Te doen

Ons motto: It’s nice to be nice

Improve the world and start with yourself!

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Onze overtuiging is dat ‘gelukkig zijn’ in de kern begint bij de status van het hart.

Inderdaad! Het ware geluk is gevonden/te vinden bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaar. De zielstatus van gelijkwaardigheid in Christus.

De mogelijkheid om goed te doen én gezuiverd van de ondeugd het leven te eindigen is jou en mij door de Heer Jezus in liefde aangeboden. Het is aan ons om dat individueel te aanvaarden…

Met de mentaliteitswissel bouw je niet meer op jezelf (met een besmet en beschadigt verleden), maar pak je gezuiverd, dankbaar en goedwillend de tweede kans van leven mét Jezus aan. Richt deze in, met orde en recht: Met de Goede Herder, de Heer Jezus inwonend; met vertrouwen, rust en vrede op het hart, met betrekking tot de Schepper en de eeuwigheid; De destructieve ingevingen van onze inborst te kunnen beheersen; De positieven in de persoonlijke aanleg te kunnen ontwikkelen. Dat wij deel uitmaken van een betere wereld waarin de mentaliteit van dienstbaarheid ‘in gunnen, geven en vergeven’ meer ‘vrede, begrip en verdraagzaamheid’ zullen bewerkstelligen én doen ervaren, dan bij handhaving van de egostrijd om ‘bezit en macht’.

Zo weten wij,  jij en ik: GOD ziet de intentie, het hart, aan. Een persoonlijke zaak tussen ons en GOD de Vader.

In tegenstelling tot wat religieuze instellingen met wet en regelzucht veronderstellen, is de oproep van de Heer aan ons wezen simpel (en zónder te discrimineren naar afkomst, volk, huidskleur of geslacht): “Komt allen tot Mij….en Ik zal je bevrijden van ‘het kwaad’, de grillige geest van onrust en onvrede waarmee wij geboren zijn!”

Je bent van harte welkom bij de Vrienden van Vrede en Welzijn, wanneer je streeft naar de hartgesteldheid van Verlichting, Vrede en Welzijn.

 Ben je Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

 • Stichting Inderdaad beoogt persoonlijke Vrede en Welzijn te bewerkstelligen, door 1: Het Gedachtegoed, de Kennis en de Leerstellingen, van de levende Geest van Jezus bekend te maken. (Die de geschiedschrijvers en de stichters van kerken ten onrechte uit de Bijbel hebben gecensureerd.)
 • 2: De onderzoeken ter verbetering van het welzijn (de gezondheid) te ondersteunen die bijdragen aan bestrijding van ziekten; het stimuleren van de eigen talenten in maatschappelijke dienstbaarheid.
 • Ik geloof, dat Stichting Inderdaad met haar kennis en doel bijdraagt aan de zin van ons bestaan en de verbetering van het Welzijn in het algemeen. 
 • Het in kleur online plaatsen van het EGO-DNA.ID is hierbij cruciaal.
Het opbouwen van de Stichting als organisatie vraagt offers. Wij achten, nu de waarheid is achterhaald en Die kennen, het onze taak en verantwoordelijkheid om als vrienden van de Vrede de grote religieuze misleiding aan de kaak te stellen.

Sta je ook achter het Gedachtegoed van de Heer,  hier op de website belicht? Zou je ons willen ondersteunen met een financiële bijdrage? Alvast bedankt!

Met jouw donatie, als vriend voor Vrede en Welzijn, onderhoudt je ook op Facebook de Geestelijk ondersteuning.

 Help met een donatie!

It’s nice to be nice

OPTIES:

Rechtstreeks doneren op de Bankrekening van Stichting Inderdaad

NL45 TRIO 0390 974 315 (met vermelding ‘Gift’)

Of kies voor beleggen. Koop een SCHILDERIJ uit de collectie!

 • Via www.soulside-eov.net kan er een mooi en bijzonder kwalitatief hoogstaand Artwork worden aangeschaft, die door de maker, Erik Visser en oprichter van de Stichting, aan Stichting Inderdaad zijn geschonken.
 • Bij groeiende naamsbekendheid van onze Auteur zeker als belegging interessant.

Of voed het Crowdfonds en haal 3 % rendement op.

OF

AUB Help ons helpen!

Wanneer je als Geestverwant van de Heer Jezus kan en wilt getuigen, zing dan maar mee: https://youtu.be/UgNnzrU3ghY

Intussen

 • Intussen ligt het Functioneel Ontwerp van de website (www.ego-dna.nl) te wachten op voldoende middelen voor haar realisatie.
 • Ondertussen werken wij aan de herziene druk van ‘Engel of bengel’, met de titel ‘Blik op oneindig’ en zoeken een serieuze en bekwame rewriter.
  • Ondertussen onderzoeken wij welke instanties er ook baat kunnen hebben bij de kennis aan het KleurID, het EGO-DNA.ID
  • Ook kan je, als Facebook-vriend, op de hoogte blijven van wat Erik Visser zoal met zijn Facebookvrienden deelt.