Kennis van het zijn. De status van de ziel.

Ooit sprak onze Heer, onze GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven): “Niet door kracht of geweld maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik het kwaad* van de wereld verdrijven.”

(het kwaad* = de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest, de vormgeefster, moedernatuur) die ons (de mens) voor een genadetijd in een onderbreking van de tijdloosheid, naar ontwerp en opdracht van GOD uit het universele stof vormde.)

Ons bestaan, het leven op aarde is belangrijk omdat wij specifiek nu, in een onderbreking van de tijdloosheid (de gegeven genadetijd) de keuze kunnen maken; welk hemelrijk, welke Heer, wij willen toebehoren; die van de macht-/hebzucht waarmee wij geboren zijn, of de GOD van Harmonie, Liefde en Vrede: Jezus.

  1. Jezus kwam, nu 2020 jaar geleden, als vertegenwoordiger van GOD vanuit het hemellicht, in een mens ingedaald, om ons GOD en de status van ons wezen bekend te maken.
  2. Het Gedachtegoed van Jezus werd en wordt nog steeds ten onrechte door de gevestigde orde van kerk en wetenschap afgewezen en veroordeeld.
  3. Jezus kwam aan heel de mensheid uitleggen; dat wij niet ons lichaam zijn, maar een tijdloze verloren ziel (het karakter) zijn, dat, in de gegunde en gegeven genadetijd op aarde, de keuze heeft tot welk hemelrijk wij willen behoren. En dus niet zoals de Bijbelse versie aangeeft vergeving van zonden onze status bepaald, met daarbij de beperking; ‘eerst voor de Joden en daarna voor de Grieken’ te zijn gekomen.

Het plaatje verbeeld de tijdloosheid van onze ziel in de aardse onderbreking.

Om bestand te zijn tegen het aardse leven vol gevaren* gaf GOD de mens te goeder trouw, naast meer intelligentie dan het dierenrijk, het zich kunnen wapenen met de Naam van de Heer Jezus, Die wij verkrijgen wanneer wij Hem in een Geestelijk huwelijk aannemen als Heer, bevestigd en bekrachtigd met de doop in Zijn Heilige Naam. (NB. *wij hebben niet tegen mensen, geloofsuitingen of volken, te vechten, maar tegen buitenaardse machten en krachten!)

Jezus sprak tot Zijn gehoor, Zijn volgelingen: “Mijn ‘stok en staf’ zullen u vertroosting brengen.” De ‘stok’ staat voor dragers van Zijn Naam om bij geval ‘in Jezus Naam’ de geest van duisternis met haar kwalen en kwaden te kunnen verjagen. De ‘staf’ staat voor ingevingen*, waarmee Zijn Geest ons vanaf de dag van de zielstatuswissel (Galaten 2:20), in de Geest fluisterend het onderbewuste constructief leidt, troost en bemoedigt. (constructieve ingevingen* in de plaats komend van negatieve, destructieve en duivelse.)

Jezus zei/zegt: “Ik ben Het Licht, De Weg van De Waarheid naar Het Leven!”

In tegenstelling tot de kerk met haar standpunt, vernoemd in de zo genaamde vijf punten van het calvinisme* (*dat het onmogelijk zou zijn om GOD te benaderen), stelt Jezus dat wij wel en juist in deze genadetijd op aarde in de gelegenheid zijn gesteld, om ons, al dan niet met spijt over een ondeugend verleden, naar GOD te kunnen uitstrekken om ons met Hem te verzoenen en Hem als Heer aan te nemen!

Van onwetend naar wetend!

Dit ‘geloven’, dit weten, staat niet voor een religie of geloof, maar voor het bewustzijn van onze status in de tijdloosheid!

Het is belangrijk te weten in welke zielstatus men verkeert: nog van GODs vredig hemellicht verbannen, of ‘in Christus herboren’ en daarin voor eeuwig met GOD verzoend.

De Bijbelse leer (met haar regisseur de geest van duisternis, ‘het kwaad’) hamert met haar gestolen Profetische woorden en tot de verbeelding sprekende sprookjes op onze daden, die, bij veroordeling ‘van zondig’ straf verdienen met de eeuwige dood tot gevolg. De Bijbelse leer houdt ons voor dat die ‘verdiende straf’ bij ‘bekering van aardse zonden’ kon worden vergeven, maar gaat daarbij aan de verloren zielstatus voorbij.

Zij, de geest van duisternis is hard, streng en wraakzuchtig en houdt ons een veraf gelegen “drie-enig God” voor, maar kent zichzelf desondanks in de Bijbel het recht toe als enig God te worden aanbeden.

Uit de kerkgeschiedenis en verder terug uit de mythologie weten wij dat het bidden tot haar geen enkele zin heeft… Zij hamert, met onze angst als drijfveer op zelfwerkzaamheid, verbetering van stijl van leven, onverbiddelijke gehoorzaamheid aan haar wetten en regels, het verrichten/onderhouden van de kerk om de straf van de eeuwige dood te kunnen ontlopen. Zij verwacht van haar leerlingen dat zij al haar stellingen onverkort geloven “als de waarheid’ en wij op de fysieke verschijning van Jezus op de wolken moeten wachten… = DE DWAASHEID TEN TOP.

Zij, de geest van duisternis weet, dat de mens die niet tijdig in dit leven zich met de Heer Jezus (de Bron van Licht, Liefde en Leven) verzoent heeft, bij haar in de verbannen staat (status) ‘in de dood’ zal blijven…

De Bijbel, het oude handboek van christenen, kent veel verwarring gevende informatie: is het symboliek of geschiedenis of toch weer anders? Geloof kent verschillende opvattingen en blijft daarom discutabel. Persoonlijk hebben wij maar één keus, je gelooft een voordracht (als de Bijbel) van A tot Z, of je gelooft het niet.

Dat GOD niet ver weg is, maar Zijn Geest aanwezig is en wil inwonen, is voor mij voldoende reden om de zichzelf tegensprekende Bijbel, de openstaande onbeantwoorde vragen en het bidden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob in haar geheel los te kunnen laten!

De status van de ziel is niet afhankelijk van wat je gelooft, maar vanuit het bewustzijn weten wie je bent! Jij weet nu ook waar je staat of zit. Toch?!

Ten onrechte geeft de geest van duisternis zichzelf ‘het predicaat God’ en verhoogt in de Bijbel het Joodse volk met eenzelfde titel; als zijnde het uitverkoren volk die een ‘Verlosser’ niet nodig hebben.

De kerk, met het geschiedenisboek de Bijbel (en elke andere religie), staat voor clubs van lotgenoten, verbonden in angst, onrust en onzekerheid. NB. Er bestaat een gezegde dat zegt: “onzekerheid doet verenigen…”

Vrede bereikt men niet door ‘met geweld’ te strijden ‘naar een gelijkhebben of te krijgen’, maar is een individuele hartaangelegenheid, die men met respect voor een ‘anders denken’, in de nieuw verkregen zielstatus, met Rust en Vredigheid tegemoet komt!

‘In Christus herboren’ is dansen van vreugde jouw ‘lot’.

Dankzij duizende jaren van misleidende indoctrinatie van ‘de kerken’ zijn de volken van de wereld, inclusief het Joodse volk, met het ‘religie bedrijven’ verblind. Met het onttrekken van de Leer van Jezus uit de Boeken, is ‘het zijn’ van onze zielidentiteit onbekend gebleven.

Het is nu, voor jouzelf, de hoogste tijd om te weten wat jouw zielstatus is. Zonder inwoning van de Geest van GOD, Jezus, heeft dit leven haar doel niet bereikt en is men voor eeuwig verloren!

Jezus redt!

NB. Hij Jezus was het, die mij, ruim 23 jaar geleden (bij een bijna doodervaring) bij het aanroepen van Zijn Naam, uit de hel van vuur naar het leven terughaalde… Als ervaringsdeskundige alle reden om jou en iedereen ernstig te waarschuwen dat het tijdloze bestaan van onze ziel na de laatste ademsnik een plaats heeft…

Als Vriend van Vrede en Welzijn met een hart vol Liefde, sta ik volledig achter het Gedachtegoed van de Heer Jezus.

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen. Van Harte GODs zegen bevolen!

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Opgemaakt door Erik Visser. (Onderzoeker,…, Godsdienstfilosoof en Geestverwant van de Heer Jezus.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *