Jezus redt!

De remedie tegen onze zwaktes.

De Joden dachten en hoopten destijds dat de Messias, die door de Profeten was aangekondigd dat Die komen zou, hen, het volk, met geweld zou komen verlossen van hun overheerser en bezetter, de Romeinen.

De kerk met hun oude boeken, willen, dat wij op de fysieke mens Jezus (in de wolken) blijven wachten. Een dwaasheid dat ons naar de dood buiten GODs Licht, Jezus, houdt…

“Jezus redt!” verder lezen

Leven is leren.

Leven is leren.

‘Oorzaak en gevolg’ is voor onze schrijver altijd het onderwerp geweest om een vraag met een antwoord met voortgaand inzicht opnieuw tegen ‘het licht’ te houden.

Stelling: Voor elk antwoord zal er ook een tweede optie zijn.

Van rebelse tiener uit een christelijk gezin die op zijn 9e atheïst werd omdat hij met zijn intelligentie, veelbelovende ambities en zelfvertrouwen, wegens het onbeantwoord blijven van zijn gebeden, zijn geloof in een God had verloren. Lees; zijn wil en machtswellust niet beantwoord zag.

De overmacht (een volledige burn-out, verlies van succesvolle zaken en geheugen) dwongen hem na te denken ‘bij wie de sturende macht van ons bestaan’ ligt.

“Leven is leren.” verder lezen

Klokkengebeier.

Klokkengebeier.

Beste tijdgenoot,

Met het niet meer dopen in de Triniteit (de Vader, de Zoon en heilige Geest), maar te dopen in de Naam van de Heer Jezus is de opwekking van de kerk een feit.

Met de opwekking van de kerk, waarbij Jezus als Hoogste Heer wordt erkend, is nu het nieuwe tijdperk van ware Godsdienst aangebroken.

Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Halleluja!

Om lopende misverstanden op te ruimen, zal ik hier nogmaals proberen uit te leggen wie GOD is, wie wij zijn en wie en/of wat zich voor God uitgeeft.

Als één van de vele ‘in Christus herborenen’ (met GOD verzoenden) die allemaal ‘in Jezus Naam’ ongemakken kunnen verjagen, doe ik hier, ‘als klokkenluider van de kerkelijke misleidingen’ een poging uit de doeken te doen hoe ‘het’ werkelijk zit:

 1. GOD (Geest) de tijdloze Bron van Licht, Liefde en Leven, en ontwerper van het genadeplan is ver van ons aardse bestaan in “tijd en waarneming” verwijderd.
 2. De vertegenwoordiger van het hemels Vrederijk, Jezus, kwam 2000 jaar geleden met Zijn zuivere karakter (GODs Geest) in een menselijk lichaam geïncarneerd, om ons, verbannen van het hemellicht, Het Licht met de Verzoening; de Weg naar GOD te wijzen. Dit, door Hem als GOD te erkennen.
 3. Het conflict tussen de Leer van de Heer Jezus met de leer van de Schriften bestaat uit het gegeven; dat Jezus ons leert dat wij een tijdloze ziel (karakter) zijn, die als verbannen engel op aarde bij de geboorte (aan de adem verkleeft) in de mens is ingetreden, om gedurende dit tijdelijke bestaan (de genadetijd) voor GOD (Jezus) te kiezen als Heer, terwijl de kerk (met haar zgn. heilige Schriften, de Bijbel) aan idolatrie (afgoderij) doet, waaronder persoonsverheerlijkingen.
 4. Jezus roept ons op om ons denken te veranderen; door niet, zoals de Bijbel ons voorhoudt, op de Heer te gaan wachten, maar ons het initiatief te laten; ons leven te beteren en Hem als GOD en Herder te erkennen en Hem met de doop (in Zijn Naam) tot Koning aan te nemen. Hierbij komt GODs Geest, de Trooster met Zijn GODDELIJKE MACHT bij ons inwonen en neemt Hij de plaats in van de kleermaker (de tijd-/wereldgeest het rijk van duisternis) die ons lichaam uit de planetaire stof vormgaf.
 5. Door het tijdloze karakter van zowel GOD als onze kleermaakster, de geest van duisternis, was het voor haar mogelijk om de schrijvers van de Schriften met verwarrende informatie te voeden en haar belang van destructie (lees verloren blijven van onze ziel) lange tijd vast te houden.
 6. Nota bene: GOD, Jezus en wij, de herborenen ‘in Christus’, zijn allemaal Geest! En niet het lichaam; dat door velen, dankzij de tradities, hoger wordt geacht dan de Heer Jezus. Jezus waarschuwing: “wie ‘een beeld’, zijn/haar zelfbeeld (narcist) of familie hoger acht dan Mij, is Mijn inwoning niet waardig!” Jezus komt toe alle lof en eer, in het nu en voor eeuwig!
 7. In relatie met de Geest van GOD, de Trooster, gekomen, is bidden in smeken komen te vervallen. In dank en lofprijs communiceren wij als zielsverwanten met Jezus Geest (inwonend) als Broer en Zus. Bewapend met ‘Jezus Naam’ bestrijden en verjagen wij de geest van duisternis die onze aandacht voor ijdelheid en zorgen wil blijven vangen.
 8. Amen.

Geef dank en eer aan de Heer Jezus!

Laat dankbaarheid van de waarheid niet onbeantwoord!

Steun Stichting Inderdaad met een donatie op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Uit het boek; ‘Voorbij het Begin’ van de schrijver Erik Visser.

De Naam van Jezus heeft kracht en macht.

Bewapend met ‘Jezus Naam’ bestrijden en verjagen wij de geest van duisternis, die ons tot de laatste ademsnik met plagen en ongemakken blijft belagen.

 • Kerkgemeenten die de doop in de Triniteit (Vader, Zoon en H. Geest) hebben verruild voor de doop in de Naam van Jezus, zijn, in alfabetische volgorde naar Land, Plaats en Naam Organisatie vermeld:
 • Pakistan, Lahore, Christianity Welfare
 • Pakistan, Lahore, Everlasting Love of GOD
 • Meld ons SVP de kerken die ook hun basis hebben verruild voor Jezus tot hoogste Heer.
 • WELKE KERKGEMEENTEN KUNNEN WIJ HIER NOG MEER OPNEMEN?

Alle eer aan Jezus, de levende Heer!

Gelukkig gaf de Heer ons de natuur om van te leren.

De opwekking van ‘de kerk’ is te vergelijken met de ontknopping van een bloem, dat, ondanks haar tere kleurrijke blaadjes, zich toch uit de harde tak en knop weet te ontworstelen.

Ook te vergelijken met de rups die tot een vlinder wordt.

Zo óók ‘de Bijbelse tijd’ die nu achter ons ligt, om te beseffen dat kennis aan de levende Jezus de kerkelijke opwekking heeft ingeluid.

De Rooms Katholieke kerk (de R.K.) kwam als 1e met de Bijbel op de proppen, dat die de waarheid zou bevatten; zo genaamd een brief van God…

Wel, de Bijbelse aantekeningen van Profetische uitspraken en gebeurtenissen uit een ver verleden maken het met de ongelooflijke verhalen tot een interessant geschiedenisboek.

Toch citeert de Heer Jezus in het Thomas Evangelie (recent gevonden en vertaalt, na publicatie van de Bijbel) dat de Schriften niet deugen en bedriegend zijn…

“Alle eer aan Jezus, de levende Heer!” verder lezen

Opwekking Kerst 2020.

Als Jezus-fan en ‘vriend van Vrede en Welzijn’ kondig ik graag de lang verwachte en besproken Opwekking aan, door hier een lijst van kerken samen te stellen, waar zinvol enkel en alleen in de Naam van Jezus kan worden gedoopt. En dus niet langer in de naam van de drie-eenheid of anderszins!

Erken jij ook de Heer Jezus als GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) als jouw persoonlijke Koning, Die boven de Schriften (De Bijbel) staat, laat dit standpunt dan bekrachtigen door je te laten zegenen (dopen) in de Naam van Jezus, waardoor je Zijn Naamdrager wordt.

Met de Geest van GOD inwonend is het ALLE DAGEN van het jaar Kerst, en Pasen tegelijk.
“Opwekking Kerst 2020.” verder lezen

Jaarfeesten.

Jaarfeesten staan in verband met de zonnewendes, waarbij de zon-/maanstanden naar een tijdstip worden onderscheiden.

Wij zouden deze ook atmosferische onderbrekingen van de tijdloosheid kunnen noemen, zoals onze incarnatie als mens (in een tijdelijk bestaan) er ook een is.

Jaarfeesten als kerst, verjaardagen, jubilea, carnaval, joelfeest, Driekoningen, St. Nicolaas, Pasen, Pinksteren enzovoort zijn voornamelijk door de kerk als tradities ingevoerd, om vast te kunnen houden aan een verleden.

Op zich niets mis mee. Ware het niet, dat hiermee het begrip ‘vasthouden’ wordt getraind en onderhouden.

“Jaarfeesten.” verder lezen

Onze GODDELIJKE opdracht

Onze GODDELIJKE opdracht, Zijn verwachting: gelijk aan Jezus worden! Zijn Getuige, dus!

Een vreemde opdracht, wanneer je alleen van Hem hebt gelezen en Hem (nog) niet als getuigend Geestelijk inwoner kent.

Sterker nog; wanneer wij het onderscheid niet erkennen tussen de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest, onze vormgever) en de levende GOD, Die voor ons deze genadetijd heeft ontworpen, ontgaat ons het zicht op ons bestaan.

Vanuit de Bijbelse leer is onze onbekendheid met het Gedachtegoed, de Leer van Jezus, niet zo vreemd.

De geschiedkundige Bijbelschrijvers hadden met hun afwijzing van de Heer er geen belang bij een juist ‘beeld’ van Jezus weer te geven. Integendeel zelfs!

Met Jezus woord dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter (ziel), verpakt in een tijdelijk lichaam, dat door de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis, onze kleermaker) is gevormd, konden (en wilden) zij ook niets!

“Onze GODDELIJKE opdracht” verder lezen

Evaluatie.

Evaluatie inzicht over de afgelopen drie jaar. (2017 – 2020)

Beseffend dat ook ik, naar het Gedachtegoed van de Heer een onzichtbaar en tijdloos wezen ben, moet ik bekennen dat ik bij het schrijven van het boek “Engel of bengel” ten onrechte ben uitgegaan van het beeld van de Triniteit, zoals de meesten onder ons dat ook uit de Bijbel hebben geleerd.

Nu, door voortschrijdend inzicht en in relatie met de Geest van GOD, is het te verklaren waarom er door de (ook tijdloze) geest van duisternis (onze ‘kleermaker’ en regisseur van de Schriften) zowel de profetieën als de geschiedenissen van vóór en na de komst van Christus zijn opgenomen en in de Schriften verwarring heeft kunnen zaaien.

Ja, nog sterker, doordat zij* (*de kleermaker van de mens, van onze inborst en uiterlijk) zichzelf als de enige God heeft voorgedaan (lees uitgegeven), misbruikte zij uitspraken van GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven).

“Evaluatie.” verder lezen

Thomas, met het Gedachtegoed van Jezus.

Vriend, laat je niet verleiden om van de weg met de Heer af te wijken, maar houd vol (houd moed) door Zijn Naam dankbaar te blijven inzetten om kwalen en kwaden te verjagen!

De mens heeft niet te vechten tegen mensen, van vlees en bloed, maar tegen boze en duistere machten die ons leven op aarde willen vergallen. Door o.a. het plotseling ervaren van kramp, pijn en het doen uitbreken van conflicten en ziektes kunnen wij haar herkennen.

Allen zijn wij met deze grillige tijd-/wereldgeest geboren, om in deze gegeven genadetijd (de onderbroken tijdloosheid) te komen tot Het Licht Jezus, met wie wij onoverwinnelijk zijn en kunnen optreden om gezond te blijven.

“Thomas, met het Gedachtegoed van Jezus.” verder lezen