Stadia van de tijdloze ziel.

Stadia van de ziel van grijs naar zwart, of naar WIT van het Licht.

Dit verslag is belicht vanuit mijn levenservaringen en verkregen inzichten.

Ooit één in de tijdloosheid met GOD de Vader in het hemelse Licht was er op een zeker moment opstand in de hemel en werden de opstandelingen (de bengels) afgescheiden van het hemelse Licht.

Het idee van GOD, Die GOeD is en was, om het leger van engelen die onder de opstandige Satan stonden en die sinds in de buitenste duisternis vertoeven genade te schenken, door hen (dat zijn wij) in de gelegenheid te stellen zich in een tijdelijk aards bestaan weer bij Hem in het hemelse Licht te kunnen voegen.

Lees verder “Stadia van de tijdloze ziel.”

Het waarderen van ons leven.

Het waarderen van ons leven.

Het kan worden samengevat ‘ongelukkig’ te zijn, of met het woordje; geluk of welzijn.

Hiermee hebben wij het geestelijke, mentale- en fysieke welzijn correct verwoord.

Lotgenoten, vertrouwelingen; doktoren, psychologen, psychiaters en kerken zijn er druk mee, nu er zoveel te kiezen valt aan soorten ziektes, begrippen en opvattingen over ‘beter en gelukkig zijn’.

Wanneer wij ons geen raad weten ‘over een niet te kunnen hanteren levenssituatie’ wenden wij ons doorgaans, naar eerste ingeving, tot de ons bekende specialisten voor antwoorden.

Lees verder “Het waarderen van ons leven.”