Identiteit

Identiteit.

De identiteit van het individu is nìet onze conceptie maar de ziel (het karakter), die bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling, het doorknippen van de navelstreng, met haar vrije wil en aanleg ons hele wezen (de ziel, geest en het lichaam) zelfstandig managet.

Het ‘nieuwe weten’ heeft het volgende standpunt: “het universum, waarin zielen toeven, bestaat uit twee machtige domeinen; Het Licht en de duisternis; Goed en het kwaad.” Beiden onmetelijk en zonder tijdgrens.

1.     Kwaad. Het domein van het kwaad*, de zwarte duisternis met de tijd-/wereldgeest Lucifer en haar satanische trawanten als meesters. Waarin de van het hemellicht verbannen ziel (het karakter) met een ooit eerder gevormd lichaam naar verhuist wanneer Jezus in onze genadetijd niet tot Koning en Heer is erkend. Daar, dwalend in de zwarte duisternis, waren wij naarstig op zoek naar licht en verlichting met welke boreling wij het aardse leven, meeliftend op de levensadem, zouden willen delen. Geen handicap of beperking was te groot, als wij maar uit die duisternis zouden zijn verlost!

Door mij is deze destructieve macht van kwaad* nader als; ‘de tijd/-wereldgeest, de kleermaker of Moeder natuur’ geduid, waarin mens en dier zijn geboren. In de Bijbel summier geduid met ‘in duisternis geboren’.

2.     GOeD. Het domein van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) in het Hemellicht, met daarin Jezus met de Engelen, en de ‘in Christus herboren zielen’, die tijdens deze aardse genadetijd de keuze voor GOD (de Geest van Jezus) tot Heer en Koning hebben gemaakt, en zonder angst voor de dood al stralen!

3.     Omdat wij niet het lichaam van vlees en bloed zijn, maar deze managen met onze wil, het tijdloze karakter (de ziel), heeft de auteur de aardse tijd (onze onderbreking van de tijdloosheid) naar haar niet symmetrische wetmatige bewegingen naar hun karakters van de drie primaire kleuren, van het licht, geduid*.

Tot frustratie van het Sanhedrin (het Joodse geestelijk gezag destijds) en geheel buiten hun verwachting kwam Jezus ons niet bevrijden van de aardse vijanden, de Romeinen, maar wees Hij hen op het anders moeten denken! Hij wees ons op de noodzaak onze eer-/hebzucht weg te doen, die onrust brengt en vrede in de weg staat!

Feitelijk zijn wij een tijdloze ziel (het karakter). Jezus overwon de kwade inborst waarmee wij allen zijn geboren, en maakte ons met Zijn erfenis (de macht over onze geest en lichaam) voor allen (de Jezus-fans) die Hem tot Koning en Heer hebben aangenomen deelgenoot. Hij is nu, met een van de medegekruisigde moordenaars, bij GOD de Vader in het hemels Vrederijk.

In ons dagelijks leven is Jezus, Zijn Naam, de Macht Die ons kracht geeft. Wat let je nog om je te bewapenen met Zijn Naam?

=-=

De Paus, met de kerk van de Bijbel, heeft in de wetenschappelijke benadering van het aardse uiteindelijk toegegeven dat de aarde Niet plat is, maar rond.

Door voortschrijdend inzicht zal hij ook moeten erkennen dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloze entiteit, dat voor een genadetijd vanaf de geboorte ‘onzichtbaar’ in de mens woont en hier, met haar wil, op de levensadem meelift.

Door de bewegingen van de aarde en onze maan rond de zon als onze basis (de evolutie) te nemen, is een ander wereldbeeld weer te geven. Onze auteur heeft deze bewegingen herkent in de karakters van de drie primaire kleuren en een tijdloze kalender gemaakt; de zgn. Brainshow Kleurenkalender©, waarin elke datum een unieke samenstelling toont.

Dankbaar voor deze praktische informatie ga ik naar www.karaktersinkleur.nl/word-vriend om Stichting Inderdaad te steunen.

De evolutie met haar bouwstenen; ruimte, licht en materie

Het ColorID, de verbeelding van ons ego naar onze aanleg van het karakter in een kleurnuance:

Door geboortedata in een tijdloze kleurenkalender op te nemen ontstaat het inzicht van unieke percentages, die de aanleg van die persoon (nog) Genderneutraal weergeeft. Per datum geduid als het ego-dna.id.

Deze vinding van de aanleg van ons karakter vindt je binnenkort online op www.ego-dna.id in een individuele kleurnuance, en op de website www.stichtinginderdaad.nl/faq de vele toepassingsmogelijkheden, met op de pagina ‘karakters’ per kleur de trefwoorden, die in die kleur van toepassing zijn.

Door de vaststelling van het tweeslachtig bestaan van de mens; deels het tijdloze onzichtbare karakter (de Ziel) en anderzijds zichtbaar met het stoffelijk tijdelijke lichaam, is er ‘naar de geest onderscheiden’ van de tijdloze status van onze ziel er nu, in het jaar 2022, ook een einde gekomen op de vraag of de mens van nature Goed is (zoals de Bijbel dat voorhoudt) of dat wij de identiteit slecht en gewelddadig hebben.

Het antwoord ‘slecht’ wordt bevestigd in de kerkgeschiedenis, en het proces van de evolutie; de ontwikkeling; van duisternis naar licht, van grof naar fijn, van grijs naar veelkleurig om ons, misleidend, op de uiterlijkheden te richten.

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van het karakter van Jezus, van GOD.)

‘Identiteit’ laatste bijgewerkt op 30 november 2022 09.00 uur

Deel op social media

2 antwoorden op “Identiteit”

 1. In mijn ervaring is JEZUS degene die wij elke dag nodig hebben. JEZUS is onze REDDER, onze VERLOSSER! Door Hem worden we gered en mogen we eeuwig leven. HIJ helpt ÁLTIJD!

  1. Dankjewel Anne voor de bevestiging.
   Jezus is de weg van de waarheid naar het eeuwige Leven.
   Hou vol, want Hij is trouw!
   Bij bedreigingen zet je Zijn Heilige Naam in om het kwaad te keren.
   Groet,
   Erik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *