Aards leven is één grote beweging.

Het in de Geest ontvangen woord van de Heer voor waarheid aannemend dat ons bestaan in combinatie met het lichaam tijdelijk is en ons karakter (de ziel) tijdloos.

Colossenzen 3:9-10 “Lieg niet meer tegen elkaar, daar u de oude mens met haar praktijken hebt afgelegd en de nieuwe (Jezus) hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.”

“Aards leven is één grote beweging.” verder lezen

De status van de ziel.

Uitgaande van het gegeven dat wij (naar de verkondiging van de Heer Jezus) wezenlijk een tijdloos karakter zijn, is het wel zo praktisch om ook te weten dat wij in een verloren zielstatus zijn geboren.

Het proces van verootmoediging en spijt van verleden ondeugd/kwaad is de juiste weg om je uiteindelijk te kunnen laten dopen* in Jezus heilige Naam. (*dopen met de volwassenendoop is het verlangen bij Jezus te willen horen en met Hem in de statuswissel van de ziel het Geestelijk huwelijk aan te gaan.)

Let op; zonder persoonlijke erkenning en aanname van Jezus als Heer heeft de doop geen eeuwigheidswaarde en heb je de rechten op Zijn Naam, Zijn inwoning, dus ook nog niet verkregen!

“De status van de ziel.” verder lezen

De kerkgeschiedenis.

De kerkgeschiedenis toont de aanwezigheid van een gewelddadige geest, gebrek aan tolerantie en het ontbreken van integere Liefde. Zij maakt duidelijk welke Goddelijke geest (van de twee) geen afstand neemt van geweld en welke wél inhoud geeft aan oprechte Liefde.

GOD de Vader gaf de opdracht: “Laat Ons mensen maken”, barmhartig omziend naar de engelen die met de rebellerende bengel Lucifer naar de buitenste duisternis waren verbannen. (Genesis 1:26)

Mocht jij je afvragen waar de religieuze stromingen ooit vandaan zijn gekomen, dan is dat; omdat men geen vrede had met de onberekenbare onrust die men zowel geestelijk als visueel waarnam.

Men ging op zoek naar GOeD voor beter, en belandde, niet beter wetend, in het geloof hun God gunstig te kunnen stemmen door gunsten te kopen of met daden te kunnen afdwingen, met het instellen van wetten of offeren van wat dierbaar was en zelfkastijding. Van de kloosterlingen weten wij dat zij in hun ijver GOD te kunnen behagen, zelfs hun seksualiteit opgaven. Triest!!!

“De kerkgeschiedenis.” verder lezen

Onze identiteit.

Over de introductie van het bestaan van de Geest van GOD door de Heer (gnosis) is geen Goed woord in de Bijbel te vinden.

Logisch wanneer jij je bedenkt dat de inspiratie van de Joodse Bijbelschrijvers werd gevoed door eigen waarnemingen. Lees geïnspireerd door de tijd-/wereldgeest, de geest van duisternis, het kwaad stammend uit de mythologie waarmee wij allen zijn geboren.

“Onze identiteit.” verder lezen

De langste adem…

Het laatste woord, de langste adem, is aan GOD de Vader (de Architect en Bron van Licht en Leven, Die eeuwig leeft). Die Zijn Geest geeft aan allen die de Heer Jezus als van Hem komend hebben erkend en aangenomen.

Op de website van Stichting Inderdaad tref je, in aansluiting op het boek ‘Engel of bengel’, de introductie van het nieuwe tijdperk met de bemoedigende Leer van Jezus aan; dat wij meer waarde moeten hechten aan het tijdloze karakter (de ziel) dan het lichaam, die wij, van verloren naar verlicht, kunnen verwisselen.

“De langste adem…” verder lezen

Het schiet-gebed.

Intussen is wel duidelijk dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk de inborst de ziel/het karakter.

Een schietgebedje, bekend als een schreeuw om geestelijke steun, gaat zonder vorm of lichaam de ruimte in.

Beste vriend. Bidden kan je niet leren, maar het is wel beter dit te richten.

De richting van een gebed, of schietgebedje, is, of naar GOeD de Vader (de Bron van Licht en Leven), of tot de wrede geest van duisternis (Moedernatuur) waar vanuit wij gevormd zijn.

“Het schiet-gebed.” verder lezen

Prioriteiten stellen.

Wat zet je bovenaan; je identiteit, je gezondheid, of het klimaat?

Wanneer je onze onzichtbare identiteit (de ziel, het karakter) als zorg over ons wezen vooropstelt, komt onze status ‘bij wie en waar wij in de toekomst (de eeuwigheid)’ zijn, volgens mij als eerste ‘uit de bus’.

Als goede tweede (neem ik aan) dat je ook met mij mee gaat, dat onze tweede zorg onze gezondheid is.

Als derde zorg komen onze omstandigheden aan de beurt; waarbij naast comfort, ook het klimaat een vraagstuk is dat inmiddels in de politiek een belangrijke plaats van zorg heeft ingenomen.

“Prioriteiten stellen.” verder lezen