Niet wachten, maar…

(Galaten 5:1) Jezus Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Niet wachten op de Heer, maar Hem in ons hart toelaten! Amen. Met de kennis dat de Leer van Jezus ons leert; dat wij niet ons lichaam zijn maar in wezen geestelijk (het onzichtbare karakter, de ziel) zijn, is het niet realistisch dat de Bijbel ons oproept om naar de Heer in persoon uit te zien, te wachten.

De leer van de Heer Jezus geeft duidelijk aan dat wij niet ons lichaam zijn, en waarschuwt tegen de geest van duisternis (de tijdwereldgeest, het kwaad) om deze niet de kans te geven om in mineur, verloren blijvend, de laatste ademsnik achter ons te laten. (Lees ‘Engel of bengel’. Het boek ‘Engel of bengel’ is te bestellen bij boekenbestellen.nl)

Lees verder “Niet wachten, maar…”

Het Woord van GOD, Jezus, leeft.

GOEDENDAG VRIEND.

(Efeziers 1:3-4* *aangepast) “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons ‘in Christus’ door Zijn Geest met talrijke zegeningen heeft gezegend. ‘In Christus’ heeft God voorzien dat wij, eenmaal Hem erkennend als Heer en Herder, voor Hem heilig en zuiver vol liefde kunnen leven.“

De Bijbelschrijvers zijn dood, maar het Woord van Jezus leeft! Amen.

Met veel fantasie hebben de Joodse Bijbelschrijvers hun oude geschriften gebruikt om een nieuw testament te schrijven dat aansluit op het leven van de Heer Jezus. Dit overigens, zonder de strekking van Jezus boodschap over te nemen.

Gelet op het gegeven dat zij de essentie van de leer van Jezus over onze tijdloze ziel (het karakter, de geest) verwierpen, konden zij hun opvattingen vasthoudend, dat ook niet verantwoorden…

Bij nader inzien is dit ‘machtsmisbruik en volksverlakkerij’ te noemen.

Door, na het uitkomen van de Bijbel, ook christelijke feestdagen in te stellen handelden de Farizeeërs (wereldlingen) conform hun halve waarheden en mooi verzonnen verhalen.

Met het opsplitsen van de verwisseling van onze individuele zielstatus naar meerdere feestdagen, is de leugen bloot gelegd.

Allen die ‘in Christus herboren zijn’ kunnen met mij getuigen dat het plot van de Bijbel een leugen is, hetgeen de Heer Jezus destijds ook terecht aan de kaak heeft gesteld.

De macht van de kerk is tot op de dag van vandaag nog ver doorgedrongen.

Maar, wat wil je; het vasthoudend karakter van de wereldling is wel gebrand op een feestje of een vrije dag… en ook de kerken houden dat, in het belang van hun leugen in stand.

Nu, ook door de tijd heen, de kerken hebben laten blijken niet het goede maar het slechte voorbeeld te geven, en Jezus woorden betreffend ons wezen (het zielenleven van de mens) uit de Schriften is gehouden, is het de eeuwige GOD Zelf Die ‘het’ er niet bij laat zitten en Zijn Woord en Beloften opnieuw door Zijn Geestverwanten bekend maakt.

GOD, Jezus en wij mensen zijn wezenlijk onzichtbaar met een karakter aanwezig, en zijn in de herboren status van de Ziel aan Christus (Jezus is Geestverwant) gelijk.

Eenmaal verhoogd met Zijn Naam, zijn ook wij ‘in Christus’ verenigd en dragen de verantwoording ook het Licht van de wereld te zijn.

Dat dit wel duidelijk mag zijn vriend:
Het is voor ons allemaal een gelijk aan de mentaliteit/het karakter van Jezus te worden, opdat wij, in de nieuwe Zielstatus van Zijn, Zijn Naam dragend en bevrijd van onrust, angst en gewelddadigheid, van het Vaderlijk Licht menswaardig in verdraagzaamheid en glorie kunnen getuigen.

De Bijbelschrijvers zijn dood, maar het Woord van Jezus leeft! Amen.

Ook op de webpagina ‘verontwaardigd’ www.karaktersinkleur.nl/verontwaardigd/ spreek ik mijn verontwaardiging over de Bijbelse misleidingen uit.

Laat je niet onbetuigd; bestraf het kwaad in jouw leven in Jezus Naam!

Met GOeD verzoend kan je gezond van Geest en lichaam leven, maar dan moet je wel in beweging komen,

door:

  1. Hem, Jezus, als Heer en Heiland aan te nemen.
  2. De wilsbeschikking, het Codicil, ingevuld te ondertekenen en als persoonlijke schat te bewaren.
  3. Je in Jezus Zijn Heilige Naam te laten dopen.
  4. Vanaf deze bevestiging, Zijn Naam dragend, je wil tot volledige zuiverheid ook uit te spreken door in Jezus Naam elk voorkomend kwaad te bezweren.
  5. Anderen te vertellen, te getuigen, wat de Heer in jouw leven heeft gedaan.

Wanneer jij ook met Zijn inwoning bent bevestigd, dan gaan de zegeningen voor je uit. Jij kan je met Zijn Naam, als Geestverwant, gesterkt en menswaardig gedragen. Jezus leeft door Zijn Geest!

Heb je ook vertrouwen (geloof) in de Leer van Jezus, Zijn Gedachtegoed, zoals verwoord op de website van Stichting Inderdaad en het boek ‘Engel of bengel’, word dan óók Zijn en mijn vriend op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Samen vormen wij onzichtbaar als Zijn ambassadeurs GODs Koninkrijk, en maken met de Waarheid de Stichting sterk tegen het grote machtsblok dat religie heet.

Dit aardse leven heeft een tijd van komen en een tijd van gaan.

De inschrijving als vriend van Jezus vervangt niet de doop, maar staat met een te verkrijgen codicil wel voor de erkenning dat Jezus ook jouw Heer was, is en voor eeuwig blijft.

Ingevuld is het praktisch deze klaar te hebben liggen, om door je nabestaanden en/of de begrafenisondernemer te worden gevonden en gekend.

Het doel, de doelen van Stichting Inderdaad vindt je op www.karaktersinkleur.nl/doel/

Ik wens je er goede ontvangst van.

In ons aller belang; kom in beweging!