Levenslessen.

De eerste Levensles

De eerste Levensles: Wij zijn Niet het lichaam! Wij kunnen in vrijheid kiezen welke Heer wij van de twee Goden willen dienen; GOD de Heer, Bron van Licht, Liefde en Leven, of Zijn tegenpool de geest van duisternis. Waarin wij, ook volgens een zekere Marcion uit de 2e eeuw na Christus, zijn geboren.

Het dualisme uitgebeeld.

Van de tijd-/wereldgeest kregen en krijgen wij tot onze laatste ademsnik veel onrust en onheil mee. Ik noem er een paar: eigenwijsheid, koppigheid, opstandigheid, afgunst/haat, macht-/hebzucht, de kwetsbaarheid van het lichaam alsook gevoeligheid voor ziekten en aandoeningen. Die wij ook zelf kunnen veroorzaken als gevolg van mateloosheid en verslavingen.

Voor geweld moet je leren haten. Voor geweldloosheid moet je leren liefhebben. — Phil Bosmans

Wezenlijk zijn wij het karakter (een ziel) dat als bengel, onderdeel van het verbannen rijk, het rijk van de duisternis, in een onderbreking van de tijd*, in dit lichaam aan de levensgeest verkleefd, door de tijd reist. (*lees: de tijdloosheid).

Lees verder “Levenslessen.”

Jezus is Heer.

Jezus is Heer. Ten minste, wanneer jij Hem ook tot jouw Heer hebt aangenomen en aangesteld!

Zonder voltrekking van het Geestelijk huwelijk (de doop in Jezus Naam*), is het de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis) die de baas speelt en de Bijbel gebruikt om ons te misleiden. (in Jezus Naam* betekend; niet te dopen in de fantasie van de geest van duisternis, de drie-eenheid!)

De Heer Jezus kwam niet vanuit het hemelrijk naar de aarde ‘voor de wereld’, zoals in Johannes 3:16 staat!

Nee! Hij kwam voor de Mensheid om ons in deze genadetijd GOD bekend te maken en ons als tijdloze geest (de ziel wezenlijk erkennend), te bevrijden van de tijd-/wereldgeest waarin wij als ballingen zijn geboren!

Het plaatje verbeeld onze onderbreking in de tijdloosheid.

Ooit sprak GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven): “Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal IK het kwaad* van de wereld verdrijven.”

(*het kwaad  = de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest, de vormgeefster, moedernatuur) die de mens voor een Genadetijd in een onderbreking van de tijdloosheid, naar ontwerp en opdracht van GOD uit het universele stof vormgaf en zich in de Bijbel tot enig God heeft verhoogd en laat aanbidden.)

Lees verder “Jezus is Heer.”