Eén GOD, één Jezus.

Ons bestaan, het leven op aarde is belangrijk, omdat wij de keuze hebben te maken welk hemelrijk, welke Heer, wij willen toebehoren; die van geweld, waarmee wij geboren zijn, of de GOD van Vrede, Jezus.

Om te weten:

De mens heeft na de laatste ademsnik géén optie over om de zielstatus nogmaals of alsnog te herzien. Deze is vanaf de dood (het einde van de genadetijd) onveranderlijk!

Jezus, met de Geest van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) kwam op aarde om ons met GOD bekend te maken om ons vanuit de keuze voor Vredig en GOeD ons met Hem te verzoenen…

Jezus sprak zich uit, in het recent gevonden en vertaalde Thomas Evangelie, dat de Schrift ondeugdelijk is… Uit de ontkenning en afwijzing van de Heer Jezus door de Bijbelschrijvers blijkt dat de Bijbel onder regie van de geest van duisternis is geschreven.

Eén GOD, één Jezus. Géén drie, ook geen drie-eenheid, maar één GOD.

GOD heeft Zich als Bron van Licht, Liefde en Leven, opnieuw bekend gemaakt.

Hij klopt aan onze deur om als Heer erkend te worden om de regie over te nemen van de geest van duisternis. De Bijbel en haar regisseur laat ons dwalen, zoeken en wachten, zodat wij met een verkeerd ‘beeld’ (met de dood voor ogen) gevangen blijven…

Het Gedachtegoed, de Leer, van Jezus adviseert ons Hem in het heden te erkennen als Heer en Zijn Naam bij geval* als wapen in te zetten, om gesterkt en gezegend het leven in gezondheid en welzijn te leven. De Bonus is het eeuwige Leven in het hemellicht!  (bij geval* van ziekte en andere bedreigingen.)

De Bijbel (met de regisseur van geweld ‘het kwaad’) hamert op onze daden, die bij beoordeling ‘van zondig’ straf verdienen, met de eeuwige dood tot gevolg. Zij houdt ons een drie-enig God voor en hamert op verandering van leefstijl en vergeving van beleden zonden om de straf van de dood* te kunnen ontlopen. (*de eeuwige dood.)

Zij (de geest van duisternis, de tijd-/wereldgeest) gaat (bewust van haar destructieve intentie) er graag aan voorbij dat wij ‘in duisternis’ geboren zijn, om naar GODs wil in deze gegeven genadetijd ons alsnog met GOD te kunnen verzoenen.

Jezus wijst ons niet op ons uiterlijk (de verpakking), maar op de belangrijkheid van de status van de ziel.

Hij waarschuwt, dat de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest die, naar het plan en ontwerp van GOD de schepping, de natuur, vormgaf) zich in de Bijbel zelfs als énig God uitgeeft, en ons, via de kerk misleidt…

Ons zijn in de onderbreking van de tijdloosheid.

Overigens is heel de mensheid van het hemellicht verbannen en met een kwade inborst ‘in en met de geest van duisternis’ geboren! Dus is het verwisselen van onze zielstatus in deze gegunde genadetijd naar Verlicht een must!

Lieve mensen, het veranderen van leefstijl naar braaf en religieus is niet genoeg! We moeten een belangrijke zwaarwichtige keuze maken tussen ons Ego (de oude inborst) en GODs wil.

Wij kunnen, al dan niet met spijt over ons verleden, de vormgeefster (de tijd-/wereldgeest, Moedernatuur) aan de kant zetten door nu de Heer Jezus te erkennen als GOD en Beschermheer!

Onze stem (deze keuze) voor GOD, bekrachtigd met de doop in de Naam van Jezus plaatst ons in het geestelijk huwelijk met Jezus, in Het Licht van Leven!

Zijn “stok en staf” zullen ons bij bedreigingen vertroosten. Zie de toelichting op www.stichtinginderdaad.nl/de-macht-is-ons-gegeven

Ajb wacht niet langer! Het leven is vol gevaren en zonder Jezus inwonend* redt je het niet om vrede op je hart, voor deze tijd en altijd, te vinden. (inwonend* =  in Christus herboren).

Keer, in Jezus Naam, de oude geest van het kwaad (het ego) de rug toe en verzeker je van de Naam van Jezus, door je met deze keuze (jouw stem) voor Hem (in Zijn Naam) te laten dopen!

Weet jij wanneer je de laatste ademhaling maakt? Nee toch!

Breng Vrede, en red de wereld! Begin bij jezelf. Nu!

De heerser van de wereld de duivel, het kwaad, laat je graag gefocust op ons uiterlijk, onze verpakking, de daden en schuld. Zij is een aardsleugenaar.

Jezus legt uit dat wij niet ons uiterlijk (het lichaam) zijn, maar in de kern, het hart, het karakter (de Ziel) zijn!

Iets geloven is goed. Maar het weten (geloven) dat de Geest van Jezus, GOD, de oude inborst heeft vervangen is gelukzalig!

Inzicht is weten!

Lees de pagina’s op www.stichtinginderdaad.nl plat, en je zal van ‘onwetend’ overgaan tot weten en je keuze voor GOD, Jezus de Heer, niet onbetuigd laten.

NB. Dit ‘geloven’, dit weten, staat niet voor een religie of geloof, maar voor zijn in het tijdloos Leven in bewustzijn!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik, samen met de Geest van GOD, schreef kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Ben je ook GOeDwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen. Van Harte GODs zegen bevolen!

GODs zegen!

Opgemaakt door Erik Visser. (Onderzoeker,…, Godsdienstfilosoof en Geestverwant van de Heer Jezus.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *