Jezus is Heer.

Jezus is Heer. Ten minste, wanneer jij Hem ook tot jouw Heer hebt aangenomen en aangesteld!

Zonder voltrekking van het Geestelijk huwelijk (de doop in Jezus Naam*), is het de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis) die de baas speelt en de Bijbel gebruikt om ons te misleiden. (in Jezus Naam* betekend; niet te dopen in de fantasie van de geest van duisternis, de drie-eenheid!)

De Heer Jezus kwam niet vanuit het hemelrijk naar de aarde ‘voor de wereld’, zoals in Johannes 3:16 staat!

Nee! Hij kwam voor de Mensheid om ons in deze genadetijd GOD bekend te maken en ons als tijdloze geest (de ziel wezenlijk erkennend), te bevrijden van de tijd-/wereldgeest waarin wij als ballingen zijn geboren!

Het plaatje verbeeld onze onderbreking in de tijdloosheid.

Ooit sprak GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven): “Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal IK het kwaad* van de wereld verdrijven.”

(*het kwaad  = de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest, de vormgeefster, moedernatuur) die de mens voor een Genadetijd in een onderbreking van de tijdloosheid, naar ontwerp en opdracht van GOD uit het universele stof vormgaf en zich in de Bijbel tot enig God heeft verhoogd en laat aanbidden.)

Ik herhaal; wij zijn, net als de Heer Jezus een tijdloze geest, die in genade op aarde in een tijdelijk lichaam zijn gekomen, om in de vrije keuze ons lot te bepalen tot welk hemelrijk wij individueel tijdloos willen behoren: Of, tijdelijk ‘het ego strelend’ blijvend in duisternis, of te komen tot Rust met het vredig hemellicht van GOD.

NB. Het plot van de Bijbel, geschreven onder regie* van ‘de geest van het kwaad’ staat vol met leugens, waarvan Johannes 3:16 als het meest geliefde het moeilijkste lijkt om los te laten… (*regie, dit, omdat de Schriften zijn opgemaakt vóórdat de Heer Jezus op aarde kwam, om ons GOD (Geest van het Licht, het goede) bekend te maken.)

Jezus citeert in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie, dat de verhalen van Mozes (de schrijver van de eerste vijf Bijbelboeken) ondeugdelijk zijn! In Relatie met de Geest van GOD heb ik aspecten geverifieerd en heeft GOD mijn ingenomen standpunten bevestigd.

De Bijbel bestaat voornamelijk uit verzinsels en gestolen woorden van de profeten! Iets geloven is oké, dat doet de duvel ook! Maar het bewustzijn van het weten in welke zielstatus men verkeerd is bepalend; heil of blijvend onheil…

Om de grootsheid en de macht van het buitenaardse tot uitdrukking te brengen liet Mozes zijn levendige fantasie en de ingevingen van het kwaad de vrije loop. Resultaat: een tot de verbeelding sprekend beeld van de schepping; een aards paradijs, Adam en Eva, een drie-enig God waaraan schuld op zonden verschuldigd zijn…

Gelukkig is de Heer (wederom) met de Blijde Boodschap gekomen.

Jezus kwam met de Blijde Boodschap:
Niet een kerkelijk geloof, noch onze daden, maar alleen in de zielstatus ‘in Christus herboren’ geeft ons exclusief de rust en de macht om in Jezus Zijn Naam kwalen en kwaden te verjagen.

Wanneer jij als Geestverwant van de Heer een aandoening benoemd en jij die met gezag (geloof) aanspreekt met: “kwade geest van pijn, griep, corona of welke naam je ook draagt, ‘verdwijn, in Jezus Naam!” zal zij moeten wijken!

Die macht is aan ons, die Zijn Naam dragen, gegeven!

Hij vertelt, dat wij ons kunnen verlossen van de geest van het kwaad, door Jezus, GOD, in een Geestelijk huwelijk als Heer over ons wezen, de ziel, aan te nemen. En deze keuze te bevestigen met de doop in Zijn Heilige Naam.

Openbaringen door de Geest van GOD.

Bij het uitstappen van het doopbad (de doop in Jezus Naam) verlaten wij in een zuivere zielstatus het rijk van duisternis waarin wij zijn geboren en betreden direct het hemels Vrederijk van de Vader, bevrijdt van onze oude inborst met al haar kwaad.

Hierbij moet ik denken aan de Woorden van de Heer, toen Hij sprak tot de medegekruisigde, die Hem als komend van GOD erkende: “heden zal u met Mij in het hemels Vrederijk zijn.”

NB. Jezus was niet zoals de mensheid ‘in zonde’ geboren, maar bleef tijdens Zijn verblijf op aarde Dezelfde, GOD van het Vrederijk.

Hij, Jezus, belooft aan jou en mij, exclusief de dragers van Zijn heilige Naam; onrust en angsten weg te nemen en daarvoor in de plaats rust, vrede en vreugde op het hart te geven.

Ja, méér dan dat: Jezus bewapend ons (als Naamdrager) met Zijn Naam, om kwalen en kwaden als pijnen te kunnen verjagen.

Als dragers van Jezus Naam zijn wij, net als Hij, Lichtdragers, Die beginnend bij onszelf welzijn en vrede bewerkstelligt! Ook hiervan kan ik sprekend uit ervaring getuigen.

Jezus heeft het, in tegenstelling tot het kwaad, de Bijbel, niet over het geweten; de last en schuld op de zonden!

Jezus, Hij oordeelt niet, maar troeft het kwaad af door ons ‘bij onze keuze voor Hem’ en bekrachtiging rechtstreeks in het hemels Vrederijk te plaatsen, met een gezuiverde en heilige ziel.

De geest van de wereld, het kwaad, is door de Heer overwonnen!

Behorend tot het hemels Vrederijk behoren ingevingen /neigingen tot destructie van het lichaam tot het verleden.

Én Hij heeft, met de dood aan het kruis ook de afkoop van de eeuwigheid, van ons Zijn Geestverwanten, Zijn Naamdragers, naar de wetten van de mythologie afgerekend.

De duistere macht met haar creatie de drie-eenheid.

Door de Heer Jezus, komend van het hemelse Licht, te erkennen als GOD en Hem aan te nemen als vervanger, lees Heer en eigenaar van onze ziel, verkrijgen wij Zijn heilige Naam in het Geestelijk huwelijk, dat is/wordt gesloten /bekrachtigt met de doop in Zijn naam!

Ons wezen, onze tijdloze Geest (de ziel) is nog in dit lichaam totdat de dood haar opeist, maar daarna betreden wij, met allen die Hem als Heer hebben aangenomen (hebben erkend) en Zijn Naam dragen, het hemellicht.

Onderweg naar het hemellicht.

Geloofd en geprezen is Jezus Naam! Halleluja!

Gezien GOD Geest is, zijn wij, de dragers van Zijn Naam, de ‘handen en voeten’ van GOD Die ons Zijn Naam, Zijn Stem gaf.

Wij, Zijn Geestverwanten, dragen de Naam Jezus. In Mattheus 5 zegt Jezus: Dat wij, die Hem erkend hebben als Heer, wij Het Licht van de wereld zijn.

Dus het is niet Jezus, GOD, Die ver weg is. Maar wij, Zijn Naamdragers Zijn Geestverwanten hier op aarde, Die in betrokkenheid met onze medemens de ander (ons netwerk van familie en vrienden) in gebed in Relatie met GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bij GOD voordragen.

Het hemellicht verdrijft de duisternis.

Nederlands gezegde: Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.

Dankzij duizende jaren van misleidende indoctrinatie van ‘de kerken’ hebben de volken van de wereld, inclusief het Joodse volk, ‘het zijn’ van onze zielidentiteit naar de Leer van Jezus (nog) niet erkend.

Gelet op het naderende einde van de ecologie op de wereld, is het voor de mensheid de hoogste tijd om te weten wat onze zielstatus is! Zonder de inwoning van de Geest van GOD, Jezus, gaan wij voor eeuwig verloren!

Niet wachten, maar heden…

Met de intentie echte Vrede te bewerkstelligen, sta ik volledig achter het Gedachtegoed van de Heer Jezus.

Hierbij nodig ik jou uit om ‘als drager van de Naam Jezus’ ook onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend 

Opgemaakt door Erik Visser. (Onderzoeker,…, Godsdienstfilosoof en Geestverwant van de Heer Jezus.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *