Gunsten

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Van GODs wegen kennen wij drie soorten gunsten:

1. De verkregen levenstijd op aarde om ons met GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) te kunnen verzoenen.

2. De gunst om de Naam van de Heer Jezus te kunnen inzetten om kwalen en kwaden te verjagen.

3. Het kunnen bestellen van Bundels van het EGO-DNA, het ColorID en/of de Anima, van onze individuele aanleg.

Jezus zei; “wij leven niet van brood alleen”, en vroeg daarmee aandacht voor onze tijdelijkheid van het aardse bestaan!

Hij, Jezus, bracht met de waarheid inzicht over ons wezen, in perspectief van de eeuwigheid en ook; Hij was het die de opstanding van de onbekende heilstaat ‘de onzichtbare inwendige mens (de ziel) belichtte. Zijn volgelingen, de katharen, werden door de inquisitie van de Rooms Katholieke kerk, tot in het zuiden van Frankrijk vervolgd en uitgemoord.

Zijn onderwijs is niet gestoeld op geschiedenis, noch op de Schriften of tot verbeelding sprekende verhalen, maar gestoeld op onze plaats op aarde in een genadetijd* van de eeuwigheid. (*een mensenleven.)

Zijn onderwijs is ook niet gebaseerd op onze angsten of wij het wel of niet goed doen…

Hij, Jezus, was de eerste mens die door GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) werd verhoogt naar Geborgen, omdat Hij consequent weigerde gehoor te geven aan de destructieve tijd-/wereldgeest, waarmee wij geboren zijn. Ja, Hij werd verhoogt naar de zielstatus Geborgen.

Hieruit is een ‘alles in een’ conclusie getrokken: “Er zijn twee machten in het universum: Die van het Licht (GOD, is goed) en die van duisternis, het kwaad, de tijd-/wereldgeest.”

Een filosofisch standpunt van wereldformaat, dat de regulier ingenomen standpunten over geesteswetenschappen op haar kop zet.

Én, er is méér!

Voortbordurend op de kennis van kleuren en haar karakters en door onze tijd in haar vergelijkbare karakters te duiden, is elke geboortedatum, bij de incarnatie van de ziel, te duiden in een kleurnuance, dat overeenkomt met het percentage van de gedetecteerde drie primaire kleuren.

1 januari 2024 is deze Tool van het EGO-DNA online gekomen.

Naast leuk en nuttig, ook zeer geschikt om wetenschappelijk onderzoek mee te doen.

Zie www.karaktersinkleur.nl/bestellen en de handleidingen

 

Ook van het boek ‘Het Woord van de Heer’ dat binnenkort uitkomt wens ik je goede ontvangst!

Auteur van deze website is Erik Visser, onderzoeker, karakteroloog, ambassadeur van Het Licht (de allerhoogste GOD) en passioneel fan van de Heer Jezus.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *