Concept videotekst: Jezus leeft!

Het is ‘vijf voor twaalf’ om het nog met onze lieve Heer (de GOD van het Vrederijk) in orde te kunnen maken. Er is haast geboden. Lees; haast om ons met Hem, GOD, te kunnen verzoenen.

Dit is de tekst van de video: Jezus leeft! waarop te beluisteren is wat de grote verschillen zijn met het (achterhaalde) beeld dat de kerk met de Bijbel schetst en het onthouden Gedachtegoed van de Heer:

  1. Allereerst wil ik duidelijk aangeven, dat de Leer van de Heer Jezus stelt dat wij niet ons lichaam zijn en Hij, komend van het Hemellicht met de Geest van GOD, niet discrimineerde. Niet naar geslacht, huidskleur of afkomst.
  2. Logisch is de verklaring: Jezus ging uit van onze onzichtbare ziel (het karakter) dat onze identiteit als tijdloos wezen in zijn aangeeft.
  3. Jezus, GOD, Onzichtbaar en Geest van Het Licht (Het Vrederijk) zal dus ook niet zoals de Bijbel stelt als een fysiek herkenbare persoon in de wolken verschijnen, of zullen wij Hem in persoon, zoals Hij was, gaan ontmoeten! Dat is klare misleiding.

4. Iedereen, die ‘in de Naam van Jezus’ wordt gedoopt zal bij Zijn erkenning en het uitstappen van het doopbad de Naam ‘Jezus’ dragen. Hij/zij zal rust en vrede ervaren doordat wij direct in GODs tijdloze Vrederijk zijn geplaatst (het tijdloze rijk van de duisternis achterlatend). Als bewijs van onze overgang naar het Vrederijk van GOD ontvangen wij de macht om in Jezus Zijn Naam persoonlijke pijn, kwalen en kwaden te verjagen.

5. De kerk met de Bijbel is, en rest, wegens hun afwijzing van de Heer Jezus en Zijn Leer, en het gemis aan ‘de Naam Jezus’ (daarmee Zijn kracht) het blijven van een sociaal maatschappelijke club, van (vrede)zoekers.

6. Jezus gaf aan: dat wij moeten worden als een kind onbevangen en vol van vertrouwen. Jezus geeft ons zelfvertrouwen en daarenboven macht Zijn Naam in te kunnen zetten, om onze zwakheden te bestrijden.

7. Hij, Jezus, geeft ons bij de aanname en erkenning van Hem als Heer in een geestelijk huwelijk (bevestigd met de doop) Zijn Naam. Met Zijn Naam ‘bewapend’ kunnen wij, Zijn Geestverwanten, de geest van het kwaad (waarin wij zijn geboren) met haar onrust, pijn en kwalen verjagen.

8. De kerk, de Bijbelschrijvers, hebben ons op meerdere punten misleidt:

8.1 Te beginnen met onze identiteit. Wij zijn wezenlijk niet het zichtbare lichaam, maar het onzichtbare karakter (de ziel), dat geboren in ballingschap behoort aan de duisternis.

8.2 Wij zijn niet perfect geboren, maar wij beantwoorden wel aan GODs Zijn ontwerp om met intelligentie, het verstand, in de gegeven genadetijd op aarde, de keuze te maken: of, voor GOD, Jezus, of eigenzinnig op onze onzuivere inborst te blijven vertrouwen, en daarmee voor altijd verbannen van verlichting en vrede.

8.3 De ‘drie-enig god van de Bijbel’ is niet GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) maar GOD Die omzag en ons vanuit Zijn Goedheid schiep in een pact met de geest van duisternis (die zich tot god verhief) om ons uit de stof te vormen. (evolutie) NB. Logisch, dat de niet aan GOD de Vader geadresseerde gebeden onbeantwoord blijven en zijn gebleven…

8.4 Het omzien naar de armen, zieken en verdrukten is niet een gehoorzamen aan kerk of een geloof, om een plaats in de hemel te krijgen (als verdienmodel), maar het gevolg van onze zielstatuswisseling van verbannen naar verlicht, van macht-/hebzuchtig naar gunnen en geven.

8.5 Het is niet ons geloof in de vergeving van onze daden (bemerkt als het geweten) dat ons reinigt, maar de wel of niet verwisselde zielstatus dat de toekomst in het heden en het hiernamaals bepaalt! (NB. GOD, Jezus spreekt niet over schuld of zonden, maar over leven en welzijn!)

8.6 Het Joodse volk heeft, net als ieder ander mens op aarde, zuivering van de ziel nodig. Dat, via aanname van de Heer Jezus tot Heer, in de zielstatuswisseling met de doop in Zijn Naam (als bekrachtiging van het geestelijk huwelijk) tot/in GODs Vrederijk komt. (NB. De Bijbelschrijvers hebben naar de geest van duisternis het Joodse volk ten onrechte als rechtvaardigen beschreven.)

8.7 In GOD (van het Licht) geloven is niet genoeg! Dat doet de duivel ook. Het bewijs dat wij ‘in Christus herboren’ Zijn, zijn onze ervaringen van het kunnen doen van wonderen van genezing (in de Naam van Jezus)! Een goed vredig gevoel is aards en bewijst op zich niet dat de Geest van Jezus, GOD, is komen inwonen en de plaatst van de oude geest heeft ingenomen. Overwin angst. Geloof en act!

8.8 Wij moeten zeker niet wachten op de fysieke dood om te weten tot wie, welk hemelrijk, wij toebehoren!

8.9 Het gaat, in tegenstelling met de Bijbelse leer, niet om de terugkeer van de persoon Jezus, zijnde één persoon. Maar om de individuele verzoening van de mensheid met GOD. Hij spreekt ons allemaal persoonlijke aan! Wij zijn, bij erkenning en aanname van Jezus ook Kinderen van het Licht geworden. Zijn Vredevolk, het hemels Vrederijk! De aardse strijders van recht en gelijkwaardigheid!

Wij zijn de handen en voeten van Hem of haar aan wie wij (onze geest) toebehoren.

9. GODs belofte is vervuld! Ooit sprak Hij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik verlossing brengen. Daarom is Zijn oproep: “Komt allen tot Mij die met angst, onrust en zorgen belast zijn. Ik zal u rust geven. Ik ben de weg van de waarheid naar verlichting: Het Licht.”

10. Wij, de herborenen en dus geborgen ‘in Christus’ dragen vrede uit, getuigen van rust en vrede, en bewerkstelligen vrede door in welzijn en vrede te zijn.

11. Het is dus niet zo, dat de hele mensheid in een keer verlicht wordt opgenomen, zoals de Bijbel ons als ‘Jezus terugkeer’ voorhoudt. Nee!

Vanaf nu, beginnend met dit bericht dat GOD en Zijn Vrederijk opnieuw bekend is geworden, kan het zich uitbreiden bij jouw persoonlijk initiatief ook Jezus als Heer aan te nemen. Niet meer wachten, maar doen!

De aarde geeft al tekenen van haar einde en niemand weet wanneer dat, of ons lichaam zal opgeven te ademen. Er rest ons dus niet veel tijd om ons met GOD, Jezus, te verzoenen! Het is de spreekwoordelijk ‘vijf voor twaalf’!

Verwacht ecologisch einde van de wereld.

12. De Heer heeft Zich uit genade bekend gemaakt, om jou en mij in alle vrijheid voor Hem te doen kiezen. Laat de gegeven genadetijd niet onbeantwoord voorbijgaan!


Tekst van het plaatje: VREDE OP AARDE. HET KAN!
Begin bij het begin. Begin dus bij jezelf.
VREDE OP AARDE IN DE MENSEN EEN WELBEHAGEN.
Niet meer bidden en smeken! Maar, in de Naam van Jezus GEBIEDEN.
Ja, je leest het goed, gebieden dus!
Draag je rechtens de Naam van Jezus, dan heb je óók het recht en de macht om de geest van ‘het kwaad’ (de tijd-/wereldgeest, Moedernatuur, waarin wij zijn geboren) aan te spreken om aandoeningen, pijn, en ziekten te doen verdwijnen.
Het is de wil van GOD de Vader dat het ons GOeD gaat.
Neem ook Jezus aan als je Heer en Herder en je zal Rust en Vrede vinden!

GOD is Goed! Stem met mij in, en neem óók Jezus aan als jouw Heer en Herder. Dankbaarheid in rust, blijdschap, welzijn en vrede komt ook jou toe.

De overwinning op elk kwaad wacht je ‘in Jezus Naam’ op!  

Ik spreek uit ervaring: Dit recht is niet alléén aan mij toegekend, maar is aan de hele mensheid, niemand uitgezonderd, dus ook jou toebedacht!

Hij, Jezus, is Geest, en wij mensen zijn (vanaf het doopbad) de handen en voeten van het hemelrijk tot wie wij behoren…

Erken Jezus en kom tot GODs Vrederijk. Niet meer wachten, maar actie nemen, want Hij heeft in Zijn betrokkenheid met jou en mij (naar de mensheid) omgezien en deze boodschap na 2020 jaar opnieuw bekend gemaakt.

Met Jezus vraag ik mij ook af, zoals beschreven; zal er nu, na duizenden jaren van misleidende indoctrinatie, nog geloof worden gevonden?

Persoonlijke noot: Ik heb in 1997 mijn achtergrond van kerk en opvoeding na een hevige strijd kunnen loslaten en mij, onder afkeuring van mijn orthodoxe familie (Ger. Gem.) mij in Jezus Naam tóch laten dopen, waarna ik in relatie met Hem, Jezus, in kennis van GOD ben gaan groeien.

Het lied dat tijdens mijn doop bij onderdompeling, precies 50 jaar na de kinderdoop, werd gezongen, was op mijn verzoek het lied dat standaard bij een huwelijksinzegening wordt gezongen: ”Dat ‘s Heren zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraalt. Hij schiep ’t heelal Zijn Naam ter eer. Looft, looft dan aller Heren Heer.” (Psalm 134:3)

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik, samen met de Geest van GOD, schreef kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Ben je ook Goedwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen. Van Harte GODs zegen bevolen!

Erik Visser (Onderzoeker en Geestverwant van de Heer.)


Wie zichzelf Goed kent, is ook mild voor een ander!
Deel op social media

Eén antwoord op “Concept videotekst: Jezus leeft!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *