Jezus, Naam boven alle namen.

Ben jij ook gefocust op het vinden van Christus?

Nou, kijk maar in de spiegel want Hij, Jezus, heeft jou gevonden! Aldus Paulus in Galaten 2:20, Mattheus 5:12-14, Johannes 3:3.

Erken Jezus als Heer en je zal leven!

‘Worden als Jezus’ houdt in: dat men, naast het verkrijgen van Jezus Zijn Goede en zuivere karakter (mentaliteit), wij ook in staat zijn om met de inwoning van de Trooster (de Geest van GOD) in Zijn verkregen Naam* kwalen en kwaden, die het lichaam aanvallen of bedreigen, kunnen verjagen.

Jezus Zijn Naam* = de ‘Stok’, genoemd in Psalm 23, is de macht, Die verkregen wordt bij de erkenning van Jezus tot GOD. Lees, de statuswissel van de ziel, met de inwonende Trooster. (De Staf.)

Het kunnen verjagen van bedreigende kwalen en kwaden houd NIET in, dat wij onze GOD, de Heer Jezus bij geval van een zwak geloof, en een ingetreden ziekte of aandoening niet meer om genezing mogen te bidden.

Het kunnen verjagen van kwaden is, met het eeuwige Leven in het Licht, de bonus op de relatie die je met Jezus bent aangegaan.

De beperkende maatregelen op de coronapandemie hebben hopelijk velen gedwongen tot bezinning en zelfreflectie. Zo van: “waar ben ik mee bezig, waar leid dit leven toe, en wie of wat ben ik eigenlijk?”

Antwoord: In ieder geval zijn wij niet het tijdelijke lichaam, maar liften wij als een tijdloos karakter (de ziel) mee op de levensadem.

De drukte van de wereld werd met de coronapandemie stilgelegd en iedereen moest, om besmetting te voorkomen, thuisblijven.

GOD, Jezus (de Bron van Licht, Liefde en Leven) zag vol medelijden om, en voorzag de mensheid (de van de hemel verbannen engelen) van Zijn Erfenis. Om bij aanname van Hem tot Gezaghebbend ’te delen in Jezus macht’, zodat wij in gezondheid kunnen leven, zoals GOD bedoelt heeft.

Wij, met ons karakter (gelijk aan de geest tijdloos en onzichtbaar) staan Met de Trooster inwonend boven het lichaam. Met ons onzichtbare wezen de wil (karakter, ziel) mogen wij, gekomen tot GODs Vrederijk, over ons leven in keuzevrijheid regeren.

Het ontbreken van een levende relatie met de Heer Jezus kan ons tot wanhopige situaties brengen, als verslavingen, ziektes en allergieën, waarvan wij de oorzaak niet kennen. En ook niet bij machte zijn om, zonder Jezus inwonend, daadkrachtig genezend op te treden.

Nood leert bidden. Jezus leerde ons de levende GOD kennen, tot Wie wij ons kunnen wenden; De Vader, Jezus.

Het kennen van de oorzaak (of wetenschappelijke benaming) van een aandoening of ziekte is niet nodig wanneer wij deze zelf, in Naam van de Heer Jezus (in de autoriteit van ‘Geestverwant en Naamdrager’ van de Heer, willen verjagen.

Zelf benoem ik, bij geval, de geest van het kwaad bij haar naam; “kwaad, verdwijn in Jezus Naam! Ga weg kwaad, in Jezus Naam. Nu en direct!” Dank U Jezus!

Wij mogen/moeten ons lichaam, waarin wij geboren zijn respecteren en goed onderhouden, om in de vrijheid naar GODs wil in welzijn en gezondheid te (kunnen) leven.

Hiernaast moeten wij beseffen dat, wanneer wij niet goed met de natuur (ons lichaam en de aarde) omgaan, deze voortijdig gebreken zal vertonen en afsterft…

Jezus in Zijn Gedachtegoed volgen betekend, dat wij, net als Jezus (destijds) de reguliere kerk met haar tradities en mooie woorden de rug toekeren. Want de kerk heeft ons, dankzij haar regisseur van de Bijbel (de geest van duisternis) met verwarringen misleidt!

Niet meer wachten dus op de Bijbelse fysieke Jezus, want dat is een leugen.
Het Woord van de Heer in Mattheus 5 is duidelijk: wij, de ‘herborenen in Christus’ vernieuwen de wereld om ons heen; door in gezondheid en vrede te leven en een kwade geest te verjagen, zodra zij zich aandient!

Jezus leerde ons; dat wij mensen niet het lichaam zijn, maar een tijdloze geest, die als engel verbannen van het hemellicht op aarde in de mens een genadetijd heeft gekregen, om voor Hem te kiezen als Heer en Meester, in de plaats komend van de geest van duisternis (onze kleermaker) waarin en waarmee wij geboren zijn.

De uitgebroken coronapandemie is een feite een ‘wake-up cal’ van GOD dat de mensheid oproept om tot bezinning te komen om met Hem, Jezus, alsnog tot Heer te verheffen en dankbaar blij verlicht met Hem de toekomst toevertrouwt te leven, zoals Hij bedoelt heeft.

De blijde boodschap die Jezus ons bracht, was; dat bij aanname van Hem als Heer, naast eeuwige verlichting, ons ook de macht is gegeven om in Zijn Naam kwalen en kwaden te verjagen die het lichaam bedreigen en aanvallen.

Ziektes, pijn en aandoeningen zijn niet van GOD de Heer, maar van de geest van duisternis (de vormgeefster, de kleermaker) afkomstig!

Dit, de JezusLeer, is door de Bijbelschrijvers verzwegen omdat hun insteek was; het organiseren van een organisatie met macht en invloed.

De kerkgeschiedenis* leert ons dat de inspirator/regisseur van de Schrift (de Bijbel) niet GOD (Die GOeD is) is geweest, maar de geest van duisternis (het kwaad, de kleermaker (Moeder natuur). Die ons, middels de Bijbel, met angst en onrust overlaadt, en onze zorgen met een belastend geweten vasthoudt, om haar in haar manifestatie ook nog eens als een drie-enig God te aanbidden. Te triest voor woorden!

Met haar, de geest van duisternis, had GOD een pact gesloten om ons naar Zijn ontwerp uit de stof, voor een genadetijd uit de materie, te laten vormen.

In genade hebben wij de vrije keuze tot welk hemelrijk wij willen behoren; te blijven in duisternis of, bij de aanname van Jezus tot Heer, te worden verlicht.

Gezien het plot van de Bijbel (de Schrift) afwijkt van de waarheid en de Verlossing die Jezus bracht, heeft ‘de kerk’ die de Heer Jezus verworpen heeft, ondanks de gestolen profetische woorden, geen bestaansrecht en vervalt zij met haar volgelingen, haar gelovigen, in destructie zonder enige macht tot herstel of genezing. Alleen Jezus en allen Die Zijn Naam dragen is de macht gegeven om kwaden te verjagen en het doen van genezingen…

Uit de ervaring van ‘het kunnen doen van wonderen van genezing’ in de Naam van Jezus, blijkt onze verbondenheid en erkenning van Jezus tot Heer!

Het geloof is een weten (zelfkennis) in welke zielstatus je verkeerd! Geboren in duisternis noodzaakt tot verlichting; de zielstatus herboren en daarmee geborgen ‘in Christus’.

Daden ‘van Goed doen’ is het gevolg van de zielstatus ‘Jezus tot Heer te hebben’, en géén rationele daad om door een mens (de kerk) heilig en goed te worden verklaard. Het weten, de zielstatus in Christus herboren, is een hartsaangelegenheid tussen jou en GOD!

Geloven is geen zaak van het hoofd, maar van de ziel, het hart, een in Christus herboren Zijn!

De kerk hamert op zonden en schuld, dat moeten worden afgelost tegen een prijs, dat de kerk bepaald… De Heer Jezus gaat daaraan geheel voorbij, omdat ‘het geweten’ automatisch is gereinigd bij onze verwisseling van de zielstatus, de verzoening met GOD!

Please, help ons helpen en doneer.

Met een verwisselde zielstatus zijn wij in zekere zin aan de Heer Jezus gelijk geworden en doen niet alleen goed, maar zijn en blijven dat ook naar ziel (karakter) én het lichaam.

Het plaatje: Onze tijdloosheid verbeeld in de aardse onderbreking.

Leef gezond en laat de Heer Jezus in je hart komen inwonen. Dan kunnen en zullen wij vrede uitdragen!

GOD is Goed. Stem in met Zijn wil om ook zo te worden. Zuiver je leven en ga de geestelijke verbinding aan met Jezus, in de doop in/met Jezus ZIJN Naam!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik schreef kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Van Harte aanbevolen.

Erik Visser (Onderzoeker en Geestverwant van de Heer.)

Deel op social media

2 antwoorden op “Jezus, Naam boven alle namen.”

 1. Response:
  Greetings My name is Shamoon Masih. I am from Pakistan and this is my testimony; i had diabetes. And because of diabetes, a rash appeared on my bare feet, and the rash gradually turned into a huge wound. My children and wife were very concerned. My wife and children took me to the doctor. The doctor said we had to amputate the leg or the wound would keep growing.
  We were not satisfied with that!
  Me and my whole family have faith in Jesus Christ.
  The next day I put my hand on my feet and commanded the wound to be healed in the name of Jesus Christ. This one was instantly healed…
  When me and my family saw this we were pleasantly surprised.
  Me and my whole family gave thanks and praise to Jesus Christ, realizing how important Jesus is!
  No Name but the mighty Name of Jesus Christ can do such a miracle. Jesus Name is above all names!

  Reactie:
  Gegroet Mijn naam is Shamoon Masih. Ik kom uit Pakistan en dit is mijn getuigenis; ik had diabetes. En door diabetes verscheen er uitslag op mijn blote voeten en de uitslag veranderde geleidelijk in een enorme wond. Mijn kinderen en vrouw waren erg bezorgd. Mijn vrouw en kinderen brachten me naar de dokter. De dokter zei dat we het been moesten amputeren anders bleef de wond groeien.
  Daar namen wij geen genoegen mee!
  Ik en mijn hele familie hebben geloof in Jezus Christus.
  De volgende dag legde ik mijn hand op mijn voeten en beval de wond in de naam van Jezus Christus te genezen. Deze was onmiddellijk genezen…
  Toen ik en mijn familie dit zagen waren we blij verrast.
  Ik en mijn hele familie dankten en prezen Jezus Christus, beseffend hoe belangrijk Jezus is!
  Geen enkele Naam dan de machtige Naam van Jezus Christus kan zo een wonder doen. Jezus Naam staat boven alle namen!

 2. Gefeliciteerd man!
  Fijn dat je genezen bent, maar óók dat je met je aanhoudend bevel ‘in Jezus Naam’ tot genezing, de getuigenis geeft dat je in de erfenis van Jezus bent gekomen, om eeuwig in gezondheid te kunnen leven.
  Je zal vanaf nu niet talmen om, bewapend met Zijn heilige Naam deze in te zetten tegen elk ongemak, kwaal of kwaad, om genezing bij GOD te vinden.

  Ook jij, die dit leest, zet zonder schroom dagelijks bij het verdrijven van een lijfelijk ongemak (klein en groot) Jezus Zijn grote Naam in, en de bonus van het eeuwige leven in het hemellicht wacht op je!

  Met vriendelijke groeten,
  Team Stichting Inderdaad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *