Niet wachten, maar…

(Galaten 5:1) Jezus Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Niet wachten op de Heer, maar Hem in ons hart toelaten! Amen. Met de kennis dat de Leer van Jezus ons leert; dat wij niet ons lichaam zijn maar in wezen geestelijk (het onzichtbare karakter, de ziel) zijn, is het niet realistisch dat de Bijbel ons oproept om naar de Heer in persoon uit te zien, te wachten.

De leer van de Heer Jezus geeft duidelijk aan dat wij niet ons lichaam zijn, en waarschuwt tegen de geest van duisternis (de tijdwereldgeest, het kwaad) om deze niet de kans te geven om in mineur, verloren blijvend, de laatste ademsnik achter ons te laten. (Lees ‘Engel of bengel’. Het boek ‘Engel of bengel’ is te bestellen bij boekenbestellen.nl)

Jezus roept ons op geen slavenjuk meer op te nemen, het bedrijven van religie vanuit de ratio; het aanhouden van religieuze wetten, regels en tradities; het zinloos volgen van de oude Schriften om bijvoorbeeld GOD, zonder de statuswissel van de ziel ‘herboren in Christus’, te bidden en te smeken dat onze wil moet worden gedaan, terwijl Jezus ons oproept eerst Hem als Heer en Herder aan te nemen, daarmee wordt aan GODs Wil voldaan, en wij pas dán in Zijn Grote Naam de geest van elk kwaad kunnen bezweren, zodat wij gereinigd en geheiligd bij GOD de Vader ook andere persoonlijke wensen kunnen neerleggen.

GOD de Vader Die ons verbannen had ziet vergevend om. Hij vraagt ons; Hem, in Jezus, te erkennen, zodat wij, met Hem verzoend, als Geestverwanten van de Heer het hemelrijk weer kunnen binnengaan!

GOD de Vader, de Bron van Licht en Leven, staat voor betrokkenheid met ons wezen en ontwierp daarom het scheppingsplan met een genadetijd!

Hij kent ons en onze noden niet, zolang wij Jezus als Geest van GOD niet hebben erkend en wij dus nog verbannen in duisternis zijn.

Het lichaam is in deze genadetijd slechts onze tijdelijke verpakking om onze ziel (het karakter) te zuiveren en te bevrijden van de inborst van slavernij, macht- en hebzucht, waarmee wij allen worden geboren.

Vanuit de JezusLeer genuanceerd zijn wij het tijdloze en onzichtbare karakter:

Het moment dat jij hem, Jezus, accepteert als jouw Heer, en dat met de doop bevestigd, is Jezus opgestaan, en de zielsstatus, van verloren verwisselt naar ‘in Christus’, herboren.

Waar is het wachten op? Op de definitieve dood, of voor eeuwig vanaf de doop met Jezus inwonend te leven?!

Wij zijn op aarde om onze status met GOD te verzoenen. Niet meer of minder.

Deze leertegenstellingen waren voor de Joodse kerkorde voldoende reden om de JezusLeer niet in de Schriften op te nemen en Hem als rebel uit de weg te ruimen.

GOD was, is en blijft Geest, onzichtbaar en tijdloos Dezelfde.

Zijn Zoon, de Heer Jezus, heeft door Zijn levende Geest het laatste woord.

Word als Jezus, Geestverwant van de Heer, en Hij zal door Zijn Geest spreken, je verlichten en naar verbeteringen leiden.

Nu ook jij inmiddels erkent dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk het karakter (de ziel; onzichtbaar en tijdloos), kunnen wij de moordenaars van Jezus (de Joodse geschiedschrijvers) voor dood achter ons laten.

(plot* Genesis 3: 19b …want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Job 34:15 Alle vlees zou tegelijk den geest geven, en de mens zou tot stof wederkeren.)

Denk nog even goed na! Van wie kunnen wij Heil en Vrede verwachten, van de kerk met haar wet, regels en Schriften of van de Geest van GOD, Jezus? NB Jezus wordt de Vredevorst genoemd.

Ik/Wij heten jou in de familie/de vriendenkring van de Heer van harte welkom.

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Waar wacht je nog op? Met de Geest van Jezus inwonend ben je voor altijd, nu en na de dood, beter af!

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.