Statement.

Het fundament van Stichting Inderdaad.

Geboren met de inborst* van ‘het beest’ (de kleermaker, de tijd-/wereldgeest, het kwaad) is het logisch dat de mens met haar natuurwetten (het recht van de sterkste) opspeelt, bij het beperken van de bewegingsvrijheid.

De wereld (Moeder aarde) ligt letterlijk en figuurlijk in de onstuimige beweging van haar doodstrijd.

  • Letterlijk, met het tonen van ouderdomsklachten; berooft van energiebronnen, ecologische verwarring en adem-/klimaatnood.
  • Figuurlijk, met de toenemende onrust als stormen, die wij óók wereldwijd sociaal en maatschappelijk waarnemen.

Voor ons mensen geldt diversiteit naar een leven in duisternis, of herboren leven ‘in Christus’, in Het licht.

Het erkennen en herstellen van ‘enig gezag’ naar anders geldende normen en waarden is pas zinvol, wanneer de basis regelmatig naar ‘voortschrijdend inzicht’ wordt herzien.

Wanneer wij vernoemde opvatting (*inborst) logisch vinden en standaard als ‘De waarheid’ aannemen, dan is de verklaring gevonden waarom de (religieuze) opvattingen zijn vervangen en er een nieuwe standaard voor in de plaats is gekomen.

Inmiddels heeft ‘de wetenschap’ de wetenschappelijke aannames uit de Schriften met betrekking tot het ontstaan en bestaan van de mens, met bewijzen van hun ongelijk overschreven. En heeft men, zij het schoorvoetend, aangenomen dat wij met ons tijdelijk bestaan in het zelfstandig kunnen denken*, niet het lichaam maar het karakter moeten zijn… (*René Descartes, een Franse filosoof en wiskundige, stelde: “ik denk, dus ik leef”.)

De wetenschap heeft zich volledig kunnen bewijzen in de logica, het vlak van de psychologie, oorzaak en gevolg.

Zij zijn, in hun ijver en ongeloof (net als ik destijds), in het intellectueel beantwoorden en onoverkomelijke beperkingen gevangen geraakt en op een dood spoor belandt.

Voor mij bleek dat, in beginsel succesvolle spoor, te leiden naar een burn-out met verlies van het volledig geheugen en andere waarden.

Vele jaren hebben het gekost om ‘orde op zaken’ te stellen om een nieuwe weg zoeken en in het vinden van antwoorden.

NB. In strijd met de gangbare kerkorde, kwam destijds de Heer Jezus met heel andere begrippen dan die de kerkvaders voorhielden.

Zij, de kerk, veroordeelden daarop Jezus en Zijn volgelingen, die gelet op het doen van wonderbaarlijk genezingen als ketters zijn weggezet en vervolgd.

Nu, 2000 jaar later blijkt de kritiek* van Jezus op de Schriften terecht, en blijkt Zijn boodschap van heil, beloften en Gedachtegoed toch hout te snijden! (*Bevestigd in het Thomas Evangelie dat recent is vertaald.)

Jezus beloofde namelijk; dat Zijn Erfgenamen (de ware Jezus-fans, die Hem tot Koning en Heer zouden erkennen de inwoning* van GODs Geest ‘de Trooster’ zouden ontvangen) en wij Zijn Naam met GODDELIJKE MACHT kunnen en mogen inzetten om ongemakken als lichamelijke aandoeningen, pijn en ziektes te verjagen… (*statuswissel naar Galaten 2:20)

Met de Trooster (GODs Geest) inwonend zijn wij gemachtigd en gerechtigd om ‘Jezus Naam’ in te zetten, om bedreigingen van onze menselijke zwaktes, veroorzaakt door de geest van duisternis ‘de kleermaker van onze inborst en uiterlijk’, een halt toe te roepen en te verjagen.

De macht van Zijn Naam zet ik sinds mijn aanname van Hem (1997) bijna dagelijks in om met succes pijntjes, krampen, griep en de kanker te hebben verjaagt. Alsook, recent, het COVID-19 virus (corona) dat zich in de keel ‘als een metalen rasp’ wilde nestelen…

Het bewijs van het kunnen aanwenden van GODDELIJKE MACHT staat in schril contrast met het bedrijven van een religie, dat slechts als een club van gelijkgestemde GODzoekers moet worden beschouwt.

NB. Wij zijn niet (eenzijdig) het lichaam, maar beheren en beheersen haar, vanuit de wetenschap dat wij een tijdloos karakter zijn, dat tijdelijk in dit lichaam woont om het met GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) in orde te maken.

De soevereiniteit of grondrechten over ons zijn ligt Niet bij ons ego individueel, maar bij een hogere macht dan onze wil: de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis, onze kleermaker Moeder natuur) waarmee wij worden geboren, of, eenmaal herboren ‘in Christus’ bij Jezus, GOD van het Licht.

Onze diversiteit van ons wezen, ons zijn, uit zich tot wie wij geestelijk behoren: het Licht (Jezus de Bron van Licht, Liefde en Leven) of nog de duisternis. Gekend in innerlijke rust, dan wel onrust.

Onze aardse tijd, een onderbreking van de tijdloosheid, is een gegunde genadetijd om het met Jezus, GOD de Heer, in orde te maken!

De hoogste macht (autoriteit) over ons wezen ligt dus niet bij onze wil (het ego), maar in eerste instantie bij de geest van duisternis, onze kleermaker, waarmee wij zijn geboren…

Een tweede kans van Leven, verzekerd in gezondheid nu en voor eeuwig, is ons geboden door Jezus te erkennen en ons met GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, te verzoenen. Deze verhoogde status staat gelijk aan het kunnen handelen zoals de Heer Jezus zich heilzaam manifesteerde.

Deze mogelijkheid van zelfbeschikking geldt voor vandaag. Laat je keuze voor Jezus bekrachtigen door je, in plaats van de drie-eenheid, in Jezus Zijn Naam te laten dopen.

Beste tijdgenoot, goede vriend.

Het mag duidelijk zijn dat de zielstatus ‘in Christus herboren’ en het met GODDELIJKE MACHT kunnen inzetten van Jezus Naam van een geheel andere orde is dan het bedrijven van een religie dat de ziel niet raakt.

De Bijbel (met het door mensen verzonnen vergevingsverhaal in het plot van geweld, schuld en vergeving van aardse beoordelingen in ‘goed of slecht’) gaat voorbij aan onze tijdloze inborst* dat door GOD (Jezus, de Bron van Licht, Liefde en leven) in de onderbreking van de tijdloosheid in dit tijdelijke lichaam bij de geboorte in de gelegenheid is gesteld, om, mits de Naam Jezus wordt beleden, ons met Hem te verzoenen. (*de verloren ziel)

Waar wacht je nog op om Jezus tot jouw Heer te verhogen, als hoogste Goed?

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan online worden ingezien en bij boekenbestellen.nl worden besteld.

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Met een donatie ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen, met op de eerste plaats jouw bevestiging dat jij je ook uitstrekt naar Jezus als GOD van jouw Leven.

Aldus van blijvende gezondheid verzekerd, wens ik ook jou van harte GODs zegen toe!

Erik Visser (Onderzoeker, karakteroloog en ‘in Christus’ herboren Jezus-fan.)

Laat eventueel hieronder jouw reactie achter.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *