In aansluiting op ‘de kerkgeschiedenis’. 2 .

In aansluiting op de getrokken conclusie uit ‘de kerkgeschiedenis’.

De Bijbel geeft o.a. aan dat wanneer het lichaam ergens onder lijdt, dat dan het hele lichaam in haar functioneren wordt beperkt. Dat klopt!

Zij geeft in haar woord óók aan dat wij dan maar moeten bidden om van die lasten verlicht te worden. De kerken (met de R.K. voorop) doen/deden naast de verwijzing te bidden naar God er nog een schepje bovenop door ook de door hen beschouwden heiligen (te beginnen met Jezus moeder) beschikbaar te hebben om te kunnen aanbidden…

Deze misleiding staat nog los van het gegeven dat wij niet één maar twee Goden kennen, waartoe wij ons kunnen richten! GOD, Jezus (de Bron van Licht en Leven) en de God van duisternis (de tijd-/wereldgeest) die ons naar ontwerp van de Heer ons als de moeder van de natuur vormgaf.

Wat een bedrieglijke en misleidende leer leert ons de Bijbel! Ik word er, als Geestverwant van de Heer, erg boos en verdrietig om dat zij met hun misleidende leer hun volgers in de waan laten ‘geholpen te zullen worden’. Maar hen intussen niet uit hun lijden verlossen en zonder te wijzen op de mogelijkheid van de statuswissel van de ziel hen ook nog eens voor altijd, in wachten, verloren doet gaan.

De Heer Jezus kwam ons verlossen van de geest van het kwaad, waarin wij geboren zijn. Hij gaf ons Zijn Naam om daarmee een kwaad als angst, aandoening, depressie, ziekte of pijn, te verdrijven.

Lees verder “In aansluiting op ‘de kerkgeschiedenis’. 2 .”

Het Licht van de wereld.

Het Licht van de wereld zijn ALLEN die in Christus herboren zijn. Wij noemen ons Geestverwanten van de Heer, omdat wij, dankzij de statuswissel van de ziel de macht hebben gekregen om kwalen en kwaden in Jezus Naam te stoppen.

Onderstaand ontvang je de Leer van de Heer Jezus, zoals ik dat geopenbaard kreeg.

Nog altijd actueel deze samenvattende lezing van 2 april 2018

Lees verder “Het Licht van de wereld.”

De JezusLeer.

De JezusLeer: de Leer van de Heer Jezus.

De website van Stichting Inderdaad geeft uitleg over ons zijn, onze ware identiteit: de geest van het onzichtbare. Te lezen als het Eerste Testament…

Met de verruiling van het oude gezag (de duisternis) naar dat van GOD (het Licht) zijn wij in deze zuivere zielstatus met Onze Wil sterker dan aardse zwaktes. Als overwinnaar bezweren wij, in Jezus Naam, de geest van het kwaad met haar aandoeningen, pijn of ziekten te verdwijnen.

Lees verder “De JezusLeer.”