Waar ligt de oorzaak van een probleem?

Waar ligt de oorzaak en oplossing van een probleem?

‘Eigenzinnigheid’, vindt je o.a. terug onder de titel ‘wetteloosheid’.

Bij ‘onrecht’ komt ‘schuldig zijn’ om de hoek kijken, gevolgd door een probleem, een bestraffing.

In de praktijk wordt straf verschillend ervaren en op een zeker niveau van ons bestaan herkend:

  1. Betreft het een geestelijke overtreding (bekend als norm-/grensoverschrijdend gedrag) dan wordt het persoonlijke geweten belast, en raakt men depressief.
  2. Betreft het de niet-acceptatie van het lichaam (man/vrouw) waarin wij geboren zijn, of een overtreding op ons lichaam, dan is het ook ons lichaam dat protesteert met een destructie als verslaving t/m ziekte tot gevolg. (obesitas, aids e.d.)
  3. Overtreden wij economische en/of plaatselijk wetgeving dan komt de overheid, als het goed is, met handhaving in beeld om ons onheus gedrag te corrigeren.
  4. Wanneer wij doorgaan de natuur wereldwijd respectloos te behandelen (roofbouw te plegen), dan krijgen wij met klimaatproblemen, en pandemieën, te maken.

Voor al deze problemen heeft GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) de oplossing voorhanden; Neem Jezus aan als jouw Koning, Heer en Heiland. Hij bewapend je dan met Zijn Heilige Naam om heus, zonder depressies en ziektes, door het leven te kunnen* gaan.

(kunnen*, omdat wij Jezus Naam in vertrouwen op Zijn macht, zonder druk of dwang, kunnen inzetten!)

You are not rich, until you are satisfied and happy with what you have!

Luister m.b.t corona naar Geert Vanden Bossche (viroloog) die de hele vaccinatiehype als onnatuurlijk afwijst.  https://youtu.be/GDLyWt7LA_c

Wij zijn, individueel en als mensheid, verantwoordelijk voor onze natuurlijke-/en geestelijke gezondheid!

Wat is, of in welke status bevindt jij je?

Ben je gezond, blij en zorgeloos, dan heb je alle levenslessen die er te leren zijn tijdig ter harte genomen.

Schort het ergens aan, kijk dan eens onder de genoemde punten in welke richting de oorzaak en de oplossing van een probleem te vinden is.

Heb je een aandoening of ben je depressief weet dan, dat wij, die de Heer Jezus tot Koning over ons leven hebben gekroond, met de ‘Naam van Jezus’ zijn bewapend om kwalen en kwaden uit ons persoonlijk leven te bezweren weg te gaan.

Dit is de erfenis die onze lieve Heer, de Heer Jezus, ons naliet.

Wist je dat niet?

Al jaren kan en mag ik als Lichtdrager (Jezus als GOD erkennend) mij vrijhouden van aandoeningen, pijnen en kwalen. Daaronder ook een vervelend stekend kankergezwel in mijn linkerborst en covid-19, de corona, die zich (als een borstel door mijn keel getrokken) wilde nestelen…

Met Jezus ‘Zijn Naam’ bewapend heb ik deze narigheden aangesproken en bevolen direct weg te gaan. Dat werkte ook bij andere pijnen en griep.

NB. Zolang je adem hebt leef je, in een korte tijd van genade in dit lichaam, om te kiezen: te blijven (te zijn) in ‘het onderhouden van je beter weten’ je ego (zelfverafgoding), beschreven in de Schriften, of, Jezus in vertrouwen te nemen en Hem tot Heer en Koning over je leven te machtigen eigenaar van jou zijn (ziel, geest en lichaam, je wezen) middels een ‘Codicil’ te worden…

Hij, Jezus met de Geest van GOD, kwam de mensheid (van de destructieve wereldgeest) redden om ons van aardse (natuurlijke) bedreigingen van Zijn Naam te voorzien!

Het is van PERSOONLIJK levensbelang tot welk Universum jij behoort: Het Licht of de duisternis!

Lees de ‘twee Goden’ op deze website er maar op na.

GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven, kwam in de persoon van Jezus Christus de mensheid verlichten, maar werd naar zijn menselijk uiterlijk veroordeeld, omdat Hij niet voldeed aan de verwachting, de interpretatie van ‘het beeld’, dat over Hem beschreven stond.

Een heel goede reden dus, om ook Lichtdrager te worden, en deze blijde Boodschap wereldwijd bekend te maken zodat de hele mensheid onze Heer Jezus, in lofprijs, dank en eer, gaat verhogen.

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Namens de Heer Jezus en de nog onwetenden, de Broeders en Zusters in de Heer, hartelijk welkom als Lichtdrager!

Opgetekend door Erik Visser, onderzoeker, Lichtdrager en Jezus-fan. Auteur van deze website stichinginderdaad.nl

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.