Kennis van het zijn. De status van de ziel.

Ooit sprak onze Heer, onze GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven): “Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik het kwaad* van de wereld verdrijven.”

(het kwaad* = de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest, de vormgeefster, moedernatuur) die ons (de mens) voor een genadetijd in een onderbreking van de tijdloosheid, naar ontwerp en opdracht van GOD uit het universele stof vormde.)

Ons bestaan, het leven op aarde is belangrijk omdat wij specifiek nu, in een onderbreking van de tijdloosheid (de gegeven genadetijd) de keuze kunnen maken; welk hemelrijk, welke Heer, wij willen toebehoren; die van de macht-/hebzucht waarmee wij geboren zijn, of de GOD van Harmonie, Liefde en Vrede: Jezus.

Lees verder “Kennis van het zijn. De status van de ziel.”

Eén GOD, één Jezus.

Ons bestaan, het leven op aarde is belangrijk, omdat wij de keuze hebben te maken welk hemelrijk, welke Heer, wij willen toebehoren; die van geweld, waarmee wij geboren zijn, of de GOD van Vrede, Jezus.

Om te weten:

De mens heeft na de laatste ademsnik géén optie over om de zielstatus nogmaals of alsnog te herzien. Deze is vanaf de dood (het einde van de genadetijd) onveranderlijk!

Jezus, met de Geest van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) kwam op aarde om ons met GOD bekend te maken om ons vanuit de keuze voor Vredig en GOeD ons met Hem te verzoenen…

Jezus sprak zich uit, in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie, dat de Schrift ondeugdelijk is… Uit de ontkenning en afwijzing van de Heer Jezus door de Bijbelschrijvers blijkt dat de Bijbel onder regie van de geest van duisternis is geschreven.

Eén GOD, één Jezus. Géén drie, ook geen drie-eenheid, maar één GOD.

GOD heeft Zich als Bron van Licht, Liefde en Leven, opnieuw bekend gemaakt.

Hij klopt aan onze deur om als Heer erkend te worden om de regie over te nemen van de geest van duisternis. De Bijbel en haar regisseur laat ons dwalen, zoeken en wachten, zodat wij met een verkeerd ‘beeld’ (met de dood voor ogen) gevangen blijven…

Lees verder “Eén GOD, één Jezus.”

Concept videotekst: Jezus leeft!

Het is ‘vijf voor twaalf’ om het nog met onze lieve Heer (de GOD van het Vrederijk) in orde te kunnen maken. Er is haast geboden. Lees; haast om ons met Hem, GOD, te kunnen verzoenen.

Dit is de tekst van de video: Jezus leeft! waarop te beluisteren is wat de grote verschillen zijn met het (achterhaalde) beeld dat de kerk met de Bijbel schetst en het onthouden Gedachtegoed van de Heer:

  1. Allereerst wil ik duidelijk aangeven, dat de Leer van de Heer Jezus stelt dat wij niet ons lichaam zijn en Hij, komend van het Hemellicht met de Geest van GOD, niet discrimineerde. Niet naar geslacht, huidskleur of afkomst.
  2. Logisch is de verklaring: Jezus ging uit van onze onzichtbare ziel (het karakter) dat onze identiteit als tijdloos wezen in zijn aangeeft.
  3. Jezus, GOD, Onzichtbaar en Geest van Het Licht (Het Vrederijk) zal dus ook niet zoals de Bijbel stelt als een fysiek herkenbare persoon in de wolken verschijnen, of zullen wij Hem in persoon, zoals Hij was, gaan ontmoeten! Dat is klare misleiding.
Lees verder “Concept videotekst: Jezus leeft!”

De drie-eenheid.

Je bent vrij om je leven opnieuw uit te vinden. Dit betekent dat je op grond van nieuw inzicht de ooit ingenomen standpunten opnieuw mag bepalen.

Te weten: De ‘drie-eenheid’ is een aardse eenheid, zoals de samenstelling van materie (bv. water = H20) en het zonlicht (met de primaire kleuren Rood, Geel en Blauw) én de in tijd geplaatste evolutie-emolumenten; de Ruimte, het licht en de materie).

Spiritueel wijst zij naar de god* van duisternis; de geest (God) die ons uit de stof vormgaf naar het ontwerp en opdracht van GOD de Vader, Bron van Licht, Liefde en Leven. (*de mythologische god, bekend als ‘de duisternis, Moedernatuur.)

Bijbels heet zij ‘de god van Abraham, Isaac en Jacob’… Ook worden de leden van een christelijke kerk nog steeds in de drie-eenheid: ‘De Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ gedoopt in plaats van in de Naam Jezus met Wie wij ons willen verbinden in een Geestelijk huwelijk.

Lees verder “De drie-eenheid.”