Te doen

Ons motto: It’s nice to be nice.

Afhankelijk van de cash flow ondersteunen wij allen die Jezus tot Heer en Koning hebben erkend.

Heeft uw organisatie hulp nodig?

De condities om noodhulp te krijgen staan in het teken van de toepassing van de kennis en bevordering van de Leer van de Heer Jezus, Die ons de macht van Zijn Naam, als erfenis, naliet:

Condities voor het verkrijgen van noodhulp:

1. Je hebt een kwaad (de geest van de wereld, onze kleermaker) overwonnen in de Naam van Jezus. (Openbaring 21:7 “Die overwint zal alles beërven; en Ik, GOD de Vader, zal jou tot GOD zijn en jij zult Mij toebehoren!”)

2. Die religieuze organisaties, die blijkgeven de Bijbelse leer te hebben verruild voor het Gedachtegoed van de Heer Jezus (de Waarheid) en dus alléén (nog) dopen in de Naam van de Heer Jezus, kunnen als eersten onze hulp verwachten.

3. Maak ons van persoonlijke ervaringen (het bezweren van de geest van het kwaad in ‘Jezus Naam’) bekend, in een reactie op www.karaktersinkleur.nl/In-Jezus-Naam . Het is hét bewijs dat niet een bidden*, maar een gebieden blijk geeft in de autoriteit van de Heer Jezus te hebben gestaan om een kwaad, kwaal of pijn, bij opdracht, te hebben verwijderd!

4. Wanneer wij jouw getuigenis als reactie hebben gepost, schrijf ons dan via het contactformulier van de website (mét vermelding van de datum van onze publicatie) het verzoek om financiële hulp.

Uiteraard voorzien van relevante informatie: als de naam van de contactpersoon, de organisatiegegevens; haar naam, de organisatiegrootte, adres, plaats, land. Belangrijk bij het kunnen doen van een overmaking is de tenaamstelling van de bankgegevens; betreft het de organisatie óf loopt de hulp op persoonlijke titel via de contactpersoon! Wij moeten dit onderscheid bij onze bank, bij de opdracht geld over te maken, aangeven! Dus let op de tenaamstelling bij de bank, met het bijbehorende nummer + BIG/SWIFTCODE.

*NB. Het aangeleerde bidden blijkt een valkuil van ‘de geest van duisternis’ te zijn. Deze tijd-/wereldgeest (de kleermaker van ons bestaan; de ziel met het natuurlijke lichaam waarmee men is geboren) heeft de intentie onze wil en aandacht naar onze zwaktes en zorgen vast te houden i.p.v. bevrijdend naar Boven, naar het Licht van GOD de Vader, Jezus.

Bidden tot GOD de Vader vanuit angst en wanhoop, zonder Hem als Gezaghebbende Geest te kennen, en te hebben erkend, staat gelijk aan een blinde die in het duister tast en de weg niet vindt.

Hold on, for I have conquered the world!

Please, help ons helpen en doneer Stichting Inderdaad via www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ online bij boekenbestellen.nl

Gun jezelf het Goede, en geef het boek ‘Engel of bengel’ ook aan een ander! De inhoud van ‘Engel of bengel’ is het Gedachtegoed van de Heer Jezus met het gesprek dat aan de Schepping vooraf ging, en dat aan de Bijbel is onthoude

GOD IS MET ONS!

De persoonlijke verklaring (erkenning) dat Jezus onze GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) is, kunnen wij schriftelijk vastleggen door het Codicil Document (CD) uit te Printen.

Ga naar www.karaktersinkleur.nl/Jezus-zei- Print het Codicil uit, vul het in en berg het ondertekend op! De wederzijdse toewijding tot GODs Koninkrijk is hiermee bevestigt en verzegeld. De Trooster zal je bijstaan!

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Onze overtuiging is dat ‘gelukkig zijn’, in de kern begint bij het ervaren van dankbaarheid, dat teweeg wordt gebracht bij de aanname van de Heer als Koning over ons wezen.

Onderweg naar Het hemellicht.

Neem de Heer Jezus aan als jouw Heer en Herder en je zal gezondheid en tevredenheid kennen!

Het is niet het goede (het nobele) doen, of nastreven, maar de zielstatus ‘in Christus herboren’ te zijn, dat ons ‘van het Zelf sprekend’ de Vrede van geluk en de voldoening brengt! — EOV

Inderdaad! 

Het ware geluk, de Liefde, is gevonden/te vinden bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaarheid. De wissel, de transformatie, van de zielstatus van verloren naar herboren in Christus.

Met de zielswissel bouw je niet meer op de kwade inborst, waarmee men is geboren, maar pak je gezuiverd, dankbaar en gesterkt de tweede kans van leven aan in een nieuwe staat van Zijn.

Zo weten wij (jij en ik) dat Hij, GOD de Vader, ons door onze relatie met Jezus (in Christus) ons als Zijn Geestverwanten zal herkennen wanneer wij de laatste adem uitblazen.

Geloof je dat GODs Geest bij je is komen inwonen, dan heeft ‘geloven’ plaats gemaakt voor de status van te Zijn! Wacht niet op de Heer als fysiek persoon (zoals de geest van het kwaad ons in de oude Boeken voorhoudt), maar vertrouw op de Naam Jezus!

Hij Jezus, GODs Geest, Hij leeft!

In tegenstelling, tot wat religieuze instellingen met hun wet en regelzucht willen bereiken, is de oproep van de Heer aan ons simpel, én, ook nog eens zonder te discriminatie naar afkomst, volk, huidskleur, geslacht of handhaving van rituelen.

Jezus, GOD en Geest, roept op: “Kom allen tot Mij….en Ik zal je bevrijden van ‘het kwaad’ (de grillige geest van duisternis waarmee ieder mens is geboren). Ik geef je bij de doop in Mijn Naam; de Geest van GOD, zodat Ik (de Trooster), in de plaats van de duisternis, bij jou kom inwonen om je met Mijn Staf te leiden, en jij met Mijn Naam Jezus (de Stok) kwalen en kwaden kan verjagen…”

Ook jij bent van harte welkom bij de Vrienden van Vrede en Welzijn, wanneer je streeft naar de gezonde hartgesteldheid van Verlichting, Vrede en Welzijn.

 Ben je ook Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

  • Stichting Inderdaad beoogt persoonlijke Vrede en Welzijn te bewerkstelligen, door 1: Het Gedachtegoed, de Kennis en de Leerstellingen, van GOD, de levende Geest van Jezus bekend te maken. En Die te onderscheiden van de geest van duisternis. (Dat de geschiedschrijvers en de stichters van kerken ons ten onrechte als Godsdienst hebben opgedrongen.)
  • Het, bij geval, bekendmaken van het kunnen inzetten van de Naam van Jezus ter verjaging/bezweren van kwalen, aandoeningen, ziekten, verslavingen, pijn e.d..
  • Het stimuleren van de individuele talenten (aanleg) vanuit de kennis aan het KleurID, het EGO-DNA tot maatschappelijke Welzijn.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20220714-willekeurig.jpg

Stichting Inderdaad draagt bij aan de zin van ons aardse bestaan, de Vrede op het hart en de verbetering van het Welzijn in het algemeen. 

Wij achten, nu de waarheid is gevonden en Die kennen, het onze missie en verantwoordelijkheid om de onwetenden te onderwijzen en tot voorbeeld te zijn.

Wij van onze kant willen, naast spiritueel inzicht, ook financieel hulp bieden!

Het opbouwen van deze Stichting als organisatie vraagt offers. Met jouw donatie verzeker jij je ook van spiritueel motiverende hulp in de wereld, w.o. Facebook.

It’s nice to be nice

Doneren met een directe overmaking van de Bank naar Stichting Inderdaad is mogelijk op de pagina ‘word-vriend’. www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Bij voorbaat grote dank voor een donatie!

Wanneer je als Geestverwant van de Heer Jezus kan en wilt getuigen, zing dan maar mee: Nederland Zingt: Maak ons tot een stralend licht.

https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY&list=RDUgNnzrU3ghY&start_radio=1&t=40

Intussen

  • Intussen ligt het Functioneel Ontwerp van de website (www.ego-dna.com) te wachten op voldoende middelen voor haar realisatie.
  • Helaas zijn onze middelen ontoereikend om een zaakwaarnemer in dienst te nemen. Of, het mag zo zijn dat iemand opstaat die als vrijwilliger deze taak kan en wil opnemen…
  • Ondertussen werken wij door aan een herziene druk van ‘Engel of bengel’, met de titel ‘Blik op oneindig’ en zoeken wij een serieuze en taalkundig bekwame rewriter.
  • Ook kan je, als Jezus-fan, op de hoogte blijven van wat ik, Erik Visser, zoal ter ondersteuning van de JezusLeer in de weblog en op Facebook deel.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20191212-accept-Jesus-1.jpg
Jezus wil, met GODs Geest (de Trooster), graag bij je komen inwonen.

In de ogen van de kerkvorsten was Jezus een rebel, maar wij (met de Catharen) die Hem hebben aangenomen als Heer, is Jezus de Koning der koningen.