Een krent in de pap.

20211128
Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Vanmorgen werd ik er toe gebracht om ‘het dagelijks woord’ te openen en trof de tekst van Deuteronomium 10:20-21 aan:

“Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam.
Zing zijn lof, hij is uw God!
U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht.”

Lees verder “Een krent in de pap.”

Positief zijn.

Positief denken en vooral positief zijn.

‘Tel wat je hebt, en niet wat je mist’!

‘Aan klagers geen nood in de wereld. Met geklaag maakt men bekend géén Lichtdrager te zijn.’

‘Geweld nodigt tot nog meer geweld uit!’

‘Gierigheid wordt met verdriet beloond’.

Ben jij ook een Lichtdrager naar het voorbeeld van de Heer Jezus?

En zie je (ook) niet op je kruis, de ellende die jij doormaakt, torst?

Lees verder “Positief zijn.”

Bewapend, beschermd en verzekerd.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

GOD, de duivel en de mens als tijdloze wezens respecterend, maakt het begrijpelijk dat wij (behorend tot een volk) in Naam van die Wetten iemand tot de orde mogen en kunnen roepen.

Zo is het ook, om in Jezus Naam (GOD) een bedreiging van het lichaam (ongemakken als zeurende pijnen, ziektes en corona, aan te spreken) en deze in ‘Jezus Naam’ te bezweren weg te gaan.

In feite, wanneer je dit begrepen hebt, is het simpel om het geloof in Jezus Naam ook in de praktijk te brengen. Toch?

Lees verder “Bewapend, beschermd en verzekerd.”

Heengaan

In het geloof van een ‘heengaan’ ligt het besef, de erkenning, dat wij niet ons lichaam zijn maar als een karakter* tijdloos bestaan. (*de ziel met een levensgeest.)

Beste tijdgenoot, lieve mensen, vriend,

Om in veilige en betere levensomstandigheden te komen roept Jezus ons op om in actie te komen.

Als eerste, respecteer het lichaam door het goed te verzorgen.

Opvolgend, ontdoe jezelf van ondeugd, gewelddadige neigingen en hebzucht.

Daarbij (niet in de laatste plaats) roept Hij (GOD de Architect, de Bron van Licht, Liefde en Leven) ons op; om Hem ‘Gezaghebbend’ in de plaats te stellen van de tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn, zodat wij met de Geest van Waarheid (de Trooster inwonend) de macht hebben om kwaden en kwalen in Zijn heilige Naam te verjagen, wanneer die zich aandienen.

Ook, om genezingen te verkrijgen moeten wij in actie komen. Niet wachten en bidden, maar bezwerend gebieden!

Lees verder “Heengaan”