Aards leven is één grote beweging.

Het in de Geest ontvangen woord van de Heer voor waarheid aannemend dat ons bestaan in combinatie met het lichaam tijdelijk is en ons karakter (de ziel) tijdloos.

Colossenzen 3:9-10 “Lieg niet meer tegen elkaar, daar u de oude mens met haar praktijken hebt afgelegd en de nieuwe (Jezus) hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.”

Het aardse leven is één grote beweging uit genade gegeven tot eer van GOD de Vader, Bron van Licht en Leven.

De wereld waarin en waarop wij leven is onrustig en onberekenbaar.

Mocht jij je afvragen waar de religieuze stromingen ooit vandaan zijn gekomen, dan is dat; omdat men geen vrede had met de onberekenbare onrust die men zowel geestelijk als visueel waarnam.

Men ging op zoek naar GOeD voor beter, en belandde, niet beter wetend, in het geloof hun God gunstig te kunnen stemmen door gunsten te kopen of met daden te kunnen afdwingen, met het instellen van wetten of offeren van wat dierbaar was en zelfkastijding. Van de kloosterlingen weten wij, dat zij in hun ijver GOD te kunnen behagen, zelfs hun seksualiteit opgaven. Triest!!!

Pas bij de verkondiging door de Heer Jezus over het bestaan van de Bron van Licht en Leven, de hemelse Vader, ontdekt(e) men dat Liefde de sleutel is tot Heil. Helaas werd Jezus, Die de Liefde belichaamde, en GOD van het Licht bekendmaakte niet geloofd.

Je mag en kan ook zeggen; wij ‘vredelievende mensen’ leven in een ons vijandige wereld.

En de vraag luidt: “hoe gaan wij om met tegenwind?”

Bij geval van een onrustige situatie zeg ik altijd tegen mijzelf: “Erik jongen, rustig blijven!” Dat is een goed advies gebleken.

Emoties hebben zo hun mooie (positieve) kant, maar hebben ook een destructieve (negatieve) kant.

Gisteren nog ervoer ik een positieve emotie. De reactie die ik zag op mijn spontaan ingegeven actie om iemand een ‘hart onder de riem te steken’, ontroerde mij.

Het zijn deze kleine positieve dingen die beide partijen goed doen.

Denk niet; ik ben een kind van de Heer dus mij gebeurd niets omdat het zo in de Bijbel staat.

Het tegendeel zou ik kunnen aantonen door een lijst van teleurstellingen en tegenvallers te maken. Ik noem er twee; ik ben meermalen ernstig bestolen en de bril die ik besteld had moet nu voor de 2e maal terug omdat niet beide glazen dunner zijn geslepen…

Klagen en reclameren behoren niet bepaald tot ‘mijn ding’. Dus vraag ik de Heer dagelijks voor mij uit te gaan, mijn gedachten te ordenen en mij de woorden te geven die ik kan laten horen.

De vraag luidt: “hoe gaan wij met teleurstellingen en tegenslagen om?”

Antwoord: We leven als gasten in een vijandige wereld, maar Hij (Jezus) heeft ons, de herborenen in Christus, Zijn Naam gegeven.

Beroepen wij ons op Hem dan putten wij nieuwe kracht en moed!

GOD de Vader wil dat niemand verloren blijft, maar allen Zijn vredig hemellicht bereiken en binnengaan!

Het is dus niet het opletten hoe goed je bent of doet. Maar opletten dat jij, met de Geest van Jezus inwonend, de geest van het kwaad de baas wordt en blijft!

Ben je (nog) niet herboren en mis je GODs hulp, dan is het Woord van de GOD de Heer: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst en u van een nieuw hart voorzien, gelijk aan dat van Jezus.”

Dus, beste tijdgenoten, nu bekent en bewust van de waarheid dat je GODs gunst en zegen niet afdwingen of kopen kan, komt het aan op onze wil; de zorgen en problemen mét Jezus Geest inwonend achter ons laten!

Wij zijn het zelf die de verantwoording dragen, en GOD is onze hulp en sterkte!

Wanneer je een voorval of situatie met Hem hebt gedeeld, en je in relatie staat met de Heer, snelt Zijn hulpvoorziening al voor je uit!

GOD de Vader kent Zijn rol als onze Herder en Manteldrager, als de beste!

Wijd jezelf dus met een rustige geest aan de taak die voor je ligt.

Gekomen in GODs geestelijk Vrederijk is dat geen moeilijke opdracht, omdat GODs Geest op je rust. In relatie gekomen met Jezus kunnen wij alles met Hem delen en bespreken.

Maar wat nu, wanneer je niet het vermogen hebt om in een negatieve situatie de emoties onder controle te brengen en niet opgewonden wil raken.

Neem altijd van de situatie (even) enige afstand om na enige tijd weloverwogen te gaan reageren en beslis dan het eventueel helemaal los te laten. Wij hebben naast de emotie ‘het verstand’ gekregen om te kunnen nadenken…

NB Ons functioneren is een wilsbeschikking, een keuze. (Zie Homepage.)

Jezus heeft de geest van het kwaad* (*geest van de wereld) overwonnen en gunt ook jou die overwinning; om gesterkt in de verandering van de zielstatus (in Rust en Vrede op je hart) in GODs Koninkrijk, het hemelse Licht te blijven leven.

Sterker! Bij onze actie; de aanname van Jezus als Heer ontvang je Zijn Naam, om, naast de status van rust en vrede ook weerstanden als aandoeningen, verslavingen, ziekten, pijn of een geest van verdriet, angst, depressie en andere kwaden het hoofd te bieden.

Het zijn dus niet de verboden en de angst die te overtreden dat ons aanzet niet meer te zondigen, maar (zonder angst te hebben) de wil oprecht zuiver te zijn en te blijven in rust en vrede, zoals Jezus leefde.

Dat er natuurwetten zijn die wij in onze kwetsbaarheid moeten respecteren om ons tegen beschadiging en ziekten te beschermen of andere gevaren te erkennen is logisch. Maar het lezen is en blijft slechts een afspiegeling van de tijd die wacht en komt in het hiernamaals; in zwart of verlicht.

Maak er dus nu ernst mee om voor deze tijd en het hiernamaals gezuiverd één te zijn met de Geest van GOD, Jezus inwonend!

Wij, de Kinderen van GODs Vrederijk, hebben niet te vechten tegen mensen van vlees en bloed, maar volgen Jezus in de hemelse strijd tegen de duistere machten en krachten (de geest van het kwaad) die wij met de Naam van Jezus inwonend uit ons leven kunnen verdrijven.

Zij, de tijd-/wereldgeest Moedernatuur tracht ons in druk, druk en druk, af te houden van onze kennis van De Weg van de Waarheid, Jezus, om ons in een onbewaakt ogenblik vast te houden in de dood.

Lees AUB het boek ‘Engel of bengel’ Bestel het online bij boekenbestellen.nl en volg mijn Weblog op www.karaktersinkleur.nl zodat je niet onwetend en zonder keuze voor de Heer dit leven eindigt.

Geweldloosheid, geven en vergeven zijn onze krachten van Liefde, die wij, Jezus Naam dragend, als wapens tegen het kwaad hanteren en aan de wereld getuigend de Naam van de Heer verheerlijken.

PS Om het oude boek ‘de Bijbel’ naar waarde te kunnen schatten attendeer ik je ‘De kerkgeschiedenis’ te lezen, dat in de weblog van Stichting Inderdaad.nl staat. Gelezen, kan je die eenzijdige waarheid van twee kanten belichten en je standpunt bepalen aan wie je de eer geeft gelooft te worden.

Jezus zegt: “maak je geen zorgen over de dag van morgen. Deel alles met Mij, want elke dag heeft genoeg aan haar eigen kwaad.”

Dus blijf bij de dag en deel alles met Jezus. Als jouw Heer en Herder (Vader) is Hij niet ver weg!

Strek je uit naar de Liefde van GOD, Jezus, door Hem te leren kennen en het geestelijk aan te gaan. Dan, ja dan, zal je óók bij gelegenheid Zijn geruststellende stem kunnen horen: “Ik ben er toch!”

Wanneer je Jezus als Heer aanneemt en Hem de regie over jouw leven geeft dan ben je beter af. Echt waar!

Jezus, en jullie die Zijn Naam mogen dragen zijn de belichaming van GODs Vrederijk. Dat wordt dus alleen maar beter in geestelijk, fysiek en relationeel opzicht.

Word vriend en schrijf je in op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Tot ziens en GODs heilrijke zegen!

Erik Visser

(Karakteroloog en Geestverwant van de Heer Jezus.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *