Onze identiteit.

Over de introductie van het bestaan van de Geest van GOD door de Heer (gnosis) is geen Goed woord in de Bijbel te vinden.

Logisch wanneer jij je bedenkt dat de inspiratie van de Joodse Bijbelschrijvers werd gevoed door eigen waarnemingen. Lees geïnspireerd door de tijd-/wereldgeest, de geest van duisternis, het kwaad stammend uit de mythologie waarmee wij allen zijn geboren.

Lees verder “Onze identiteit.”