Gunsten

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Van GODs wegen kennen wij drie soorten gunsten:

1. De verkregen levenstijd op aarde om ons met GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) te kunnen verzoenen.

2. De gunst om de Naam van de Heer Jezus te kunnen inzetten om kwalen en kwaden te verjagen.

3. Het kunnen bestellen van Bundels van het EGO-DNA, het ColorID en/of de Anima, van onze individuele aanleg.

Jezus zei; “wij leven niet van brood alleen”, en vroeg daarmee aandacht voor onze tijdelijkheid van het aardse bestaan!

Hij, Jezus, bracht met de waarheid inzicht over ons wezen, in perspectief van de eeuwigheid en ook; Hij was het die de opstanding van de onbekende heilstaat ‘de onzichtbare inwendige mens (de ziel) belichtte. Zijn volgelingen, de katharen, werden door de inquisitie van de Rooms Katholieke kerk, tot in het zuiden van Frankrijk vervolgd en uitgemoord.

Zijn onderwijs is niet gestoeld op geschiedenis, noch op de Schriften of tot verbeelding sprekende verhalen, maar gestoeld op onze plaats op aarde in een genadetijd* van de eeuwigheid. (*een mensenleven.)

Zijn onderwijs is ook niet gebaseerd op onze angsten of wij het wel of niet goed doen…

Lees verder “Gunsten”

Identiteit

Identiteit.

De identiteit van het individu is nìet onze conceptie maar de ziel (het karakter), die bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling met haar vrije wil en aanleg meelift op de adem en ons hele wezen (de ziel, geest en het lichaam) zelfstandig managet.

Het ‘nieuwe weten’ heeft het volgende standpunt: “het universum, waarin zielen toeven, bestaat uit twee machtige domeinen; Het Licht en de duisternis; Goed en het kwaad.” Beiden onmetelijk en zonder tijdgrens.

Door mij is ‘de tijd/-wereldgeest, de kleermaker of Moeder natuur’, waarin mens en dier als entiteit zijn geboren, geduid als de destructieve macht van het kwaad*. In de Schriften summier geduid met ‘in duisternis geboren’.

Op www.karaktersinkleur.nl/webshop/ vindt je naast het kunnen kopen van een Bundel met het ego-dna, als Anima in een kleurnuance geduid, een samenvatting van ‘Blik op oneindig’ met de 4e versie van ‘Ken-de-mens, jezelf én de ander’.

Lees verder “Identiteit”

Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) zich hadden beperkt tot een verslag van de Joodse geschiedenis en de woorden van de Profeten niet verdraaid hadden weergegeven, dan had de Heer Jezus niet hoeven komen om GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en ons ‘beeld van bestaan’; ziel, levensgeest en het lichaam, bekend te maken.

Wezenlijk zijn wij een tijdloze entiteit (de ziel van een verbannen Engel) die voor een genadetijd in de mens op de levensadem meereist, om het alsnog met de Schepper GOD de Vader in orde te maken.

Jezus was een mensenzoon Die de kwade inborst, waarmee ieder mens wordt geboren, overwon! Door deze heiliging werd Hij (Zijn wezen) als eerste mens verhoogt en door GOD de Vader tot het hemelrijk aangenomen.

Inmiddels weten wij dat het de geest van duisternis GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) was, die zich in de Bijbel beschrijft (verhoogd) heeft als degene die de belichaming van de ziel ten onrechte aanbidt en zich als God laat aanbidden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen ten deel vallen.

Met de uitleg van ‘Het Licht en de duisternis’ als de Goden van ons bestaan weten wij nu óók; waar dat ‘korte lontje’ en die agressie van vandaag de dag vandaan komt…

Of, om het anders te zeggen; ‘de beest uithangen’, of de kreet; ‘het is bij de beesten af’ heeft een (oer-)natuurlijk verleden.

Lees verder “Twee Goden.”

Handleiding Bundels

De gratis handleiding van de Bundels is ook onder ColorID in de webshop te vinden.

De Bundels zijn een wereldprimeur!  Een Tool om mensen in een kleurnuance individueel én genderneutraal te detecteren:

… Typering van de vinding van de Anima: Het genderneutraal identificeren van de individuele mens naar de karakters van de overeenkomstige astronomische beweging van dat tijdstip (de geboortedatum), in percentages van de drie primaire kleuren.

BUNDELS; De bestelling /betaling wordt in twee e-mails bevestigd. Het downloaden van de Boeken wordt met een enkele mail bevestigd, waarin de optie van downloaden staat.

Om de Bundel ColorID’s te beheren, ontvang je in de mail een link naar de beheerpagina. Als de link niet werkt, kan je met deze informatie een venster in de browser openen, waarin je een kopie van de link plaatst.

Door op ‘show’ te klikken komt dát ColorID als icoon gekleurd in beeld. Om deze te kunnen uitprinten, sla je het resultaat in de Computer/Laptop op.

Hieronder vindt je voorbeelden van ingevulde Bundels met fictieve gegevens.

Lees verder “Handleiding Bundels”

Kinderen GODs

20240121 Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Item: Zonen en Dochters van GOD de Vader, de Bron van Licht, Liefde en Leven.

Wat de toekomst brengen zal, mij geleid des Heren hand.

Laat je leren door de Zonen en Dochters van GOD de Vader!

Een ieder zal naar GODs plan naar zijn of haar kwaliteiten opdracht hebben en ‘het beste been’ voor zetten. Ik ben er ook één van, gelooft zei de Heer!

Ook al ben ik een autodidact en niet universitair geschoold en is mijn naam onbekend, ook ík ben gezegend met iets aparts dat niemand anders wist:

Lees verder “Kinderen GODs”

Ken je tegenstander

Het kwaad overwinnen.

Beste tijdgenoot, lieve mensen.

Ik breng je een blijde boodschap!

Wanneer je de plaaggeest nog niet kent die ons mensen met pijn, ziektes en ongemakken belaagd, is het van essentieel belang dat je de volgende kennis eigen maakt.

De plaaggeest is het kwaad; de geest van duisternis (onze vormgeefster, de kleermaker, moeder gods, waarmee ieder mens is geboren).

Zij manifesteert zich op meerdere manieren: met narcisme/egoïsme, de Mammon/geldzucht, de Moloch/immoraliteit, de Wolf/valse leer en de Leeuw/geweld.

Lees verder “Ken je tegenstander”

Welgemeend

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

De tijd, onze identiteit en de geest van deze tijd, zijn mijn ding van onderzoek.

Zo komt binnenkort mijn 2e boek ‘Blik op oneindig’ uit, waarvan ik reeds onderdelen in de weblog heb gepubliceerd.

Nu ga ik je een leuk aspect voorhouden van onze geest; de verbeelding.

Stel je een kat voor!

Wat zie je in de geest? Precies een kat.

Stel je een beer voor! Nou? Precies, je ziet een beer die je ooit op een plaatje of in het echt hebt gezien.

Lees verder “Welgemeend”

De Anima

Anima = Wereldziel  

Een Anima is volgens verschillende denksystemen een intrinsieke verbinding tussen alle levende wezens op onze planeet aarde.

Vgl. Wikipedia is de traditionele animatie, soms ook wel cel-animatie genoemd, waarvan de met de hand getekende animatie de oudste en, historisch gezien, de populairste vorm van animatie is.

Anima kan betrekking hebben op: eigenlijk onszelf, luchtstroom, adem. Verder: lichamelijke levenskracht, levensbeginsel, levend wezen….

Anima kan betrekking hebben op het Latijnse woord voor ziel (filosofie).

‘Anima’, is een belangrijk werk van Aristoteles.

Anima is ook een archetype uit de psychologie van Carl Gustav Jung.

Lees verder “De Anima”

Word als Jezus!

De Geest van GOD zegt; word als Jezus!

Jezus zei: “Ik ben de weg van de waarheid naar het vredig hemellicht!

Word daarom als Hem!

Wanneer je Jezus tot jouw Koning en Heer hebt aangenomen wordt dat bevestigd in de tekst van Galaten 2:20 “niet ik, maar Hij leeft in mij voort”.

Lees verder “Word als Jezus!”