.

De tweede les die wij moeten leren (accepteren) is dat wij niet het lichaam zijn, maar dit lichaam met een tijdloze ziel (het karakter) bewonen:

“Bestaanscultuur” verder lezen

Jezus leeft!

Jezus is niet dood. Hij leeft!

Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.

Heb vertrouwen in de levende GOD, de Heer Jezus. Hij liet ons, die Hem zijn toegewijd, een rijke erfenis na; de Trooster met het kunnen inzetten van Zijn Naam, om kwalen en kwaden te verjagen.

“Jezus leeft!” verder lezen

Pasen

Pasen

Met de Geest van GOD inwonend is het alle dagen van het jaar feest; Kerst Pasen en Pinksteren tegelijk.

Pasen.

De Bijbel (het handboek van het christendom) duidt in fantasierijke verhalen van de door haar waargenomen geschiedenis en dicteert deze, met door haar ingenomen standpunten, van zichzelf* sprekend. (*geest van duisternis.)

De Heer Jezus, komend vanuit het Hemellicht (GOD), kwam tegen het plot van de Kronieken met de ingenomen standpunten in opstand, omdat zij verwarrend en misleidend zijn en niet van GODs Liefde, de gegeven genadetijd, getuigden. Jezus stelde: “Ik ben De weg van waarheid, naar Het leven!”

Zij, de kerkelijke macht, zochten Hem daarom te doden en slaagden daarin door Jezus, vals beschuldigd, te kruisigen.

De kerk met de Bijbel houdt ons aan het lijntje door onze aandacht op het tijdelijk aardse fysieke bestaan te focussen (daarmee het ego en zichzelf verhogend*) en verloren op een doodlopende weg gevangen te houden! (*Zie o.a. Hooglied.)

“Pasen” verder lezen

Stemmen

The day after.

We staan er weer gekleurd op nu de stemlokalen voor de politiek gesloten zijn.

Het is weer de kleur blauw geworden. Zo laten wij het blauw blauw.

Onzekerheid is en blijft troef! Want korte termijn politiek bedrijven biedt geen garanties van leven in vrede en welzijn. Wij proberen er het beste van te maken. Al is het maar voor vier jaar!

Voor leven in vrede en welzijn (in de eeuwigheid) moeten en kunnen wij nog, voordat ‘persoonlijk het doek’ valt, onze stem naar ‘zuiver wit’ laten horen, door te stemmen op de Geest van GOD (Jezus).

“Stemmen” verder lezen

Stellingen.

Discussie op Twitter.

@levensfilosoof; ‘De mens is onderdeel van het aardse ecosysteem*, maar door zijn mentale ontwikkeling en de daaruit voortgekomen cultuur is hij in staat zijn eigen belangen ten koste van andere levensvormen intensiever en grootschaliger te behartigen dan welk ander levend wezen ook.’ (*Uit beginselverklaring van Partij v.d. Dieren)

Mijn reactie: De stelling klopt, wanneer je van het fysieke blijft uitgaan, en niet van het tijdloze karakter, als zijnde wezenlijk.

Binnen gekomen vraag: “Hoe is de stelling dan als je uitgaat van een tijdloos karakter?”

Onze stelling: “Wij zijn niet het (tijdelijke) lichaam, maar een tijdloos karakter (ziel) dat zich met GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) tijdens dit leven alsnog kan verzoenen.

Dankzij het kunnen inzetten van de erfenis van Jezus zijn wij in een nieuw tijdperk beland. Niet het bidden, maar het gebieden ‘in Jezus Naam’ leiden ons naar het Welzijn in gezondheid!

Vriend, jij mag het zeggen. www.karaktersinkleur.nl/corona-weg-ermee

https://bit.ly/38h2oMD

“Stellingen.” verder lezen

Het individualisme

Individualisme.

Stichting Inderdaad stelt, in navolging van de Boodschap van de Heer Jezus; dat wij een tijdloos karakter (een individuele ziel) zijn en dat wij, vanaf de geboorte, tijdelijk in een menselijk lichaam zijn gaan wonen.

Individualisme is een filosofisch standpunt waarbij de gedachtegangen en de rechten van het individu boven het belang van een gemeenschap staan.

“Het individualisme” verder lezen

Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) méér dan alleen verslag van de geschiedenis hadden gemaakt en de woorden van de Profeten niet hadden verdraaid maar correct hadden geduid, dan had de Heer Jezus niet vanuit Zijn hemels verblijf naar de aarde hoeven komen GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken.

Inmiddels weten wij dat de geest van duisternis, GODs opponent is in karakter (de kleermaker van ons lichaam), die zich in de Bijbel heeft beschreven (verhoogd) als de God die aanbeden moet worden en verantwoordelijk is voor alle vreugde en ellende (emoties) die ons mensen treffen kan.

“Twee Goden.” verder lezen

Domeinen Licht en duisternis.

De domeinen van het Licht en de duisternis staan naar hun karakters tegenover elkaar in de tijdloosheid.

GODs Koninkrijk, Zijn Macht in het Licht, tegenover het rijk van het kwaad, de duisternis.

Dit artikel gaat niet over de bloemen en de bijtjes, maar het wil je wel wegwijs maken over de waarheid van het leven.

Dieren, in al hun soorten, hebben hun leiders. Meestal het mannetje, maar bij de bijen is het de koningin die domineert.

Geboren in ‘duisternis’ legt Moeder* natuur de mens, bij de incarnatie van de tijdloze ziel in het lichaam, ons ook haar wil op. (*onze kleermaker.)

“Domeinen Licht en duisternis.” verder lezen

Statement.

Het fundament van Stichting Inderdaad.

Geboren met de inborst* van ‘het beest’ (de kleermaker, de tijd-/wereldgeest, het kwaad) is het logisch dat de mens met haar natuurwetten (het recht van de sterkste) opspeelt, bij het beperken van de bewegingsvrijheid.

De wereld (Moeder aarde) ligt letterlijk en figuurlijk in de onstuimige beweging van haar doodstrijd.

  • Letterlijk, met het tonen van ouderdomsklachten; berooft van energiebronnen, ecologische verwarring en adem-/klimaatnood.
  • Figuurlijk, met de toenemende onrust als stormen, die wij óók wereldwijd sociaal en maatschappelijk waarnemen.
“Statement.” verder lezen