Over geloof en geloven.

De stelling van Gianluca Spalice; “Geloof wint over alles” vraagt om helderheid.

Ik, als godsdienstfilosoof en Geestverwant van de Heer, heb daarover wel iets te zeggen:

Geloven is m.i. een vaststelling van het verstand; door zekere kennis als een feit te hebben aangenomen!

De Heer Jezus kwam daar tegen ‘in het geweer’ door aan te geven dat wij niet het lichaam zijn beperkt met een ratio (het verstand), maar een tijdloze ziel (karakter) te zijn, met een vrije wil.

Ons zijn in de onderbreking van de tijdloosheid.
“Over geloof en geloven.” verder lezen

De doop in de Naam van Jezus.

Als je echt een vriend van Jezus bent heb je de macht en kracht om (in Zijn verkregen Naam) kwalen en kwaden weg te sturen! Je valt niet meer onder het regiem van onze vormgeefster, de geest van duisternis, het kwaad.

Met de veroordeling van de Heer Jezus en Zijn Gedachtegoed heeft de kerk de mensheid (ons) misleidt, en zijn wij onwetend gebleven van Kennis aan GOD (onze Lieve Heer) en Zijn Blijde Boodschap; dat wij, met de verkrijging van Zijn Naam, onze verbannen zielstatus verlaten en in GODs Vrederijk terug zijn gekomen.

Het Gedachtegoed van de Heer Jezus vertelt ons; dat wij niet ons lichaam zijn, maar, als het tijdloze karakter met onze wil, haar beheerder!

Om Jezus Gedachtegoed te kunnen volgen is het nodig dat wij de kerkenleer loslaten en worden veranderd in ons denken!

“De doop in de Naam van Jezus.” verder lezen

Corona, weg er mee!

In deze coronacrisis is het GOeD te weten, dat ons een wonder tot genezing is gegeven: ‘de stok’ (de Naam) van Jezus.

De statistieken vergelijkend, kom ik tot de ontdekking dat er een verrassende overeenkomst is te vinden tussen de gebieden waar het coronavirus als hoogste concentraties worden genoemd.

Wuhan (China), Italië, Spanje en onze provincie Brabant hebben gemeen dat zij zich onderscheiden met een (affectief sterk) sociaal-/en actief verenigingsleven.

Dit is waarschijnlijk ook onze overheid opgevallen, waarmee hun maatregel van ‘afstand houden’ verklaard is… Gelukkig is Nederland opgevoed met verantwoordelijkheidsgevoel en disciplines, waardoor deze maatregel hier wel het beoogde effect zal krijgen. ‘Onthechten of loslaten’ is overigens wel het moeilijkste wat de mens in zich heeft.

De genomen maatregel van afstand houden is mooi. Maar, om de crisis van de corona pandemie te kunnen stoppen is daar maar één echt middel tegen: ‘de stok’ van Jezus!

“Corona, weg er mee!” verder lezen

De drie-eenheid.

Je bent vrij om je leven opnieuw uit te vinden. Dit betekent dat je op grond van nieuw inzicht de ooit ingenomen standpunten opnieuw mag bepalen,

Te weten: De ‘drie-eenheid’ is een aardse eenheid, zoals de samenstelling van de materie (bv. H20) en het zonlicht (met de primaire kleuren Rood, Geel en Blauw) én de in tijd geplaatste evolutie-emolumenten; de Ruimte, het licht en de materie).

Spiritueel wijst zij naar de god* van duisternis; de geest (God) die ons uit de stof vormgaf, naar het ontwerp van GOD de Vader. (*de mythologische god, bekend als ‘de duisternis.)

Bijbels heet zij ‘de god van Abraham, Isaac en Jacob’… Ook worden de leden van een christelijke kerk nog steeds in de drie-eenheid: ‘De Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ gedoopt.

“De drie-eenheid.” verder lezen

De macht is ons gegeven.

De macht over het aan tijd gebonden lichaam is aan ons, die erkennen dat wij wezenlijk Niet het lichaam zijn.

Met de kracht van de tijdloze geest (aan wie wij toebehoren) leggen wij het lichaam onze wil op!

Wanneer wij de Heer Jezus aannemen als Heer, en ons in Zijn Naam laten dopen, sluiten wij in feite een geestelijk huwelijk met GOD (het hemels Vrederijk) waarmee wij het rijk van de duisternis, waarin wij geboren zijn, achter ons laten.

Hét wapen tegen de griep, coronavirus of een pijn, is ‘de stok’ die Jezus ons gaf. ‘De stok’ staat voor Zijn Naam: “Jezus”.

Wij kunnen Jezus Naam inzetten om de veroorzaker (de geest van kwaad, die ons uit ‘de stof’ vormde) te verjagen.

“De macht is ons gegeven.” verder lezen

Het pact.

Please, klik eerst nog even op de herstelknop (F5), voor het kunnen inzien van de laatste aanpassingen.

Beste tijdgenoot,

Gelet op de onduidelijkheid over CORONA zal ik hier mijn ervaring, de overwinning én het achterlaten, delen.

In goede gezondheid moest ik, bij mijn bezoek aan een supermarkt in een leeg pad, zonder aanwijsbare aanleiding, plotseling twee maal zwaar niezen.

Een paar dagen later werd ik nachts wakker met een flinke keelpijn. Niet zomaar een keelpijn, maar het was alsof er een ragebol met harde stekels door mijn keel ging. Dat was zeer pijnlijk.

Ogenblikkelijk heb ik het ervaren succesvolle wapen; ‘de stok’ (de Naam van Jezus) ingezet, en de pijn aangesproken met: “Pijn in mijn keel ga weg. Nu en direct, in de Naam van Jezus!”

“Het pact.” verder lezen

In aansluiting op ‘de kerkgeschiedenis’. 2 .

In aansluiting op de getrokken conclusie uit ‘de kerkgeschiedenis’.

De Bijbel geeft o.a. aan dat wanneer het lichaam ergens onder lijdt, dat dan het hele lichaam in haar functioneren wordt beperkt. Dat klopt!

Zij geeft in haar woord óók aan dat wij dan maar moeten bidden om van die lasten verlicht te worden. De kerken (met de R.K. voorop) doen/deden naast de verwijzing te bidden naar God er nog een schepje bovenop door ook de door hen beschouwden heiligen (te beginnen met Jezus moeder) beschikbaar te hebben om te kunnen aanbidden…

Deze misleiding staat nog los van het gegeven dat wij niet één maar twee Goden kennen, waartoe wij ons kunnen richten! GOD, Jezus (de Bron van Licht en Leven) en de God van duisternis (de tijd-/wereldgeest) die ons naar ontwerp van de Heer ons als de moeder van de natuur vormgaf.

Wat een bedrieglijke en misleidende leer leert ons de Bijbel! Ik word er, als Geestverwant van de Heer, erg boos en verdrietig om dat zij met hun misleidende leer hun volgers in de waan laten ‘geholpen te zullen worden’. Maar hen intussen niet uit hun lijden verlossen en zonder te wijzen op de mogelijkheid van de statuswissel van de ziel hen ook nog eens voor altijd, in wachten, verloren doet gaan.

De Heer Jezus kwam ons verlossen van de geest van het kwaad, waarin wij geboren zijn. Hij gaf ons Zijn Naam om daarmee een kwaad als angst, aandoening, depressie, ziekte of pijn, te verdrijven.

“In aansluiting op ‘de kerkgeschiedenis’. 2 .” verder lezen

De JezusLeer.

De JezusLeer: de Leer van de Heer Jezus.

De website van Stichting Inderdaad geeft uitleg over ons zijn, onze ware identiteit: de geest van het onzichtbare. Te lezen als het Eerste Testament…

Met de verruiling van het oude gezag (de duisternis) naar dat van GOD (het Licht) zijn wij in deze zuivere zielstatus met Onze Wil sterker dan aardse zwaktes. Als overwinnaar bezweren wij, in Jezus Naam, de geest van het kwaad met haar aandoeningen, pijn of ziekten te verdwijnen.

“De JezusLeer.” verder lezen