Welzijn met levenszekerheid

Bij jou ligt de keus vóór Jezus, of te blijven bij de tijd-/wereldgeest (het kwaad).

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

De gebruikers van de Bijbel vereren mét het volk Israël ‘en masse’ het product van de tijd-/wereldgeest; het ego, de emotie (het lichaam). Maar omdat wij niet het lichaam zijn en deze slechts tijdelijk bewonen, is dit onjuist en geheel ten onrechte!

De Heer Jezus spreekt individueel ons wezen aan, (naar de status van het karakter, van de tijdloze ziel) opdat wij niet verloren blijven!

De kennis aan de tijdloze ziel gaat aan de moraliserende schuldvraag van de Bijbelse leer ‘goed of slecht’ voorbij.

Overigens heeft iedere cultuur haar eigen normen en waarden, die in essentie niet veel van elkaar verschillen.

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.— Johannes 1:17-18

NB. Wij zijn als tijdloze entiteit als eenling geboren en gaan na de laatste ademsnik ook alleen de tijdloosheid, het hiernamaals, in!

Jezus heeft Zijn inzichten, dat wij niet het lichaam zijn maar deze slechts tijdelijk bewonen met een tijdloze entiteit (de ziel,) aan Nicodemus, een Farizeeër, proberen uit te leggen zodat wij als een verbannen engel ons toch met GOD de Vader, in de gegeven genadetijd, kunnen verzoenen. Maar helaas! De schriftgeleerden en farizeeërs verstokten, met de Bijbelschrijvers, bij hun opgemaakte Schriften, de Tenach…

Én, zij ontkrachte de woorden van Jezus in Psalm 23 bij latere uitgaven…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1strijden.jpg

www.karaktersinkleur.nl/identiteit

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ online bij boekenbestellen.nl

In de webshop vindt je in pdf het manuscript van ‘Ken de mens, jezelf én de ander’, aangevuld met het ISBN nummer.

www.stichtinginderdaad.nl/webshop

Wanneer het je menens is om bij GOD de Vader (Jezus) in het vredige hemellicht de eeuwigheid door te brengen, neem, nu het (nog) kan, de Heer Jezus tot jouw Koning, Herder en Beschermheer aan!

Getuig van daadkracht en stel een daad ter bekrachtiging! Volg Jezus Zijn voorbeeld; ga het kwaad uit de weg en zuiver je leven! Laat je, net als Jezus deed, je met de volwassendoop dopen (cruciaal) waardoor de zielstatus ‘van verloren’ naar ‘in Christus geborgen’ veranderd.

GOD de Vader (Jezus) heeft ons welzijn (geluk) voor ogen!

Zolang er adem is, is er hoop dat GOD ook jou waardig acht, dat je weer tot Zijn Engelenwacht toetreed, en jij ‘in Christus herboren’ bent bewapend en als erfgenaam Zijn Naam mag dragen én kan inzetten.

Bij erkenning van de logica is het de leer van het hart, de Jezusleer, dat triomfeert!

NB. Er bestaan geen lelijke kleuren!

Vind jij een kleur niet mooi, specifiek jouw KleurID, maak dan een afspraak met een psycholoog want er is blijkbaar iets mis dat opgehelderd mag worden.

PS. Ovrigens, de inzet om goede werken te doen is verdienstelijk, maar daarmee kan je de verzoening met GOD niet verdienen! Je moet in deze gegeven genadetijd kiezen; voor Jezus of je kiest niet en blijf je egotrippend verloren op weg naar de duisternis.

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, bestrijder van ondeugd, geweld en onrecht, evangelist van de Heer Jezus, CEO van de NGO Stichting Inderdaad.

Laatst bijgewerkt op 2 juli 2024

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *