Met kerst werd het overstappen.

Kerst, is overstappen van ‘traditioneel geloven’ naar geloof in Jezus erfenis;  ‘de GODDELIJKE Macht om (naar eigen wil) de Naam Jezus in te kunnen zetten’.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Hoe wij elkaar op de hiërarchieke weg aanspreken hangt af op welke tree wij ons bevinden.

Is die ander een gezaghebbende ouder of een hoger geplaatste op de maatschappelijke ladder, dan is de standaard dat die persoon met u wordt aangesproken.

Is het een gelijke, zoals broer, zuster of een collega, dan mogen wij die tutoyeren, en gewoon met je of jij betitelen.

Vandaag de dag ligt ‘het gezag’ onder vuur.

Zo vond ik het vreemd, dat toen ik in Frankrijk woonde de dominee/pastor beslist niet getutoyeerd mocht worden, maar hij de kerkgangers wel voorhield om in het gebed God te tutoyeren…

In België was het ook vreemd, want daar moet men, ongeacht de relatie of leeftijd, de ander met u aanspreken.

Lees verder “Met kerst werd het overstappen.”