Jezus, Naam boven alle namen.

Erken Jezus als Heer en je zal leven.

‘Worden als Jezus’ houdt in, dat men, naast Jezus Zijn Goede karakter (mentaliteit), wij ook in staat zijn om in Zijn verkregen Naam* kwalen en kwaden die het lichaam aanvallen of bedreigen kunnen wegjagen.

(Naam* = de ‘stok’, de macht, Die verkregen wordt bij de volwassenendoop, in de Naam van Jezus bij de statuswissel van de ziel.)

Het kunnen verjagen van bedreigende kwalen en kwaden houd Niet in, dat wij onze GOD, de Heer Jezus bij geval van ingetreden ziekte of aandoening niet meer om genezing mogen te bidden!

Het kunnen verjagen van kwaden is een bonus op de relatie die je met Jezus bent aangegaan.

“Jezus, Naam boven alle namen.” verder lezen

Over geloof en geloven.

De stelling van Gianluca Spalice; “Geloof wint over alles” vraagt om een toelichting.

Ik, als godsdienstfilosoof en Geestverwant van de Heer, kan met deze stelling weinig tot niets. Wel heb ik een standpunt over geloven:

‘Geloven’ is een rationeel vasthouden van informatie als feitelijk. In een zeker verband wordt kennis of veronderstellingen in een overweging als waarheid aangenomen.

De Heer Jezus, de Geest van GOD Die (niet zoals wij vanuit de [tijdloze] duisternis in een mens incarneerde, maar vanuit het [tijdloze] hemellicht kwam) rebelleerde tegen de kerkelijke leer door aan te geven dat geloven geen zaak is van het verstand maar kennis is van onze identiteit; een weten vanuit onze kern, de ziel, het hart!

Zijn boodschap ging verder dan de aanbeveling elkander vergevingsgezind tegemoetkomen. Hij gaf openheid over onze verloren zielstatus, dat, middels aanname van de Heer Jezus tot Heer, verwisseld kan worden naar geborgen in Christus, het hemels Vrederijk. Een hartsaangelegenheid dus. Een status van onze tijdloze ziel, van zijn.

Het plaatje: Onze tijdloosheid verbeeld in de aardse onderbreking.
“Over geloof en geloven.” verder lezen

In de Geest verbonden.

Aan de zorg voor onze lijfelijke gezondheid kan Geestelijk zorg (hygiëne) niet los worden gezien.

Wij kennen allemaal de stelling: “voorkomen is beter dan genezen”, dat ons, als proper volk, met de paplepel is ingegeven en ons er toe aanzet om t.b.v. de hygiëne op te ruimen en schoon te maken.

Dit noemen wij een ‘gezonde levenshouding’.

“In de Geest verbonden.” verder lezen

De macht is ons gegeven.

De macht over het aan tijd gebonden lichaam is aan ons, die erkennen dat wij wezenlijk Niet het lichaam zijn, gegeven.

Met de kracht van de tijdloze geest (aan wie wij toebehoren) leggen wij het lichaam onze wil op!

Wanneer wij de Heer Jezus aannemen als Heer, en ons in Zijn Naam laten dopen, sluiten wij in feite een geestelijk huwelijk met GOD (het hemels Vrederijk) waarmee wij het rijk van de duisternis, waarin wij geboren zijn, achter ons laten.

Met Jezus Naam (verkregen) zijn wij bewapend tegen aanvallen van de geest van het kwaad en zijn ‘in Christus’ voor eeuwig in GODs hemels Vrederijk geborgen.

Hét wapen tegen de griep, virus, verslaving of een pijn, is ‘de stok’ die Jezus ons gaf. ‘De stok’ staat voor GODs Zijn Naam: Jezus.

Wij kunnen Jezus Naam inzetten om de veroorzaker (de geest van kwaad, die ons in een pact met GOD uit ‘de stof’ vormde) te verjagen.

“De macht is ons gegeven.” verder lezen

De doop in de Naam van Jezus.

Als je echt een vriend van Jezus bent heb je de macht en kracht om (in Zijn verkregen Naam) kwalen en kwaden weg te sturen! Je valt niet meer onder het regiem van onze vormgeefster, de geest van duisternis, het kwaad.

Met de veroordeling van de Heer Jezus en Zijn Gedachtegoed heeft de kerk de mensheid (ons) misleidt, en zijn wij onwetend gebleven van Kennis aan GOD (onze Lieve Heer) en Zijn Blijde Boodschap; dat wij, met de verkrijging van Zijn Naam, onze verbannen zielstatus verlaten en in GODs Vrederijk terug zijn gekomen.

Het Gedachtegoed van de Heer Jezus vertelt ons; dat wij niet ons lichaam zijn, maar, als het tijdloze karakter met onze wil, haar beheerder!

Om Jezus Gedachtegoed te kunnen volgen is het nodig dat wij de kerkenleer loslaten en worden veranderd in ons denken!

“De doop in de Naam van Jezus.” verder lezen