Vrede en Welzijn in 2019

Een voorspoedig 2019 begint met de wens elkaar vanuit een Goedwillend hart een Gelukkig Nieuw Jaar toe te wensen.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf is dus een nieuwe, lees tweede start.

Onze overtuiging is, dat ‘gelukkig zijn’ de kern, de zin van het leven raakt. De gesteldheid van het hart bepaalt het.

Inderdaad!

Het ware geluk is/wordt in gelijk-waardigheid gevonden, bij de gevolgen van de ‘mentaliteitswissel’ van macht/hebzuchtig naar dienstbaar zijn.

Voor de keuzemogelijkheid die Jezus ons voorhield, worden jij en ik op onze individuele verantwoordelijkheid van leven gewezen.

Met de mentaliteitswissel bouw je niet meer op jezelf en het beschadigde en ondeugende verleden, maar pak je dankbaar de tweede kans van leven aan en richt deze in met de Goede Herder, Jezus, inwonend; met vertrouwen, rust en vrede op het hart, in de aanvaarding te leven met een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot je Schepper en de eeuwigheid; de negatieve ingevingen van onze inborst te kunnen beheersen; de positieven in de aanleg (zie karakters) te kunnen ontwikkelen; dat wij met de mentaliteit van dienstbaarheid ‘in gunnen, geven en vergeven’ en het begrip gelijkwaardig te zijn meer ‘vrede, begrip en verdraagzaamheid’ zullen ervaren, én kunnen uitdragen, dan bij handhaving van de egostrijd om ‘bezit, macht en het gelijk…’.

In de Geest van Vredestichter verbonden, hartelijk welkom bij de Vriendenkring van Vrede en Welzijn.

Word ook Vriend van Vrede en Welzijn!

Stichting Inderdaad beoogt persoonlijke Vrede en Welzijn te bewerkstelligen, door

1: Het Gedachtegoed, de Kennis en de Leerstellingen, van de levende Geest van Jezus bekend te maken. Die de geschiedschrijvers ten onrechte uit de Bijbel hebben gecensureerd.

2: De onderzoeken ter verbetering van het welzijn (de gezondheid) te ondersteunen die bijdragen aan bestrijding van ziekten; het stimuleren van de eigen talenten in maatschappelijke dienstbaarheid.

. Ik geloof, dat Stichting Inderdaad met haar kennis en doel bijdraagt aan de zin van ons bestaan en de verbetering van het Welzijn in het algemeen. Het in kleur online plaatsen van het EGO-DNA is hierbij van cruciaal belang.

Het onderhouden en het verder ontwikkelen van de website en de Stichting vraagt offers. Zou je ons willen ondersteunen met een financiële bijdrage? Bij voorbaat hartelijk dank.

De vrienden van Vrede en Welzijn wensen jou een voorspoedig 2019 en vooral een Gelukkig Nieuw Jaar met de inborst van Vrede!

De Kerst-/Heilsboodschap van Jezus.

24 december 2018

Daar waar kerken anticiperen op de inborst van angst, (en kortzichtig hameren op schuld en de ongehoorzaamheid aan hun regels en wetten) is het de Geest van GOD Die aan onze zonden voorbijgaat*, wanneer wij persoonlijk Jezus als Zoon van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) erkennen, en Hem als onze Herder aannemen. Lees; tot Heer verheffen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

(*de zonden zijn met onze mentaliteitswissel [de statuswissel van de ziel bevestigt met de doop in Zijn Heilige Naam] automatisch vergeven en gewist.)

Het recent gevonden en vertaalde Evangelie van Thomas bevestigd  de leer en concrete uitspraken van de Heer Jezus, zoals in ‘Engel of bengel’ verwoord en hier op de website van Stichting Inderdaad zijn opgenomen.

De Joden die verantwoordelijk zijn/waren voor de opmaak en verdraaiingen van de Schriften, de Thora, Tenach en later de Bijbel, hebben Jezus Woorden niet geloofd en hebben Hem naar hun geschiedschrijving monddood gemaakt door Hem te doen kruisigen.

Gelukkig zijn wij, naar het woord van de Heer, niet ons lichaam. Halleluja!

De Geest van GODs Liefde, Jezus, leeft! Herboren in Christus laten wij het kwaad achter ons en leven voortaan als kinderen van GOD in het Licht.

Jezus heeft tot de dag van vandaag dezelfde Blijde Heilsboodschap: “Komt tot Mij … en neem Mij aan als Heer en Herder, en Ik zal je rust en vrede geven!”

Hoelang houden de mensen nog vast aan de Schriften en laat men zich nog misleiden door dezelfde Schriften dat GODs liefde verkracht?

Jezus leeft! Want Hij kwam als het zuivere licht, de Heilige Geest, in de mens wonen om de hele mensheid met de barmhartigheid van GOD de Vader (Genade en zegen) bekend te maken.

Lees het gesprek wat in hemelse gewesten aan de Schepping voorafging op www.karaktersinkleur.nl/Boek en ontdek de verdraaiingen, lees leugens van Mozes, waarop de Schriften en de Bijbel is gebaseerd.

Jezus leeft en klopt, ook nu, aan de deur van je hart om te worden binnen gelaten… Bidden kan je rechtstreeks tot de Vader. Dank Hem nu, alsjeblieft! Laat deze gegeven genadetijd niet zinloos voorbijgaan, maar leef in Christus met rust en vrede op het hart; herboren!

GODs zegen!