De langste adem…

Het laatste woord, de langste adem, is aan GOD de Vader (de Architect en Bron van Licht en Leven, Die eeuwig leeft). Die Zijn Geest geeft aan allen die de Heer Jezus als van Hem komend hebben erkend en aangenomen.

Op de website van Stichting Inderdaad tref je, in aansluiting op het boek ‘Engel of bengel’, de introductie van het nieuwe tijdperk met de bemoedigende Leer van Jezus aan; dat wij meer waarde moeten hechten aan het tijdloze karakter (de ziel) dan het lichaam, die wij, van verloren naar verlicht, kunnen verwisselen.

“De langste adem…” verder lezen