De derde Levensles: Worden als Jezus.

In bed begon ik dit artikel in gedachte al te schrijven. Toen er nogal veel onderwerpen de revue passeerden die ook in de context passen ben ik 5.15 uur uit bed gestapt om de vraag te beantwoorden onder welk onderwerp de titel ‘worden als Jezus’ past.

Het blijkt een levensles te zijn, het vormen van karakter. De derde levensles, die op de website van Stichting Inderdaad nog ontbrak en hier haar plaats vindt.

Beeldvorming:

Vroeger was mijn beeld van GOD: een heersende niets ontziende macht van geweld en krachten. Een beetje het beeld zoals de oude mythologie dat beschrijft.

Door de opgedane levenservaringen blijkt dat beeld van God de Heer gelukkig heel anders te liggen, en drastisch te veranderen naar een barmhartige hemelse vaderfiguur, waarbij wij onszelf mogen zijn.

Om de zin van het leven te kunnen bevatten, nodig ik je uit om mijn geestelijke ervaringen ‘tot in mijn ziel’ mee te proeven en te begrijpen, zodat en dergelijke misvatting die ik ooit over GOD had bij jou ook naar een hoopgevend inzicht mag leiden.

In het volgende tekstblok leg ik een aantal levenservaringen bloot.

Mijn geestelijke ervaringen.

Uit studie van de psychologie weten wij, dat wij de eerste negen jaar van ons leven kopieergedrag vertonen, alvorens wij dat bundeltje aan indrukken als basis, tot het vormen van karakter, gaan verwerken.

Mijn Godsbeeld was niet gevoed naar het beeld van mijn lieve bedachtzame en zachtaardige vader, maar naar mijn streng orthodoxe moeder. Die, zoals een bekend gezegde luidt: “de broek aan had”.

Met de Bijbel strak opgevoed begreep ik de controverse niet, tussen dat wat ik ervoer en dat wat de Bijbel ons leert: dat de man het hoofd is van het gezin. Mijn ervaring was dat het in ons ouderlijk huis juist andersom was.

Deze controverse ondermijnde het kunnen vertrouwen van gezag.

Zij deed mij het standpunt innemen om mij later, naar de Bijbelse lezing, niet door ‘de vrouw’ te laten ringeloren of regels te laten opleggen.

Inmiddels in mijn 72 levensjaar heb ik nog niet zo lang geleden ontdekt dat dat ingenomen schrikbeeld van ongelijkwaardigheid niet door wijsheid was ingegeven, maar door angst*. (angst* = de geest van het kwaad.)

CONTRADICTIE

Lieve mensen, wij (kunnen) weten en moeten aannemen dat ‘angst’ een slechte raadgever is. Nu, inmiddels bekend met het gegeven dat wij niet volmaakt zijn geboren, moeten wij leren dat de opvoeding met disciplines educatief is.

Disciplines worden niet opgelegd om ons te beperken, maar om ons bekend te maken met weerstanden die het leven biedt.

Op mijn zoektocht naar de waarheid (o.a. betreffende mijn identiteit) nam ik, onbewust daarvan, de opgedane ervaringen mee in de nieuw in te nemen standpunten.

Okay. Met in mijn achterhoofd voornoemde angst van te kunnen worden overheerst trouwde ik op 23 jarige leeftijd (onder huwelijksvoorwaarden van omschreven eigen verantwoordelijkheden en scheiding van goederen) met een charmante, lieve en van karakter sterke en oprechte vrouw.

Samen schopten wij het ver in onze gemeenschappelijke ambitie om als zelfstandige zakenmensen onze plaats in de maatschappij te veroveren.

Dat ons sociale/emotionele leven daaronder heeft geleden heb ik pas veel later uit de ingenomen houding van onze dochter begrepen.

Ik was een workaholic die het werk vóór privé liet gaan, en wegens afkeuring/veroordeling van kerk en religie was spiritualiteit geen optie om deze in mijn/ons leven te betrekken.

Achteraf gezien niet verwonderlijk dat ik met een ernstige burn-out te maken kreeg, waarbij zelfs het geheugen volledig werd gewist.

Inmiddels begrijp ik dat onze dochter mij, bij gebrek aan aandacht voor haar, niet eens als zorgzame vader heeft gekend. Werd zij eerst vanuit de wieg met ons tijdrovende werken in dubbele zaken geconfronteerd, kwam zij op haar 9e jaar ook (nog eens) niet bij mij in het vizier, toen ik beroofd van mijn geheugen, zelfvertrouwen en zaken, op zoek was wie ikzelf eigenlijk was…

Doordat ik tussen het moeten slapen van + 22 uur per dag iets op verzoek van mijn dochter ging tekenen, ontdekten wij dat mijn hersenmotoriek daarmee weer op gang kwam en er energie vrijkwam. Wow. De natuur en haar herstellend vermogen kwamen in zicht.

Om mijn gezin in de gelegenheid te stellen het leven weer op te kunnen pakken, zonder de ellende van de hoge schulden mee te moeten torsen, heb ik de scheiding bewerkstelligd en de schulden op mijn naam meegenomen.

Bij nader inzien (1986) weer een eenzijdig rationeel genomen besluit en een beschadiging van het emotioneel welzijn.

Het onbekende niet schuwend, en altijd nieuwsgierig kwam ik ook in aanraking met het wereldje van de ‘New Age’. En verdiepte mij dus ook in die denkbeelden.

Als ik nu aan die periode terugdenk slaat de schrik mij weer om het hart. Gelukkig was ik alert op mijn gemoedstoestand, want toen ik bemerkte dat ik schrikachtig werd, ben ik radicaal uit dat wereldje gestapt.

De verschrikkelijke ervaring* met de geest van het kwaad in die periode en mijn verdriet aan de onmogelijkheid van communicatie met mijn dochter brachten mij na jaren weer in een kerk, een Baptisten Gemeente.

Toen er tijdens een dienst aan de zieken een oproep werd gedaan om na de dienst naar voren te komen voor een persoonlijk gebed voor herstel, ben ik ook naar voren gegaan.

Ik dacht, ik ben wel niet ziek, maar als er iets van waar is van de Bijbelse verhalen dan zal GOD ook mijn slopend verdriet kunnen wegnemen.

Aldus mijn verdriet van het gemis aan mijn dochter en haar afwijzing uitleggend legden zij hun armen om mij heen en baden, in enkele bewoordingen, aan GOD de Vader mijn nood. Alsof er duizend kilo van mijn schouders waren gevallen verliet ik de kerk. Al snel ontdekte ik, dat ik mij weer door moeders met hun kinderen kon laten vertederen en daarvan niet wegliep, zoals voorheen…

Met dit wonder op zak ben ik met hogere verwachtingen de Bijbel gaan bestuderen en stuitte niet op de veroordelingen, maar op positief te duiden dingen.

Tot op heden is het contact met mijn dochter nog niet hersteld, maar de geest van verdriet heeft mij volledig losgelaten. Amen.

(*ervaring) Een bijna doodervaring in die tijd deed mij in het vuur van de hel belanden, waarbij ik de Heer Jezus om hulp riep en daaruit werd terug gehaald. Opvolgend ben ik bijna 9 maanden dagelijks met horrordromen overladen in zweet, tranen en grote angsten wakker geworden en durfde vanwege de ervaren hitte geen eitje meer te bakken of een lucifer aan te steken.

Met de bijna doodervaring werd mij duidelijk dat ik/wij wezenlijk niet ons lichaam zijn. Ook al maakt dat nu wel deel uit van ons zijn.

Dankzij de kennis uit mijn jeugd aan de Bijbel met Jezus, smeekte ik GOD mij van die doodsangsten te bevrijden.

Op en nacht werd ik niet met angst en beven wakker, maar werd wakker met een visioen: alsof ik de Apostel Petrus was die door een lichtende Engel uit de donkere gevangenis naar buiten werd geleidt. (Handelingen 12) Het gegeven dat dit geen verontrustend wakker worden was, gaf mij hoop.

Aan het ontbijt werd het verhaal van de bevrijding van Daniël uit de leeuwenkuil voorgelezen. (Daniël 6:24) Ik dacht dat kan geen toeval zijn en bad; “Heer, driemaal is scheepsrecht. Wanneer ik vandaag nog een derde positieve ervaring mag hebben, dan kan ik geloof hebben dat U mijn gebeden gehoord en verhoord heeft”.

Diezelfde dag zag ik op de binnenplaats van het klooster waar ik bivakkeerde op een driehoekige katheder op het dak een witte duif (een pauwstaartje), het symbool van de heilige Geest. (Johannes 1:32)

Ook de opvolgende nachten zijn de angst-/onrustgevende horrordromen weggebleven.

Als dank aan de Heer voor de bevrijding van de geest van Duisternis heb ik mijn leven aan Hem gegeven, Zijn Naam gekregen, en kon ik mij, overtuigt van een nieuwe zielstatus laten dopen met de volwassenendoop. Toevallig precies op de dag af 50 jaar na mijn kinderdoop.

Tot mijn verwondering (en vreugde) begon ik vanaf die dag te ontdekken dat er negatieve karaktereigenschappen waren verdwenen en blijk gaf van meer karakter:

  1. Mijn materialisme bleek omgezet. In de kerk sprak De Geest tot mij en gaf aan dat ik een bepaald persoon in de kerk een biljet van 50 moest geven. Ik dacht; ho ho wie spreekt hier tot mij, de geest van het kwaad (destructie) of GOD? Ik vertrouwde GOD wel, maar niet de geest van het kwaad. Dus vroeg ik of die persoon, een student theologie, bij uitzondering nu wel richting zijn huis met mij mee zou willen rijden. Tot mijn verbazing kwam hij mij dat zelfs vragen…
  2. Nadat een bankbezoeker boos met lege handen bij de geldautomaat was weggegaan ben ik hem spontaan, zonder na te denken, nagelopen om het vrijgekomen geld te geven dat ik daar aantrof.
  3. Mijn jagersinstinct om bij geval bij beschikbare willige dames te scoren veranderde in een meer respectvol, afstandelijker, gedrag.

Wanneer je bidt: “niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde” uit het ‘Onze Vader’, zullen deze en andere veranderingen je niet zwaar vallen. Integendeel!

Tenminste, wanneer het jou oprecht ernst/menens is om je ziel, in de statuswissel, bij GOD de Vader in het eeuwig Licht van het Hemels Koninkrijk te brengen.

Vertrouwen en loslaten, dat is wat ik van GOD de Vader heb geleerd. Met de Heer als Herder zijn wij daarom beter af dan de tijd-/wereldgeest waarmee wij worden geboren.

Kies dus voor Jezus, laat je dopen ter bevestiging van deze keuze en wordt lid van het hemels Koninkrijk, de familie van GOD. De beste keuze waar je waardering door vangt en nooit spijt.

Met de keuze voor Hem als Heer komt de zondeschuld (waarmee de kerk ons leert en belast) niet meer in beeld. In de nieuwe zielstatus zijn deze allemaal vergeven en vergeten! Je hebt nu een nieuwe zielstatus dat jij het Hemels Koninkrijk toebehoort.

AUB. Niet eigenzinnig gefocust op een gewenst (vereist) resultaat blijven handelen, maar alles delen/bespreken met de hemelse Vader, en dan loslaten/vertrouwend dat alles bij Hem onder controle is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20190710-knipoogje-van-Boven.jpg

De eerste levensles: GOD, de Bron van Licht en Leven, is GOeD. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. GOD is Goed. Hij is het Levende Licht.

Verbazend en verwonderlijk vind ik het, dat nu ik een nieuwe Heer (Meester) heb, dat ook van het ‘ene op het en andere moment’ onzuivere intenties zijn verdwenen.

Mijn ervaringen mogen je overtuigen; dat GOD bestaat en goed is en bereidt genade te schenken aan allen die Hem oprecht zoeken.

Worden en zijn als het karakter Jezus is een geweldloze weg van Leven in liefde en vergevend omzien.

Niet één van geweld, waarmee de Engel Lucifer de hemel ooit trachtte te veroveren, maar een Zijn, gezuiverd van alle kwaad. Een inborst Die voor alle mensen is voorbestemd.

Het is aan ons, aan jou, om het leven rechtstreeks met GOD de Vader in het reine te brengen door onze wil daartoe bij Hem bekend te maken.

Het ‘Onze Vader’ dat de Heer ons ooit leerde, heeft eeuwigheidswaarde. Gehoorgevend aan Zijn Wil zijn wij nu al beter af en verbeteren ook nog eens de leefomgeving…

Ik wens jou van mijn levenservaringen goede ontvangst en heet je op voorhand hartelijk welkom bij de Koninklijke familie, waarvan Jezus de eerstgeborene is.

Erik Visser

(Evangelist van ‘de Jezus Leer’, het Evangelie van Jezus.)

Het boek ‘Engel of bengel’ te bestellen bij boekenbestellen.nl

Het Woord van GOD, Jezus, leeft.

GOEDENDAG VRIEND.

(Efeziers 1:3-4* *aangepast) “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons ‘in Christus’ door Zijn Geest met talrijke zegeningen heeft gezegend. ‘In Christus’ heeft God voorzien dat wij, eenmaal Hem erkennend als Heer en Herder, voor Hem heilig en zuiver vol liefde kunnen leven.“

De Bijbelschrijvers zijn dood, maar het Woord van Jezus leeft! Amen.

Met veel fantasie hebben de Joodse Bijbelschrijvers hun oude geschriften gebruikt om een nieuw testament te schrijven dat aansluit op het leven van de Heer Jezus. Dit overigens, zonder de strekking van Jezus boodschap over te nemen.

Gelet op het gegeven dat zij de essentie van de leer van Jezus over onze tijdloze ziel (het karakter, de geest) verwierpen, konden zij hun opvattingen vasthoudend, dat ook niet verantwoorden…

Bij nader inzien is dit ‘machtsmisbruik en volksverlakkerij’ te noemen.

Door, na het uitkomen van de Bijbel, ook christelijke feestdagen in te stellen handelden de Farizeeërs (wereldlingen) conform hun halve waarheden en mooi verzonnen verhalen.

Met het opsplitsen van de verwisseling van onze individuele zielstatus naar meerdere feestdagen, is de leugen bloot gelegd.

Allen die ‘in Christus herboren zijn’ kunnen met mij getuigen dat het plot van de Bijbel een leugen is, hetgeen de Heer Jezus destijds ook terecht aan de kaak heeft gesteld.

De macht van de kerk is tot op de dag van vandaag nog ver doorgedrongen.

Maar, wat wil je; het vasthoudend karakter van de wereldling is wel gebrand op een feestje of een vrije dag… en ook de kerken houden dat, in het belang van hun leugen in stand.

Nu, ook door de tijd heen, de kerken hebben laten blijken niet het goede maar het slechte voorbeeld te geven, en Jezus woorden betreffend ons wezen (het zielenleven van de mens) uit de Schriften is gehouden, is het de eeuwige GOD Zelf Die ‘het’ er niet bij laat zitten en Zijn Woord en Beloften opnieuw door Zijn Geestverwanten bekend maakt.

GOD, Jezus en wij mensen zijn wezenlijk onzichtbaar met een karakter aanwezig, en zijn in de herboren status van de Ziel aan Christus (Jezus is Geestverwant) gelijk.

Eenmaal verhoogd met Zijn Naam, zijn ook wij ‘in Christus’ verenigd en dragen de verantwoording ook het Licht van de wereld te zijn.

Dat dit wel duidelijk mag zijn vriend:
Het is voor ons allemaal een gelijk aan de mentaliteit/het karakter van Jezus te worden, opdat wij, in de nieuwe Zielstatus van Zijn, Zijn Naam dragend en bevrijd van onrust, angst en gewelddadigheid, van het Vaderlijk Licht menswaardig in verdraagzaamheid en glorie kunnen getuigen.

De Bijbelschrijvers zijn dood, maar het Woord van Jezus leeft! Amen.

Ook op de webpagina ‘verontwaardigd’ www.karaktersinkleur.nl/verontwaardigd/ spreek ik mijn verontwaardiging over de Bijbelse misleidingen uit.

Laat je niet onbetuigd; bestraf het kwaad in jouw leven in Jezus Naam!

Met GOeD verzoend kan je gezond van Geest en lichaam leven, maar dan moet je wel in beweging komen,

door:

  1. Hem, Jezus, als Heer en Heiland aan te nemen.
  2. Je in Zijn Heilige Naam bij onderdompeling te laten dopen.
  3. Vanaf deze bevestiging, Zijn Naam dragend, je wil tot volledige zuiverheid ook uit te spreken door in Jezus Naam elk voorkomend kwaad te bezweren.
  4. Anderen te vertellen, te getuigen, wat de Heer in jouw leven heeft gedaan.

Wanneer jij ook met Zijn inwoning bent bevestigd, dan gaan de zegeningen voor je uit. Jij kan je met Zijn Naam, als Geestverwant, gesterkt en menswaardig gedragen. Jezus leeft door Zijn Geest!

Heb je ook vertrouwen (geloof) in de Leer van Jezus, Zijn Gedachtegoed, zoals verwoord op de website van Stichting Inderdaad en het boek ‘Engel of bengel’, word dan óók Zijn en mijn vriend op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Samen vormen wij onzichtbaar als Zijn ambassadeurs GODs Koninkrijk, en maken met de Waarheid de Stichting sterk tegen het grote machtsblok dat religie heet.

Dit aardse leven heeft een tijd van komen en een tijd van gaan.

De inschrijving als vriend van Jezus vervangt niet de doop, maar staat met een te verkrijgen codicil wel voor de erkenning dat Jezus ook jouw Heer was, is en voor eeuwig blijft.

Ingevuld is het praktisch deze klaar te hebben liggen, om door je nabestaanden en/of de begrafenisondernemer te worden gevonden en gekend.

Het doel, de doelen van Stichting Inderdaad vindt je op www.karaktersinkleur.nl/doel/

Ik wens je er goede ontvangst van.

In ons aller belang; kom in beweging!

Vrede begint/vindt je, in vrede met jezelf.

(Marcus 2:17) Jezus hoorde de aanmerkingen van de Farizeeërs aan en Hij reageerde (naar het Gedachtegoed van de Heer nader geduid) met stelligheid: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar de zieken wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om de zondaars (de onrechtvaardigen) te bevrijden van de geest van het kwaad.”

Amen, halleluja amen. Wat een geweldig en bemoedigend antwoord.

Vrede begint/vindt je dus, in vrede met jezelf! Ga niet Bijbels op de fysieke Jezus wachten, maar neem actie!

Het Woord van de Heer dat wij niet ons lichaam zijn, maar een tijdloos karakter, om Hem (Zoon van GOD) als Heer aan te nemen was voor de Joden aanleiding Jezus te vermoorden en dit item niet in de Bijbel op te nemen…

Ga dus niet Bijbels op de fysieke Jezus wachten, maar neem actie! Jezus leeft, want Hij is opgestaan!

De Bijbel heeft ons, met haar massa aan zich tegensprekende woorden in een plot van wettisch denken, visuele waarnemingen en verwachtingen en opgenomen (gestolen) onvolledige of verdraaide profetische uitspraken, misleidt.

Jezus kwam om ons bewustmaken van onze verloren zielstatus* en GOD de Vader als de Bron van Licht en Leven bekend te maken. (*De status waarmee ieder mens wordt geboren.)

Jezus kondigde de mogelijkheid aan; om ons met ons wezen (de Ziel, het karakter) te verzoenen met GOD de Vader.

Met de erkenning van GOD de Vader richten wij (voortaan) onze wensen, onze gebeden tot Hem de Schepper met wie wij met Zijn Geest inwonend in relatie zijn gekomen, zodat (ook) verbetering van onze omstandigheden in genade kan worden verkregen.

Jezus geeft richting aan onze gebeden en wordt daarom ook wel De Weg genoemd, Die ons leidt naar de Bron van het Licht en de Waarheid…

Met het aannemen van de Heer Jezus als Zoon van GOD wordt niet alleen onze zielstatus verwisseld, van verloren naar ‘in Christus’ geborgen, maar zijn wij gezuiverd en geheiligd.

‘Met Zijn Geest inwonend’ zijn wij in staat, Jezus Naam uitsprekend, ons te bevrijden van een kwaad uit ons lichaam, dat wij concreet benoemen.

