Blik op oneindig.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Aan het einde van 2017 kwam ik met het boekje ‘Engel of bengel’ uit.

Nu, inmiddels eigen met de macht van de ‘Naam Jezus’ om kwalen en kwaden te kunnen verjagen, en ook mijn angsten zijn weggenomen die de schrijvers van de Bijbel met hun veroordelende en stellige uitspraken hadden bewerkstelligt, krijg ik ingegeven om het boek ‘Blik op oneindig’ te gaan herschrijven, dat al vier jaar wacht op publicatie.

De eerste editie van 17 December 2021 ISBN 978-90-827543-1-5 is niet uitgegeven.

De illustratie op de omslag van het boek ‘Blik op oneindig’ duidt op de aanbidding van de wrede en genadeloze mythologische God, de geest van duisternis, die in de Bijbel tot God is verhoogd. Haar stelling: “voor wat, hoort wat!”

Voordat wij de vraag kunnen beantwoorden: “wat ging aan vormgeving van een religieus denken” vooraf, stappen wij in het Gedachtegoed van de Heer Jezus met dat wat wij nu weten.

Lees verder “Blik op oneindig.”

Waar ligt de oorzaak van een probleem?

Waar ligt de oorzaak en oplossing van een probleem?

‘Eigenzinnigheid’, vindt je o.a. terug onder de titel ‘wetteloosheid’.

Bij ‘onrecht’ komt ‘schuldig zijn’ om de hoek kijken, gevolgd door een probleem, een bestraffing.

In de praktijk wordt straf verschillend ervaren en op een zeker niveau van ons bestaan herkend:

  1. Betreft het een geestelijke overtreding (bekend als norm-/grensoverschrijdend gedrag) dan wordt het persoonlijke geweten belast, en raakt men depressief.
  2. Betreft het de niet-acceptatie van het lichaam (man/vrouw) waarin wij geboren zijn, of een overtreding op ons lichaam, dan is het ook ons lichaam dat protesteert met een destructie als verslaving t/m ziekte tot gevolg. (obesitas, aids e.d.)
  3. Overtreden wij economische en/of plaatselijk wetgeving dan komt de overheid, als het goed is, met handhaving in beeld om ons onheus gedrag te corrigeren.
  4. Wanneer wij doorgaan de natuur wereldwijd respectloos te behandelen (roofbouw te plegen), dan krijgen wij met klimaatproblemen, en pandemieën, te maken.
Lees verder “Waar ligt de oorzaak van een probleem?”

De geest opfrissen.

Vriend, Soms moeten we onze Geest eens grondig opfrissen.

Kerst staat voor de deur.

Het kerstverhaal van Jezus, Hij Die gezegd heeft; dat Hij voor ons zorgen zal!

Jezus, Die als mens op aarde kwam, geboren in een stal.

De Bijbel leert ons, dat bezorgdheid de mens van vreugde beroofd.

Staan we daar wel eens bij stil?

Dagelijks komen wij de zorgen rond ziektes (corona) tegen. Wat niet nodig is, wanneer wij Jezus tot onze GOD hebben gekozen!

Met een enkel woord van de geheiligde ziel: “kwaad, ga weg ‘in Jezus Naam’, bevelen wij haar weg te gaan.” (Of het nu een aandoening, zeurende pijn, kanker of corona is.)

Lees verder “De geest opfrissen.”