Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) méér dan alleen verslag van de geschiedenis hadden gemaakt en de woorden van de Profeten correct hadden geduid, dan had de Heer Jezus niet vanuit Zijn hemels verblijf naar de aarde hoeven komen GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) bekend te maken.

Inmiddels weten wij dat de geest van duisternis, GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) is, die zich in de Bijbel heeft beschreven (verhoogd) als de drie-enig God die aanbeden moet worden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen treffen kan.

Zij, de geest van duisternis, had van GOD de opdracht gekregen om onze verbannen zielen van ‘een menselijk lichaam’ te voorzien, zodat wij in deze gegunde genadetijd van leven de gelegenheid hebben om ons met GOD (Jezus) te verzoenen.

En ja, wij zijn met de natuur om ons heen, met beperkingen en zwakheden, mooi gemaakt en genieten daarvan.

Het gevaar ligt er in, dat wij ons met het ego identificeren en voorbij gaan aan de zielstatus, en denken dat wij GOD niet nodig hebben…

Daarom hebben de meegekregen beperkingen en zwakheden zin. Zin, om ons bewust te zijn dat wij GOD nodig hebben werkt wanneer wij in nood gekomen GOD gaan zoeken.

Gevonden en Jezus erkennend als Hoogste macht, kunnen wij dankbaar, bewapend, met Zijn machtige Naam, deze inzetten als wapen tegen kwaden en kwalen, om blij en dankbaar het leven voort te zetten.

Onze inborst, vol met twijfels en onwetendheid, zich verlatend op de (eigen) waarneming laat zich makkelijk verleiden naar lol maken, eer-/hebzucht, lees egotrippen en macht, totdat het noodlot toeslaat en ons bewust maakt van onze afhankelijkheid van een hoger Zijn, GOD.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

De kerk met haar Bijbel (een geschiedenisboek waarvan het plot misleidend is) heeft ons met haar drie-eenheid bedrogen!

De macht om de Naam Jezus in te zetten om kwalen en kwaden te verjagen is aan Allen gegeven die Jezus tot Koning en Heer hebben aangenomen. GOD, de Bron van Licht , Liefde en Leven (Jezus) wil dat het ons GOeD gaat.

Hebzucht, geweld, eigenzinnigheid en liefdeloosheid zijn voor de Almachtige aanleiding om corrigerend in te grijpen.

Jezus zei: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.”

Dus, niet alleen aan mij persoonlijk, maar wij Allen delen in Zijn erfenis, omdat wij met onze zielstatus zijn overgegaan van het rijk der duisternis naar het eeuwige Licht!

Ga door met je leven, maar dan met de beloofde Trooster inwonend! www.stichtinginderdaad.nl/codicil

Prijs de Heer Jezus, dat Hij ons* in Zijn overwinning op het kwaad in Zijn erfenis laat delen en ons met Zijn GODDELIJKE MACHT heeft bewapend om in Zijn Naam ongemakken als aandoeningen, pijn en ziektes, te kunnen verjagen. (*degenen die Zijn Gezag hebben aangenomen).

Waar wacht je nog op om Jezus als Hoogste GOeD te erkennen en tot jouw Heer te verhogen?

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan online worden ingezien en bij boekenbestellen.nl worden besteld.

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Met een donatie ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen, met op de eerste plaats jouw bevestiging dat jij je ook uitstrekt naar Jezus, als GOD van jouw Leven.

Aldus van blijvende gezondheid verzekerd, wens ik ook jou van harte GODs zegen toe!

Erik Visser (Onderzoeker, karakteroloog en ‘in Christus’ herboren Jezus-fan.)

Laat eventueel hieronder jouw reactie achter.

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *