Jezus zei: “Wees Mijn getuige!”

Kennis (Gnosis): De mens bestaat als wezen uit de drie-eenheid; de ziel, de levensgeest en het stoffelijk kwetsbaar vergankelijke lichaam.  

De ziel (het karakter van de geest) is het tijdloze deel en daarmee het meest wezenlijke!

Wij mensen dragen de verantwoording over heel ons wezen en hebben in deze tijd van leven (de Genadetijd) de mogelijkheid gekregen om met een vrije keus de keuze te maken van kwaliteit en duur van leven.

Het is, of verlicht en gesterkt met de Geest van Jezus (de Trooster) inwonend, of, ons ego en het uiterlijk verheerlijkend onverlicht te blijven in duisternis, zoekend naar de zin van het leven.

De blijde Boodschap is, dat de Heer Jezus ons niet als wezen achterliet!

DE KEUS IS EEN ZAAK TUSSEN ONS INDIVIDUEEL EN GOD. Daar staat geen kerk of gemeenschap tussen!

Met het ondertekende Codicil erkennen wij dat de Geest van Jezus leeft, wij onze ziel aan Jezus (GOD de Almachtige) geven.

Codicil Document (CD)

De persoonlijke verklaring (erkenning) dat Jezus onze GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) is kunnen wij schriftelijk vastleggen door het Codicil Document uit te Printen, in te vullen en te ondertekenen.

•      Ik …                                  Geboren d.d. …                             te…             

•      wil met deze schriftelijke verklaring betekenen: dat ik de Heer Jezus als mijn GOD, Heer en Gezaghebber, over mijn wezen erken.

•      Ondertekent heb ik het Recht om Zijn Naam ‘Jezus’ in te zetten om ongemakken als pijnen, aandoeningen en ziektes, te bezweren weg te gaan.

•      Ook psychische ‘aandoeningen’ als gemoedstoestanden van onrust, angsten, gevoelens van depressie of ergernis moeten bij het horen van ‘Jezus Naam’ wijken!

•      Luistert de geest van het kwaad niet direct op ons, in geloof en vertrouwen op in ‘Jezus Naam’ uitgesproken bevel, dan herhaal ik het bevel ‘in Jezus Naam’ totdat ik zeggen kan; (en zal) ‘Dank U Vader’.

•      Ook al komen bepaalde klachten terug, door hen in ‘Jezus Naam’ direct aan te spreken moeten zij, bij het horen van de Naam Jezus, direct weer ‘het veld ruimen’! 

•      Aldus in vertrouwen op de waarheid (Jezus) opgemaakt en getekend,

•      Plaats …                                 , d.d. …

•      Handtekening     … … … … … … … … …  

Dit document wil ik regelmatig lezen ter herinnering aan mijn Verbond met Jezus, mijn GOD. Het herlezen zal mij herinneren aan de verkregen zegeningen om Hem wéér te willen danken, te loven en te prijzen.

Jezus sprak: “Wees Mijn Getuige en doe dit tot Mijn gedachtenis!”

Dit ingevulde document gaat bij mijn waardepapieren, waardoor mijn nabestaanden weten dat ik in vrede en veilig bij Jezus (GOD) in het Licht ben.

GEEN ANDERE NAAM, DAN DE NAAM VAN JEZUS IS WAARDIG LOF EN EER TE ONTVANGEN.