Statement.

Het fundament van Stichting Inderdaad.

Geboren met de inborst* van ‘het beest’ (de kleermaker, de tijd-/wereldgeest, het kwaad) is het logisch dat de mens met haar natuurwetten (het recht van de sterkste) opspeelt, bij het beperken van de bewegingsvrijheid.

De wereld (Moeder aarde) ligt letterlijk en figuurlijk in de onstuimige beweging van haar doodstrijd.

 • Letterlijk, met het tonen van ouderdomsklachten; berooft van energiebronnen, ecologische verwarring en adem-/klimaatnood.
 • Figuurlijk, met de toenemende onrust als stormen, die wij óók wereldwijd sociaal en maatschappelijk waarnemen.
Lees verder “Statement.”

Leven is leren.

Leven is leren, ook van de door anderen gemaakte inschattingsfouten.

Laat de website van Stichting Inderdaad je helpen meer inzicht te krijgen over ons wezen en bestaan.

De tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis) die ons lichaam in opdracht van GOD (de Bron van licht, Liefde en Leven) vanuit de stof (met een drie-eenheid als model met de evolutie) vormgaf, laat zich ten onrechte aanbidden met ‘Heer’.

Hiermee is een verwarrend beeld ontstaan. Zeker wanneer wij bidden tot de Heer, en GOD, Jezus, bedoelen!

Lees verder “Leven is leren.”

Klokkengebeier.

Klokkengebeier.

Beste tijdgenoot,

Met het niet meer dopen in de Triniteit (de Vader, de Zoon en heilige Geest), maar te dopen in de Naam van de Heer Jezus is de opwekking van de kerk een feit.

Met de opwekking van de kerk, waarbij Jezus als Hoogste Heer wordt erkend, is nu het nieuwe tijdperk van ware Godsdienst aangebroken.

Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Halleluja!

Om lopende misverstanden op te ruimen, zal ik hier nogmaals proberen uit te leggen wie GOD is, wie wij zijn en wie en/of wat zich voor God uitgeeft.

Als één van de vele ‘in Christus herborenen’ (met GOD verzoenden) die allemaal ‘in Jezus Naam’ ongemakken kunnen verjagen, doe ik hier, ‘als klokkenluider van de kerkelijke misleidingen’ een poging uit de doeken te doen hoe ‘het’ werkelijk zit:

 1. GOD (Geest) de tijdloze Bron van Licht, Liefde en Leven, en ontwerper van het genadeplan is ver van ons aardse bestaan in “tijd en waarneming” verwijderd.
 2. De vertegenwoordiger van het hemels Vrederijk, Jezus, kwam 2000 jaar geleden met Zijn zuivere karakter (GODs Geest) in een menselijk lichaam geïncarneerd, om ons, verbannen van het hemellicht, Het Licht met de Verzoening; de Weg naar GOD te wijzen. Dit, door Hem als GOD te erkennen.
 3. Het conflict tussen de Leer van de Heer Jezus met de leer van de Schriften bestaat uit het gegeven; dat Jezus ons leert dat wij een tijdloze ziel (karakter) zijn, die als verbannen engel op aarde bij de geboorte (aan de adem verkleeft) in de mens is ingetreden, om gedurende dit tijdelijke bestaan (de genadetijd) voor GOD (Jezus) te kiezen als Heer, terwijl de kerk (met haar zgn. heilige Schriften, de Bijbel) aan idolatrie (afgoderij) doet, waaronder persoonsverheerlijkingen.
 4. Jezus roept ons op om ons denken te veranderen; door niet, zoals de Bijbel ons voorhoudt, op de Heer te gaan wachten, maar ons het initiatief te laten; ons leven te beteren en Hem als GOD en Herder te erkennen en Hem met de doop (in Zijn Naam) tot Koning aan te nemen. Hierbij komt GODs Geest, de Trooster met Zijn GODDELIJKE MACHT bij ons inwonen en neemt Hij de plaats in van de kleermaker (de tijd-/wereldgeest het rijk van duisternis) die ons lichaam uit de planetaire stof vormgaf.
 5. Door het tijdloze karakter van zowel GOD als onze kleermaakster, de geest van duisternis, was het voor haar mogelijk om de schrijvers van de Schriften met verwarrende informatie te voeden en haar belang van destructie (lees verloren blijven van onze ziel) lange tijd vast te houden.
 6. Nota bene: GOD, Jezus en wij, de herborenen ‘in Christus’, zijn allemaal Geest! En niet het lichaam; dat door velen, dankzij de tradities, hoger wordt geacht dan de Heer Jezus. Jezus waarschuwing: “wie ‘een beeld’, zijn/haar zelfbeeld (narcist) of familie hoger acht dan Mij, is Mijn inwoning niet waardig!” Jezus komt toe alle lof en eer, in het nu en voor eeuwig!
 7. In relatie met de Geest van GOD, de Trooster, gekomen, is bidden in smeken komen te vervallen. In dank en lofprijs communiceren wij als zielsverwanten met Jezus Geest (inwonend) als Broer en Zus. Bewapend met ‘Jezus Naam’ bestrijden en verjagen wij de geest van duisternis die onze aandacht voor ijdelheid en zorgen wil blijven vangen.
 8. Amen.

Geef dank en eer aan de Heer Jezus!

Laat dankbaarheid van de waarheid niet onbeantwoord!

Steun Stichting Inderdaad met een donatie op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Uit het boek; ‘Voorbij het Begin’ van de schrijver Erik Visser.

De Naam van Jezus heeft kracht en macht.

Bewapend met ‘Jezus Naam’ bestrijden en verjagen wij de geest van duisternis, die ons tot de laatste ademsnik met plagen en ongemakken blijft belagen.

 • Kerkgemeenten die de doop in de Triniteit (Vader, Zoon en H. Geest) hebben verruild voor de doop in de Naam van Jezus, zijn, in alfabetische volgorde naar Land, Plaats en Naam Organisatie vermeld:
 • Pakistan, Lahore, Christianity Welfare
 • Pakistan, Lahore, Everlasting Love of GOD
 • Meld ons SVP de kerken die ook hun basis hebben verruild voor Jezus tot hoogste Heer.
 • WELKE KERKGEMEENTEN KUNNEN WIJ HIER NOG MEER OPNEMEN?