Pasen

Pasen

Met de Geest van GOD inwonend is het alle dagen van het jaar feest; Kerst Pasen en Pinksteren tegelijk.

Pasen.

De Bijbel (het handboek van het christendom) duidt in fantasierijke verhalen van de door haar waargenomen geschiedenis en dicteert deze, met door haar ingenomen standpunten, van zichzelf* sprekend. (*geest van duisternis.)

De Heer Jezus, komend vanuit het Hemellicht (GOD), kwam tegen het plot van de Kronieken met de ingenomen standpunten in opstand, omdat zij verwarrend en misleidend zijn en niet van GODs Liefde, de gegeven genadetijd, getuigden. Jezus stelde: “Ik ben De weg van waarheid, naar Het leven!”

Zij, de kerkelijke macht, zochten Hem daarom te doden en slaagden daarin door Jezus, vals beschuldigd, te kruisigen.

De kerk met de Bijbel houdt ons aan het lijntje door onze aandacht op het tijdelijk aardse fysieke bestaan te focussen (daarmee het ego en zichzelf verhogend*) en verloren op een doodlopende weg gevangen te houden! (*Zie o.a. Hooglied.)

Lees verder “Pasen”

Stemmen

The day after.

We staan er weer gekleurd op nu de stemlokalen voor de politiek gesloten zijn.

Het is weer de kleur blauw geworden. Zo laten wij het blauw blauw.

Onzekerheid is en blijft troef! Want korte termijn politiek bedrijven biedt geen garanties van leven in vrede en welzijn. Wij proberen er het beste van te maken. Al is het maar voor vier jaar!

Voor leven in vrede en welzijn (in de eeuwigheid) moeten en kunnen wij nog, voordat ‘persoonlijk het doek’ valt, onze stem naar ‘zuiver wit’ laten horen, door te stemmen op de Geest van GOD (Jezus).

Lees verder “Stemmen”

Stellingen.

Discussie op Twitter.

@levensfilosoof; ‘De mens is onderdeel van het aardse ecosysteem*, maar door zijn mentale ontwikkeling en de daaruit voortgekomen cultuur is hij in staat zijn eigen belangen ten koste van andere levensvormen intensiever en grootschaliger te behartigen dan welk ander levend wezen ook.’ (*Uit beginselverklaring van Partij v.d. Dieren)

Mijn reactie: De stelling klopt, wanneer je van het fysieke blijft uitgaan, en niet van het tijdloze karakter, als zijnde wezenlijk.

Binnen gekomen vraag: “Hoe is de stelling dan als je uitgaat van een tijdloos karakter?”

Onze stelling: “Wij zijn niet het (tijdelijke) lichaam, maar een tijdloos karakter (ziel) dat zich met GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) tijdens dit leven alsnog kan verzoenen.

Dankzij het kunnen inzetten van de erfenis van Jezus zijn wij in een nieuw tijdperk beland. Niet het bidden, maar het gebieden ‘in Jezus Naam’ leiden ons naar het Welzijn in gezondheid!

Vriend, jij mag het zeggen. www.karaktersinkleur.nl/corona-weg-ermee

https://bit.ly/38h2oMD

Lees verder “Stellingen.”

Het individualisme

Individualisme.

Stichting Inderdaad stelt, in navolging van de Boodschap van de Heer Jezus; dat wij een tijdloos karakter (een individuele ziel) zijn en dat wij, vanaf de geboorte, tijdelijk in een menselijk lichaam zijn gaan wonen.

Individualisme is een filosofisch standpunt waarbij de gedachtegangen en de rechten van het individu boven het belang van een gemeenschap staan.

Lees verder “Het individualisme”