Gedachtegoed van Jezus Christus. Deel 1.

God én de mens zijn wezenlijk tijdloze onzichtbare* karakters.

De mens bestaat uit twee componenten; de onzichtbare geest (de ziel genoemd) dat samen met de materie (de stof, het lichaam) de mens vormt.

De tijdloosheid kent twee machten, ‘rijken’: Het hemels Vrederijk van GOD de Vader, Bron van Licht en Leven, en het rijk van duisternis, het tot stof* gematerialiseerde hemellicht met haar gevallen engelen, de demonen.

Over het hemels Vrederijk van Licht en Leven heerst de Liefde, de Heer Jezus.

Over het rijk van de duisternis heerst de hebzucht en het geweld, met de geest van het kwaad, bekend als de grillige Moeder natuur, als heerseres.

Op zeker moment heeft de vooraanstaande engel Lucifer de heerschappij van GOD met geweld willen overnemen. Zij verloor die strijd en werd met haar gevolg, de engelen, naar de buitenste duisternis verbannen.

GOD is GOeD en heeft opgemerkt dat de engelen die onder Lucifer stonden ook door Hem waren aangesteld. Hij ontwierp een Heilsplan dat resulteerde in de Schepping, met een genadetijd voor de veroordeelde engelen, om zich alsnog te kunnen bekeren, te verzoenen, met GOD de Vader.

Naar ontwerp van GOD kreeg Lucifer de opdracht om vanuit het stof de evolutie in gang te zetten, zodat de verbannen en gevangen engelen in een onderbreking van de tijdloosheid zich op aarde met GOD konden/kunnen verzoenen.

Aldus, verkleefd bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling kon/kan een naar de duisternis verbannen engel zich voor een zekere tijd* aan de adem van onze levensgeest hechten.

(het onzichtbare* karakter, dat voor de mens met de geboortedatum als incarnatiegegeven inmiddels in kleurnuances van het licht [het EGO-DNA.ID] is gevisualiseerd.)

(*de genadetijd).

(stof*, de lichtloze zwarte gaten.)

Uit: ‘Engel of bengel. ISBN 9789082754308’  en ‘Blik op oneindig tot voorbij ons begin. ISBN 978-90-827543-1-5’

Belicht op persoonlijke Facebook-account van Erik Visser en de website van Stichting Inderdaad.