Identiteit

Identiteit.

De identiteit van het individu is Nìet onze conceptie, maar de ziel (het karakter), die bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling met haar vrije wil en aanleg meelift op de adem en ons hele wezen (de ziel, geest en het lichaam) zelfstandig managet.

Het ‘nieuwe weten’ heeft het volgende standpunt: “het universum, waarin zielen toeven, bestaat uit twee machtige domeinen; Het Licht en de duisternis; Goed en het kwaad.” Beiden onmetelijk en zonder tijdgrens.

Door mij is ‘de tijd/-wereldgeest, de kleermaker of Moeder natuur’, waarin mens en dier als entiteit zijn geboren, geduid als de destructieve macht van het kwaad*. In de Schriften summier geduid met ‘in duisternis geboren’.

Op www.karaktersinkleur.nl/webshop/ vindt je naast het kunnen kopen van een Bundel met het ego-dna, als Anima in een kleurnuance geduid, een samenvatting van ‘Blik op oneindig’ met de 5e versie van ‘Ken-de-mens, jezelf én de ander’.

1.     Kwaad. Het domein van het kwaad*, de zwarte duisternis met de tijd-/wereldgeest Lucifer en haar satanische trawanten als meesters. Waarin de van het hemellicht verbannen ziel (het karakter) met een ooit eerder gevormd lichaam naar verhuist wanneer Jezus in onze genadetijd niet tot Koning en Heer is erkend. Daar, dwalend in de zwarte duisternis, waren wij naarstig op zoek naar licht en verlichting met welke boreling wij het aardse leven, meeliftend op de levensadem, zouden willen delen. Geen handicap of beperking was te groot, als wij maar uit die duisternis zouden zijn verlost!

2.     GOeD. Het domein van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) in het Hemellicht, met daarin Jezus met de Engelen, en de ‘in Christus herboren zielen’, die tijdens deze aardse genadetijd de keuze voor GOD (de Geest van Jezus) tot Heer en Koning hebben gemaakt, en zonder angst voor de dood al stralen!

3.     Omdat wij niet het lichaam van vlees en bloed zijn, maar deze managen met onze wil, het tijdloze karakter (de ziel), heeft de auteur de aardse tijd (onze onderbreking van de tijdloosheid) naar haar niet symmetrische wetmatige bewegingen naar hun karakters van de drie primaire kleuren, van het licht, geduid*.

Tot frustratie van het Sanhedrin (het Joodse geestelijk gezag destijds) en geheel buiten hun verwachting kwam Jezus ons niet bevrijden van de aardse vijanden, de Romeinen, maar wees Hij hen op het anders moeten denken! Hij wees ons op de noodzaak onze eer-/hebzucht weg te doen, die onrust brengt en vrede in de weg staat!

Hij is nu, met één van de medegekruisigde moordenaars, bij GOD de Vader in het hemelse Licht, GODs Vrederijk.

Nota bene.

Feitelijk zijn wij een tijdloze ziel (een entiteit, het karakter) die individueel zelf bepaalt wat wij goed vinden en wat niet! Daar heeft een geestelijke overheid, een kerk, niets over te zeggen.

Jezus overwon als eerste de kwade inborst (de tijd-/wereldgeest*) waarmee wij allen worden geboren, en maakte ons met Zijn erfenis (de wil, de macht over onze geest en lichaam) voor allen die Hem tot Koning en Heer hebben aangenomen deelgenoot.

Wanneer wij Jezus, onze aardse Broer en Overwinnaar op de tijd-/wereldgeest* tot Koning en Heer hebben aangenomen, weten wij ons bevrijd en zijn thuis in het hemelrijk van het Licht, ook al verblijven wij nog in dit lichaam!

NB. ook al weten wij ons veilig in “de handen van GOD de Vader”, de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest*) zal tot onze laatste ademsnik proberen onze aandacht af te leiden door ons met ongemakken, pijn en klachten, van onze Heilstaat af te leiden.

Als Jezus-fan wordt ieder mens, dus ook ik, soms tot meerdere malen toe per dag met pijn en ongemakken getart, maar de Heer regeert mijn leven.

Naar Galaten 2:20 verweer ik mij bij elke aanval van een kwaad met de woorden: “In Jezus Naam ‘kwaad, of hoe je ook heet’, ga weg!”

Ga weg! Nú, in Jezus Naam! Hij regeert en jij niet meer!” “De Heer regeert, en jij niet meer!” En ik, ik ga weer over tot de orde van de dag. “Dank U Vader!”

In ons dagelijks leven is Jezus, Zijn Naam, de Macht Die ons kracht geeft. Wat belet je nog om je niet te bewapenen met Zijn Naam?

=-=

De Paus, met de kerk van de Bijbel, heeft in de wetenschappelijke benadering van het aardse uiteindelijk toegegeven dat de aarde Niet plat is, maar rond.

Door voortschrijdend inzicht zal hij ook moeten erkennen dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloze entiteit, dat voor een genadetijd vanaf de geboorte ‘onzichtbaar’ in de mens woont en hier, met haar wil, op de levensadem meelift.

Door de bewegingen van de aarde en onze maan rond de zon als onze basis (de evolutie) te nemen, is een ander wereldbeeld weer te geven. Onze auteur heeft deze bewegingen herkent in de karakters van de drie primaire kleuren en een tijdloze kalender gemaakt; de zgn. Brainshow Kleurenkalender©, waarin elke datum een unieke samenstelling toont.

Dankbaar voor deze praktische informatie ga ik naar www.karaktersinkleur.nl/word-vriend om Stichting Inderdaad te steunen.

In de 3 primaire kleuren de beweging van onze maan met de aarde rond de zon geduid, met de bouwstenen; ruimte, licht en materie.

Het ColorID, de verbeelding van ons ego naar onze aanleg van het karakter in een kleurnuance:

Door geboortedata in een tijdloze kleurenkalender op te nemen ontstaat het inzicht van unieke percentages, die de aanleg van die persoon (nog) Genderneutraal weergeeft. Per datum geduid als het ego-dna.id.

Deze vinding van de aanleg van ons karakter vindt je sinds 1 januari 2024 online op www.karaktersinkleur.nl/webshop in een individuele kleurnuance, en op de website www.stichtinginderdaad.nl/faq de vele toepassingsmogelijkheden, met op de pagina ‘karakters’ per kleur de trefwoorden, die in die kleur van toepassing zijn.

Door de vaststelling van het tweeslachtig bestaan van de mens; deels het tijdloze onzichtbare karakter (de Ziel) en anderzijds zichtbaar met het stoffelijk tijdelijke lichaam, is er ‘naar de geest onderscheiden’ van de tijdloze status van onze ziel er nu ook een einde gekomen op de vraag of de mens van nature Goed is (zoals de Bijbel dat voorhoudt) of dat wij de identiteit slecht en gewelddadig hebben.

Het antwoord ‘van nature slecht’ wordt o.a. bevestigd met de kerkgeschiedenis. Het is misleidend om ons op de uiterlijkheden te richten!

Lees www.karaktersinkleur.nl/twee-goden  

may GOD bless you!

Auteur: Erik Visser, onderzoeker, karakteroloog, ambassadeur van Het Licht (de allerhoogste GOD) en passioneel fan van de Heer Jezus.

‘Identiteit’ laatste bijgewerkt op 10 maart 2024

Deel op social media

3 antwoorden op “Identiteit”

 1. In mijn ervaring is JEZUS degene die wij elke dag nodig hebben. JEZUS is onze REDDER, onze VERLOSSER! Door Hem worden we gered en mogen we eeuwig leven. HIJ helpt ÁLTIJD!

  1. Dankjewel Anne voor de bevestiging.
   Jezus is de weg van de waarheid naar het eeuwige Leven.
   Hou vol, want Hij is trouw!
   Bij bedreigingen zet je Zijn Heilige Naam in om het kwaad te keren.
   Groet,
   Erik

 2. Response:
  My mother used to work in a Muslim’s house. In those days, Corona disease was widespread.
  Her employer got corona covid 19 and fell ill. When my mother went to her room there, she was lying on the bed. My mother raised her hand and she commanded: ‘Corona, oh spirit of Corona, now leave her body in the mighty name of Jesus Christ’. Amen!
  And immediately, to their surprise, her employer was cured. She has much praise for the Lord Jesus Christ and then accepted Jesus Christ as her Lord and King, Amen.
  There is indeed great power in Jesus name. Amen!
  My mother was the only Christian who worked for her. The other workers were Muslims where my mother works in the house

  Reactie:
  Mijn moeder werkte vroeger in het huis van een Moslim. In die dagen was de ziekte van Corona wijdverbreid.
  Haar werkgever kreeg corona covid 19 en werd ziek. Als mijn moeder daar naar haar kamer ging, lag zij op bed. Mijn moeder stak haar hand op en zij beval: ‘Corona, oh geest van Corona, verlaat nu haar lichaam in de machtige naam van Jezus Christus’. Amen!
  En onmiddellijk werd haar werkgever tot hun verbazing genezen. Zij heeft veel lof voor de Heer Jezus Christus en aanvaarde toen Jezus Christus als haar Heer en Koning, Amen.
  Er is inderdaad grote kracht in Jezus naam. Amen!
  Mijn moeder was de enige christen die voor haar werkte. De andere arbeiders waren moslims waar mijn moeder in huis werkt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *