De kerkgeschiedenis.

De kerkgeschiedenis toont de aanwezigheid van een gewelddadige geest aan met gebrek aan tolerantie en het ontbreken van integere Liefde. Zij maakt duidelijk welke Goddelijke geest (Die van Het Licht of die van de duisternis) geen afstand neemt van geweld en welke wél inhoud geeft aan ware Liefde.

De kerkgeschiedenis wijst uit dat niet GOD de Vader de regisseur was van de Bijbel, maar Zijn opponent de geest van duisternis.

GOD de Vader gaf de opdracht: “Laat Ons mensen maken”, barmhartig omziend naar de engelen die met de rebellerende bengel Lucifer naar de buitenste duisternis waren verbannen. (Genesis 1:26)

Lees verder “De kerkgeschiedenis.”

Aards leven is één grote beweging.

Het in de Geest ontvangen woord van de Heer voor waarheid aannemend dat ons bestaan in combinatie met het lichaam tijdelijk is en ons karakter (de ziel) tijdloos.

Colossenzen 3:9-10 “Lieg niet meer tegen elkaar, daar u de oude mens met haar praktijken hebt afgelegd en de nieuwe (Jezus) hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.”

Lees verder “Aards leven is één grote beweging.”

De status van de ziel.

Uitgaande van het gegeven dat wij (naar de verkondiging van de Heer Jezus) wezenlijk een tijdloos karakter zijn, is het wel zo praktisch om ook te weten dat wij in een verloren zielstatus zijn geboren.

Het proces van verootmoediging en spijt van verleden ondeugd/kwaad is de juiste weg om je uiteindelijk te kunnen laten dopen* in Jezus heilige Naam. (*dopen met de volwassenendoop is het verlangen bij Jezus te willen horen en met Hem in de statuswissel van de ziel het Geestelijk huwelijk aan te gaan.)

Let op; zonder persoonlijke erkenning en aanname van Jezus als Heer heeft de doop geen eeuwigheidswaarde en heb je de rechten op Zijn Naam, Zijn inwoning, dus ook nog niet verkregen!

Lees verder “De status van de ziel.”