Te doen

Ons motto: It’s nice to be nice

Gun jezelf het Goede en geef het boek ‘Engel of bengel’ ook aan een ander!

Wacht niet op de Heer in persoon (zoals de geest van het kwaad ons in de oude Boeken voorhoudt), maar neem Jezus aan als jouw Verlosser! Hij Jezus, GODs Geest, leeft!

In de ogen van de kerkvorsten was Jezus een rebel, maar wij, die Hem hebben aangenomen als Heer, is Jezus de Koning der koningen.

De inhoud van ‘Engel of bengel’ is het Gedachtegoed van de Heer Jezus met het Kerstnieuws: het fundament van DE BLIJDE BOODSCHAP; het inzicht dat leidt tot bevrijding van de (verloren) zielstatus, naar geborgen in Christus.

Bestel het online bij boekenbestellen.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Onze overtuiging is dat ‘gelukkig zijn’, in de kern begint bij de status van het nieuwe hart.

Neem de Heer Jezus aan als jouw Heer en Herder en je zal gelukkig zijn!

Inderdaad! 

Het ware geluk, de Liefde, is gevonden/te vinden bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaarheid. De wissel, de transformatie, van de zielstatus van verloren naar die van gelijkwaardig in Christus.

Met de zielswissel bouw je niet meer op jezelf en de kwade inborst waarmee men wordt geboren, maar pak je gezuiverd, dankbaar, gesterkt en goedwillend de tweede kans van leven aan in een nieuwe staat van Zijn.

Zo weten wij (jij en ik) dat Hij, GOD de Vader, ons door onze relatie met Jezus (in Christus) ons als Zijn Geestverwanten zal herkennen.

Geloof je dat GODs Geest bij je is komen inwonen, dan heeft ‘geloven’ plaats gemaakt voor de status geheiligd te Zijn met Zijn Naam.

In tegenstelling, tot wat religieuze instellingen met hun wet en regelzucht willen bereiken, is de oproep van de Heer aan ons wezen simpel (en zónder te discrimineren naar afkomst, volk, huidskleur, geslacht of handhaving van gewelddadige rituelen): “Komt allen tot Mij….en Ik zal je bevrijden van ‘het kwaad’, de grillige geest van duisternis waarmee ieder mens wordt geboren.”

Jij bent van harte welkom bij de Vrienden van Vrede en Welzijn, wanneer je streeft naar de hartgesteldheid van Verlichting, Vrede en Welzijn.

 Ben je ook Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

 • Stichting Inderdaad beoogt persoonlijke Vrede en Welzijn te bewerkstelligen, door 1: Het Gedachtegoed, de Kennis en de Leerstellingen, van GOD, de levende Geest van Jezus bekend te maken. (Die de geschiedschrijvers en de stichters van kerken ons ten onrechte hebben onthouden.)
 • Het bekendmaken van het kunnen inzetten van de Naam van Jezus ter bestrijding/bezwering van kwalen, aandoeningen, ziekten en pijn.
 • Het stimuleren van de individuele talenten (aanleg) vanuit de kennis aan het KleurID tot maatschappelijke Welzijn.

Ik geloof, dat Stichting Inderdaad met haar kennis en doel bijdraagt aan de zin van ons aardse bestaan, de Vrede op het hart en de verbetering van het Welzijn in het algemeen. 

Stel: Het zal je kind (of andere binnenkomer) maar zijn, waarvan je ontdekt dat jullie qua karakter niet door dezelfde spreekwoordelijke deur kunnen. Het KleurID uit de Tool EGO-DNA.ID zal je de verklaring in kleur kunnen geven.

Wij achten nu de waarheid is achterhaald en Die kennen, het onze taak en verantwoordelijkheid om als de vrienden van Vrede en Welzijn, de onwetenden te onderwijzen en tot voorbeeld te zijn.

Wanneer jij ook achter dit Gedachtegoed staat, zou je ons dan willen ondersteunen met een financiële bijdrage?

Het opbouwen van deze Stichting als organisatie vraagt offers.

OPTIES WAARMEE MEN STICHTING INDERDAAD KAN STEUNEN:

Helpen via een machtiging.

Met jouw donatie verzeker jij je ook van mijn begeleidend werk op Facebook.

It’s nice to be nice

Met een directe overmaking van Bank naar Bank; De Bankrekeningnummer van Stichting Inderdaad: NL45 TRIO 0390 9743 15 Bij voorbaat grote dank voor een donatie.

En of kies voor beleggen: Koop een SCHILDERIJ uit de collectie!

 • Via www.soulside-eov.net kan er een mooi en bijzonder kwalitatief hoogstaand Artwork worden aangeschaft, die door de maker, Erik Visser en oprichter van de Stichting, aan Stichting Inderdaad zijn geschonken.
 • Bij groeiende naamsbekendheid van onze Auteur zeker als belegging interessant.

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ online, bij boekenbestellen.nl

AUB Help ons helpen!

 • Afhankelijk van de cash flow ondersteunen wij Goede Doelen.
 • In 2017 waren dat zes instellingen met een ANBI status.

Wanneer je als Geestverwant van de Heer Jezus kan en wilt getuigen, zing dan maar mee: Nederland Zingt: Maak ons tot een stralend licht.

https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY&list=RDUgNnzrU3ghY&start_radio=1&t=40

Intussen

 • Intussen ligt het Functioneel Ontwerp van de website (www.ego-dna.nl) te wachten op voldoende middelen voor haar realisatie.
 • Zijn onze middelen ontoereikend om een zaakwaarnemer in dienst te nemen.
 • Zijn onze middelen ontoereikend om de Tool het EGO-DNA.ID als KleurID voor het publiek toegankelijk te laten opmaken.
 • Ondertussen werken wij door aan een herziene druk van ‘Engel of bengel’, met de titel ‘Blik op oneindig’ en zoeken wij een serieuze en bekwame rewriter.
 • Ook kan je, als Facebook-vriend, op de hoogte blijven van wat ik, Erik Visser, zoal ter ondersteuning van de JezusLeer met mijn Facebookvrienden deel.