Tegen de Lamp (Jezus) gelopen.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Wij zijn beduveld. Het beeld van onszelf, GOD en de kerk, is onjuist en misleidend voorgehouden!

Jezus, en Jezus alleen is de weg van de waarheid naar verlichting, vrede en het hemelse Licht!

Ik/wij, de vrienden van de Heer, de Jezus-fans, omarmen en proclameren de Jezusleer, inhoudend:

Van ons wezen (de drie-eenheid ‘ziel-geest-lichaam’) is de ziel (meeliftend op de levensgeest) in haar tijdloosheid wezenlijk; de ziel treedt in (incarneert) bij de geboorte en wordt naar de Goddelijke status verhoogd bij onze persoonlijke keuze voor de Heer Jezus als gezaghebbend Koning over ons wezen.

De beloning voor het erkennen en accepteren van Jezus tot Heer en Koning is Zijn erfenis; het komen inwonen van Zijn Geest de Trooster (de Staf) om ons (in deze gewelddadige ter dood veroordeelde wereld) voor altijd bij te staan met Zijn Goddelijke wapen (de Stok), het kúnnen inzetten van de ‘Naam Jezus’, om aardse ongemakken als pijn, kwaden en kwalen te bezweren weg te gaan.

(NB. De kleermaker, die zichzelf in de Bijbel (met haar drie-eenheid van maaksels, evolutie emolumenten) tot God heeft verhoogd, is als leugenaar tegen de Lamp (Jezus) gelopen.)

Jezus heeft al onze pijnen en zwaktes op zich genomen toen Hij voor ons, die Hem liefhebben, werd gekruisigd.

De veranderde zielstatus in de ons gegeven genadetijd is bepalend en niét dat wat wij ooit, als zonden beschreven, verkeerd hebben gedaan…

Het verdwijnen ‘in Jezus Naam’ van ongemakken op ons bevel is onze bevestiging en bewijs dat wij bewapend met de ‘Naam Jezus’ het rijk van duisternis hebben achtergelaten en nu tot GODs Koninkrijk zijn gaan behoren. (lees Galaten 2:20)

Een heel goede reden deze blijde Boodschap wereldwijd bekend te maken en onze lieve Heer te danken in lofprijs en eer.

www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Namens de nog onwetenden, de Broeders en Zusters in de Heer, hartelijk welkom als Lichtdrager en bedankt voor de support!

Opgemaakt door Erik Visser, Jezus-fan. (Twitter @VISSERErikO)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *