Te doen

Ons motto: It’s nice to be nice.

Afhankelijk van de cash flow ondersteunen wij Goede Doelen.

Help ons helpen en doneer op word Vriend van Vrede en Welzijn.

Heeft uw organisatie hulp nodig?

Het protocol om noodhulp te krijgen staat in het teken van promotie van de Leer van de Heer, Die ons Zijn machtige Naam naliet:

 1. Maak in onze weblog bij een artikel jouw getuigenis van een wonder (gedaan in ‘Jezus Naam’) bekend. Het is Jezus, Die alle lof, eer en aanbidding verdiend.
 2. Hebben wij de getuigenis als reactie geplaatst, schrijf ons (pas dan) vanuit het Contactformulier van de website aan, met het verzoek om hulp: met daarin relevante gegevens als de naam contactpersoon, organisatiegegevens: naam, doel en grootte, land- en bankgegevens.

NB. Het zijn de Naamdragers van de Heer, de echte Jezus-fans, Die als eersten in aansluiting op GODs steun, onze hulp kunnen verwachten.

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Gun jezelf het Goede, en geef het boek ‘Engel of bengel’ ook aan een ander!

De inhoud van ‘Engel of bengel’ is het Gedachtegoed van de Heer Jezus met het gesprek dat aan de Schepping vooraf ging, en dat aan de Bijbel is onthouden.

Het fundament van de blijde Boodschap is dat de Heer Jezus ons niet als wezen achterliet.

Bestel het boek online bij boekenbestellen.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Onze overtuiging is dat ‘gelukkig zijn’, in de kern begint bij het ervaren van dankbaarheid, dat teweeg wordt gebracht bij de aanname van de Heer als Koning over ons wezen.

Onderweg naar Het hemellicht.

Neem de Heer Jezus aan als jouw Heer en Herder en je zal gezond en gelukkig zijn!

Het is niet het goede (het nobele) doen, of nastreven, maar de zielstatus ‘in Christus herboren’ zijn, dat ons ‘van het Zelf sprekend’ de Vrede van geluk en de voldoening brengt! — EOV

Inderdaad! 

Het ware geluk, de Liefde, is gevonden/te vinden bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaarheid. De wissel, de transformatie, van de zielstatus van verloren naar herboren in Christus.

Met de zielswissel bouw je niet meer op jezelf en de kwade inborst waarmee men is geboren, maar pak je gezuiverd, dankbaar en gesterkt de tweede kans van leven aan in een nieuwe staat van Zijn.

Zo weten wij (jij en ik) dat Hij, GOD de Vader, ons door onze relatie met Jezus (in Christus) ons als Zijn Geestverwanten zal herkennen wanneer wij de laatste adem uitblazen.

Geloof je dat GODs Geest bij je is komen inwonen, dan heeft ‘geloven’ plaats gemaakt voor de status van te Zijn! Wacht niet op de Heer in persoon (zoals de geest van het kwaad ons in de oude Boeken voorhoudt), maar neem Jezus aan als jouw Verlosser!

Hij Jezus, GODs Geest, Hij leeft!

In tegenstelling, tot wat religieuze instellingen met hun wet en regelzucht bereiken, is de oproep van de Heer aan ons simpel, én, ook nog eens zonder te discriminatie naar afkomst, volk, huidskleur, geslacht of handhaving van rituelen.

Jezus, GOD en Geest, roept op: “Komt allen tot Mij….en Ik zal je bevrijden van ‘het kwaad’ (de grillige geest van duisternis) waarmee ieder mens wordt geboren. Ik geef je bij de doop ‘in Mijn Naam’ de Geest van GOD, zodat Ik, in haar plaats, bij jou kom inwonen om je met mijn Staf te leiden, en jij met Mijn Naam Jezus (de Stok) kwalen en kwaden kan verjagen…”

Ook jij bent van harte welkom bij de Vrienden van Vrede en Welzijn, wanneer je streeft naar de gezonde hartgesteldheid van Verlichting, Vrede en Welzijn.

 Ben je ook Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

 • Stichting Inderdaad beoogt persoonlijke Vrede en Welzijn te bewerkstelligen, door 1: Het Gedachtegoed, de Kennis en de Leerstellingen, van GOD, de levende Geest van Jezus bekend te maken. (Die de geschiedschrijvers en de stichters van kerken ons ten onrechte hebben onthouden.)
 • Het bekendmaken van het, bij geval, kunnen inzetten van de Naam van Jezus ter verjaging/bezwering van kwalen, aandoeningen, ziekten, verslavingen, pijn e.d..
 • Het stimuleren van de individuele talenten (aanleg) vanuit de kennis aan het KleurID, het EGO-DNA.ID, tot maatschappelijke Welzijn.

Stichting Inderdaad draagt bij aan de zin van ons aardse bestaan, de Vrede op het hart en de verbetering van het Welzijn in het algemeen. 

Wij achten nu de waarheid is gevonden en Die kennen, het onze taak en verantwoordelijkheid om de onwetenden te onderwijzen en tot voorbeeld te zijn.

Wij van onze kant willen, naast spiritueel inzicht, ook financieel hulp bieden!

Het opbouwen van deze Stichting als organisatie vraagt offers. Met jouw donatie verzeker jij je ook van spiritueel motiverende hulp op Facebook.

It’s nice to be nice

Doneren met een directe overmaking van Bank naar Bank; De Bankrekeningnummer van Stichting Inderdaad: NL45 TRIO 0390 9743 15 Bij voorbaat grote dank voor de donatie!

En/of kies voor beleggen: Koop een SCHILDERIJ uit de collectie!

 • Via www.soulside-eov.net kan er een mooi en bijzonder kwalitatief hoogstaand Artwork worden aangeschaft, die door de maker, Erik Visser en oprichter van de Stichting, aan Stichting Inderdaad zijn geschonken.
 • Bij groeiende naamsbekendheid van onze Auteur zeker ook als belegging interessant.

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Wanneer je als Geestverwant van de Heer Jezus kan en wilt getuigen, zing dan maar mee: Nederland Zingt: Maak ons tot een stralend licht.

https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY&list=RDUgNnzrU3ghY&start_radio=1&t=40

Intussen

 • Intussen ligt het Functioneel Ontwerp van de website (www.ego-dna.nl) te wachten op voldoende middelen voor haar realisatie.
 • Helaas zijn onze middelen ontoereikend om een zaakwaarnemer in dienst te nemen.
 • Zijn onze middelen nog ontoereikend om de Tool het EGO-DNA.ID als KleurID voor het publiek toegankelijk te laten opmaken.
 • Ondertussen werken wij door aan een herziene druk van ‘Engel of bengel’, met de titel ‘Blik op oneindig’ en zoeken wij een serieuze en taalkundig bekwame rewriter.
 • Ook kan je, als Facebook-vriend, op de hoogte blijven van wat ik, Erik Visser, zoal ter ondersteuning van de JezusLeer op Facebook deel.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191212-accept-Jesus-1.jpg
Jezus wil met GODs Geest (de Trooster) graag bij je komen inwonen.

In de ogen van de kerkvorsten was Jezus een rebel, maar wij, die Hem hebben aangenomen als Heer, is Jezus de Koning der koningen.