Nood breekt wetten.

Nood breekt wetten.

Luister vriend. Dankzij het vastlopen in onze beperkingen, onze incapabelheid, zoeken wij oplossingen.

Dit noodzaakt ons de kijk op het leven te veranderen.

Eerst zoeken wij oplossingen in wat wij weten of zelf kunnen doen, om vervolgens ‘het Hogerop‘ te vinden…

Allen worden wij geleid door de geest die wij adoreren.

Dat kan de aardse tijd-/wereldgeest zijn, waarmee wij worden geboren, herkenbaar in de zelfingenomenheid, het ego.

Het kan ook de positieve houding van een geliefde voorouder zijn, die wij als voorbeeld volgen en ons naar succes leidt.

Geslaagde sporters hoor ik op het podium vaak zeggen, dat zij zich optrokken aan het karakter, het doorzettingsvermogen, van hun geliefde vader, oma of opa, en hem of haar als voorbeeld voor ogen hielden om vol te houden.

Lees verder “Nood breekt wetten.”

Vrede op aarde.

Het artikel ‘Vrede op aarde’ is de samenvatting van het veertig jarige onderzoek naar de waarheid.

  1. Dat het bewerkstelligen van Vrede geen zaak is van een collectieve aardse strijd (in het gelijkhebben van een overtuiging of bezit), maar betrekking heeft op onze individuele strijd tot welke macht wij (willen) behoren is een feitelijk gegeven. Het is de eeuwige strijd tussen de Geestelijke Machten die het gezag over de eeuwigheid voeren; ‘de duisternis of Die van het Licht’.
  2. De creationisten alsook de evolutionisten blijken beiden ‘het gelijk’ aan hun kant te hebben. Zij het, dat aan deze strijders om het gelijk een derde en belangrijkste factor ‘de incarnatie van de tijdloze ziel’, ontbreekt! 
  • Volgens de Geest van GOD (Jezus) is de ziel wezenlijk een tijdloos karakter, verbonden aan een levensgeest, dat een genadetijd op aarde beleeft…
Lees verder “Vrede op aarde.”