Of dat nu een aandoening is of een plaatselijke pijn of een verslaving of ziekte heet, in relatie met de Vader kunnen wij op verbetering zien.

Met de inwoning van de Geest van GOD, Jezus, begint dus een nieuw leven. Een nieuwe schepping in Christus geboren met de Heer als Herder is begonnen. Zij geeft jou daadkracht!

Worden als Jezus. Dit is het Kerstfeest, Paasfeest en Pinksterfeest wat wij samen inéén vierend gedenken!
Wees niet ongelovig, maar gelovig!

Vrienden, laat u niet onbetuigd. Wanneer u in Christus bent herboren en opvolgend gedoopt, stap dan nu uit het Bijbelse wachten en spreek in Jezus Naam het kwaad aan. Verdrijf het kwaad wat u is overkomen in de Naam en de Macht die ons is gegeven. En het kwaad zal moeten wijken.

Hij heeft ons geen slappe geest gegeven, maar één van kracht. Johannes 8:36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. 2 Korinthe 13:11 Wees blij. Laat u terecht brengen, laat u vermanen, wees eensgezind, houdt vrede en de GOD der liefde zal met u zijn.

Jij, die Hem als Heer en Herder heeft aangenomen en jij je ter bevestiging van deze nieuwe status heb laten dopen, stelt jouw lichaam niet langer beschikbaar aan de geest van destructie maar beheerst en geneest haar in Jezus Naam.

Om een betere wereld te bewerkstelligen is het nodig dat je met jezelf begint, en met GOD in het reine komt.

Begin dus met Jezus als Heer aan te nemen.

In Mattheus 6:33-34 staat, nader geduid: “kom allen tot Mij en Ik zal de onrust op je hart wegnemen en daarvoor in de plaats vrede geven. Met Mij als Heer van je tijdloze ziel zal je ook het aardse leven verbeterd aankunnen”.

Tot teleurstelling van de (kerkelijk) machthebbers gaf Jezus geen politiek advies en bevrijde hen van de Romeinse overheersing. Om tot vrede in de wereld te komen moeten wij zelf actie nemen.

Vraag het maar na bij diegenen die aan de oproep van de Heer gehoor hebben gegeven. Niet een vroom religieus of kerkelijk leven heeft ons dichter bij de welzijnsstatus van vrede gebracht, maar de zielstatus in Christus!

Jezus, de Vredevorst, kwam vrede op het hart en welzijn prediken!

De verzoening met GOD stelt ons ook in staat om onderlinge relaties te verbeteren…

Wereldvrede begint/vindt je dus, in vrede met jezelf!

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

mGbu!

naar Galaten 2:20

Een bijzondere ervaring waarvan ik getuigen wil, naar Galaten 2:20 “Niet ik, maar Hij de Geest van Christus leeft in mij voort”.

Gisteren voor de 4e keer overdag naar de bank om toe te geven aan mijn vermoeidheid om daar weer 1 tot 2 uur te moeten slapen…

Beseffend dat niet ik, maar naar Galaten 2:20 de Geest van GOD mijn Herder (mijn status) is, begon ik de geest van vermoeidheid die mij zo plaagde aan te spreken. Net zoals ik dat met succes in Jezus Naam doe met andere ‘plagen’ als jeuk, een dip of pijn. Zelfs zo een kanker bedwongen.

Eerst stil ‘lezend’ in mijn gedachte; ‘geest van vermoeidheid ga weg, verlaat mij in Jezus Naam’. Toen, via fluisteren dit steeds sterker en harder uitsprekend. Ik dacht overeind komend dat het al werkte en herhaalde, in geloof, hardop nog enige malen mijn wil.

Tot mijn verrassing begon ik aansluitend in tongen te spreken…  Ook was ik bevrijd van de moeheid en kon ik weer helder denken.

Ik besefte dat ik gehoor had gegeven aan het gebed ‘het Onze Vader’ (niet mijn wil maar Uw wil geschiede) en mij naar Zijn woord van Galaten 2:20 de regie over mijn leven van het kwaad (Moeder natuur) bewust had overgenomen.

Wow!

Lieve mensen, de Geest van GOD, Jezus, leeft!

Hij kwam een nieuw tijdperk inluiden van Geestverwanten (statushouders van herborenen in Christus) voor allen Die van Hem houden, Hem geloven, en het oude misleidende geloof achter zich laten.

Lees de Jezus Leer, Zijn Gedachtegoed, het Evangelie van Jezus in mijn weblog www.karaktersinkleur.nl/blog. Zij is onderbouwd elders op de website en in het boek ‘Engel of bengel’. Laat je leren wie je toebehoort!

Ontdek wat jij in Jezus Naam mag en kan doen om het welzijn te verbeteren. Het is geweldig!

Neem Jezus aan als je Heer en Herder en ga met Zijn Geest inwonend door met reinigen, naar GODs wil!

GOD is GOeD!

Nu de Heer blijkbaar leeft en is opgestaan, moeten wij ons voortdurend bewust zijn dat niet de oude geest met haar wetten nog jouw baas is, maar dat de Heer regeert!

Hij heeft al die wetten overwonnen. Amen!

NB Met het schrijven van ‘Engel of bengel’ heeft de Heer mijn hand geleidt naar die Bijbel (1 van de 15) waarin ik, in antwoord op mijn vraag, de nachts ontvangen referentie kon vinden.

Strek je uit naar Hem en hou op de Bijbel met haar onwerkelijk, wettisch en misleidend beeld te onderzoeken, te verstaan.

Wanneer je geloofd dat Hij bij jouw liefde voor Hem komt inwonen, wordt je bevuilde status met al de zonden met hulp van de Geest van GOD vervangen tot een nieuwe schepping; de status ‘herboren in Christus’.

Het is Jezus Die redt!

Ter bevestiging van deze statuswissel laat je je dopen naar Zijn voorbeeld, door volledig in het water te gaan.

Het was geen loze kreet die Jezus uitte: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Allen die tot Mij komen zullen bevrijdt, gezuiverd en verzoend bij GOD de Vader komen.”

Juist omdat ik met jou betrokken ben, blijf ik er op hameren; de Bijbel niet te verafgoden, maar je uit te strekken naar een relatie met Hem Die ons kracht geeft.

AJB lees de website www.stichtinginderdaad.nl van A tot Z! En zegt het voort.

GODs zegen!

Hemelvaartsdag.

Een dag die bij christenen, die de Bijbel met het visuele (het zichtbare) als de waarheid hanteren, nog steeds wordt herdacht als de werkelijkheid.

Verrassend dat men met de ogen open, wezenlijk de ogen dicht houdt voor de waarheid…

Ook hier, in dit deel van de Bijbel, komt de leugen van de Bijbelschrijvers tot uiting.

Niet het zichtbare, maar Jezus, De onzichtbare is de waarheid! (Hebreeën 11:1)

Ga maar na, visueel is onze reiswagen, het uiterlijk van de mens, de aarde, de planeten in dit zonnestelsel. En dan zou de Heer, visueel waarneembaar, de weg naar het hemelse licht op deze dag van hemelvaart ooit zijn begonnen?

Belachelijk! Een boek voor onwetende mensen, die misleidt en dom gehouden willen worden. Echt te gek voor woorden!

Jezus kwam met de Heilsboodschap dat wij niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het karakter, de ziel, die tijdloos is.

Hij kwam met de boodschap dat wij allen in duisternis, als verloren zielen in een zuigeling zijn ingedaald, om op aarde, in de onderbreking van de tijdloosheid, het met GOD de Vader in orde te maken.

Luister je wel?

Voor de Joodse geschiedschrijvers de reden om het Jezus Evangelie te vervormen en Jezus als rebel van hun waarheid (gebaseerd op Mozes duiding) te vermoorden.

Jezus Heilsboodschap, het Jezus Evangelie, getuigt niet van een omschrijving in een zgn. oude- en nieuwe testament, maar getuigt van onze zielstatus in de tijdloosheid, de eeuwigheid! Tijdens ons mens-zijn, dankzij kennis aan Jezus en aanname van Hem als Heer, veranderd van zielstatus.

Geboren als verloren en verbannen van het hemelse licht. Bij aanname van de Heer als Herder komen wij als Nieuwe Schepping in de status Verzoend met GOD de Vader in het hemelrijk.

Dit is de zekerheid die wij vanaf het moment dat wij uit het doopbad stappen hebben. En als verlichting vanaf dat moment ook ervaren. Halleluja, amen!

Gelukkig, Jezus leeft en allen Die Hem als Heer hebben aangenomen.

De geschiedenis zoals die door de Bijbelschrijvers is verwoord moet op de schop. Jezus leeft en Hij heeft door Zijn Geest het laatste woord.

Laat je leren en bestudeer wat Hij nu ‘bij herleven’ opnieuw bekend maakt.

Koop het boek ‘Engel of bengel’ en bestudeer wat ik op de website van Stichting Inderdaad www.stichtinginderdaad.nl verkondig.

Doe het alsjeblieft nu, in Jezus Naam! Neem Jezus aan als jouw Heer en Herder en laat het verleden met haar geschiedenis, het Bijbels verslag, los.

Onze hemelse Vader wil dat niemand verloren blijft!

Jezus noemde ons vrienden. Vanuit de tijdloosheid noemt Hij ook jou Zijn vriend.

Schrijf je, met die intentie, ook in als Zijn vriend in de vriendenkring van Vrede en Welzijn op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Jezus leeft. Jezus is de waarheid en aan mij als de klokkenluider van de Bijbelse misleiding dit bekend te maken.

Het opnemen tegen de gevestigde orde (de Paus en consorten) is een hele klus. Mag ik, in Jezus Naam, daarom op enige financiële steun rekenen?

Jou bid ik wijsheid en eeuwige zielsvrede toe.

Het Jezus Evangelie heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 3.

Hier, in het Gedachtegoed van Jezus, herken ik mijn overtuiging. Jij ook. Denk ik.

Het Evangelie van Jezus gaf de Joodse geestelijkheid, het Sanhedrin, redenen om Jezus met Zijn Leer niet in ‘de boeken’ op te nemen, maar als ondermijnend te verwerpen en Hem te doden.

NB Het Evangelie van Jezus komt niet met regels en wetten.

Het Evangelie van Jezus komt niet aan met stadia van groei naar verheerlijking. De volwassenendoop in Zijn Naam is het keerpunt, de bevestiging van de statuswissel van verloren naar herboren*.

Het discrimineert niet naar volk, huidskleur of geslacht.

Hij beschuldigd (belast) ons niet met schuld, zonden en boetedoening, maar schenkt genade.

Het bereiken van Vrede heeft geen politieke boodschap. De kern van de blijde Boodschap is Niet het instrueren van de ratio, maar is een Hartaangelegenheid!

Het Jezus Evangelie is realistisch met de waarheid over ons tijdelijk bestaan op aarde (ons zijn). Stellig geeft Hij aan dat wij, net als onze hemelse Vader, tijdloos en onzichtbaar Geest een entiteit of karakter zijn, en wij (blijkbaar) dus niet het lichaam zijn, zoals de Bijbel dat duidt.

Het belooft geen perfect (aards) paradijs. Jezus waarschuwt wel tegen het kwaad, de tijd-/wereldgeest, Moeder natuur (de duisternis), die, met haar grillig karakter, onrust zaait en daarmee ons geluk in de weg staat.

Hij grijpt niet naar macht. Integendeel! Hij verkondigt liefde in dienstbaarheid.

Jezus roept ons op; om Hem als Heer en Herder aan te stellen. Hem in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij allen, als wereldlingen (bengels), zijn geboren.

Het gevolg van onze statuswissel* van de ziel, naar Galaten 2:20, van bengel naar Engel is dat wij het eeuwige Leven krijgen, van kwaad worden gezuiverd en zelfs de macht hebben om in Zijn Naam kwaden te kunnen keren*.

(Herboren in Christus*, de statuswissel*, keren*:
De wereldling wordt voor altijd en eeuwig Geestverwant van Jezus. Van ondeugd naar deugdzaam. Beklemmende stilte wordt beleving van vrijheid. Verslagenheid wordt vastberadenheid. Rationeel geloven wordt een hartaangelegenheid in goed Zijn. Haat wordt Liefde. Vals wordt rechtvaardig. Misbruik wordt verzorgend. Angst wordt vertrouwen in tegemoetkomen. Treuren wordt kunnen loslaten. Aandacht eisend wordt aandacht gevend. De narcist wordt behulpzaam. Hebzucht wordt gunnen in geven en vergeven. Aandoeningen/ziekten w.o. verslavingen worden genezen, enz.)

Zo een status van Leven en mentaliteit wensen wij ons en ook bij onze levenspartner(s). Toch?!

Jezus leeft! Colossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd.

In Christus herboren* vinden wij, ongeacht moeilijke omstandigheden, dankbaarheid, moed en vreugde op ons hart. De Vrede van GOD.

Hij komt ons te hulp, met de aanbeveling ‘de geest van kwaden’ in Zijn Grote Naam, de Naam van Jezus, te bestraffen en haar te onttronen; zoals pijn, negatieve stemmingen, aandoeningen, verslavingen of verdriet. Laat de Heer Koning zijn!

In relatie* met GODs Geest kunnen wij Hem ook bevragen. Bijvoorbeeld om onze gedachten te ordenen en deze in wijsheid en liefde aan te vullen. Regelmatig vraag ik: “Heer, als het U belieft, orden mijn denken.”

Met Hem inwonend kunnen wij op onze ingevingen (intuïtie) vertrouwen. Als wereldling kon dat voorheen, met de destructieve tijdgeest aan het hoofd, niet.

Jezus gaf ook uitleg over de zin van onze onderlinge verscheidenheid in uiterlijk en karakters. Dit, zodat wij geen narcist blijven, maar geprikkeld worden aandacht te geven…

Ik (Stichting Inderdaad) heb van de Geest van GOD de opdracht, het inzicht en het recht gekregen om al deze dingen naar waarheid wereldwijd bekend te maken.

Ja, de Stichting komt zelfs, dankzij Internet, met een spiegel van onze individuele aanleg, waarbij deze in percentages van de drie primaire kleuren kunnen worden geduid.

Het Evangelie van Jezus is een blijde boodschap voor jou, en de hele mensheid!

Ga je ook voor de mentaliteit van Jezus, voor jezelf en de wereld om je heen, bid dan het ‘onze Vader’ zoals Hij ons in Mattheus geleerd heeft.

Het Evangelie van Jezus heeft een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Omdat het mij om de waarheid gaat en een relatie met GOD, ben ik geen lid meer van een kerk. Die met hun hypocriet en schijnheilig gedrag meer oog hebben voor hun verordeningen, dan antwoord te geven op jouw zoeken naar kennis aan en een relatie met GOD.

Omdat de wereld verbeteren bij onszelf begint, heb ik mij op de website van Stichting Inderdaad bij de Vriendenkring van Welzijn en Vrede aangemeld. www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Hier ‘in het Gedachtegoed van Jezus’ herken ik mijn relatie met GOD. Jij toch ook? Ik hoop het van harte.

Zo een status van Leven en mentaliteit wensen wij ons, en ook bij onze levenspartner(s). Toch?!

SVP Steun Stichting Inderdaad met een donatie. Niemand mag onwetend blijven!

NB Bij het schrijven van het boek ‘Engel of bengel’ was het heel bijzonder te ervaren; dat de Geest van GOD mijn hand leidde naar 1 van de 15 Bijbels (4 talen) die op mijn bureau stonden, waarin ik, in antwoord op een gestelde vraag, de juiste duiding kon opslaan van het Bijbelvers dat ik nachts in de Geest had ontvangen…

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’: boekenbestellen.nl

Wie het goede doet, ontmoet GOeD.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 2.

“Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield Uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost (Uw aanwezigheid) de vreugde van mijn ziel.” (Psalm 94:18-19)
Amen.

Het kinderliedje dat mij enige jaren terug aanzette om op Internet het Gedachtegoed van de Heer te gaan evangeliseren: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht; dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn.” https://www.youtube.com/watch?v=aHM5TcGQUiE

Ja, lieve mensen, het kwaad (de tijd-/wereldgeest) waarmee wij zijn geboren tracht ons, ongeacht onze zielstatus, tot de laatste ademsnik in haar greep vast te houden in angst, zorgen, verdriet, ziekten, verslavingen en pijn.

Nu wij in de eindtijd van moeder aarde zijn, is de omgekeerde evolutie met haar geweld meer en meer waar te nemen. Wij ontdekken wie over haar, de materie, heerst. Juist; de geest van duisternis, het kwaad.

Golven van destructie, het kwaad, razen over de wereld met haar stormen en het doen uitsterven van planten- en diersoorten. Constructieve ecosystemen brokkelen af…

De degeneratie van de natuur, inclusief ons fysieke lichaam, kan niet langer verhullen dat alleen de Heer Jezus, De vertegenwoordiger van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) het Goede met de mensheid voorhad en gezien Zijn onsterfelijkheid voorheeft.

“Al gaat de leugen nog zo snel, de Waarheid (Jezus) achterhaald haar wel.” Het Evangelie van Jezus vertelt een heel ander verhaal dan de Bijbel.

Hij gaf aan, in tegenstelling tot het plot van de Schriften, (specifiek de boeken van Mozes) dat wij niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk een tijdloos karakter. (zie ‘Engel of bengel’ en de hele Website www.karaktersinkleur.nl/ daaraan besteed.)

Om deze stellige reden werd de Heer Jezus door de gevestigde kerkorde veroordeeld, Zijn genadeboodschap in de Bijbel ontkracht en werd Hij met geweld gedood.

Het altijd durende gevecht om de macht, het gelijk, de sterkste, is met Pasen beslecht! Halleluja.

Jezus heeft het gelijk van ons bestaan, het leven als tijdloze geest, een karakter, bewezen. Of heeft het Paasfeest, de opstanding van de Heer, soms geen werkelijkheidswaarde?

De incarnatie/reïncarnatie is toch echt feitelijk wanneer wij Jezus mogen geloven…

Gelukkig zijn wij*, de Geestverwanten met de inwonende Geest van Jezus, van GOD. (*wij, die in Christus herboren zijn.)

Niet alleen zijn wij* van de eeuwige dood gered, maar met Zijn Naam zijn wij ook met Zijn macht, kracht en waardigheid gesterkt, en Getuigen wij naar Zijn voorbeeld van Goddelijke aanwezigheid…

Wij kunnen alle persoonsgerichte verbondenheden van het kwaad keren*, wanneer wij in Jezus Naam en in geloof ons tot het kwaad uitspreken. (De geest van bijvoorbeeld geërgerd zijn zal bij aanspreken moeten wijken en plaatsmaken voor rust en vrede!)

(keren* = Verslagenheid wordt; vastberadenheid. Haat wordt; Liefde. Angst wordt; vertrouwen in tegemoetkomen. Vasthouden wordt; kunnen loslaten. Hebzucht wordt; gunnen in geven en vergeven. Ziekten w.o. verslavingen worden genezen, enz.)

Met de inwoning van GODs Geest, en Zijn Naam gesterkt, kunnen wij stralen als bloemen in het veld en schitteren als diamanten.

Ik schrijf ‘kunnen stralen’, omdat het kwaad met de indoctrinatie van de oude wettische leerstellingen ons denken zal blijven torpederen met twijfels als angst voor roddel, Bijbelse onbekendheid en hoogmoed.

Heb vertrouwen in de Grote Naam van de Heer Jezus.
Zo GOD voor ons is, wie of wat zal tegen ons zijn?
Aan Jezus is alle macht, kennis in wijsheid, gegeven, in de hemel en op aarde.

Dan, ja dan, kan je ondanks en ongeacht moeilijke omstandigheden blijmoedig zingen: “Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand”. Dit lied https://www.youtube.com/watch?v=j-h2bVo9dHg is aan de hele mensheid (dus ook aan jou) gericht.

Strek je naar Hem uit. Ja, neem Hem ook aan, als jouw Heer en Herder! Lees ‘Engel of bengel’ en www.karaktersinkleur.nl/inzicht/… en ontdek het verschil met het plot van de Bijbel, zodat de redenen waarom Zijn woorden van de Waarheid aan de Bijbelse Schriften zijn onttrokken ook jou helder mogen zijn…

De boodschap (het Gedachtegoed van de Heer) dat ik met Stichting Inderdaad breng, is: “zet het wettisch Bijbels geloven om in het geloof dat wij* als de familie/vrienden, Geestverwanten van Jezus, Kinderen van GOD de Vader, in Christus herboren, in een nieuwe zielstatus Zijn gekomen. Én, wij ‘in Jezus Naam’ elk dreigend kwaad gebiedend mogen en kunnen doen keren, door het aan te spreken.”

In de status van Zijn* verbeteren wij de wereld, beginnend met onszelf…

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl

“Vrede op aarde, in de mensen, een welbehagen.”

Het Evangelie van Jezus belooft geen aards paradijs. Het komt niet met regels en wetten. Zij discrimineert niet naar volk, huidskleur of geslacht. Zij is met de waarheid over onze tijdelijkheid (ons zijn) realistisch. Werkelijk een blijde boodschap voor de hele mensheid!

Houdt je van de Heer en Zijn Gedachtegoed, en dus niet van een boek met condities (zoals de Bijbel met haar regels en wetten) beken dan nu kleur en steun de ware Heilsboodschap. Registreer je als vriend van Jezus! Word Vriend van Vrede en Welzijn!

Ere zij aan GOD de Vader, ere zij aan GOD de Zoon, ere zij aan hen die Liefde delen met Zijn Heerlijkheid. Halleluja, halleluja, de drie-eenheid op Zijn troon.

Reflectieportfolio, Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 1.

God én de mens zijn wezenlijk tijdloze onzichtbare* karakters.

De mens bestaat uit twee componenten; de onzichtbare geest (de ziel genoemd) dat samen met de materie (de stof, het lichaam) de mens vormt.

De tijdloosheid kent twee machten, ‘rijken’: Het hemels Vrederijk van GOD de Vader, Bron van Licht en Leven, en het rijk van duisternis, het tot stof* gematerialiseerde hemellicht met haar gevallen engelen, de demonen.

Over het hemels Vrederijk van Licht en Leven heerst de Liefde, de Heer Jezus.

Over het rijk van de duisternis heerst de hebzucht en het geweld, met de geest van het kwaad, bekend als de grillige Moeder natuur, als heerseres.

Op zeker moment heeft de vooraanstaande engel Lucifer de heerschappij van GOD met geweld willen overnemen. Zij verloor die strijd en werd met haar gevolg, de engelen, naar de buitenste duisternis verbannen.

GOD is GOeD en heeft opgemerkt dat de engelen die onder Lucifer stonden ook door Hem waren aangesteld. Hij ontwierp een Heilsplan dat resulteerde in de Schepping, met een genadetijd voor de veroordeelde engelen, om zich alsnog te kunnen bekeren, te verzoenen, met GOD de Vader.

Naar ontwerp van GOD kreeg Lucifer de opdracht om vanuit het stof de evolutie in gang te zetten, zodat de verbannen en gevangen engelen in een onderbreking van de tijdloosheid zich op aarde met GOD konden/kunnen verzoenen.

Aldus, verkleefd bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling kon/kan een naar de duisternis verbannen engel zich voor een zekere tijd* aan de adem van onze levensgeest hechten.

(het onzichtbare* karakter, dat voor de mens met de geboortedatum als incarnatiegegeven inmiddels in kleurnuances van het licht [het EGO-DNA.ID] is gevisualiseerd.)

(*de genadetijd).

(stof*, de lichtloze zwarte gaten.)

Uit: ‘Engel of bengel. ISBN 9789082754308’  en ‘Blik op oneindig tot voorbij ons begin. ISBN 978-90-827543-1-5’

Belicht op persoonlijke Facebook-account van Erik Visser en de website van Stichting Inderdaad.

Het onzichtbare is wezenlijk.

Goedendag vriend.

Dus jij/u dacht dat het Bijbelse woord, geschreven door diegenen die Jezus visie en woorden verwierpen, discrimineren, en zelfingenomen bleven vasthouden aan de Schriften, die zichzelf als geboren uitverkorenen beschouwen en Hem, Jezus onze Verlosser, hebben vermoord, ons de waarheid voorleggen? Niet dus!

Jezus kwam naar de aarde vanuit het hemelse Licht voor al haar bewoners!

Lees ‘Engel of bengel’ en de toelichtingen op Facebook en de hele website www.stichtinginderdaad.nl . De Bijbel deugt niet!

Het WOORD van de Heer is zuiver en oprecht.

Met de erkenning dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter, is de Heilsboodschap van de Heer met bijgaand schema makkelijker te begrijpen. Lees de Homepage. Het Schema over het Begin weergeeft de Waarheid over de weg die wij kunnen gaan… Niet, in een moeten!
Niet voor Jezus als Herder kiezen en eigenzinnig vasthouden aan wetten, religie en tradities leiden naar de dood. Maar in Christus herboren, de zielstatus met Jezus als Heer, leidt de keuze voor Hem als Herder naar het eeuwige Leven in het Hemellicht.
Een vrije keuze Die GOD ons in deze Genadetijd uit Liefde gegeven heeft. 
Hij wil dat niemand verloren blijft/gaat, maar verzoend bij Hem terugkeert!

Ik zeg het nog maar eens: de Bijbel blijkt een samenstelling van Joodse geschiedschrijving, vermengd met verzamelde profetische uitspraken en (inmiddels achterhaalde) wetenschappelijke aannames, dat als handboek voor een religieuze onderneming wordt gehanteerd om macht te verkrijgen…

Het plot van de Bijbel is, gelet op de profetische uitspraken, verdraait naar een wettische leer vol van tegenstellingen. De titel ‘de waarheid’ verdient zij niet!

Door het ontbreken van de visie en oproep van de Heer Jezus om Hem (Zoon van de GOD) als vervanger van de tijd-/wereldgeest (waarmee ieder mens is geboren) aan te nemen, wordt de hele mensheid in haar onzekerheid gelaten. Lees dom gehouden.

Met de Bijbel als ‘de basis’ te geloven blijven wij gevangen in de netten van ondeugd, de wet, het kwaad.

Zij, de Schriften, gaan uit van het zichtbare, de waarneming, in plaats van het onzichtbare vernoemd in Hebreeën 11:1.

Handteer de Bijbel als naslagwerk waar zij eenstemmig is met het Gedachtegoed van de Heer Jezus (beschreven in ‘Engel of bengel’ en deze website).

Maak je los van Bijbels denken en wordt veranderd in je denken; van geloven naar weten! Een hartaangelegenheid en niet dat van de ratio!

Ben je naar GOD op zoek gegaan en je weet dat de Geest van GOD bij jou is komen inwonen, doordat jouw mentaliteit gezuiverd van ondeugd en veranderd naar Die van Jezus (GOeD) is, dan ben je een gelukkig mens.

Wordt je opmerkzaam gemaakt op persoonlijk verdreven kwaad en je Zijn bemoedigingen in vreugde, inspiratie en in dankbaarheid ervaart, dan maak je tot in eeuwigheid deel uit van Zijn Vrederijk.

Persoonlijk kan ik verhalen van situaties waaruit mij bleek dat ik geen materialist en narcist meer ben… Halleluja, welk een vrede!

Word wakker en stel je ook op tegen de ondeugd en verenig je als vriend van Jezus in Zijn vriendenkring op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Het onzichtbare van ons bestaan, van de drie-eenheid ziel, geest en lichaam, is, naar de woorden van de Heer Jezus het onzichtbare en tijdloze karakter (de ziel*) wezenlijk. (*Zonder nadere toelichting in de Bijbel vernoemd in: 1 Thessalonicenzen 5:23 en Hebreeën 11:1)

GOD is GOeD, en Hij, de Bron van Licht en Leven, wil dat niemand achterblijft in duisternis, angst en onzekerheid.

Om de ondeugd, de duisternis, van onze inborst te verlichten kwam Hij, Jezus, speciaal naar de aarde, om ons met het Licht van GODs Liefde bekend te maken en ons met GOD de Vader te verzoenen. Heel wat anders dus, dan de aardse genotmiddelen die tijdelijk voor ‘verlichting’ kunnen zorgen.

“Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u van het kwaad bevrijden.”

Begin bij jezelf en verzoen je met GOD, wanneer je ook de intentie hebt de wereld te verbeteren!

Jezus kwam en overwon angst, verdriet en de aanvallen van het kwaad met de inwonende Geest van GOD, het Licht.

Laat je de kans van verlichting voor deze tijd en de eeuwigheid niet ontgaan. Strek je uit naar de Heer. Alleen Hij kan je vrede op je hart geven!

Laat je leren en lees wat nu aan waarheid wel helder, eensluidend, deugdzaam en geloofwaardig, is.

SVP. Laat een religie met haar Schriften los en besluit; je verder uit te strekken naar GOD Zelf Die leven en liefde is. Hij is zonder omwegen direct in gebed bereikbaar en boven machten en krachten verheven.

Met Jezus inwonend ben je in alle opzichten beter af! Laat los en verblijdt je in de Heer!

PS. Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ bij boekenbestellen.nl

Erik Visser. (karakteroloog en Evangelist/Geestverwant van Jezus)

Vrede, een status van Zijn.

Vredelievend zijn, is inhoud geven aan het gebed ‘het Onze Vader’.

“Niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden” is onderdeel van het gebed dat, de Heer Jezus bekend als ‘het Onze Vader’, ons leerde.

Het gebed verteld ons ook wat er zoal mis was, en is, met de gewortelde gedachte over ons zijn.

Ervan uitgaande dat de mens het zichtbare uiterlijk betrof tracht de mens, sinds mensheugenis, in haar zelfingenomenheid macht over de ander te verkrijgen, door deze en zelfs de Goden, haar de wil op te leggen.

De macht-/bezitsdrang uit zich in het opleggen van wetten, discriminatie, het veroveren van andermans bezit (zowel een land als haar bewoners), het ontnemen van individuele vrijheid en de mannelijkheid bij slaven (castratie).

Het groeibelemmerend afbinden van de kindervoetjes, dat wij uit de geschiedenis van het Oosten kennen, zou ‘de jeugd’ vasthouden, is ook weer zo’n voorbeeld van bijgeloof en machtsmisbruik. Lees, opleggen van de wil.

Ook het offeren van wat persoonlijk waardevol was (kinderen en bezittingen) aan de ‘goden’ (mythologie) om zekere gunsten te verkrijgen (lees kopen cq. de wil opleggen), het kannibalisme (antropofagie) en met het scalperen van de scalp bij de Inca’s dacht men macht te verkrijgen over de aan dat vlees en het haar toebedachte geestelijke krachten.

Het met geweld kruisigen van de Heer Jezus is wel het meest aangrijpende bewijs dat wij van doen hebben met de natuurlijke inborst van kwaad (lees ondeugd), waarmee een ieder is/wordt geboren.

Over het stelen, verdraaien en deels misbruiken van Jezus woorden binnen de opmaak van de Bijbel wordt regelmatig door mij op Facebook, alsook op de website Stichting Inderdaad.nl gewaarschuwd.

Dat de kerkvaders de misleiding in de Schrift in stand hielden en daarmee de macht over het gehoor hielden, heeft de Heer Jezus er niet van weerhouden om, met gevaar voor eigen leven, hen daarop aan te spreken en Zijn Gedachtegoed met betrekking onze identiteit en de weg naar wezenlijke vrede en welzijn bekend te maken.

Jezus leeft (Zijn Geest is opgestaan) en roept de mensheid toe: “kom tot Mij. Vind rust in de verzoening met GOD de Vader. Ik zal en kan je Die rust geven, wanneer je Mij (Zoon van GOD de Vader) als jouw Heer en Herder aanneemt!”

Vrede ervaren is een status van zijn! Om die vrede (mentaliteit) te kunnen uitdragen en bij anderen te kunnen bewerkstelligen is de wissel van onze geboortestatus nodig. Jezus is als Zoon van GOD de enige tot wie wij ons kunnen wenden om die verandering van status te verkrijgen. Bij Zijn inwoning op ons hart zijn wij niet langer kinderen van het kwaad, maar kinderen van GOeD, Geestverwanten van Jezus, geworden.

Om jouw intentie GODs wil van Goed te willen doen, en het zijn, te bekrachtigen word je natuurlijk ook vriend van de vriendenkring van Jezus. Ga naar www.karaktersinkleur.nl/word-vriend en vul daar het registratieformulier in. Doen hè?!

Jezus zei ook nog: “wie niet voor Mij is, is tegen Mij.” Daarmee aangevend dat de gevestigde kerkorde, die vasthoud aan de oude Schriften en Hem, Jezus, op basis daarvan hebben vermoord, vertegenwoordigers van het kwaad zijn… én blijvend zijn verloren, wanneer zij zich niet tijdig bekeren.

AUB. Blijf niet onwetend, maar laat de Geest van Jezus toe te komen inwonen! Laat je niet in slaap houden met mooie woorden, maar wordt wakker en kom met de Geest van GOD op je hart tot Leven!

Jarenlang zijn wij met indoctrinatie misleid, waarbij de woorden, het Gedachtegoed van de Heer ons in essentie is onthouden. Jezus is de Vredevorst Die echte vrede brengt. Laat je leren wat je identiteit is!

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ boekenbestellen.nl

Zing met mij mee: “Heer, laat mij nog zingen wanneer de avond valt. Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.”

Erik Visser.

(karakteroloog en Evangelist/Geestverwant van Jezus)