De geest opfrissen.

Vriend, Soms moeten we onze Geest eens grondig opfrissen.

Kerst staat voor de deur.

Het kerstverhaal van Jezus, Hij Die gezegd heeft; dat Hij voor ons zorgen zal!

Jezus, Die als mens op aarde kwam, geboren in een stal.

De Bijbel leert ons, dat bezorgdheid de mens van vreugde beroofd.

Staan we daar wel eens bij stil?

Dagelijks komen wij de zorgen rond ziektes (corona) tegen. Wat niet nodig is, wanneer wij Jezus tot onze GOD hebben gekozen!

Met een enkel woord van de geheiligde ziel: “kwaad, ga weg ‘in Jezus Naam’, bevelen wij haar weg te gaan.” (Of het nu een aandoening, zeurende pijn, kanker of corona is.)

“De geest opfrissen.” verder lezen

Een krent in de pap.

20211128
Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Vanmorgen werd ik er toe gebracht om ‘het dagelijks woord’ te openen en trof de tekst van Deuteronomium 10:20-21 aan:

“Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam.
Zing zijn lof, hij is uw God!
U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht.”

“Een krent in de pap.” verder lezen

Positief zijn.

Positief denken en vooral positief zijn.

‘Tel wat je hebt, en niet wat je mist’!

‘Aan klagers geen nood in de wereld. Met geklaag maakt men bekend géén Lichtdrager te zijn.’

‘Geweld nodigt tot nog meer geweld uit!’

‘Gierigheid wordt met verdriet beloond’.

Ben jij ook een Lichtdrager naar het voorbeeld van de Heer Jezus?

En zie je (ook) niet op je kruis, de ellende die jij doormaakt, torst?

“Positief zijn.” verder lezen

Bewapend, beschermd en verzekerd.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

GOD, de duivel en de mens als tijdloze wezens respecterend, maakt het begrijpelijk dat wij (behorend tot een volk) in Naam van die Wetten iemand tot de orde mogen en kunnen roepen.

Zo is het ook, om in Jezus Naam (GOD) een bedreiging van het lichaam (ongemakken als zeurende pijnen, ziektes en corona, aan te spreken) en deze in ‘Jezus Naam’ te bezweren weg te gaan.

In feite, wanneer je dit begrepen hebt, is het simpel om het geloof in Jezus Naam ook in de praktijk te brengen. Toch?

“Bewapend, beschermd en verzekerd.” verder lezen

Heengaan

In het geloof van een ‘heengaan’ ligt het besef, de erkenning, dat wij niet ons lichaam zijn maar als een karakter* tijdloos bestaan. (*de ziel met een levensgeest.)

Beste tijdgenoot, lieve mensen, vriend,

Om in veilige en betere levensomstandigheden te komen roept Jezus ons op om in actie te komen.

Als eerste, respecteer het lichaam door het goed te verzorgen.

Opvolgend, ontdoe jezelf van ondeugd, gewelddadige neigingen en hebzucht.

Daarbij (niet in de laatste plaats) roept Hij (GOD de Architect, de Bron van Licht, Liefde en Leven) ons op; om Hem ‘Gezaghebbend’ in de plaats te stellen van de tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn, zodat wij met de Geest van Waarheid (de Trooster inwonend) de macht hebben om kwaden en kwalen in Zijn heilige Naam te verjagen, wanneer die zich aandienen.

Ook, om genezingen te verkrijgen moeten wij in actie komen. Niet wachten en bidden, maar bezwerend gebieden!

“Heengaan” verder lezen

Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) méér dan alleen verslag van de geschiedenis hadden gemaakt en de woorden van de Profeten correct hadden geduid, dan had de Heer Jezus niet vanuit Zijn hemels verblijf naar de aarde hoeven komen GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken.

Inmiddels weten wij dat de geest van duisternis, GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) is, die zich in de Bijbel heeft beschreven (verhoogd) als de drie-enig God die aanbeden moet worden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen treffen kan.

“Twee Goden.” verder lezen

Jezus zei: “Wees Mijn getuige!”

Kennis (Gnosis): De mens bestaat als wezen uit de drie-eenheid; de ziel, de levensgeest en het stoffelijk kwetsbaar vergankelijke lichaam.  

De ziel (het karakter van de geest) is het tijdloze deel en daarmee het meest wezenlijke!

Wij mensen dragen de verantwoording over heel ons wezen en hebben in deze tijd van leven (de Genadetijd) de mogelijkheid gekregen om met een vrije keus de keuze te maken van kwaliteit en duur van leven.

Het is, of verlicht en gesterkt met de Geest van Jezus (de Trooster) inwonend, of, ons ego en het uiterlijk verheerlijkend onverlicht te blijven in duisternis, zoekend naar de zin van het leven.

De blijde Boodschap is, dat de Heer Jezus ons niet als wezen achterliet!

DE KEUS IS EEN ZAAK TUSSEN ONS INDIVIDUEEL EN GOD. Daar staat geen kerk of gemeenschap tussen!

Met het ondertekende Codicil erkennen wij dat de Geest van Jezus leeft, wij onze ziel aan Jezus (GOD de Almachtige) geven.

Codicil Document (CD)

De persoonlijke verklaring (erkenning) dat Jezus onze GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) is kunnen wij schriftelijk vastleggen door het Codicil Document uit te Printen, in te vullen en te ondertekenen.

•      Ik …                                  Geboren d.d. …                             te…             

•      wil met deze schriftelijke verklaring betekenen: dat ik de Heer Jezus als mijn GOD, Heer en Gezaghebber, over mijn wezen erken.

•      Ondertekent heb ik het Recht om Zijn Naam ‘Jezus’ in te zetten om ongemakken als pijnen, aandoeningen en ziektes, te bezweren weg te gaan.

•      Ook psychische ‘aandoeningen’ als gemoedstoestanden van onrust, angsten, gevoelens van depressie of ergernis moeten bij het horen van ‘Jezus Naam’ wijken!

•      Luistert de geest van het kwaad niet direct op ons, in geloof en vertrouwen op in ‘Jezus Naam’ uitgesproken bevel, dan herhaal ik het bevel ‘in Jezus Naam’ totdat ik zeggen kan; (en zal) ‘Dank U Vader’.

•      Ook al komen bepaalde klachten terug, door hen in ‘Jezus Naam’ direct aan te spreken moeten zij, bij het horen van de Naam Jezus, direct weer ‘het veld ruimen’! 

•      Aldus in vertrouwen op de waarheid (Jezus) opgemaakt en getekend,

•      Plaats …                                 , d.d. …

•      Handtekening     … … … … … … … … …  

Dit document wil ik regelmatig lezen ter herinnering aan mijn Verbond met Jezus, mijn GOD. Het herlezen zal mij herinneren aan de verkregen zegeningen om Hem wéér te willen danken, te loven en te prijzen.

Jezus sprak: “Wees Mijn Getuige en doe dit tot Mijn gedachtenis!”

Dit ingevulde document gaat bij mijn waardepapieren, waardoor mijn nabestaanden weten dat ik in vrede en veilig bij Jezus (GOD) in het Licht ben.

GEEN ANDERE NAAM, DAN DE NAAM VAN JEZUS IS WAARDIG LOF EN EER TE ONTVANGEN.