Aandachtspunten

Aandachtspunten van individuele aanleg m.b.t. de gezondheidszorg en de focus van het karakter.

Gedurende 30 jaar van waarnemen blijkt uit mijn onderzoeken met de tijdloze Brainshow® Kleurenkalender® (het EGO-DNA), de duiding van de tijd naar haar wetmatigheid, dat, hoe dichter de 100 % van een kleurgroep in een KleurID aanwezig is, hoe meer het verschil in aanleg (het karakter) t.o.v. een andere kleur werd vastgesteld.

Analyses met dit Algoritme, ‘deze sleutel’, brachten bij de verenigingen van reumapatiënten, voetbal en watersport, respectievelijk de dominantie op van violet, oranje en blauw in beeld…

Lees verder “Aandachtspunten”

Individualisering.

Blijkt uiteindelijk individualisering de weg naar zelfkennis?

Openbaringen en voortschrijdend inzicht brengen ons dichter bij de waarheid.

Heel spijtig dat de harde ‘hand’ van de coronapandemie er voor nodig is om ons wakker te schudden, door, op onszelf teruggeworpen, tot bezinning te kunnen komen. GOD de Heer heeft het goede met ons voor. Niet het slechte!

De ecologische destructie op aarde, gepaard gaande met onverklaarbare ziektes onder plant-/en dierenrijk, de overvloedige regenval met overstromingen tot gevolg en de grote natuurbranden vertellen ons; dat de vormgeefster (de heerseres) die opdracht had de schepping uit de stof te vormen de regie over de wereld aan het verliezen is.

Lees verder “Individualisering.”

Misleidingen van de kerk aan de kaak gesteld.

Misleidingen van wet en kerk aan de kaak gesteld.

Bij mijn waarneming zijn de kerken (die de Bijbel als de waarheid hanteren) hypocriet en spreken zij met het interpreteren van de Bijbel zichzelf (hun eigen leer) tegen!

Gelet op het gegeven dat Jezus vele jaren later, nadat de Schriften waren opgemaakt, pas verscheen om GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken, verwonderd het mij niet dat het plot van de Bijbel verwarrend, misleidend en zoals de Heer in het inmiddels vertaalde Evangelie van Thomas verklaard; ‘ondeugdelijk en bezijden de waarheid’ is.

Lees verder “Misleidingen van de kerk aan de kaak gesteld.”