Te doen

Ons motto: It’s nice to be nice

Gun jezelf het Goede, en geef ook het boek ‘Engel of bengel’ aan een ander!

De inhoud van ‘Engel of bengel’ is het Gedachtegoed van de Heer Jezus met Zijn gesprek in de hemel dat aan de Schepping vooraf ging, en dat aan de Bijbel is onthouden.

Het fundament van de blijde Boodschap; met inzicht dat leidt tot individuele bevrijding van onze (verloren) zielstatus, naar de verzoening met GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven), geborgen in Christus.

Bestel het online bij boekenbestellen.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Onze overtuiging is dat ‘gelukkig zijn’, in de kern begint bij de status van het nieuwe ‘hart’, de kern van ons Zijn!

Onderweg naar Het hemellicht.

Neem de Heer Jezus aan als jouw Heer en Herder en je zal gezond en gelukkig zijn!

Inderdaad! 

Het ware geluk, de Liefde, is gevonden/te vinden bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaarheid. De wissel, de transformatie, van de zielstatus van verloren naar herboren in Christus.

Met de zielswissel bouw je niet meer op jezelf en de kwade inborst waarmee men wordt geboren, maar pak je gezuiverd, dankbaar, gesterkt en Goedwillend de tweede kans van leven aan in een nieuwe staat van Zijn.

Zo weten wij (jij en ik) dat Hij, GOD de Vader, ons door onze relatie met Jezus (in Christus) ons als Zijn Geestverwanten zal herkennen, wanneer wij de laatste adem uitblazen.

Geloof je dat GODs Geest bij je is komen inwonen, dan heeft ‘geloven’ plaats gemaakt voor de status van te Zijn! Wacht niet op de Heer in persoon (zoals de geest van het kwaad ons in de oude Boeken voorhoudt), maar neem Jezus aan als jouw Verlosser!

Hij Jezus, GODs Geest, Hij leeft!

In tegenstelling, tot wat religieuze instellingen met hun wet en regelzucht denken bereiken, is de oproep van de Heer aan ons simpel, én, ook nog eens zonder te discrimineren naar afkomst, volk, huidskleur, geslacht of handhaving van gewelddadige rituelen.

Jezus, GOD en Geest, roept op: “Komt allen tot Mij….en Ik zal je bevrijden van ‘het kwaad’ (de grillige geest van duisternis) waarmee ieder mens wordt geboren. Ik geef je bij de doop ‘in Mijn Naam’ de Geest van GOD, zodat Ik, in haar plaats, bij jou kom inwonen om je met mijn Staf te leiden, en jij met Mijn Naam Jezus (de Stok) kwalen en kwaden kan verjagen…”

Ook jij bent van harte welkom bij de Vrienden van Vrede en Welzijn, wanneer je streeft naar de gezonde hartgesteldheid van Verlichting, Vrede en Welzijn.

 Ben je ook Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

 • Stichting Inderdaad beoogt persoonlijke Vrede en Welzijn te bewerkstelligen, door 1: Het Gedachtegoed, de Kennis en de Leerstellingen, van GOD, de levende Geest van Jezus bekend te maken. (Die de geschiedschrijvers en de stichters van kerken ons ten onrechte hebben onthouden.)
 • Het bekendmaken van het, bij geval, kunnen inzetten van de Naam van Jezus ter verjaging/bezwering van kwalen, aandoeningen, ziekten, verslavingen, pijn e.d..
 • Het stimuleren van de individuele talenten (aanleg) vanuit de kennis aan het KleurID, het EGO-DNA.ID, tot maatschappelijke Welzijn.

Ik geloof, dat Stichting Inderdaad met haar kennis en doel bijdraagt aan de zin van ons aardse bestaan, de Vrede op het hart en de verbetering van het Welzijn in het algemeen. 

Wij achten nu de waarheid is gevonden, en Die kennen, het onze taak en verantwoordelijkheid om de vrienden van Vrede en Welzijn (de onwetenden) te onderwijzen en tot voorbeeld te zijn.

Wanneer jij ook achter dit Gedachtegoed staat, zou je ons dan willen ondersteunen met een financiële bijdrage?

Wij van onze kant willen, naast spiritueel inzicht, ook financieel hulp bieden!

Het opbouwen van deze Stichting als organisatie vraagt offers. Met jouw donatie verzeker jij je ook van spiritueel motiverende hulp op Facebook.

It’s nice to be nice

Met een directe overmaking van Bank naar Bank; De Bankrekeningnummer van Stichting Inderdaad: NL45 TRIO 0390 9743 15 Bij voorbaat grote dank voor een donatie.

En/of kies voor beleggen: Koop een SCHILDERIJ uit de collectie!

 • Via www.soulside-eov.net kan er een mooi en bijzonder kwalitatief hoogstaand Artwork worden aangeschaft, die door de maker, Erik Visser en oprichter van de Stichting, aan Stichting Inderdaad zijn geschonken.
 • Bij groeiende naamsbekendheid van onze Auteur zeker ook als belegging interessant.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ online, bij boekenbestellen.nl

AUB Help ons helpen!

 • Afhankelijk van de cash flow ondersteunen wij Goede Doelen.
 • Heeft uw organisatie noodhulp nodig? Maak je dan bekend door te reageren op een artikel in de Weblog. Wanneer je hierin ook Jezus als hoogste Heer erkend*, kunnen wij de afweging maken en er, indien mogelijk, op ingaan. (*Jezus en niet de Bijbel verdient alle eer!)
 • Schrijf ons daarna in het Engels aan met het Contactformulier van de website; met een verzoek om hulp: met onder andere je naam, organisatiegegevens, land en bankgegevens.

www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Wanneer je als Geestverwant van de Heer Jezus kan en wilt getuigen, zing dan maar mee: Nederland Zingt: Maak ons tot een stralend licht.

https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY&list=RDUgNnzrU3ghY&start_radio=1&t=40

Intussen

 • Intussen ligt het Functioneel Ontwerp van de website (www.ego-dna.nl) te wachten op voldoende middelen voor haar realisatie.
 • Helaas zijn onze middelen ontoereikend om een zaakwaarnemer in dienst te nemen.
 • Zijn onze middelen nog ontoereikend om de Tool het EGO-DNA.ID als KleurID voor het publiek toegankelijk te laten opmaken.
 • Ondertussen werken wij door aan een herziene druk van ‘Engel of bengel’, met de titel ‘Blik op oneindig’ en zoeken wij een serieuze en taalkundig bekwame rewriter.
 • Ook kan je, als Facebook-vriend, op de hoogte blijven van wat ik, Erik Visser, zoal ter ondersteuning van de JezusLeer met mijn Facebookvrienden deel.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191212-accept-Jesus-1.jpg
Jezus wil met GODs Geest graag bij je komen inwonen.

In de ogen van de kerkvorsten was Jezus een rebel, maar wij, die Hem hebben aangenomen als Heer, is Jezus de Koning der koningen.