Word gelijk aan Jezus.

Word in handelen aan de Heer gelijk!

Lieve mensen, beste tijdgenoten,

Word veranderd in je denken!

Mogen wij, vanuit de visuele (wetenschappelijke) waarneming naar uiterlijkheden en gedrag sterke overeenkomsten vertonen met het dierenrijk, voor GOD de Vader (de Bron van het Karakter van Licht, Liefde en Leven) zijn wij een tijdloos onzichtbare ziel (karakter) in een tijdelijk lichaam van stof; een tijdloos karakter.

Het aardse leven is een onderbreking in de tijd. Jij bepaalt met een vrije wil of je ‘bewapend’ en verheugd ‘met de Geest van de Heer Jezus inwonend’ wilt leven. Of dat, blijvend onwetend van Zijn zegeningen dat niet wilt.

Lees verder “Word gelijk aan Jezus.”

Narcisme.

Narcisme.

Is GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, een narcist?

Nee! Wanneer men Zijn omzien naar de ons (de verbannen engelen) speciaal de tijdloosheid heeft doen onderbreken voor een genadetijd als mens op aarde (met de optie tot verzoening), blijkt toch wel duidelijk de aanwezige empathie, dat volgens Freud bij een narcist ontbreekt.

Freud doelde met narcisme vooral op mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig aan anderen besteden.

Ook het doen incarneren van Jezus (Zijn vertegenwoordiger en Zoon van Het Licht) als mens in deze gewelddadige wereld vol haat en zwaktes om Hem en onze zielstatus bekend te maken, geeft aan; dat GOD met veel empathie omzag. Hij, Jezus het kwaad kennend, was zelfs bereidt daarvoor de prijs van martelaarschap te betalen…

Wij weten hoe het met Jezus en de Profeten is afgelopen…

Desondanks span ik mij als Jezus-fan met vertrouwen op Zijn aanwezigheid (inwoning) in, om de Blijde Boodschap die Jezus had, middels Internet (Facebook en Stichting Inderdaad), te verwoorden.

NB. Mogen er ook waarheden in de Bijbel zijn opgenomen; in beginsel is het een sprookjesboek dat door de geest van duisternis is geïnspireerd! Het plot van de Bijbel is namelijk verwarrend. Zij is gericht op het fysieke, op het niet willen veranderen van denken, maar het vasthouden, en wachten op Jezus op de wolken…

Samen tracht zij (de geest van duisternis, onze kleermaker) ons vast te houden in de verloren en verbannen status, waarbij idolatrie (beeld verheerlijking) niet wordt geschuwd…

Jezus, met de Geest van GOD, daarentegen kwam ons met GOD en met Zijn Erfenis (de macht van Zijn Naam Jezus) bekendmaken; lees Verlichting brengen!

www.karaktersinkleur.nl/faq