Word wakker, de wereld vergaat!

Met de rustgevende gedachte open ik de ogen; ‘al vergaat morgen de wereld, ik ben niet bang voor morgen, want ik heb de Geest van Jezus, de Trooster, inwonend’.

De grote belofte van GOD de Vader: “Vreest niet! Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik jou (de mensheid) bevrijden van de geest van het kwaad waarmee je geboren bent.”

De grote teleurstelling van de kerk, de onwetenden, is (en was destijds); dat de Heer Jezus, de Geest van GOD, ons niet met fysiek geweld uit onze aardse ellende kwam bevrijden.

Nee, Hij kwam ons informeren over de kracht van Zijn Naam en het bestaan van een goede GOD de Vader (de Bron van Licht en Leven). Met de belofte, de Blijde Boodschap: “het gratis kunnen en willen vervangen van onze onrustige inborst, voor één die krachtig is en vrede geeft.

Door Jezus te erkennen van GOD uit het hemelrijk te zijn gekomen en Hem tot Koning en Heer te verheffen door ons in Jezus Zijn Naam te laten dopen (i.p.v. de drie-eenheid) verkrijgen wij de zielstatus ‘in Christus herboren’.

Jezus liet ons niet als wezen achter, maar beloofde ons dat wij indien wij Hem erkennen, wij Zijn Naam mogen en kunnen inzetten om aandoeningen als ziektes en pijn in Zijn Naam kunnen verjagen. Niet bidden, maar actie!

Hoe vaak moet ik nog herhalen dat wij Niet ons lichaam zijn, maar dat wij met een tijdloos karakter (de Ziel) dit tijdelijke lichaam bewonen.

Het aardse leven is ons (ondanks bedreigende noden) gegund en gegeven om ons naar GOD de Vader uit te kunnen strekken, om Hem in dankbaarheid voor Jezus, de genade, voor de kracht en verkregen vrede op het hart te gaan bezingen.

GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) is de goede Geest! Zowel de kwade geest, de tijd-/wereldgeest van duisternis waarmee wij geboren zijn, als de Goede Geest moeten wij als onze Goden erkennen.

Wij mensen zijn de handen en voeten van de geest tot wie wij behoren, om inhoud te geven aan haar, of aan Zijn wil…

Richt je aandacht op het goede en verbeter in de kracht van de Heer, hoe het beter kan!

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Ja, de wereld vergaat.

Dat klopt, ook deze overjas is tijdelijk en versleten.

GOD de Vader is het Licht zelf. Hij kent onze ‘duisternis’ niet, in welke vorm dan ook.

Hij kent (alleen) de Zijnen. Diegenen Die, dankzij erkenning van de Heer Jezus als Heer, reeds vanaf de aanname in het Licht zijn en leven.

Hij weet dat de geest van het kwaad (de tijd-/wereldgeest, lucifer) aan alle ellende schuldig is. Aan haar gaf Hij de opdracht, de genadetijd als schepping uit het stof van het universum te formeren.

Hij zoekt voor de aardse destructie geen daders, zoals de Bijbelschrijvers en wetenschappers ons wel willen aanleunen.

De Heer, Jezus, regeert, wanneer ook jij Hem erkent als Heer en toestaat bij jou te komen inwonen.

Met Jezus inwonend zijn wij uiteindelijk allemaal beter af!

AUB Bevestig deze keuze van Hem als Herder met de doop, voordat, met de laatste ademsnik, deze kans van eeuwige genade voorbij is!

Ik smeek het je in Jezus Naam.

Met de Geest van Jezus inwonend zijn wij de genezende handen van de Heer om met de krachtterm; ‘in Jezus Naam’ verbeteringen zelf in te zetten, door de ons belastende en omringende bedreigingen van het lijf te houden.

De Geest van GOD is niet ver, maar naar Galaten 2:20 na aanname van Jezus als Heer, inwonend.

Vriend, beste tijdgenoot,

Help ons helpen en doneer als ‘blijk van dank aan de Heer Jezus’, Die ons (die Hem erkend hebben) bewapende met Zijn Almachtige Naam waardoor jij en ik in gezondheid kunnen leven.

Het boek “Engel of bengel” dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan online worden ingezien en gekocht worden bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik je uit, om ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

GODS zegen!

Leven in gezondheid, dat wil toch iedereen…

GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) wil dat het ons GOeD gaat. Dat wil zeggen ‘in gezondheid en vrede op hart!’

Lees het artikel; ‘Een verlichtend nieuw tijdperk’ voor het kennen van GODs krachtterm en haar rechten. www.karaktersinkleur.nl/blog/Een-verlichtend

Erik Visser. (onderzoeker, Geestverwant van de Heer.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *