Twee Goden.

Twee Goden.

Wanneer ‘de Schriften’ (de Kronieken) zich hadden beperkt tot een verslag van de Joodse geschiedenis en de woorden van de Profeten niet verdraaid hadden weergegeven, dan had de Heer Jezus niet hoeven komen om GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en ons ‘beeld van bestaan’; ziel, levensgeest en het lichaam, bekend te maken.

Wezenlijk zijn wij een tijdloze entiteit (de ziel van een verbannen Engel) die voor een genadetijd in de mens op de levensadem meereist, om het alsnog met de Schepper GOD de Vader in orde te maken.

Jezus was een mensenzoon Die de kwade inborst, waarmee ieder mens wordt geboren, overwon! Door deze heiliging werd Hij (Zijn wezen) als eerste mens verhoogt en door GOD de Vader tot het hemelrijk aangenomen.

Inmiddels weten wij dat het de geest van duisternis GODs opponent in karakter (de kleermaker van ons lichaam) was, die zich in de Bijbel beschrijft (verhoogd) heeft als degene die de belichaming van de ziel ten onrechte aanbidt en zich als God laat aanbidden.

Zij is verantwoordelijk voor alle vreugde én ellende (de emoties) die ons mensen ten deel vallen.

Met de uitleg van ‘Het Licht en de duisternis’ als de Goden van ons bestaan weten wij nu óók; waar dat ‘korte lontje’ en die agressie van vandaag de dag vandaan komt…

Of, om het anders te zeggen; ‘de beest uithangen’, of de kreet; ‘het is bij de beesten af’ heeft een (oer-)natuurlijk verleden.

NB. Wij kennen in het hemelrijk twee domeinen: Het hemels vrederijk, het Licht, met daarbuiten de duisternis.

GOD en de duivel, maar ook wij mensen zijn wezenlijk een tijdloos en onzichtbare entiteit, het karakter van de ziel.

Zij, de geest van duisternis, had van GOD de Vader de opdracht gekregen om onze verbannen zielen van ‘een menselijk lichaam’ te voorzien*, bestaande uit de drie-eenheid ziel, geest en lichaam, zodat wij in de gegunde genadetijd van leven de gelegenheid hebben om ons met GOD (Jezus) te verzoenen. (*Genesis 1:26 Laat Ons mensen maken.)

De Bijbelse duiding van de Schepping (in zes dagen) is de verwijzing naar de evolutie die vanuit de oerknal zes fases doorliep alvorens het doel, de mens, te hebben bereikt, waarin de verbannen ziel zich bij een boreling kon/kan nestelen.

Willen wij, net als Jezus de inborst van agressie-/macht-/hebzucht verruilen voor geven en dienen, laat Jezus dan ook jouw voorbeeld zijn! Ga de geest van het kwaad uit de weg!

Ta, wij maken deel uit van de natuur en maken er in onze ogen er ‘het beste’ van. Het is al ijdelheid wat ons daarin drijft!

Het tijdelijk aardse leven.

Het gevaar ligt hierin, dat als wij ons met het ego blijven identificeren, voorbij gaan aan de verloren zielstatus die geheiligd moet worden, willen wij Leven.

Wij denken in onze zelfingenomenheid dat wij GOD (Jezus) niet nodig hebben…

Daarom heeft het kennen van de meegekregen beperkingen en zwakheden zin.

Zin, om ons bewust te zijn dat wij GOD nodig hebben om in vrede en welzijn te leven, wanneer wij ons, net als Jezus, ons van onze kwade inborst hebben ontdaan (geheiligd hebben) en de mentaliteit van Jezus hebben bewerkstelligd.

GOD gevonden, Jezus erkennend als Hoogste macht, kunnen wij dankbaar, geleidt door GODs Geest en bewapend, met Zijn machtige Naam, deze inzetten als wapen tegen kwaden en kwalen, om evenwichtig, blij en dankbaar, het leven voort te zetten.

Onze inborst, imperfect en vol met twijfels en onwetendheid, zich verlatend op de (eigen) waarneming laat zich makkelijk verleiden naar lol maken. Lees egotrippen, macht-/eer-/hebzucht, totdat het noodlot toeslaat en het ons bewust maakt van onze beperkingen en afhankelijkheid van een hoger Zijn; GOD!

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

De kerk met haar Bijbel (een geschiedenisboek met een misleidend plot) heeft ons met haar verheerlijking van het lichaam, de drie-eenheid ‘ziel, geest en lichaam’, bedrogen!

De macht om de Naam Jezus in te zetten om kwalen en kwaden te verjagen is aan iedereen gegeven die Jezus tot Koning en Heer willen kennen.

GOD, de Bron van Licht , Liefde en Leven (Jezus) wil dat het ons GOeD gaat.

Jezus zei: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Niemand is zonder zonde, kom tot Mij en Ik zal je rust geven!”

Dus, niet alleen aan mij, maar wij allen, die Jezus vereren, delen in Zijn erfenis, omdat wij met onze zielstatus zijn overgegaan van het rijk der duisternis naar het hemels Vrederijk, het eeuwige Licht!

Ontdek je aanleg en ga door met je leven, maar dan mét de beloofde Trooster inwonend! www.karaktersinkleur.nl/blog

Prijs de Heer Jezus, dat Hij ons in Zijn overwinning op het kwaad (de kwade inborst) in Zijn erfenis laat delen en ons met Zijn GODDELIJKE MACHT bewapend heeft, om Hem te verhogen wanneer wij in Zijn Naam ongemakken als aandoeningen, pijn en ziektes, verjagen.

Waar wacht je nog op om Jezus, de Geest van ons Hoogste GOeD, te erkennen en tot jouw Heer te verhogen?

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan online worden ingezien en bij boekenbestellen.nl worden besteld. En in PDF worden gedownload in de webshop van Stichting Inderdaad.nl onder Boeken.

Zowel voor de zoekers naar De Waarheid, de ondersteuning van de Jezus-fans en het kunnen uitgeven van het boek ‘Blik op oneindig’, heb ik het dringende verzoek aan jou: geef blijk van dankbaarheid en wordt met een donatie aan de Stichting ook Jezus-fan op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Aldus van blijvende gezondheid verzekerd, wens ik ook jou van harte GODs zegen toe!

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van Jezus, het karakter van GOD de Vader.

Aldus van blijvende gezondheid verzekerd, wens ik ook jou van harte GODs zegen toe!

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024 12h00

Laat hieronder jouw reactie achter.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *