Het Licht van de wereld.

Het Licht van de wereld zijn ALLEN die in Christus herboren zijn. Wij noemen ons Geestverwanten van de Heer, omdat wij, dankzij de statuswissel van de ziel de macht hebben gekregen om kwalen en kwaden in Jezus Naam te stoppen.

Onderstaand ontvang je de Leer van de Heer Jezus, zoals ik dat geopenbaard kreeg.

Nog altijd actueel deze samenvattende lezing van 2 april 2018

Ik wens je er goede ontvangst van.

Deze lezing is ook te concluderen uit andere artikelen van deze website www.karaktersinkleur.nl/ 

In de Leer bij de Heer Jezus:

1. Wij zijn een tijdloos karakter dat voor een levenstijd aan de levensadem van dit lichaam is verkleefd!

2. Naar ontwerp en opdracht van GOD de Vader (Die het Licht is) heeft Hij ons door ‘de tijd-/wereldgeest’ (Moeder natuur) laten vormen, en ons lichaam uiteindelijk in de buik van onze moeder, in circa 9 maanden, doen vormen!

3. Wij zijn het karakter dat met onze wil ons leven bepaalt. Niet ons lichaam dus!

4. De grillige geest van duisternis (de rebel Lucifer, Moeder natuur) was, en is, de heerseres van de wereld (het kwaad zelf), de tegenpool van GOD de Vader.

5. Uit liefde en omzien gaf GOD de Vader aan ons; wij die onder de geest van het kwaad uit het hemelse licht waren verbannen, een levenstijd van genade om op aarde, in deze gegunde genadetijd, ons van de heerschappij van de kwade geest te ontdoen, door deze status te verruilen voor die van Goed, Jezus; GODs Vredevolk.

6. De Heer Jezus kwam uniek, het enige karakter als mens geboren vanuit het hemelse Licht op aarde, om ons met het liefdevolle en Goede karakter van GOD de Vader bekend te maken.

7. De oproep van de Heer tijdens Zijn publiek optreden was: “komt allen tot Mij die vermoeid en met zorgen overladen zijn, want IK, DE ZOON VAN GOD, zal je rust en vrede brengen.”

8. Zijn oproep tot verruiling van de inwonende kwade geest om Hem (in de ogen van het Sanhedrin; de timmermanszoon) als de voorzegde Verlosser te erkennen, strookte geheel niet met hun wettische ideeën. Dit mede omdat zij een aardse verlosser voor ogen hadden die hen van de bezetters (de Romeinen) verlossen moest.

9. Wij weten uit de Bijbelse geschriften hoe Zijn Heilsboodschap van onze tijdloze ziel (het karakter) in ongeloof werd ontvangen, wat in die barbaarse tijd tot Zijn dood heeft geleid.

Ons zijn in de onderbreking van de tijdloosheid.

10. Met Pasen vieren wij het feest van de opstanding van de Heer van deze zo genaamde dood en zegeviert Hij het leven in het hemelse Licht bij GOD de Vader, dat ook ons is gegund!

11. Zijn oproep klinkt nog steeds! Nu klopt Hij, met de geschiedenis als aandenken, aan de deur van ons hart en vraagt of Zijn Geest van Goed mag komen inwonen.

12. Door het verruilen van onze geestelijke status naar Die van de Heer Jezus, ontvangen wij, bij die oprechte keuze voor vrede op het hart, deze in de vorm van de inwoning van de Trooster; Zijn Heilige Geest, GOD de Vredevorst.

13. Diegenen die Hem als hun Heer hebben aangenomen, en daarmee de inborst van het kwaad hebben veroordeeld, zullen vanaf datum komend uit het doopbad zijn ontslagen van schuld en angst, en herboren met vrede op het hart, lees verlicht, verder leven!

14. Kom, koopt en neemt (zonder prijs) het leven waartoe je uit deze wereld van ellendes geroepen bent!

Let wel, het is dé zin van ons aardse bestaan! Niet een wettisch geloof over zonden en vergiffenis, maar het herboren Zijn ‘in Christus’ bepaalt onze zielstatus!

15. Om bedreigingen van de heersende kwade geest (angst, pijn en ziekten) te keren, is het Goed om onze statuswisseling met de doop in de Naam van de Heer Jezus te bevestigen, waarmee het geheugen (het positieve geweten) ons helpt te herinneren aan wie wij toebehoren…

16. Pasen, Pinksteren of Kerst, laat het feest zijn in de huizen waar Jezus is komen wonen! GOD, Jezus, de Bron van Licht en Leven is Geest en wij zijn dat wezenlijk ook!

17. Jezus is het Licht van de wereld en leeft! En wij allen, die in Christus herboren zijn, leven tijdloos met Hem verder in het Licht. Amen halleluja, amen!

Uit het boek ‘Engel of bengel’ waarin het hemels gesprek van de Heer voordat Hij naar de aarde ging, door mij in conclaaf met Zijn Geest en door Zijn hand geleid, heb beschreven.

GODs zegen!

Bestel het online bij boekenbestellen.nl

Wij, de Geestverwanten van de Heer, leggen met succes in ‘Jezus Naam’ aan al onze aandoeningen, angsten, kwalen en kwaden als pijn, verslavingen, ziekten en virussen onze wil op om weg te gaan.

Omdat het fysieke lichaam bij evolutie door de geest van het kwaad (de tijd-/wereldgeest, Moedernatuur) uit stof is gevormd en wij wezenlijk niet het lichaam, maar het tijdloze karakter (de geest van de ziel) zijn, kunnen wij, die de transformatie* van de ziel hebben ondergaan, het lichaam beheersen en beheren met onze wil.

GOD, Jezus, (de Bron van Licht en Leven) wil dat het ons goed gaat.

(*Wanneer wij dan Hem als Heer hebben aangenomen, in de plaats komend van de kwade geest waarmee wij zijn geboren, dan zijn wij in staat om in geloof van Zijn inwoning (!!!) alle denkbare kwalen en kwaden het hoofd te bieden. Lees, te overwinnen!

Wereldepidemieën daaronder begrepen kanker, aids, ebola-/SARS- of het coronavirus, krijgen geen vat op het lichaam van een Geestverwant van de Heer Jezus, Die zich meermalen hardop heeft uitgesproken met: “kwade geest van pijn, griep, kanker of hoe je ook heet ‘in Jezus Naam’ verdwijn!” 

Dit is de Blijde Boodschap, de Vredesboodschap, Die jullie door de Geest van GOD wordt verkondigd.”

Voor wie of wat zullen wij nog bang zijn?

Jezus is onze Heer en Herder waardoor wij sterker in welzijn kunnen leven…

Word vriend van de Heer, zodat het je goed gaat en je het antwoord hebt op alle vormen van onrust, voor deze tijd en de eeuwigheid!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *